Ekim 2020 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2020 Ekim TUS sınavı, Anatomi açısından son yıllardaki en zor sınav olmuştur. Bunun en somut kanıtı da soruları değerlediren adayların çoğunun temel bilimlerde en çok zorlandıkları dersin Anatomi olduğunu belirtmeleridir. Bir önceki sınavda da çok zor ve zor sorular ağırlıkta olmakla birlikte, bu soruların sayısı son sınavda daha da artmıştır. Son yıllardaki diğer sınavlara benzer şekilde gelen 8 tane klinik anatomi sorusundan ikisi olgu sunumu şeklinde sorulmuştur. Sinir sistemi soruları önceki sınavlardakine benzer şekilde 5 tane iken, bunların ikisi periferik sinir sistemi, üçü ise kafa çiftleri ile ilgilidir. Diğer soruların dağılımı açısından bakıldığında ise genel olarak önceki sınavlardan farklı bir durum söz konusudur. Her sınavda en az iki soru gelen kalp, arter ve venlerden soru çıkmamıştır. Benzer şekilde hemen her sınavda en az bir kemik sorusu varken bu sınavda soru gelmemiştir. Bu sınavın bir başka özelliği de sindirim sisteminden genelde beklendiği gibi iki soru varken, en fazla bir soru gelen genital sistemden iki soru birden çıkmış olmasıdır. Solunum sisteminden genellikle bir soru sorulurken bu sınavda oldukça zor bir larynx sorusu vardır. Sınavın çok zor ya da zor olarak değerlendirilebilecek 8 sorusu bulunmaktadır. Kalan soruların çoğu orta zorlukta olup kolay olarak nitelendirilebilecek sadece bir soru bulunmaktadır. INFOTUS Anatomi kitabımız, daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da başarısını 14 sorudan 10’una cevap vererek sürdürdüğü görülmektedir. Üstelik birçok soruda sorulan bilgi, İnfotus Antomi kitabının değişik sayfalarında tekrar tekrar vurgulanmıştır.

 • Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 5 tane soru var.
 • Sinir sistemi en çok soru gelen konudur. Bunların da tamamı periferik sinir sistemi sorusudur. Soruların dağılımı açısından 2020 Ekim Tus sınavı diğer sınavlardan farklılık göstermektedir. Neredeyse her sınavda soru gelen arter ve kalp konularından soru çıkmamıştır. Önceli sınavda iki sor gelen venlerle ilgili de bu sınavda soru bulunmamaktadır. Sindirim sistemi soruları beklendiği gibidir. Son yıllardaki diğer sınavlardan farklı olarak kemiklerden bu sınavda soru çıkmamıştır. Ayrıca daha önceki sınavlardan farklı olarak genital sistemden iki soru sorulmuştur.
 • Özellikle son birkaç sınavdan farklı olarak görülen bir başka dikkat çekici değişiklik de, artık daha detaylı bilgilerin sorgulanmasıdır. Orbita ve larynx ile ilgili sorular buna örnek gösterilebilir.
 • Soruların dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Infotus Anatomi kitabı, Klinik bilimler 108. sorunun (N. abducens lezyonu- Infotus Anatomi S 489) cevabını da içermektedir.

Ayrıca TUSTIME deneme soruları içinde sınavda çıkmış soruların aynısı ya da benzeri konularla ilgili sorular da bulunmaktadır. Örneğin geçen yıl yaptığımız 2. Deneme sınavında n. medianus’un uyardığı kaslar ve total parotiroidektomi yapılan bir hastada görülebilecek sinir hasarı (n. facialis) ile ilgili bir olgu sorusu bulunmaktadır. Parotis bezi damar sinir komşulukları sadece denemede değil ders anlatımları sırasında da özellikle vurgulanan bir konudur.

Bu sınavda klinik bilimler testinde sorular n. abducens sorusu, 4. Deneme sınavında biraz daha farklı bir şekilde sorulmuştur.

8. Deneme sınavında for. epiploicum’un arka duvarındaki damarın sorulduğu sorunun bir benzeri bu sınavda ön duvardaki arter olarak çıkmıştır.

Infotus Anatomi kitabı soruların önemli bir bölümünün cevaplarını içermekle birlikte deneme sınavlarının da TUS çalışmasına katkısının önemli olduğunu söyleyebiliriz.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLAR İÇİN REFERANSLAR

Geride bıraktığımı bir TUS, hepimize geçmiş olsun… Dilerim çok güzel bir sınav geçirmişsinizdir ve mutlu olacağınız bölümler kazanırsınız.
Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve Infotus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, genel olarak bu sınavın son yıllarda zorlaşan Histoloji ve Embriyoloji sorularından farklı olarak daha kolay bir sınav olduğu düşündüğümü belirtmek istiyorum.
Soruların konulara göre dağılımına bakıldığında;
Embriyoloji: 3 (Sinir sistemi, Genel embriyoloji, Genital sistem),
Sindirim: 1 şeklinde olduğu görülmektedir.
Çıkan 8 sorunun; 4 tanesinin kolay, 2 tanesinin orta zorlukta, 2 tanesinin zor olduğunu düşünüyorum.

Infotus Histoloji ve Embriyoloji kitabı 6 Baskısının sorulara tek kaynak olmuştur. 6 basımdan ilgili sayfa numaraları ve bu sayfaların görüntüleriyle aşağıda sunulmuştur.

REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarım,
Bu zorlu sınav sürecinin en güzel şekilde sonlanması dileğiyle fizyoloji sorularının değerlendirmesine başlayalım;
Bizim de kursiyerlerimize özellikle dikkat etmelerini istediğimiz bir konu olan farklı sistemlerin bir birini etkilediği ortak noktaların yakalanarak sorulduğu orta zorlukta bir sınavdır. Özellikle klinikle ilgili kısımların yakalanmaya çalışıldığı sorular dikkat çekiyor. Bundan sonra da bu tarz sorular artarak devam edecektir.
Ana başlıklar altında değerlendirildiğinde soruların konu dağılımı dengelidir.
Fizyolojinin 9 sorusunda tartışma veya hata yoktur.
Ancak sempatik sistemde reseptörlerin etkisini soran soruda; lipoliz olayının hem alfa hem de beta reseptörler aracılığı ile gerçekleştiği bilgisi, kaynaklar arasında çelişkilidir. Şöyle ki, Guyton Fizyoloji 13. Baskı sadece beta, Ganong fizyoloji 25. Baskı sadece beta verirken, Berne&Levy Fizyoloji 5. Baskı alfa ve beta cevabını veriyor. Bu yönüyle bu sorunun cevabı tartışmalıdır. Verilen cevap Berne & Levy göre doğrudur. Ancak, Guyton ve Ganong’a göre soruda doğru cevap yoktur.
Fizyolojiden, 10 sorunun tamamına TUSTIME INFOTUS FİZYOLOJİ ve ÇÖZÜM BANKASI FİZYOLOJİ & HİSTOLOJİ soru kitaplarımız ayrı ayrı net bir şekilde referans olmuştur. Sempatik sistem sorusunun 4 seçeneğinin cevabı kitaplarımızda mevcut ancak doğru cevap olarak verilen seçenek bulunmamaktadır.
Diğer branşlardan temel bilimlerden 5 soruya, klinik bilimlerden de 5 soruya sadece TUSTIME İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabı net referans olmaktadır. Sonuç olarak, fizyoloji kitabımız bu sınav için adaylarımıza toplamda 19 soruya net referans olmuştur.
İnfotus serisinde ve deneme sınavlarında özellikle vurguladığımız yerlerden soruların gelmesi kursiyerlerimiz adına oldukça sevindiricidir. Bundan dolayı, TUSTİME kaynakları ile hazırlanan meslektaşlarımız bu soruları rahatlıkla cevaplamışlardır.

TUSTIME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.
Sınav biyokimya açısından nispeten zor sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 22 biyokimya sorusunun 20 sorusuna net referanslar vermek bizi mutlu etti. İki soruda dahiliye, bir soruda pediatri kitabımızdan yardım aldık. Ayrıca İnfotus Biyokimya kitabımız diğer branşlardan yedi soruya da net referans olmuştur. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.
Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR


Değerli arkadaşlarım,
Pandemi süreci ve sınav stresi ile baş edip bir de Dünya genelinde en zor sınavlardan biri olarak gösterilen TUS sınavının bileğinizin hakkıyla üstesinden geldiniz, hepinize öncelikle geçmiş olsun ve sonuç her halükarda sizler için en hayırlısı olsun…
Mikrobiyoloji adına hem kaliteli hem de beklediğimiz formattan uzak soruların bulunduğu bir sınav atlattık. Soru komisyonu; bu sınav özelinde konuşursak kolay soruları olması gerektiği gibi, zor sorularda kantarın topuzunu kaçırdıkları aşikârdır.
Temel kitapçığında mikrobiyolojiden 19, patolojiden 1 ve farmakolojiden 2 soruya; klinik bilimlerde ise 4 soruya olmak üzere toplam 26 soruya referans vererek kursiyerlerimize yardımcı olmaya çalıştık.
Selam ve saygılarımızla

TUSTİME MİKROBİYOLOJİ

REFERANSLAR

DİĞER TEMEL BRANŞ REFERANSLARI

Sevgili meslektaşlarım, 2020 Ekim sınavı PATOLOJİ açısından derste de belirtiğimiz değişimlerin gerçekleştiği bir sınav oldu.

Artık histopatoloji ve fizyopatoloji bilgisinin sorgulandığı, histopatolojik verilerin görsel hallerinden ziyade tariflendiği sorularla karşı karşıyayız. Neyse ki bu terimlerin büyük kısmını derste konuşmuş olmanın huzurunu yaşadık. Doğal olarak artık bu terimlere kulağımızın daha da alıştığı bir sınav oldu.

Soruların bir tanesi hariç tamamına referans verdik. Soruların zorluk derecesine gelince bir soru zor ya da kolay olarak nitelendiremeyeceğimiz yorum ve varsayım sorusu, diğer sorular orta yada kolay denebilcek ancak bir kısmı yorucu ve çok yönlü düşünmeyi gerektiren branşlar arası bilgilerinize anastomoz yaptırmanız gereken sorulardı. Bu açıdan biligi olarak 3 soruyu orta zorlukta ancak yapılabilirlik olarak zor grupta değerlendirebiliriz.

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

2020 Ekim TUS sınavı, İnfotus Farmakoloji kitabı ve TUSTİME aktif, online ve offline derslerinin yol gösterici nitelikte olduğu bir sınav olarak değerlendirilebilir. 22 sorunun 21 tanesi net olarak İnfotus serisinde mevcut idi. Ayrıca İnfotus farmakoloji, diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 27 soruyu net olarak yanıtladı.
Gerek TUS kampında gerekse derslerimizde çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen Hekim arkadaşlarımız için ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Ketaminin net analjezik etkisinin mevcut olduğunu; Eksenatidin, Diabetes Mellitusta insülin sekresyonunu artırdığı ve kilo verilmesini hızlandırdığını sorgulayan klinik bilimler sorularını da gerek kamp gerekse dersimizde net bir biçimde vurgulamıştık.
Ekim TUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta zorlukta olarak görülmektedir. Sınavdaki sürprizler; genel farmakolojiden hiç soru sorulmaması ve kardiyovasküler sistem farmakolojisinden de daha fazla sayıda soru gelmesi (4 soru) idi. Artık TUS sınavlarında net bir biçimde sorulmaya başlayan monoklonal antikorlardan yine 1 tane soru soruldu. GIS farmakolojisi yine sınavın bankosu olmaya
devam etti ve sukralfat sorusu ile 1 soruyla bu sınav da karşımıza çıktı.

Soruların konulara göre dağılımı;
Genel Farmakoloji: 0
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 3
Santal Sinir Sistemi Farmakolojisi; 2
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 4
Otakoid / NSAİD; 1
Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; 1
İmmün Sistem Farmakolojisi; 2
Endokrin Sistem Farmakolojisi; 3
Kemoterapötikler; 4
Toksikoloji: 1

TUSTIME Farmakoloji Eğitmenleri

REFERANSLAR

DİĞER SORULARA KAYNAK OLARAK;

Değerli arkadaşlar öncelikle hepinize geçmiş olsun diyerek söze başlamak istiyoruz.
Sınavın hepiniz için iyi geçmiş olduğunu temenni ediyoruz.
Sınavda Dahiliye sorularının soru dağılımları
Toplam 33 adet Dahiliye sorusu mevcuttur.
Soruların branş dağılımı;

 • Enfeksiyon Hastalıkları; 4 soru
 • Göğüs Hastalıkları; 5 soru (1 soru göğüs cerrahisi)
 • Kardiyoloji; 6 soru (1 soru KVC)
 • Gastroenteroloji; 4 soru
 • Hematoloji – Onkoloji; 4 soru (2 onkoloji-2 hematoloji)
 • Nefroloji: 3 soru
 • Endokrin: 3 soru
 • Romatoloji: 3 soru 1 adet küçük stajlarda FTR ya da ortopedi sorusu olarak ta değerlendirilebilir.
 • İmmünoloji: 1 soru

Genel olarak sorular genellikle orta zorlukta olarak değerlendirilebilir. Çok zor soru İmmünoloji sorusudur ki, oldukça üst düzey bir farmakoloji destekli sorudur.
Onun dışında yan dallar olarak soru dağılımları homojendir. Kardiyoloji ve Nefroloji soru sayısı artarken, gastroenteroloji ve hematoloji -onkoloji soru sayıları azalmıştır.
TUSTIME olarak Dahiliye sorularının 33 tanesinden 32 tanesine İnfotus Dahiliye 7. baskı kitabı ile referans olmuştur.
Dahası yapılan vaka kampında sorularımıza Geriatri, yoğun bakım, Enfeksiyon hastalıkları, İmmünoloji soruları eklememizin faydasını bu sınavda gördüğünüzü düşünmekteyiz.
Soru çözüm dersimizde ve denemelerimizdeki soruları içeren konuların sınavda benzerlerinin olması, kliniğe çalışırken soru çözmenin önemini göstermektedir.
Sınavda textbooklar dışında güncel kılavuz bilgilerinin tedavi algoritmalarının bilinmesi gerekliliğini ortaya bir kez daha koymuştur.
Tabi ki; Dahiliye gibi oldukça geniş kapsamlı olan bir branş olarak;

—Klinik bilimlerde 32 Dahiliye sorusu dışında;
Pediatriden 5 soruya
Küçük stajlardan 1 soruya – Nükleer Tıp
Genel cerrahiden 11 soruya referans olmuştur.

—Temel Bilimlerden ise 19 soruya referans olmuştur.

 • 3 adet Fizyoloji
 • 1 adet Mikrobiyoloji
 • 4 adet Patoloji
 • 3 adet Biyokimya
 • 11 adet Farmakoloji sorusuna referans olmuştur.

Sonuç olarak İnfotus Dahiliye 7. baskı ve Vaka Kampı soruları kaynakları ile 2020 Ekim TUS sınavında Toplam 54 soruya referans olmuştur. Bu tüm sınav sorularının 5’te birinden fazla soruya denk gelmektedir.
Sınavda başarılı olmak için tek ve güvenilir kaynak olan Infotus serisinden çalışmak, klinik branşlar için vazgeçilmez olan soru desteği, vaka desteği ve deneme sınavı takibi ile olayı pekiştirmek, yeni bilgilere hakim olmak içinde TUSTIME dahiliye derslerini izlemek yeterlidir.
Herkesin her şeyin gönlünce olması dileğiyle.

TUSTIME DAHİLİYE EĞİTMENLERİ

REFERANSLAR

TEMEL BİLİMLER REFERANSLARI

Değerli arkadaşlar öncelikle hepinize geçmiş olsun.

PEDİATRİ ALT BÖLÜMLERİNE GÖRE SORU DAĞILIMLARI:
BÖLÜM SORU SAYISI
Büyüme-Gelişme ve Davranış 2
Anne sütü-Beslenme-Vitamin-Mineral 1
Genetik 2
Aşılar 1
Enfeksiyon 1
Gastroenteroloji 2
Hematoloji 2
Onkoloji 2
Yenidoğan 3
Nöroloji 2
Adölesan 1
Acil-Yoğun bakım
Metabolizma 2
Allerji-İmmunoloji 2
Nefroloji 1
Romatoloji 2
Göğüs hastalıkları 1
Kardiyovasküler 2
Endokrinoloji 1
SORULARIN ZORLUK DERECESİNE GÖRE DAĞILIMI:
SORU ZORLUK DERECESİ SORU SAYISI
KOLAY 10
ORTA 12
ZOR 6
ÇOK ZOR 2

REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarım bir TUS sınavını daha geride bıraktık öncelikle hepinize geçmiş olsun dileyerek söze başlamak istiyoruz.

Sınavın tüm hekim arkadaşlarımız için iyi geçmiş olmasını en içten dileklerimizle temenni ediyoruz.

Sınavda toplamda 24 adet Genel Cerrahi sorusu mevcuttu.

Soruların branşlara göre dağılımı ;

Sıvı – Elektrolit dengesi: 3

Şok : 1

Cerrahi Komplikasyonlar  : 1

Yanık : 1

Karın Travmaları : 1

Transplantasyon : 1

Meme Hastalıkları: 2

Tiroid Hastalıkları : 1

Paratiroid Hastalıkları: 1

Mide Hastalıkları : 2

İnce Barsak Hastalıkları : 1

Kolon-Rektum Hastalıkları : 3

Akut Batın :1

Karaciğer Hastalıkları : 1

Safra yolları ve Safra kesesi Hastalıkları : 2

Pankreas Hastalıkları: 1

Dalak Hastalıkları :1

Genel olarak sorular orta zorlukta olarak değerlendirilebilir. Zor soru 1 adet vardı ve Yanık konusundan geldi.

Soruların dağılımı değerlendirildiğinde önceki TUS sınavlarında olduğu gibi Kolon-Rektum hastalıklarından ve Sıvı- Elektrolit dengesin konularından en fazla soru gelen alanlar oldu.

TUSTİME olarak 24  Genel Cerrahi sorusunun 24’üne net  olarak İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı kitabı ile referans olmuştur.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarımıza öncelikle geçmiş olsun.

Sınava genel olarak baktığımızda diğer branşlarda olduğu gibi sürprizi az olan bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Küçük stajlar sorularında son yıllara benzer şekilde bilgiyi klinik içinde sorgulayan sorular ağırlıktaydı. Derslerimizde vurguladığımız gibi hastalıkları kliniği ile düşünmeyi artık küçük stajlar için de olmazsa olmaz kabul edebiliriz.

Derslerde birebir anlattığımız, bunu sorabilirler diye vurguladığımız birçok konu sınavda sorulmuş olduğunu görmek bizleri memnun etti, yine sadece INFOTUS KÜÇÜK STAJLAR kitabı 220 sayfada soruların nerdeyse tamamına referans oldu. Kitabı hazırlarken kolay tekrar edilebilir kitabımız TUS için ne kadar yeterli olduğunu bir kez daha ispatladı.

Sınav soruları eski TUS’larda sorgulanan bilgilerin klinik içine yerleştirilmesi ön planda olan sorular olduğu için Küçük stajlarda çok soru çözmenin ve deneme sınavlarının önemini tekrar vurgulamak istiyoruz. Genel olarak orta ve kolay soruların ağırlıklı olarak sorulduğu bu sınavı kursiyerlerimizin rahatlıkla cevaplandırabileceğini düşünüyoruz.

Herkesin istediği uzmanlığı ulaşması dileklerimizle…

REFERANSLAR