Şubat 2019 TUS Değerlendirmeleri

2019 Şubat TUS sınavı, zorluk açısından orta derecede Anatomi sorularının çoğunlukta olduğu bir sınav olmuştur. Ayrıca 2018 Ağustos sınavındaki kadar olmasa da soruların yarısını klinik anatomi soruları oluşturmuştur. Soru dağılımı açısından bakıldığında, genel olarak önceki sınavlara benzer bir dağılım söz konusudur. Sinir sistemi soruları önceki sınavlarda olduğu gibi 5 tane iken, geri kalan konular içinde sindirim sistemi bu sınavda öne çıkmaktadır. Dolaşım ve kas sorularının beklenenden biraz daha az sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Bu sınavın bir başka özelliği de soruların eklem hariç tüm konulardan hazırlanmış olmasıdır. Sınavın çok zor ve zor olarak değerlendirilebilecek 4 Anatomi sorusu bulunmaktadır. INFOTUS Anatomi kitabımızın, daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da soruların çoğuna cevap verebildiği görülmektedir. Ayrıca İnfotus Anatomi’nin bu sınavda cevapladığı üç klinik bilimler sorusu da vardır.

 • Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 7 tane soru var.
 • Önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi en çok soru gelen konudur. Bu açıdan 2018 Ağustos şınavı diğer Tus sınavları ile benzerlik göstermektedir. Ancak farklı olarak bu sınavda dolaşım sisteminden beklenenden daha az soru gelmiştir. Ayrıca bir önceki sınavda kemik, eklem, solunum ve ürogenital sistem sorusu bulunmazken bu sınavda sadece eklem konusundan soru gelmemiştir..
 • Özellikle son birkaç sınavdan farklı olarak görülen bir başka değişiklik de, kas sorularındaki azalmadır. Eski yıllarla karşılaştırıldığından kas konusundan daha az soru geldiğini söyleyebiliriz.

Referanslar

Bir TUS’u da geri de bıraktık, hepimize geçmiş olsun. Umarım çok güzel bir sınav geçirmişsinizdir ve mutlu olacağınız bölümler kazanırsınız.

Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve Infotus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, genel olarak bu sınavın da son yıllarda gelenekselleşen soruların zorlaşması trendine uyduğunu, eski yıllarda olduğu gibi yüzeysel çalışılarak çözülebilen soruların artık gelmediğini ve bu nedenle daha fazla çalışılarak yapılabilen sorulara dönüştüğünü söylemek mümkün…

Yine eski yıllarda genellikle 1 tane çıkan embriyoloji sorularının sayılarının geçtiğimiz yıllarda artmaya başlaması eğilimi, bu sınavda zirveye ulaşmış ve 4 histoloji- 4 embriyoloji şeklinde bu sınavda sorulmuştur. Bu da embriyolojiyi, özellikle yüksek puan isteyenler adaylar için olmazsa olmazlar arasına sokmaktadır.

Çıkan 8 sorunun; 2 tanesi kolay, 2 tanesi orta zorlukta, 2 tanesi zor ve 2 tanesi çok zor olarak homojen dağılıma sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Infotus Histoloji ve Embriyoloji kitabı gerek 4. baskısı, gerekse yaklaşık 6 ay önce çıkan 5. baskısı sorulara tek kaynak olabilmekle birlikte, son basım olması münasebetiyle, bu sınav sorularına yanıt teşkil eden kaynakları 5. basımdan ilgili sayfa numaraları ve bu sayfaların görüntüleriyle aşağıda sunulmuştur.

Referanslar

Bir sınavı daha geride bıraktık. Yorucu ve yoğun bir çalışmadan sonra hepinize gönlünüzde istediğiniz yerleri kazanabilecek bir sonuç almanızı temenni ediyorum.

Fizyolojiden, 10 sorunun 9’una sadece TUSTIME İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabımız net bir şekilde referans olmuştur. Ayrıca, yine sadece ÇÖZÜM BANKASI FİZYOLOJİ&HİSTOLOJİ SORU kitabı da; 10 sorunun 9 tanesini çok benzer şekilde soru olarak bulabilirsiniz.

Referans olduğumuz soruların hepsi sınavdan önceki eğitimlerimizde, kampta ve deneme sınavlarında vurguladığımız çıkma ihtimali yüksek noktalar diye ifade ettiğimiz yerlerden geldi. Eminim ki TUSTİME seminerlerine katılan adaylarımız bu soruları kolaylıkla cevaplamışlardır.

Hatırlandığı kadarıyla Fizyoloji soruları konularına göre değerlendirildiğinde sınav kardivasküler ve endokrin ağırlıklı olmuş. Son iki sınavda sanırım soruyu soran hocaların ilgi alanlarından dolayı mı, nedir maalesef soru dağılımındaki denge bozulmuş durumda. Hatırlanacağı gibi bir önceki sınav da sinir sistemi ağırlıklı bir sınav olmuştu. ÖSYM’nin bu noktaya dikkat etmesini ümit ederim… Çünkü, adaylar fizyoloji çalışırken bir bütün olarak değerlendirip ona göre çalışıyorlar ve soru dağılımının da tıp eğitimdeki müfredat saatleri dikkate alınarak yapılması daha uygun olacaktır.

Kalpteki ön yük ve kasılma gücü arasındaki ilişkiyi soran soruda verilen cevap aslında doğru değil ve sorunun cevabı seçeneklerde yok. Diğer dört seçenek de zaten çeldirici olmaktan çok uzak. Bu yönüyle bu soru bilim kurulu tarafından iptal edilmek üzere tekrar değerlendirilebilir…

Diğer sorularda, tartışma veya hata içeren bir nokta bulunmuyor.

Ancak, dikkat etmemiz gereken şey daha detay bilgilerin her zaman sorulabiliyor olması. Mesela, nöronlarda glikoz taşıyıcı olarak GLUT-1’i sorsalar hiç garip karşılamam. Çünkü önemli bir nokta ve genetik eksikliğinde de klinik olarak yenidoğanda hipoglisemik konvulsiyon vs. yapıyor. Ama bu öncelikli bilgi varken sadece tablodan ezber bilgisi olarak eritrositte GLUT-1’in sorulması biraz sınavı zorlaştıralım mantığından kaynaklanıyor gibi geldi. Yine, anjiotensin II’nin esas etkisi OVLT üzerinden iken subfornikal organ’ın sorulması, ADH reseptörlerinden V1A ve V1B ayrımında intraselüler mekanizmanın sorulması oldukça ayrıntı sorular.

Sonuç olarak, sınav için gerekli detay bilgileri çok büyük oranda içeren, sade ve anlaşılır şekilde konu içeriğine sahip TUSTIME INFOTUS FİZYOLOJİ kitabı soruları cevaplamadaki yetkinliğini bir kez daha göstermiştir. Çoğunuz yoğun iş veya staj koşulları altında bu sınava hazırlanmak için uğraş verirken, bu dönemde sizlerin çalışmalarınızı kolaylaştırıp verimli hale getirebildiysek ne mutlu bizlere.

Tüm meslektaşlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum…

TUSTIME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

Referanslar

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

Sınav biyokimya açısından oldukça zor sayılabilecek bir sınavdı. Sınavın soru dağılımına baktığımızda; bu sınavda konulara göre soru dağılımı; Aminoasitler (4), Proteinler (3), Enzimler (1), Vitaminler (1), Hormonlar (4), Karbonhidratlar (4), Lipidler (3), Nükleik Asitler (2).

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

Değerli arkadaşlarımız,

Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Umarım bu sefer sizin adınıza tamam’dır.

Mikrobiyoloji adına sınav değerlendirmesine gelince, parazit ve mantar sorularını hazırlayan hocalarımızı öz eleştiri yapmaya davet ettiren, bunlar TUS sınavına yakıştı mı şimdi diye sorduran soruların yanında, temel mikrobiyoloji ve bakteriyolojide oldukça başarılı ve güzel sorulmuş bilgi ölçen sorular da mevcuttu.

Mikrobiyoloji bu sınavda çok zor bir başlıktı. Hiçbir şekilde referans veremediğimiz bazı sorular oldu. Ancak bu sorulara gelecek sınavda referans vermeyi düşünmediğimizi, bu ucun da ucunun sorulduğu sorulara ait bilgileri kitabımıza gelecek sınavlar için de almayı düşünmediğimizi buradan beyan ediyoruz. Neden ? Çünkü iyi bir TUS kitabı TEK KAYNAK’tan olur. İyi bir kitap yok o seri, yok bu serinin kitabından referans vermemelidir. Kitap tek olmalıdır ve sayfa sayısı da az olmalıdır. Kitabı 1000 sayfalık textbook haline getirdikten sonra bu kitabın bir anlamı kalmaz. Bu nedenle en uç sorulara cevap vermek uğruna daha fazla sayfalı kitap yazmak amacında olmadık, bundan sonra da olmayacağız.

Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen mikrobiyolojide 18 soruya referans olduğu gibi klinik tarafta 11 soruya oldukça net bir şekilde referans olmuştur. Bunu da şu serinin şu sayfasından ya da bu serinin bu sayfasından değil tek kaynaktan INFOTUS MİKROBİYOLOJİ den yapmıştır. 22 soruya referans olamadığımız için üzgünüz. Ama böyle bir sınavda 18 temel ve 11 klinik soruya referans olmanın bir başarı olduğunun da bilincindeyiz. Selam ve sevgilerimizle,

TUSTIME MIKROBIYOLOJI EDITÖRLERİ

REFERANSLAR

Değerli genç meslektaşlarım, öncelikle herkesin emeğinin, alın terinin karşılığını aldığı bir sınav geçirmiş olduğunu umuyorum.

Patoloji açısından, genel olarak zor ve atipik soruları içeren bir sınav oldu. Hatırladığımız kadarıyla, soruları detaylı incelediğimizde, bu sınavda hatalı soru yoktu.

Tustime İnfotus Patoloji sınavda çıkan 22 sorunun 16 tanesine net referans olmuştur.

Tüm meslektaşlarımın hak ettikleri başarıya ulaşmalarını diliyorum.

REFERANSLAR

2019 Şubat TUS sınavı, İnfotus Farmakoloji kitabı ve TUSTİME aktif, online ve offline derslerinin hedefi 12’ den vurduğu bir sınav olarak değerlendirilebilir.. 22 sorunun 19 tanesi net olarak İnfotus farmakoloji kitabında mevcut idi. Ayrıca İnfotus farmakoloji diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 25 soruyu net olarak yanıtladı.

Başta monoklonal antikorlar olmak üzere rutin derslerimizde, TUS kampında ve sıra dışı bir eğitim olan HİPNOFARMAKOTERAPİ kampında birçok soruyu yakalamamız ve bize güvenen öğrencilerimizi farmakobaşarıya taşımamız bizim için çok yüz güldürücü bir sonuç oldu. Özellikle Ranolazin ve Perampanel birebir nokta atışıyla yakaladığımız sorularıdı. Ayrıca, Karbamazepinin trigeminal nevralji tanısında kullanılabileceğini sorgulayan klinik bilimler sorusunu da gerek derslerimizde gerek kamplarımızda vurgulamıştık.

Sınav soruları, genel olarak orta zorlukta olarak görülmektedir. Sınavdaki sürprizler; endokrin sistem farmakolojisinden hiç soru sorulmaması ve santral sinir sistemi farmakolojisinden de bir önceki sınava kıyasla çok daha fazla sayıda soru gelmesi (5 soru) idi. Yakın zaman TUS sınavlarında fazla sorulmaya başlayan monoklonal antikorlardan yine farmakolojiden 3 tane soru soruldu. GIS farmakolojisi yine sınavın bankosu olmaya devam etti ve 1 soruyla bu sınavda karşımıza çıktı.

Bir diğer sürpriz ise vaka sorusu olarak Toksikolojiden 2 soru birden çıkmasıydı. Soru dağılımı olarak özensiz hazırlanmış bir sınavdı. Hatalı soru olmaması ise farmakoloji açısından sınavın olumlu taraflarından biriydi. TUSTIME ailesi olarak bizi izlemeye devam edin diyor ve hepinize başarılar diliyoruz.

 • Soruların konulara göre dağılımı;
 • Genel Farmakoloji: 2
 • Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 2
 • Santal Sinir Sistemi Farmakolojisi; 5
 • Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 1
 • Otakoid / NSAİD; 1
 • Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; 1
 • İmmün Sistem Farmakolojisi; 3
 • Endokrin Sistem Farmakolojisi; 0
 • Kemoterapötikler; 5
 • Toksikoloji: 2
Soru No Soru Referans Zorluk- Kolaylık Derecesi
1 Faz II reaksiyonları arasında yer almayan reaksiyon?  İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 18 Orta
2 Adrenerjik reseptör blokerlerinden Yohimbin’in etkisi? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 80 Kolay
3 Kalpteki muskarinik reseptörleri bloke ederek taşikardi yapan nöromüsküler bloker? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 198 Orta
4 İnvaziv meme kanseri riskinin azaltılmasında, korunma amacıyla kullanılan östrojen reseptör modülatörleri? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 163 Kolay
5 Opiyat toksisitesinde gözlenen bulgular? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 236 Kolay
6 Belatasept hedef molekülü? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 354 Zor
7 Sedasyon yapmayan antihistaminik ilaç? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 251 Kolay 
8 Geç Na kanalı inhibisyonu yaparak antianjinal etki gösteren ilaç? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 134 Kolay
9 LDL reseptörlerinin yıkımını engelleyerek kolesterol düşürücü etki gösteren ilaç? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 157 Orta
10 Antipsikotik kullanımı ile amenore, galaktore ve libido azalması gözlenen şizofreni hastasında kullanılacak ilaç?  İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 205 Orta
11 CB1 reseptörü üzerinden etki gösteren antiemetik ilaç? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 292  Kolay
12 AMPA reseptörlerini nonkompetitif olarak antagonize eden epilepsi tedavisinde kullanılan oral ilaç? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 219 Kolay
13 Bleomisinin genel özellikleri? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 332, 336,  Zor
14 Ellerde titreme, taşikardi gibi yan tesirler yapabilen antiastmatik ilaç? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 72 Kolay
15 Nivolumab ve Atezolizumab hedef molekülü? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 355 Orta
16 Oral Sodyum bikarbonat ile atılımı artan ilaçlar? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 10 zor
17 Analjezik etkisi de olan genel anestezik ilaç? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 230 Kolay
18 İnhaler yol ile kullanılan antiviral ilaç? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 325 Kolay
19 Kurşun zehirlenmesinde verilmeyen? İnfotus Farmakoloji 5. Baskı, Sayfa; 364 Zor

TUSTIME FARMAKOLOJİ EĞİTMENLERİ

Doç. Dr. Bülent DEMİR, Doktor Öğretim Üyesi, Burak ÖNAL

REFERANSLAR

TUSTIME DAHİLİYE ekibi olarak öncelikle sınava giren herkesin, herşey gönlüne göre olsun dilekleriyle 2019 Şubat TUS sınavıyla ilgili yorumlarımız ve referanslarımız aşağıdadır.

Öncelikle geçirmiş olduğumuz sınav zor değil çok zordur.Ama bu genel olarak sınava giren herkes için geçerli olduğu için ,sıralama anlamında kayıp yaşamayacağınızı düşünüyoruz.

Sınavda 23 adet Genel Dahiliye sorusu bulunmaktadır.

Bunların dağılımı,

 • 3 adet Göğüs Hastalıkları -Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri sorusu onkoloji olarak da değerlendirilebilir.2 adet soru çok zor,1 adet soru direkt patoloji ile ortak bir sorudur.
 • 4 adet Kardiyoloji sorusu-Sınavın Dahiliye adına en basit kısmıdır.
 • 4 adet Gastroenteroloji sorusu -Bunların içersinde hepatosellüler karsinom da transplantasyon endikasyonu olan vaka üst düzey bir cerrahi sorusudur.
 • 2 adet Endokrinoloji sorusu -Bir adet tiroid, bir adet DM nefropati ilgilidir ve nispeten basittir.
 • 5 adet Hematoloji-Onkoloji sorusu-2 tanesi oldukça zor ve üst düzey sorulardır.Terapötik aferez sorusu ki 2018 Mayıs ayındaki Deneme sınavımızda ayrıntılı sorgulanmıştır.Bu sorulardan Sistemik mast hücre hastalığı sorusu ise zorluk ötesinde bir sorudur.
 • 3 adet Nefroloji sorusu-Transplant sonrası SV 40 virüs ilgili soru yandal sınavında da sorgulanmış üst düzey bir sorudur. Diğer 2 soru orta zorluktadır.
 • 2 adet Romatoloji sorusu -antikor sorgulama ve ankilozan spondilit sorusu, nispeten yine basit sorulardır.

Diğer sınavlarla benzerlik 4 adet Enfeksiyon hastalıkları sorusu dahiliye kısmında sorgulanmıştır.

Son sınavlarda aynı konulardan soru sorulma alışkanlığı devam etmiştir.

Sınavda 2 adet akciğer kanseri ,2 adet hepatosellüler karsinom sorusu ,2 adet c-ANCA sorusu bulunmaktadır.

Dahiliye olarak sınavda, 23 adet Dahiliye sorusunun ,19 adet sorunun cevabı Infotus Dahiliye notlarında mevcuttur.Deneme sınavlarında sorulan birebir İdiopatik pulmoner fibrozis radyolojisi ve lenfanjiomyomatozis sorusunu eklediğimiz zaman bu rakam 21 sorudur.

Dahası Infotus Dahiliye klinik bilimlerde

 • 6 soru Genel cerrahide
 • 4 adet Kardiyoloji sorusu-Sınavın Dahiliye adına en basit kısmıdır.
 • 4 soru Pediatride birebir yakalamıştır.

Toplamda klinik bilimlerde 29 adet sorunun cevabı birebir olarak INFOTUS DAHİLİYEDE mevcuttur.

Temel Bilimlere gelecek olursak;

INFOTUS dahiliye kitabı toplam 14 adet soru yakalamıştır.

 • Anatomi 1 adet soru
 • Fizyoloji 3 adet soru
 • Biyokimya 1 adet soru
 • Patoloji 7 adet soru
 • Farmakoloji 2 adet soru yakalamıştır.

Toplamda (temel -klinik ) 43 adet soru ki; toplamda sınavın 6 da 1 inden fazlasına INFOTUS dahiliye referans olmuştur.

Peki böylesine zor bir sınavdan sonra neler önerilebilir.

Kesinlikle kaynak açısından INFOTUS dahiliye çalışılmalıdır. Bu zaten olmazsa olmazdır.

Ama bunun dışında konu-vaka-soru tartışmalarına düzenli katılınmalı ve muhakkak TUSTIME deneme sınavında DAHİLİYE soruları sadece çözülmemeli, çalışılmalıdır. Gerisi zaten gelecektir.

Herşeyin gönlünüzce olması dileğiyle…

TUSTIME DAHİLİYE EKİBİ

REFERANSLAR

Şubat 2019 TUS sınavına giren tüm hekim arkadaşlara başarılar dileriz.

Zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Son zamanlardaki TUS sınavlarında olduğu gibi Pediatri soruları vaka sorularının ağırlıklı olduğu bir sınavdı. Otuz pediatri sorusunun 19’u vaka ağırlıklı olup, 11 tanesi klasik soru formatındaydı. Sorularda özellikle bilginin kullanılması ve vaka üzerinden olası tanıların sorgulanması ve irdelenmesi istenmekteydi. Diğer sınavlara göre pediatri soruları biraz daha zor sayılabilir. Bazı sorular özellikle yandal sınavı düzeyinde olması dikkati çekiyordu. Son dönem TUS sınavları içerisinde zor sayılabilecek bir sınavdı. Bir adet çocuk psikiyatrisi sorusu pediatri soruları içerisinde sorulduğu dikkat çekiyordu. Çocuk Yoğun bakım ile ilgili vaka soruları ve adölesan dönem ile ilgili soru olması pediatrinin tüm alt birimlerinden soru geldiğini göstermektedir.

Pediatrinin alt bölümlerinden soru dağılımları açısından değerlendirildiğinde; sınavda Genel pedatri ve nöroloji sorularının öne çıktığını, bunu diğer bölümlerin takip ettiğini görüyoruz. Soru dağılımı açısından; Genel pediatri 4, Nöroloji 3, Nefroloji 2, Acil-Yoğun bakım 2, Yenidoğan 2, Hematoloji 2, Allerji 2, Kardiyoloji 2, Gastroenteroloji 2, Genetik 2, Romatoloji 1, Endokrinoloji 1, Metabolizma 1, Enfeksiyon 1, Solunum 1, Adölesan 1, Çocuk psikiyatrisi 1 soru mevcuttu.

İnfotus Pediatri diğer TUS sınavlarında olduğu gibi bu sınavda da pediatri sorularında ve diğer bölüm sorularına referans olmuştur.

Sınava giren tüm arkadaşlara başarılar diler ve sonuçların gönlünüzce olmasını dileriz.

TUSTIME PEDİATRİ EDITÖRLERİ

REFERANSLAR

2019 şubat  genel cerrahi tus değerlendırme sonuçları öncelikle herkese geçmiş olsun bu sınavın sonuçlarının herkes için iyilik  ve mutluluk getirmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Sınava baktığımız zaman özellikle klinik bilimlerin (dahiliye ve genel cerrahi  başta olmak üzere) oldukça zor olduğunu söylememiz gerekiyor. Diğer bölümlerdeki arkadaşlarımız değerli yorumlarını yapacaklardır.

Genel cerrahi açısından oldukça zor bir sınavı geride bıraktığımızı ifade etmek isterim. Soruların dağılımına baktığımız zaman;

 

 • 7 soru kolay soru grubunda,
 • 10 soru orta zorlukta soru grubunda,
 • 3 soru zor soru grubunda,
 • 2 soru çok zor soru grubunda  olup
 • 1 soruyu hatalı olarak değerlendiriyoruz. (TPN KOMPLİKASYONLARI İLE İLGİLİ SORU).

 

Soruların  daha çok vaka olarak gelmesi  ve ameliyat şeklinin verilip isminin  sorulması önemli değişiklikler arasında. Infotus Genel Cerrahi bir soru hariç tüm sorulara referans olmuştur. Sınav sonuçlarının herkese hayırlı olmasını temenni ediyor saygılarımızı sunuyoruz.

REFERANSLAR

Sınava giren meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle değerlendirmemize başlayabiliriz.

Küçük stajlar açısından son yıllara benzer şekilde bilgiyi klinik içinde sorgulayan sorular ağırlıktaydı. Derslerimizde vurguladığımız kliniği ile düşünmeyi artık küçük stajların olmazsa olmazı kabul edebiliriz. Diğer sınavlardan farklı olarak halk sağlığı ve gözden soru sorulmamış olması dikkat çekicidir. Halk Sağlığı sorusu görünümünde enfeksiyon sorusu sayılabilir. Nöroloji-nöroşuriji-psikiyatri ağırlık sorular İnfotuslarda yer alan bilgilerle yapılabilecek orta derecede sorulardan oluşuyordu. Yine kitabımızda direk olarak yer almayan akciğer apsesinde cerrahi endikasyonlar sorusu genel tıp bilgisi ile çözülebilecek kolay sorulardan biriydi. Sınav soruları eski TUS’larda sorgulanan bilgilerin klinik içine yerleştirilmesi ön planda olan sorular olduğu için Küçük stajlarda eski soru çözmenin önemini tekrar vurgulamak istiyoruz.

CO zehirlenmesi sorusu ise son zamanlarda sorulmuş en ayrıntılı sorulardan biriydi. İnfotus biyokimyadaki bilgilerle büyük ölçüde yapılabilecek bir soru olarak dikkatimizi çekti. Malign melanomda sentinal lenf nodu sorusu ise yapılması güç, çok zor bir soru olarak dikkat çekmiştir. Yine nükleer tıp sorusu sayılabilecek soru yapılmasın diye sorulmuş sorulardan biriydi.

Genel olarak bakıldığında aslında zor ve atipik soruların sorulmasına rağmen 19 soruya infotus serisinde cevap verebildik. Amacımız size en kolay ve çabuk tekrar edilebilir bir kitapla en çok soruyu yakalamak olduğu için. TUSTIME olarak bir sınavı daha alnımızın akıyla atlattığımızı söylemek istiyoruz.

REFERANSLAR

Değerli arkadaşlar bir tus sınavını daha geride bıraktık. İnşallah herkes için hayırlı olur. Kadın doğum sorularının zorluk derecesini genel olarak orta olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınavda da Ağustos 2018’de olduğu gibi Kadın Doğum açısından önceki sınavlara kıyasla daha kaliteli bir sınav olduğunu söyleyebiliriz; spot bilgilerden ziyade konuları bütünsel olarak değerlendiren sorular dikkati çekmiştir. Kadın doğum derslerinde son dönemlerde sürekli vurguladığımız gibi ezber yerine bilgiyi doğru yorumlayarak çözülen sorular çoğunluktadır. Kadın doğum içinde sorulan 11 soruya da hem kitapta hem derslerde hem de kampta net referans verilmiştir. 1 kadın doğum sorusu ise (klinik 109) yanlış cevap nedeniyle muhtemelen iptal olacaktır. Soruların çok benzerleri yıl içindeki deneme sınavlarında sorulmuştur. Kadın doğum sorularının açıklamaları aşağıda ve tablo 1 de yer almaktadır. Bu TUS’ta kadın doğum ekibi olarak önemli bir başarımız ise diğer branşlarda 15 soruya net referans verilmişolup  toplamda 17 sorunun çözümüne katkıda bulunulmuştur. Diğer branşlarda bulunan net referans açıklamaları tablo 2 de sunulmuştur. Yaklaşık 27 soruya referans verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunar başarıların katlanarak devam etmesini dileriz. 

Saygılarımızla, Kadın doğum editörleri, Dr. Rıza DUR, Dr. Serkan YURTSEVER.

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş