Ekim 2020 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2020 Ekim TUS sınavı, Anatomi açısından son yıllardaki en zor sınav olmuştur. Bunun en somut kanıtı da soruları değerlediren adayların çoğunun temel bilimlerde en çok zorlandıkları dersin Anatomi olduğunu belirtmeleridir. Bir önceki sınavda da çok zor ve zor sorular ağırlıkta olmakla birlikte, bu soruların sayısı son sınavda daha da artmıştır. Son yıllardaki diğer sınavlara benzer şekilde gelen 8 tane klinik anatomi sorusundan ikisi olgu sunumu şeklinde sorulmuştur. Sinir sistemi soruları önceki sınavlardakine benzer şekilde 5 tane iken, bunların ikisi periferik sinir sistemi, üçü ise kafa çiftleri ile ilgilidir. Diğer soruların dağılımı açısından bakıldığında ise genel olarak önceki sınavlardan farklı bir durum söz konusudur. Her sınavda en az iki soru gelen kalp, arter ve venlerden soru çıkmamıştır. Benzer şekilde hemen her sınavda en az bir kemik sorusu varken bu sınavda soru gelmemiştir. Bu sınavın bir başka özelliği de sindirim sisteminden genelde beklendiği gibi iki soru varken, en fazla bir soru gelen genital sistemden iki soru birden çıkmış olmasıdır. Solunum sisteminden genellikle bir soru sorulurken bu sınavda oldukça zor bir larynx sorusu vardır. Sınavın çok zor ya da zor olarak değerlendirilebilecek 8 sorusu bulunmaktadır. Kalan soruların çoğu orta zorlukta olup kolay olarak nitelendirilebilecek sadece bir soru bulunmaktadır. INFOTUS Anatomi kitabımız, daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da başarısını 14 sorudan 10’una cevap vererek sürdürdüğü görülmektedir. Üstelik birçok soruda sorulan bilgi, İnfotus Antomi kitabının değişik sayfalarında tekrar tekrar vurgulanmıştır.

 • Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 5 tane soru var.
 • Sinir sistemi en çok soru gelen konudur. Bunların da tamamı periferik sinir sistemi sorusudur. Soruların dağılımı açısından 2020 Ekim Tus sınavı diğer sınavlardan farklılık göstermektedir. Neredeyse her sınavda soru gelen arter ve kalp konularından soru çıkmamıştır. Önceli sınavda iki sor gelen venlerle ilgili de bu sınavda soru bulunmamaktadır. Sindirim sistemi soruları beklendiği gibidir. Son yıllardaki diğer sınavlardan farklı olarak kemiklerden bu sınavda soru çıkmamıştır. Ayrıca daha önceki sınavlardan farklı olarak genital sistemden iki soru sorulmuştur.
 • Özellikle son birkaç sınavdan farklı olarak görülen bir başka dikkat çekici değişiklik de, artık daha detaylı bilgilerin sorgulanmasıdır. Orbita ve larynx ile ilgili sorular buna örnek gösterilebilir.
 • Soruların dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Infotus Anatomi kitabı, Klinik bilimler 108. sorunun (N. abducens lezyonu- Infotus Anatomi S 489) cevabını da içermektedir.

Ayrıca TUSTIME deneme soruları içinde sınavda çıkmış soruların aynısı ya da benzeri konularla ilgili sorular da bulunmaktadır. Örneğin geçen yıl yaptığımız 2. Deneme sınavında n. medianus’un uyardığı kaslar ve total parotiroidektomi yapılan bir hastada görülebilecek sinir hasarı (n. facialis) ile ilgili bir olgu sorusu bulunmaktadır. Parotis bezi damar sinir komşulukları sadece denemede değil ders anlatımları sırasında da özellikle vurgulanan bir konudur.

Bu sınavda klinik bilimler testinde sorular n. abducens sorusu, 4. Deneme sınavında biraz daha farklı bir şekilde sorulmuştur.

8. Deneme sınavında for. epiploicum’un arka duvarındaki damarın sorulduğu sorunun bir benzeri bu sınavda ön duvardaki arter olarak çıkmıştır.

Infotus Anatomi kitabı soruların önemli bir bölümünün cevaplarını içermekle birlikte deneme sınavlarının da TUS çalışmasına katkısının önemli olduğunu söyleyebiliriz.

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 1. Infotus Anatomi 8.baskı Sayfa 130, 142, 143, 516, 517″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

1. Dirsek seviyesinde travmatik median sinir nöropatisi olan bir hastada aşağıdaki kaslardan hangisinin etkilenmesi en az olasıdır?

A) Musculus abductor pollicis brevis
B) Musculus opponens pollicis
C) Musculus lumbricalis I
D) Musculus adductor pollicis
E) Musculus flexor pollicis longus

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 3. Infotus Anatomi 8.baskı Sayfa 524, 525, 526″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

3. Nervus femoralis’inde tam kesi olan bir hastada, aşağıdaki bölgelerden hangisinde duyu kaybı meydana gelmesi en olasıdır?

A) Ayak medial tarafı
B) Ayak dorsal yüzü 4. ve 5. parmaklar arası bölge
C) Ayak dorsal yüzü 1. ve 2. parmaklar arası bölge
D) Topuk bölgesi dış tarafı
E) Ayak tabanı

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 4. Infotus Anatomi 8.baskı sayfa 319, 495, 496″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

4. Glandula parotidea’daki kitle nedeniyle opere edilen 28 yaşındaki kadın hastada, girişim sonrasında bezin içinde dallarına ayrılan sinirin zedelendiği
anlaşılıyor.
Hastadaki bu zedelenme sonucunda aşağıdaki kaslardan hangisinde fonksiyon bozukluğu olması en az olasıdır?

A) Musculus digastricus venter anterior
B) Musculus platysma
C) Musculus buccinator
D) Musculus mentalis
E) Musculus risorius

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 5. Infotus Anatomi 8.baskı sayfa 157,158,190, 276, 278″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

5. İskiorektal apse tanısı alan erkek bir hastada, apse kitlesinin canalis pudendalis’e bası yaptığı tespit ediliyor.
Bu durumda aşağıdaki damarlardan hangisindeki kan akımının etkilenmesi en olasıdır?

A) Arteria vesicalis inferior
B) Arteria vesicalis superior
C) Arteria urethralis
D) Arteria obturatoria
E) Arteria rectalis media

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 6. Infotus Anatomi 8.baskı sayfa 256, 486″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

6. Arteria cerebelli superior’un arteria basilaris’ten ayrıldığı başlangıç seviyesinde anevrizması olan bir hastada ilk olarak aşağıdaki
sinirlerden hangisine ait bası bulgularıyla karşılaşması en olasıdır?

A) Nervus opticus
B) Nervus oculomotorius
C) Nervus trochlearis
D) Nervus trigeminus
E) Nervus abducens

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 7. Infotus Anatomi 8.baskı sayfa 25, 84″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

7. Aşağıdaki kemiklerden hangisi ayak kubbesinin transvers kemerinin yapısına katılmaz?

A) Os cuboideum
B) Os cuneiforme mediale
C) Os cuneiforme intermedium
D) Os naviculare
E) Basis ossis metatarsi I

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 9. Infotus Anatomi 8.baskı sayfa 504, 505″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

9. Tonsillektomi sırasında yaralanması en olası sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nervus hypoglossus
B) Nervus facialis
C) Nervus alveolaris inferior
D) Nervus lingualis
E) Nervus glossopharyngeus

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 12. Infotus Anatomi 8.baskı sayfa 274, 391″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

12. Gerçek bir bağ olmayan, içinde damar ve sinirler bulunduran peritoneal katlantı şeklindeki anatomik yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ligamentum teres uteri
B) Ligamentum suspensorium ovarii
C) Ligamentum ovarii proprium
D) Ligamentum cardinale
E) Ligamentum anococcygeum

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 13. Infotus Anatomi 8.baskı sayfa 310, 311″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

13. I. Glans penis – Nodi inguinales profundi
II. Corpus cavernosum penis – Nodi iliaci interni
III. Penis derisi – Nodi inguinales superficiales
Penis bölümlerinin lenfatik drenajları ile ilgili yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III
C) I, II ve III D) I ve III
E) Yalnız I

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 14. Infotus Anatomi 8.baskı sayfa 331, 332, 333, 334″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

14. Abdomene yönelik bir cerrahi girişim esnasında; sol el, el sırtı karın arka duvarına bakacak şekilde foramen bursa omentalis’ten
sokulduğunda; başlangıç seviyesinde, işaret ve başparmakları arasında aşağıdaki arterlerden hangisine ait atımların alınabilmesi en
olasıdır?

A) Truncus coeliacus
B) Aorta abdominalis
C) Arteria hepatica propria
D) Arteria renalis
E) Arteria lienalis

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞLAR İÇİN REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 108: ınfotus Anatomi 8.baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

Geride bıraktığımı bir TUS, hepimize geçmiş olsun… Dilerim çok güzel bir sınav geçirmişsinizdir ve mutlu olacağınız bölümler kazanırsınız.
Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve Infotus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, genel olarak bu sınavın son yıllarda zorlaşan Histoloji ve Embriyoloji sorularından farklı olarak daha kolay bir sınav olduğu düşündüğümü belirtmek istiyorum.
Soruların konulara göre dağılımına bakıldığında;
Embriyoloji: 3 (Sinir sistemi, Genel embriyoloji, Genital sistem),
Sindirim: 1 şeklinde olduğu görülmektedir.
Çıkan 8 sorunun; 4 tanesinin kolay, 2 tanesinin orta zorlukta, 2 tanesinin zor olduğunu düşünüyorum.

Infotus Histoloji ve Embriyoloji kitabı 6 Baskısının sorulara tek kaynak olmuştur. 6 basımdan ilgili sayfa numaraları ve bu sayfaların görüntüleriyle aşağıda sunulmuştur.

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 1: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji 6.baskı sayfa 20, 21, 30″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

15. Aşağıdakilerden hangisi silyumun yapısına katılmanın yanı sıra hücre içi vezikül transportunda da rol oynar?

A) Perlekan
B) Nörofilament
C) Vimentin
D) Tübülin
E) Lamin

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 2: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji 6.baskı sayfa 32-34″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

16. Aşağıdaki epitel bağlantı komplekslerinden hangisinin hücre iskeleti komponenti yoktur?

A) Zonula occludens
B) Zonula adherens
C) Desmozom
D) Fokal adezyon
E) Gap junction

Doğru cevap: E

 

Bu sayfalar arasında bağlantı birimlerinin yapıları anlatılmıştır. Gap junction dışında diğerlerinde hücre iskeletiyle ilişkili belirtilmiştir.

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 3: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji 6.baskı sayfa 40″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

17. Mitral kapak yetersizliği olan 17 yaşında ve 1.95 m boyundaki erkek hastanın fizik muaynesinde, göğüs kafesinde hafif içe çöküklük ve araknodaktili
izleniyor. Genetik test sonucunda fibrilin gen defekti saptanıyor
Bu hastada aşağıdaki bağ doku tiplerinden hangisinin yapısı bozulmuştur?

A) Elastik bağ dokusu
B) Hiyain kıkırdak dokusu
C) Müköz bağ dokusu
D) Kahverengi yağ dokusu
E) Retiküler bağ dokusu

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 4: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji 6.baskı sayfa 100″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

18. Beyin gelişimi sırasında ponsun geliştiği sekonder vezikül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Telensefalon
B) Diensefalon
C) Metensefalon
D) Mezensefalon
E) Miyelensefalon

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 5: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji 6.baskı sayfa 84″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

19. Erişkine ait aşağıdaki yapılardan hangisi allantoisin kalıntısıdır?

A) Apendiks testis
B) Prostatik utrikül
C) Median umbilikal ligament
D) Ligamentum teres
E) Nucleus pulposus

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 6: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji 6.baskı sayfa 122″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

20. I. Epidermis
II. Kıl folikülü
III. Yağ bezi
IV. Ekrin ter bezi
Deride yer alan yukarıdaki yapılardan hangileri melanosit içerir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) I, III ve IV

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 7: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji 6.baskı sayfa 163″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

21. Midedeki paryetal ve esas hücreler karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi sadece paryetal hücreye özgüdür?

A) Gelişmiş granüllü endoplazmikl retikulum içerme
B) Nöral kristadan farklanma
C) Pepsinojen sentezlenme
D) Zimojen granülleri içerme
E) Tübüloveziküler membran sistemi içerme

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 8: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji 6.baskı sayfa 180″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

22. Tuba uterina’nın embriyolojik kökeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürogenital sinüs B) Mezonefrik kanallar
C) Paryetal mezoderm D) Paramezonefrik kanallar
E) Ürogenital katlantı

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal]

Değerli meslektaşlarım,
Bu zorlu sınav sürecinin en güzel şekilde sonlanması dileğiyle fizyoloji sorularının değerlendirmesine başlayalım;
Bizim de kursiyerlerimize özellikle dikkat etmelerini istediğimiz bir konu olan farklı sistemlerin bir birini etkilediği ortak noktaların yakalanarak sorulduğu orta zorlukta bir sınavdır. Özellikle klinikle ilgili kısımların yakalanmaya çalışıldığı sorular dikkat çekiyor. Bundan sonra da bu tarz sorular artarak devam edecektir.
Ana başlıklar altında değerlendirildiğinde soruların konu dağılımı dengelidir.
Fizyolojinin 9 sorusunda tartışma veya hata yoktur.
Ancak sempatik sistemde reseptörlerin etkisini soran soruda; lipoliz olayının hem alfa hem de beta reseptörler aracılığı ile gerçekleştiği bilgisi, kaynaklar arasında çelişkilidir. Şöyle ki, Guyton Fizyoloji 13. Baskı sadece beta, Ganong fizyoloji 25. Baskı sadece beta verirken, Berne&Levy Fizyoloji 5. Baskı alfa ve beta cevabını veriyor. Bu yönüyle bu sorunun cevabı tartışmalıdır. Verilen cevap Berne & Levy göre doğrudur. Ancak, Guyton ve Ganong’a göre soruda doğru cevap yoktur.
Fizyolojiden, 10 sorunun tamamına TUSTIME INFOTUS FİZYOLOJİ ve ÇÖZÜM BANKASI FİZYOLOJİ & HİSTOLOJİ soru kitaplarımız ayrı ayrı net bir şekilde referans olmuştur. Sempatik sistem sorusunun 4 seçeneğinin cevabı kitaplarımızda mevcut ancak doğru cevap olarak verilen seçenek bulunmamaktadır.
Diğer branşlardan temel bilimlerden 5 soruya, klinik bilimlerden de 5 soruya sadece TUSTIME İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabı net referans olmaktadır. Sonuç olarak, fizyoloji kitabımız bu sınav için adaylarımıza toplamda 19 soruya net referans olmuştur.
İnfotus serisinde ve deneme sınavlarında özellikle vurguladığımız yerlerden soruların gelmesi kursiyerlerimiz adına oldukça sevindiricidir. Bundan dolayı, TUSTİME kaynakları ile hazırlanan meslektaşlarımız bu soruları rahatlıkla cevaplamışlardır.

TUSTIME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 23: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 10-248″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

23. I. Glukoz hücre zarındaki taşıyıcı protein molekülleriyle hücre içine alınır.
II. Hücre içi ve dışı glukoz konsantsayon farkının azalması taşınma hızını yavaşlatır.
III. Taşınım insüline bağımlı olarak gerçekleşir.
Yemekten bir-iki saat sonra gerçekleşen, pankreasın beta hücrelerine glukoz molekülünün girişi ve renal tübüllerden glukozun geri
emilmesi olaylarında yukarıdaki ifadelerden hangileri ortaktır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 24: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 102″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

24. İskelet kasında aşağıdaki basamaklardan hangisinin oluşumu ATP’nin ilgili moleküle bağlanması ile gerçekleşir?

A) Sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya Ca+2 ile bağlanması
B) Troponin C’nin Ca+2 ile bağlanması
C) Aktinin aktif bölgelerinin açılması
D) Troponin I’nın aktin ile bağlanması
E) Miyozin başının aktinden ayrılması

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 25: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 131″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

25. Kardiyak sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Birinci kalp sesi aort ve pulmoner kapakların kapanma sesidir.
B) İkinci kalp sesi mitral ve triküspid kapakların açılma sesidir.
C) Üçüncü kalp sesi sistolde duyulur.
D) Dördüncü kalp sesi sistolde duyulur.
E) Birinci kalp sesi ile sistol başlar.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 26: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 155″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

26. Basit sulu spirometre ile aşağıdaki akciğer volümlerinden hangisi ölçülemez?

A) Total akciğer kapasitesi
B) Vital kapasite
C) Ekspiratuvar kapasite
D) İnspiratuvar kapasite
E) Tidal volüm

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 27: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 214″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

27. Bir haftadır devam eden renal kolik nedeniyle incelenen 45 yaşındaki erkek hastada sol üreteri tamamen tıkayan bir taş saptanıyor.
Bu hastanın aşağıda verilen sol böbrek hemodinamik bulguları veya işlevlerinden hangisi artmıştır?

A) Filtrasyon fraksiyonu
B) Bowman boşluğundaki hidrostatik basınç
C) Net filtrasyon basıncı
D) Glomerüler kolloid ozmotik basınç
E) Sol renal arter kan akımı

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 28: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 190″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

28. Aşağıdakilerden hangisi midenin hızlı boşalmasını sağlar?

A) Gastrin hormonunun salgılanması
B) Duodenum kimüs içeriğinin asidik olması
C) Duodenum kimüs içeriğinin yağlı olması
D) Duodenum kimüs içeriğinin hipertonik olması
E) Sempatik uyarıların artması

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 29: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 252″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

29. Kırk beş yaşındaki sağlıklı bir kişi hafta sonu dağda yürürken ayağı kayarak düşüyor ve kimsenin ulaşamayacağı bir yerde mahsur kalıyor. Yaklaşık
48 saat yemek yemeden yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler tarafından bulunan hastanın acil servise nakli sağlanıyor.
Bu hastanın acil servise girdiği andaki fizyolojik durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kortizol düzeyi yükselmiştir.
B) Keton cisimler artmaya başlamıştır.
C) Lipogenez baskılanmıştır.
D) Proteoliz başlamıştır.
E) İnsülin/glukagon oranı artmıştır.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 30: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 248″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

30. Tip II diabetes mellitus tedavisinde beta hücrelerinden insülin salgısını artırmak amacıyla kullanılan K+
kanal blokörlerinin etkisinin açıklayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre içi ATP derişimini azaltması
B) Voltaja duyarlı CA+2 kapılarını açacak koşulları sağlaması
C) Hücre içine glukoz girişini arttırması
D) Protein kinaz C’yi aktive etmesi
E) Hücre içi inozitol trifosfat derişimini arttırması

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 31: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 47″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

31. Sempatik stimülasyonun hangi etkilerine hem alfa hem beta reseptör aracılık eder?

A) Yağ dokusu – Lipoliz
B) Kalp – Pozitif kronotropik etki
C) Böbrek – Renin sekresyonunda artış
D) Bronşiyal kas – Gevşeme
E) Deri – Vazokonstriksiyon

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 32: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 178″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

32. Aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinden hangisinin üretimi için K vitamini gerekli değildir?

A) Protrombin
B) Faktör VII
C) Faktör VIII
D) Faktör IX
E) Faktör X

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 46: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 196″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

46. İnce bağırsak epitel hücrelerinin apikal membranında, sodyum ve glukozun geçişini sağlayan taşıyıcı protein ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hücrelerin apikal membranının her iki yönünde taşıma yapar.
B) ATPaz aktivitesine sahiptir.
C) Periferal membran proteinidir.
D) Glukoz, enterosit içine glukoz gradiyenti yönünde taşınır.
E) Taşıma için transmembran sodyum gradiyenti gereklidir.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 47: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 253″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

47. I. Hipofizden büyüme hormonu salımının baskılanması
II. Hipofizden tiroid stimüle edici hormon salımının uyarılması
III. Pankreastan insülin salımının baskılanması
Yukarıdakilerden hangileri somatostatinin etkilerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 49: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 240″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

49. Aşağıdakilerden hangisi kollajen arasında kovalent çapraz bağların oluşumu için gereklidir?

A) Molibden
B) Bakır
C) Selenyum
D) Çinko
E) Magnezyum

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 61: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 178 (pediatri)” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

181. On üç aylık erkek hasta, yürümeye başladıktan sonra vücudunda fark edilen morluklar nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden yenidoğan döneminde
göbek kanaması olduğu ve göbeğinin 32 günlükken düştüğü öğreniliyor. Tam kan sayımı, PT, aPTT, trombin zamanı ve kanama zamanı ölçümleri
normal olarak bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faktör VIII eksikliği
B) Faktör XII eksikliği
C) Disfibrinojenemi
D) Faktör XIII eksikliği
E) Glanzman trombastenisi

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 64: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 126 (pediatri)” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

184. Çocukluk çağında görülen Wolff-Parkinson-White sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) PR mesafesi uzundur, QRS dalgası kısalmıştır.
B) PR mesafesi kısadır, QRS dalgası geniş ve delta dalgası mevcuttur.
C) PR mesafesi değişmez, QRS dalgası geniş ve delta dalgası mevcuttur.
D) PR mesafesi ve QRS dalgası uzamıştır.
E) PR mesafesi ve QRS dalgası kısadır, delta dalgası kaybolmuştur.

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 85: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 187 (G.cerrahi)” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

205. Midenin sekretuvar fonksiyonuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gastrin salgılayan G hücreleri antrumda yerleşmiştir.
B) Ghrelin en çok midede üretilir.
C) Paryetal hücreler intrinsik faktör salgılar.
D) Oksintik hücreler pepsinojen salgılar.
E) Paryetal hücreler uyarıldıklarında hidroklorik asit salgılar.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 92: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 171 ( Patoloji)” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

92. Erken çocukluk döneminde başlayan ve tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar ile seyreden “kronik granülomatöz hastalık” olgularında
aşağıdaki immünolojik süreçlerin hangisinde defekt vardır?

A) Lökosit adezyonu
B) Opsonizasyon
C) Kompleman aktivasyonu
D) Bakterinin hücre içine alınması
E) Fagosite edilen bakterinin parçalanması

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 101: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 47 (Farmakoloji)” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

101. Aşağıdakilerden hangisi alfa-1 adrenerjik reseptörlerin uyarılmasıyla ortaya çıkan bir yanıttır?

A) Kalp atım hızında artma
B) Bronkodilatasyon
C) Renin salımında artma
D) Pupillerde dilatasyon
E) Cilt damarlarında gevşeme

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 105: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 54 (Farmakoloji)” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

105. Benzodiazepinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) GABAA reseptörü üzerinden etki gösterirler.
B) Hücre içine Clgirişini arttırırlar.
C) Etkinlikleri GABA varlığına bağlıdır.
D) Hücrede hiperpolarizasyona neden olurlar.
E) Reseptörde GABA ile aynı noktaya bağlanırlar.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 113: Infotus Fizyoloji 6. Baskı Syf: 243 (K. Doğum)” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

233. Gebelerde hCG hormonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Korpus luteumu destekler ve devamlılığı sağlar.
B) Fetal testiküler testosteron sekresyonunu stimüle eder.
C) Maternal tiroid bezini stimüle eder.
D) Beta zinciri, LH’nin beta zinciri ile aynı amino asit dizilimindedir.
E) Sinsityotrofoblastlarda üretilir.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal]

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.
Sınav biyokimya açısından nispeten zor sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 22 biyokimya sorusunun 20 sorusuna net referanslar vermek bizi mutlu etti. İki soruda dahiliye, bir soruda pediatri kitabımızdan yardım aldık. Ayrıca İnfotus Biyokimya kitabımız diğer branşlardan yedi soruya da net referans olmuştur. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.
Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 33: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 208″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

33. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin katalizlediği reaksiyon ile elde edilen asetil-KoA, yağ asidi sentezi için kullanılır?

A) Pirüvat karboksilaz
B) Pirüvat dehidrogenaz
C) Pirüvat kinaz
D) Fosfoenolpirüvat karboksikinaz
E) Laktat dehidrogenaz

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 35: İnfotus Dahiliye 7 Baskı Cilt 2 sayfa 225″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

35. Aşağıdaki parametrelerden hangisinin düzeyi endojen insülin sentezi için belirteçtir?

A) C-peptid
B) Açlık kan glukozu
C) HbA1C
D) Fruktozamin
E) Tokluk kan glukozu

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 36: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 169″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

36. Aşağıdaki enzimlerden hangisi, glikolizde ve glukoneogenezde ortak olarak kullanılmaz?

A) Fosfoheksoz izomeraz
B) Fosfoenolpirüvat karboksikinaz
C) Aldolaz
D) Enolaz
E) Trioz fosfat izomeraz

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 37: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 56, 232, 83.Deneme 42 Soru” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

37. I. Koenzim A
II. Koenzim Q
III. FAD
IV. Aktif metionin
Yukarıdakilerden hangilerinin yapısında adenin bazı bulunur?

A) I ve III B) I ve IV
C) II ve III D) II ve IV
E) I, III ve IV

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 38: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 66″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

38. I. Ornitin
II. Lizin
III. Arjinin
IV. Sitrülin
Yukarıdakilerden hangileri arjinazın kompetitif inhibitörlerindendir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) II ve IV
E) II, III ve IV

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 39: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 74″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

39. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliğinde homosistinüri ortaya çıkar?

A) Sistatiyonin beta-sentaz
B) Metionin-adenozil transferaz
C) Metiltransferaz
D) Sistatiyonaz
E) S-adenozilhomosistein hidrolaz

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 40: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 99″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

40. Serum protein elektroforezinde haptoglobin aşağıdaki fraksiyonların hangisinde bulunur?

A) Alfa-1 B) Alfa-2
C) Beta-1 D) Beta-2
E) Gamma

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 41: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 64, 67″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

41. Aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesi serabral amonyak toksisitesinde arttığı için astrositlerde osmotik basınç artışına neden olur?

A) Aspartat aminotransferaz
B) Asparajinaz
C) Asparajin sentetaz
D) Glutominaz
E) Glutamin sentetaz

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 42: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 50″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

42. Aşağıdaki pH değerlerinden hangisi, histidin için izoelektirik noktasıdır?
(α-karboksil grubu için pK1=1,81; α-amino grubu için pK2=9,17;yan zincir imidazol grubu için pKR= 6,00 olarak kabul edilmelidir)

A) 3,91
B) 4,20
C) 5,50
D) 5,66
E) 7,59

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 43: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 150″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

43. Glikoproteinlerin yapısında bulunan N-glikozid bağı, aşağıdaki amino asitlerden hangisinin yan zinciri ile şeker molekülü arasında oluşur?

A) Serin
B) Treonin
C) Hidroksiprolin
D) Asparajin
E) Arjinin

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 44: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 194″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

44. Kolesterol sentezinde aşağıdakilerden hangisinin iki molekülünün birleşmesi ile 30 karbonlu izoprenoid yapılı ara ürün oluşur?

A) 5-pirofosfomevalonat
B) Dimetilallil pirofosfat
C) Geranil pirofosfat
D) Farnezil pirofosfat
E) Skualen

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 46: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 228″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

46. İnce bağırsak epitel hücrelerinin apikal membranında, sodyum ve glukozun geçişini sağlayan taşıyıcı protein ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Hücrelerin apikal membranının her iki yönünde taşıma yapar.
B) ATPaz aktivitesine sahiptir.
C) Periferal membran proteinidir.
D) Glukoz, enterosit içine glukoz gradiyenti yönünde taşınır.
E) Taşıma için transmembran sodyum gradiyenti gereklidir.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 47: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 249 Kaynak: İnfotus Dahiliye 7 Baskı Cilt 2 sayfa 148 Kaynak: İnfotus Fizyoloji 6 Baskı sayfa 237, 249″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

47. I. Hipofizden büyüme hormonu salımının baskılanması
II. Hipofizden tiroid stimüle edici hormon salımının uyarılması
III. Pankreastan insülin salımının baskılanması
Yukarıdakilerden hangileri somatostatinin etkilerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 48: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 251″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

48. Zona glomerülozada lokalize olan ve kartikosteron üzerine etkili mitokondriyal enzim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 17 alfa – hidroksilaz
B) 17,20 – liyaz
C) 21 – hidroksilaz
D) 11 beta – hidroksilaz
E) 18 – hidroksilaz

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 49: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 86″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

49. Aşağıdakilerden hangisi kollajen arasında kovalent çapraz bağların oluşumu için gereklidir?

A) Molibden
B) Bakır
C) Selenyum
D) Çinko
E) Magnezyum

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 50: İnfotus Dahiliye 7 Baskı Cilt 2 sayfa 160, 161″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

50. İdrar kortizol düzeyi ölçümüne ilişkin;
I. Cushing sendromu tanısında kullanılır.
II. 24 saatlik idrar örneği kullanılır.
III. Serbest kortizol formu ölçülür.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III
E) I,II ve III

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 51: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 175″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

51. Aşağıdakilerden hangisi, pentoz fosfat yolağında non-oksidatif fazın bir üründür?

A) NADPH
B) 6-fasfoglukonat
C) Ribüloz-5-fosfat
D) Eritroz-4-fosfat
E) Karbondioksit

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 52: İnfotus Farmakoloji 6 Baskı sayfa 122 Kaynak: İnfotus Peidiyatri 6 Baskı sayfa 194, 355″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

52. Akut siyanür zehirlenmesi şüphesi ile acil servise getirilen bir hastaya intravenöz sodyum nitrit ve inhalasyonla amil nitrit tedavileri uygulanıyor.
Bu hastada gelişen metabolik olaylara ilişkin;

I. Methemoglobin oluşumu artmıştır.
II. Siyanomethemoglobin oluşumu azalmıştır.
III. Karaciğerdeki rodanaz, tiyosiyanatı substrat olarak kullanılır.
IV. Rodanaz aktivitesi sonucu sülfit oluşur.
İfadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve IV E) I, III ve IV

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 53: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 123″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

53.Verilen reaksiyonu katalizleyen enzimin dahil olduğu sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A) Transferazlar B) Oksidoredüktazlar
C) Liyazlar D) Ligazlar
E) İzomerazlar

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 54: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 121″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

54. Michaelis-Menten eşitliğinde Km=[S] olduğu durumda başlangıç hızı (V0) aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir?

A) Vmax
B) 2Vmax
C) Vmax/4
D) Vmax/2
E) V0/2

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 23: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 153, 228″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

23. I. Glukoz hücre zarındaki taşıyıcı protein molekülleriyle hücre içine alınır.
II. Hücre içi ve dışı glukoz konsantsayon farkının azalması taşınma hızını yavaşlatır.
III. Taşınım insüline bağımlı olarak gerçekleşir.
Yemekten bir-iki saat sonra gerçekleşen, pankreasın beta hücrelerine glukoz molekülünün girişi ve renal tübüllerden glukozun geri
emilmesi olaylarında yukarıdaki ifadelerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 29: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 210, 211″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

29. Kırk beş yaşındaki sağlıklı bir kişi hafta sonu dağda yürürken ayağı kayarak düşüyor ve kimsenin ulaşamayacağı bir yerde mahsur kalıyor. Yaklaşık
48 saat yemek yemeden yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler tarafından bulunan hastanın acil servise nakli sağlanıyor.
Bu hastanın acil servise girdiği andaki fizyolojik durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kortizol düzeyi yükselmiştir.
B) Keton cisimler artmaya başlamıştır.
C) Lipogenez baskılanmıştır.
D) Proteoliz başlamıştır.
E) İnsülin/glukagon oranı artmıştır.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 30: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 156″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

30. Tip II diabetes mellitus tedavisinde beta hücrelerinden insülin salgısını artırmak amacıyla kullanılan K+
kanal blokörlerinin etkisinin açıklayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre içi ATP derişimini azaltması
B) Voltaja duyarlı CA+2 kapılarını açacak koşulları sağlaması
C) Hücre içine glukoz girişini arttırması
D) Protein kinaz C’yi aktive etmesi
E) Hücre içi inozitol trifosfat derişimini arttırması

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 32: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 237″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

32. Aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinden hangisinin üretimi için K vitamini gerekli değildir?

A) Protrombin
B) Faktör VII
C) Faktör VIII
D) Faktör IX
E) Faktör X

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 70: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 192″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

32. Aşağıdaki pıhtılaşma faktörlerinden hangisinin üretimi için K vitamini gerekli değildir?

A) Protrombin
B) Faktör VII
C) Faktör VIII
D) Faktör IX
E) Faktör X

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 85: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 84 (Klinik Bilimler)” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

205. Midenin sekretuvar fonksiyonuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gastrin salgılayan G hücreleri antrumda yerleşmiştir.
B) Ghrelin en çok midede üretilir.
C) Paryetal hücreler intrinsik faktör salgılar.
D) Oksintik hücreler pepsinojen salgılar.
E) Paryetal hücreler uyarıldıklarında hidroklorik asit salgılar.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 113: İnfotus Biyokimya 7 Baskı sayfa 248 (Klinik Bilimler )” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

233. Gebelerde hCG hormonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Korpus luteumu destekler ve devamlılığı sağlar.
B) Fetal testiküler testosteron sekresyonunu stimüle eder.
C) Maternal tiroid bezini stimüle eder.
D) Beta zinciri, LH’nin beta zinciri ile aynı amino asit dizilimindedir.
E) Sinsityotrofoblastlarda üretilir.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal]


Değerli arkadaşlarım,
Pandemi süreci ve sınav stresi ile baş edip bir de Dünya genelinde en zor sınavlardan biri olarak gösterilen TUS sınavının bileğinizin hakkıyla üstesinden geldiniz, hepinize öncelikle geçmiş olsun ve sonuç her halükarda sizler için en hayırlısı olsun…
Mikrobiyoloji adına hem kaliteli hem de beklediğimiz formattan uzak soruların bulunduğu bir sınav atlattık. Soru komisyonu; bu sınav özelinde konuşursak kolay soruları olması gerektiği gibi, zor sorularda kantarın topuzunu kaçırdıkları aşikârdır.
Temel kitapçığında mikrobiyolojiden 19, patolojiden 1 ve farmakolojiden 2 soruya; klinik bilimlerde ise 4 soruya olmak üzere toplam 26 soruya referans vererek kursiyerlerimize yardımcı olmaya çalıştık.
Selam ve saygılarımızla

TUSTİME MİKROBİYOLOJİ

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 55. Mikrobiyoloji” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

55. Aşağıdaki solunum sistemi örneklerinden hangisinin anaerobik kültür için kullanılması en uygundur?

A) Bronkoelveoler lavaj
B) Ekspektore balgam
C) İndüklenmiş balgam
D) Endotrakeal aspirat
E) Transtrakeal aspirat

Doğru cevap: E

Bu soruya üzülerek referans veremiyoruz[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 56. Mikrobiyoloji 5.baskı Spot bilgiler sayfa 19″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

56. Aşağıdaki taşıma ortamlarından hangisinde gönderilen örneklerden bakteriyolojik kültür yapılmaz?

A) Amies
B) Stuart
C) Cary-Blair
D) Formalin
E) Tamponlu gliserin

Doğru cevap: D

Sorunun şıklarında geçen Amies, Stuart, Carry-Blair besiyerleri Spot bilgiler sayfa 19 vurgulanmıştır. Bizi cevaba yönlendirecek bir diğer bilgi Formalin’in patolojide kullanılan vebakterileri öldürebilen bir madde olması (Formaldehitten elde edilmektedir)

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 57. Infotus mikrobiyoloji 5.baskı sayfa 161″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

57. Aşağıdaki gıda kaynaklı enfeksiyon etkenlerinden hangisinin bulaşında pastörize olmamış süt ve süt ürünleri rol oynaması en az olasıdır?

A) Brucella melitensis
B) Cmpylobacter jejuni
C) Salmonella enterica
D) Listeria monocytogenes
E) Clostridium perfringens

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 58. Infotus mikrobiyoloji 5.baskı sayfa 241″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

58. Aşağıdaki bakterilerden hangisi üreme siklusunda iki farklı form olması nedeniyle diğerlerinden farklılık gösterir?


A) Chlamydia trachomatis

B) Mycoplasma pneumoniae
C) Actinomyces israelii
D) Legionella pneumophila
E) Treponema pallidum


Doğru cevap: A 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 59. Infotus Mikrobiyoloji 5. Baskı sayfa 191″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

59. Pnömoni ön tanılı 65 yaşındaki kadın hastanın balgam örneğinden hazırlanan Gram boyalı preparatta çok sayıda polimorf nüveli lökosit
gözlenmesine rağmen bakteri görülmüyor. Bakteriyolojik kültürde kanlı agar besiyerinde üreme olmazken klinik şüphe nedeniyle ekim yapılan
semi-selektif BCYE agar besiyerinde üçüncü günde üreme tespit ediliyor.
Bu tabloya neden olan en olası bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haemophilus influenzae
B) Klebsiella oxytoca
C) Legionella pneumophila
D) Mycoplasma pneumoniae
E) Chlamydophila pneumoniae

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 61. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı sayfa 173 ve sayfa 91″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

61. Mycobacterium tuberculosis’in hücre içinden temizlenmesi için enfekte makrofajları aktive eden başlıca sitokin ve bu sitokini salgılayan
hücre aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A) IL-12 – Dendritik hücre
B) IL-4 – NK hücre
C) IL-5 – Th2 hücre
D) TGF-beta – B lenfosit
E) IFN-gama – Th1 hücre

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 62. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı Sayfa 131″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

62. İki hafta önce hidrosefali tanısı ile ventriküloperitoneal şant takıldığı öğrenilen on aylık erkek bebek, ateş, halsizlik ve huzursuzluk nedeniyle acil
servise getiriliyor. Ön tanı olarak ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu düşünülen bu bebekten izole edilmesi en olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enterococcus faecalis
B) Pseudomonas aeruginosa
C) Staphylococcus epidermidis
D) Escherichia coli
E) Neisseria meningitis

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 63. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı Sayfa 193″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

63. Serum aglütinasyon testinde kullanılan Brucella abortus antijenlerinin aşağıdaki bakterilerden hangisine karşı oluşmuş antikorlarla çapraz
reaksiyon vermesi en az olasıdır?

A) Escherichia coli
B) Shigella dysenteriae
C) Vibrio cholerae
D) Salmonella enterica
E) Francisella tularensis

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 64. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı Sf 294″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

64. Aşağıdaki virus – antiviral ilaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) İnfluenza A virus – Amantadin
B) RSV – Ribavirin
C) HSV – Foskarnet
D) CMV – Lamivudin
E) HIV – Tenofovir

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 65. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı Sf 339″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

65. Hışıltılı solunum takınması nedeniyle hastaneye getirilen bir yaşındaki erkek bebek, fizik muayene sonucu bronşiolit ön tanısı ile hastaneye
yatırılıyor. Hastadan bronşiolit ön tanısı ile hastaneye yatırılıyor. Hastadan alınan solunum sekresyonlarının moleküler analizi ile tespit edilen
virusun, çıplak ikozahedral kapsidli, tek zincirli bir DNA virüsü olduğu anlaşılıyor.
Raporda etken olarak bildirilmesi en olası virus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adenovirus
B) Respiratuvar sinsityal virus
C) Parainfluenza virus
D) Coronavirus
E) Bocavirus

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 66. Infotus mikrobiyoloji 5.baskı sayfa 321″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

66. Erişkin ve yaşlı gezginlerin çoğunlukta olduğu turist gemisinde, yolcuların yaklaşık yarısını etkileyen gastroenterit salgını başlıyor. Hastalarda
ateşsiz, ani başlayan, 1-2 gün süren, kan içermeyen sulu ishal ve şiddetli kusma görülüyor.
Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin bu tabloya yol açması en olasıdır?

A) Yersinia enterocolitica
B) Rotavirus
C) Entamoeba histolytica
D) Norovirus
E) Shigella dysenteriae

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 67. Infotus Mikrobiyoloji sayfa 347,356″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

67. Otuz yaşındaki kadın hasta, ateş, vajinal akıntı ve genital bölgesinde ortaya çıkan ağrılı yaralar nedeniyle polikliniğe başvuruyor.
Bu hastada lezyonun genital herpes olduğunun kanıtlanması için istenebilecek en hızlı, en duyarlı ve en özgül tanı yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yara tabanından alınan örnekten hücre kültürü ile virus izolasyonu
B) Yara tabanından alınan örnekte moleküler yöntemlerle viral DNA aranması
C) Yara tabanından alınan örneğin Tzanck testi ile mikroskobik incelenmesi
D) Serum örneğinde ELISA testi ile anti-HSV tip-II IgM tipi antikor aranması
E) Yaradan alınan biyopsi örneğinin immünhistokimyasal incelenmesi

Doğru cevap: B

 

Infotus mikrobiyolojide viral hastalıklarda çeşitli virüs başlıkları altında en duyarlı yöntem olarak PCR’ı gösterdik,(Infotus mikrobiyoloji 5.baskı Sf 347 ve sf 356)  bu soruda da derslerde üzerinde açıkça durulmuş bir konu üzerinden soru geldi. Önceki TUS’ta legionella’nın en hızlı ve en duyarlı yöntemi olarak moleküler yöntem (PCR) sorulmuştu, bu sınavda yine en hızlı ve en duyarlı yöntem sorularında vurguladığımız gibi PCR ile viral DNA

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 68. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı sayfa 377″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

68. Aşağıdakilerden hangisi, klinik örneklerde özellikle mantarlara ait yapıların mikroskobik olarak saptanması için kullanılan floresan
boyadır?

A) Potasyum hidroksit
B) Kalkoflor beyazı
C) Çini mürekkebi
D) Laktofenol pamuk mavisi
E) Auramin-Rhodamin

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 69. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı sayfa 372″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

69. Aşağıdakilerden hangisi, Cryptococcus gattii’yi Cryptoccus neoformans’tan ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Coğrafi dağılımının daha sınırlı olması
B) Başlıca ekolojik kaynağının okaliptüs ağaçları olması
C) Polisakkarit yapıda geniş bit kapsüllü olması
D) Sıklıkla bağışıklık sistemi sağlam kişilerde enfeksiyon oluşturması
E) Nörolojik sekel bırakma olasılığının daha yüksek olması

Doğru cevap: C

 

Not: Bu soruya dolaylı referans vermek durumundayız. Soruda Cryptosporidium gatti’nin tropik özelliklerinden ve okaliptüs ağacından bahsedilmektedir. Şıklardan sorunun yakalanabileceği nokta Cryptococcus türlerinin kapsüllü olması…

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 70. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı sayfa 391″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

70. Aşağıdakilerden hangisi endemik mikoz etkenleri arasında yer alan gerçek patojen bir mantardır?

A) Pneumocystis jirovecii
B) Cryptococcus neoformans
C) Fusarium solani
D) Histoplasma capsulatum
E) Trichosporon asahii

Doğru cevap: D

 

Spot bilgiler kitabı sayfa 56’da Endemik mikoz etkenleri açıkça paylaşılmıştır. Ayrıca Infotus 5.baskı sayfa 391’de Histoplasma türü için sistemik mikoz etkenleri hakkında insanların normal florasında yer almadıkları ve fırsatçı patojenler arasında gösterilmedikleri vurgulanmıştır

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 71. paratenik konak sorusu , Mikrobiyoloji 5. baskı sayfa 448″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]71. Parazitin yaşam döngüsünde gerekli olmamakla beraber parazitin larvasının yaşayabildiği ancak gelişip erişkin parazit haline gelemediği,
buna karşın başka konaklara bulaşının mümkün olduğu konak tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kesin konak
B) Ara konak
C) Rezervuar konak
D) Paratenik konak
E) Tesadüfi konak

Doğru cevap: D

Bu soruya üzülerek referans olamadık, paratenik konak bazı kaynaklarda toxocara cinsi parazitte belirtilmekte baz aldığımız textbooklardan Murray Medical microbiology 9.baskı 767. Sayfada Diphylobothrium latum’un balık vücudundaki formunda bahsi geçmekte, Jawetz’in 28.baskısında ise paratenik konaktan bahsedilmemektedir. TUS için çok detay bir soru olduğunu belirtmeliyiz. Paratenik konak kavramı Infotus’ta bu haliyle geçmese de toxocara konusu sayfa 353’te parazitin gelişmeyip erişkin şekli oluşmadığından bahsedilmiştir.

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 72. Infotus mikrobiyoloji 5.baskı Sayfa 424 ve 422″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

72. Sulu ishal şikayetiyle getirilen 12 yaşındaki kemik iliği transplant alıcısı hastanın kan ve mukus içermeyen dışkı örneğinin mikroskobik
incelenmesinde; armut biçimli, kamçıları ile hareket eden, çift nükleuslu, 15µ boyunda trofozoitler ile UV aydınlatmada otofloresans verme özelliği
bulunan 10µ çaplı ookistler saptanıyor.
Hastadaki bu tabloya yol açabilecek en olası etkenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Dientamoeba fragilis – Blastocystis spp.
B) Giardia lamblia – Cyclospora cayetanensis
C) Isospora belli – Cryptosporidium spp.
D) Giardia lamblia – Cryptosporidium spp.
E) Dientamoeba fragilis – Cyclospora cayetanensis

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 73. Infotus mikrobiyoloji 5.baskı sayfa 80″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

73. I. IL-1
II. IL-4
III. IL-6
IV. IFN-gama
V. TGF-beta
Yukarıdakilerden hangileri CD4+ T hücrelerinin Th17 yönünde farklılaşması ve proliferasyonunda görev alan temel sitokinlerdir?

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) II, IV ve V
D) I, III ve V
E) III, IV ve V

Doğru cevap: D

(Not: Kitabımızda bulunan ayrıntılı şekilde IL-1 verilmemiştir. Abbas Temel İmmünoloji 4.baskı sayfa 114’te IL-1’den kısaca bahsedilmekte fakat aynı sayfada verilen T helper dönüşüm tablosunda Infotus mikrobiyolojide de verilen üç sitokin IL-6, IL-23 ve TGF-beta gösterilmektedir. IL-1 hücre dışı inflamasyonun sitokinlerinden birisi ve IFN gamma hücre içindeki etkenlere karşı sentezlenen sitokin olmasından yola çıkılarak IL-1 e ulaşılabilse de keşke IL-23 gibi daha ayırt edici ve sorunun sorulduğu sayfadaki şekil üzerinden gidilseydi daha muntazam bir soru olurdu.)

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 74.Infotus mikrobiyoloji 5.baskı sayfa 105 – 100″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

74. Aşağıdakilerden hangisi prematüre yenidoğanların, grup B streptokokların sistemik yayılımına daha yatkın olmasının nedenlerinden biri
değildir?

A) Kompleman düzeylerinin düşüklüğü
B) Sürfaktan düzeylerinin düşüklüğü
C) Spesifik maternal antikor yetersizliği
D) Lektin ailesi proteinlerin ekspresyon azlığı
E) Fagositik hücre sayısının yetersizliği

Doğru cevap: B

 

Sorunun diğer şıklarında yenidoğanlarda immünite elemanlarının azlığı veya yetersizliği sorgulanmaktaydı, kaynak kitabımızda da farklı noktalarda yenidoğanlardaki immün sistemin yetersiz olmasına vurgu yapılmaktadır.

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 75. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı Sf. 83″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

75. Antijen sunucu hücre tarafından eksprese edilen B7-1/B7-2 molekülünü bağlayarak T hücre uyarımını gerçekleştiren T hücre reseptörü
aşağıdakilerden hangisidir?

A) CD3
B) CD4
C) CD8
D) CD28
E) CD21

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 76. Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı Sf. 152″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

76. Biyolojik savaş tehdidi olarak şarbon riski olan bölgeye giden kişilere profilaksi amacıyla aşağıdakilerden hangisinin önerilmesi en
uygundur?

A) Penisilin G
B) Amoksisilin
C) Gentamisin
D) Terasiklin
E) Siprofloksasin

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal]

DİĞER TEMEL BRANŞ REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 1 : ınfotus Mikrobiyoloji 5.baskı sf. 99″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

21. Midedeki paryetal ve esas hücreler karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangisi sadece paryetal hücreye özgüdür?

A) Gelişmiş granüllü endoplazmikl retikulum içerme
B) Nöral kristadan farklanma
C) Pepsinojen sentezlenme
D) Zimojen granülleri içerme
E) Tübüloveziküler membran sistemi içerme

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 2: Mikrobiyoloji 5.baskı sf. 38″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

112. Aşağıdaki bakterilerden hangisi, tigesiklinin etki spektrumu içerisinde yer almaz?

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Staphylococcus aureus
C) Acinetobacter baumannii
D) Klebsiella pneumoniae
E) Bacteroides fragilis

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 3: Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı sf. 442″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

114. I. Ascaris lumbricoides
II. Taenia saginata
III. Echinococcus granulosus
Pirantel pamoat yukarıdaki helmint enfeksiyonlarının hangilerinde birinci seçenek ilaçlar arasındadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 4: Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı sf. 348-349″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

121. Gözlerinde sararma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleriyle başvuran 25 yaşındaki öğrencinin yurtta kaldığı öğreniliyor. Hastanın tetkikleri
sonucunda, kronik karaciğer hastalığına yol açmayan bir viral hepatit geçirdiği söyleniyor.
Bu hasta için tanımlanan en olası viral hepatit etkeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Günümüzde, kan ürünleri tarandığı için bu etkenin yayılımı önemli ölçüde azalmıştır.
B) İnaktif bir aşısı bulunmaktadır.
C) Farklı alt serotipleri olduğu için bu hasta tekrar aynı etkenle sarılık geçirebilir.
D) Zarflı bir RNA virusudur.
E) Cinsel yol ile bulaşan bir etkendir.

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 5: Infotus, Mikrobiyoloji 5.baskı sf. 495″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

123. Akut bakteriyel menenjit tanısı konmuş 72 yaşındaki kadın hastanın hipertansiyon dışında altta yatan herhangi bir hastalığı olmadığı biliniyor.
Hastaya ampirik antibiyotik tedavisi verilmesi planlanıyor. Bu hasta için planlanan ampirik tedavide, aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin dikkate alınması gerekmez?

A) Borrelia burgdorferi
B) Escherichia coli
C) Listeria monocytogenes
D) Neisseria meningitidis
E) Streptococcus pneumoniae

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 6: Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı sf.315″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]175. Konjenital rubella sendromunda aşağıdaki patolojik bulgulardan hangisinin görülmesi en az olasıdır?

A) Periferik pulmoner arter stenozu
B) İnterstisyel pnömoni
C) Meningoensefalit
D) Hidrosefali
E) Retinopati

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 7: Infotus Mikrobiyoloji 5.baskı sf.451″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

212. Karaciğer kist hidatiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) En sık görülen etken Echinococcus multilocularis’tir.
B) Sıklıkla karaciğer sol lobunda yerleşir ve çok sayıdadır.
C) Perkütan aspirasyon anafilaksi riski nedeniyle kontrendikedir.
D) İnsan ara konaktır.
E) Manyetik rezonans görüntüleme tanıda ve sınıflandırmada en sık kullanılan radyolojik incelemedir.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal]

Sevgili meslektaşlarım, 2020 Ekim sınavı PATOLOJİ açısından derste de belirtiğimiz değişimlerin gerçekleştiği bir sınav oldu.

Artık histopatoloji ve fizyopatoloji bilgisinin sorgulandığı, histopatolojik verilerin görsel hallerinden ziyade tariflendiği sorularla karşı karşıyayız. Neyse ki bu terimlerin büyük kısmını derste konuşmuş olmanın huzurunu yaşadık. Doğal olarak artık bu terimlere kulağımızın daha da alıştığı bir sınav oldu.

Soruların bir tanesi hariç tamamına referans verdik. Soruların zorluk derecesine gelince bir soru zor ya da kolay olarak nitelendiremeyeceğimiz yorum ve varsayım sorusu, diğer sorular orta yada kolay denebilcek ancak bir kısmı yorucu ve çok yönlü düşünmeyi gerektiren branşlar arası bilgilerinize anastomoz yaptırmanız gereken sorulardı. Bu açıdan biligi olarak 3 soruyu orta zorlukta ancak yapılabilirlik olarak zor grupta değerlendirebiliriz.

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 77 : İNFOTUS pataloji 5. baskı Sayfa 22″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

77. Altmış beş yaşındaki multipl miyelom hastasında; kemik iliği biyopsisinin mikroskobik incelemesinde plazma hücrelerinde hemojen eozinofilik, PAS
pozitif birikimler tespit ediliyor. Bu birikimler hücrenin hangi organelinde yoğun olarak bulunur?

A) Mitokondri
B) Sitoplazmik serbest ribozom
C) Nükleus
D) Fagozom
E) Granüllü endoplazmik retikulum

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 78 : SAYFA 49, İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

78. Damar dışındaki lökositlerin inflamasyon bölgesine kemotaksisinde;
I. Tromboksan A2
II. Lökotrein B4
III. Prostaglandin I2
IV. Bakteriyel peptidler
Moleküllerinde hangileri önemli rol oynar?

A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) II ve IV

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 79 : SAYFA 242, İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

79. Konjestif kalp yetmezliği olan bir hastadan torasentez ile alınan sıvıya ilişkin;
I. Proteinden zengindir.
II. Görünümü berraktır.
III. Glukoz içeriği plazma ile benzerdir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 81 : SAYFA 170, İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

81. Baş ağrısı, ateş, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle başvuran 72 yaşındaki kadın hastanın alın bölgesinde kızarıklık ve damar trasesinde
palpasyonla hassasiyet saptanıyor. Bu bölgeden alınan biyopside damar duvarına yoğun inflamatuvar infiltrasyon izleniyor. Serumda bakılan ANCA
testi negatif bulunuyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu lezyonda beklenen bulgulardan biri değildir?

A) Granülomatöz reaksiyon
B) Elastik lif parçalanması
C) Damar boyunca diffüz tutulum
D) İntimal kalınlaşma
E) Tromboz

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 82 : SAYFA 235, İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

82. Yirmi yedi yıldır kömür madeni işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki erkek hasta dispne ve kronik öksürük şikayetleriyle başvuruyor. Hastanın hiç sigara
içmediği öğreniliyor.
Bu olgu ile ilgili;
I. Akciğerdeki lezyonlar üst loblarda daha yoğundur.
II. Hasta, akciğer kanseri için yüksek risk altındadır.
III. Hiler lenf nodlarında yumurta kabuğu şeklinde kalsifikasyon beklenir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 83 : SAYFA 322, 323, 116, İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

83. Ürotelyal papiller lezyonların derecelendirmesinde;
I. Tümör boyutu
II. Hücresel polarite kaybı
III. Muskularis propriaya invazyon
Özelliklerinden hangileri dikkate alınır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 84: SAYFA 321, İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

84. Altmış beş yaşındaki kadın hasta, iki aydır süregelen tek taraflı künt nitelikte yan ağrısı yakınmasıyla başvuruyor. Laboratuvar tetkiklerinde polisitemi
ve hematüri saptanıyor. Abdominal tomografide görülen kitle üzerine hasta ameliyata alınıp tümör eksize ediliyor. Lezyonun mikroskobik görünümü
aşağıda verilmiştir.

Bu hastada aşağıdakilerden hangisinin saptanması en olasıdır?
A) Feokromasitoma
B) Renal pelvisin değişici epitel hücreli karsinomu
C) Renal hücreli karsinom
D) Anjiyomiyolipom
E) Kolon adenokarsinom metastazı

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 86 : SAYFA 364, İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

86. Sağ memede kitle yakınmasıyla başvuran 55 yaşındaki kadın hastanın eksizyonel biyopsisinin histopatolojik incelenmesinde; kistik boşluklar
içerisine doğru uzanarak yapraksı çıkıntılar oluşturan, yüzeyi epitelle örtülü proliferatif stromal alanlar dikkati çekiyor. Stromal hücrelerde yüksek
selülarite, nükleer pleomorfizm ve yüksek mitotik aktivite saptanıyor.
Bu kitle için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fibroadenom
B) Duktal karsinoma in-situ
C) Filloides tümörü
D) Meme hamartomu
E) Radial skar

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 87 : SAYFA 379, 405 , İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

87. I. Soliter nodüllerin neoplastik olma olasılığı, multipl olanlara oranla daha yüksektir.
II. Yaşlılardaki nodüllerin neoplastik olma olasılığı, genç hastalardaki nodüllere oranla daha yüksektir.
III. Erkek hastalardaki nodüllerin neoplastik olma olasılığı, kadın hastalardaki nodüllere oranla daha yüksektir.
Tiroid nodülleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 89 : SAYFA 66, 434,176, İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

89. Yumuşak doku tümörleri ve bu tümörlerin farklılaştıkları hücrelere ilişkin;
I. Desmoid tümör – Fibroblast
II. Ewing sarkomu – Endotel
III. Kaposi sarkomu – Düz kas
Eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 90 : SAYFA 446, İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

90. Hemorajik şok nedeniyle hastaneye getirilen ve yaklaşık 24 saat sonra eksitus olan hastanın otopsisinde, beyinde bazı hücrelerde büzülme,
sitoplazmik eozinofili, nükleer piknoz ve Nissl cisimciklerinde kayıp saptanıyor.
Bu olguda histopatolojik değişikliklerin izlendiği hücre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mikroglia
B) Astrosit
C) Oligodendrosit
D) Ependim
E) Nöron

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 91 : SAYFA 152 , İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

91. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi çocuklarda şiddetli kronik kurşun zehirlenmesiyle daha çok ilişkilidir?

A) Deride hiperkeratoz
B) Katarakt
C) Hepatik anjiyosarkom
D) Akciğer alveollerinde epitelyal hasar
E) Kortikal nöronlarda nekroz

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 92 : SAYFA 49 , İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

92. Erken çocukluk döneminde başlayan ve tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar ile seyreden “kronik granülomatöz hastalık” olgularında
aşağıdaki immünolojik süreçlerin hangisinde defekt vardır?

A) Lökosit adezyonu
B) Opsonizasyon
C) Kompleman aktivasyonu
D) Bakterinin hücre içine alınması
E) Fagosite edilen bakterinin parçalanması

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 93 : SAYFA 111 , İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

93. Otuz beş gün önce böbrek nakli olan hasta; halsizliki idrar miktarında azalma ve bulantı şikayetleriyle başvuruyor. Hastada kreatinin artışı tespit
ediliyor. Bu hastadan alınacak böbrek iğne biyopsisinde aşağıdakilerden hangisinin saptanması en az olasıdır?

A) Endotelit
B) Lenfositik tübülit
C) Tübüler atrofi
D) Arteriyel fibrinoid nekroz
E) İnterstistel inflamasyon

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 94 : SAYFA 60 , İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

94. I. Siklin D
II. CDH1
III. CDK4
IV. p21
Yukarıdaki proteinlerden hangilerinin oluşturduğu kompleks RB proteininin hiperfosforilasyonunu sağlayarak hücrenin proliferasyonuna
yol açar?

A) I ve II
B) II ve IV
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 95 : SAYFA 219 , İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

95. Timomalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Epitel kökenli tümörlerdir.
B) İmmatür B lenfositler ve plazma hücreleri içerir.
C) Çocuklarda daha sık görülür.
D) Birden fazla germ yaprağına farklılaşma gösterebilir.
E) En sık posterior mediastende görülür.

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 96 : SAYFA 367, 342 , İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

96. Kırk sekiz yaşındaki erkek hastanın anal bölgesindeki eritemli alanlardan alınan biyopside; skuamöz epitel içinde soluk ve pembe sitoplazmalı,
intrasitoplazmik müsin içeren atipik epitelyal hücreler izleniyor. İmmünohistokimyasal boyamada bu hücrelerin sitokeratin 20 ile pozitif reaksiyon
gösterdiği saptanıyor.
Bu olgu için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kondilom
B) Skuamöz hücreli karsinom
C) Malign melanom
D) Bowen hastalığı
E) Paget hastalığı

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 97 : SAYFA 257 , İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]97. Gastrointestinal stromal tümörlerde prognozun belirlenmesinde,
I. Tümör çapı,
II. Mitotik indeks
III. Anatomik lokalizasyon
Özelliklerinden hangileri dikkate alınır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 98 : SAYFA 277 , İNFOTUS pataloji 5. baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

98. Ani gelişen sarılık ile başvuran akut hepatit A tanısı alan 27 yaşındaki kadın hastanın izleminde akut karaciğer yetmezliği gelişiyor. Hastaya acil olarak
kadavradan karaciğer nakli yapılıyor.
Hepatektominin histopatolojik incelenmesinde aşağıdaki bulgulardan hangisinin saptanması en olasıdır?

A) Parankimin fibröz bandlaşmalarla nodüllere ayrılmış olması
B) Parankimde masif nekroz
C) Disse aralığının fibroliferasyon ile obstrüksiyonu
D) Hepatik ven obstrüksiyonu
E) Diffüz mikroveziküler steatoz

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal]

2020 Ekim TUS sınavı, İnfotus Farmakoloji kitabı ve TUSTİME aktif, online ve offline derslerinin yol gösterici nitelikte olduğu bir sınav olarak değerlendirilebilir. 22 sorunun 21 tanesi net olarak İnfotus serisinde mevcut idi. Ayrıca İnfotus farmakoloji, diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 27 soruyu net olarak yanıtladı.
Gerek TUS kampında gerekse derslerimizde çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen Hekim arkadaşlarımız için ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Ketaminin net analjezik etkisinin mevcut olduğunu; Eksenatidin, Diabetes Mellitusta insülin sekresyonunu artırdığı ve kilo verilmesini hızlandırdığını sorgulayan klinik bilimler sorularını da gerek kamp gerekse dersimizde net bir biçimde vurgulamıştık.
Ekim TUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta zorlukta olarak görülmektedir. Sınavdaki sürprizler; genel farmakolojiden hiç soru sorulmaması ve kardiyovasküler sistem farmakolojisinden de daha fazla sayıda soru gelmesi (4 soru) idi. Artık TUS sınavlarında net bir biçimde sorulmaya başlayan monoklonal antikorlardan yine 1 tane soru soruldu. GIS farmakolojisi yine sınavın bankosu olmaya
devam etti ve sukralfat sorusu ile 1 soruyla bu sınav da karşımıza çıktı.

Soruların konulara göre dağılımı;
Genel Farmakoloji: 0
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 3
Santal Sinir Sistemi Farmakolojisi; 2
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 4
Otakoid / NSAİD; 1
Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; 1
İmmün Sistem Farmakolojisi; 2
Endokrin Sistem Farmakolojisi; 3
Kemoterapötikler; 4
Toksikoloji: 1

TUSTIME Farmakoloji Eğitmenleri

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 99: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 71″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

99. Aşağıdaki sempatomimetik ilaçlardan hangisinin refleks bradikardiye neden olması en olasıdır?

A) Dopamin
B) Adrenalin
C) Noradrenalin
D) Dobutamin
E) İzoproterenol

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 100: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 352″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

100. Gut hastalığı tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi serum ürik asit düzeyini düşürmez?

A) Probenesid
B) Allopürinol
C) Febuksostat
D) Kolşisin
E) Peglotikaz

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 101: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 70″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

101. Aşağıdakilerden hangisi alfa-1 adrenerjik reseptörlerin uyarılmasıyla ortaya çıkan bir yanıttır?

A) Kalp atım hızında artma
B) Bronkodilatasyon
C) Renin salımında artma
D) Pupillerde dilatasyon
E) Cilt damarlarında gevşeme

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 102: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 360″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

102. Aşağıdakilerden hangisi KOAH tedavisinde kullanılan uzun etkili antikolinerjik bronkodilatatörlerden biridir?

A) Salmeterol
B) İpratropium
C) Tiotropium
D) Formoterol
E) İndakaterol

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 103: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 112″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

103. Aşağıdaki beta blokör ilaçlardan hangisi diğerlerine göre daha az bronkokonstriksiyon yapar?

A) Nadolol
B) Karvedilol
C) Metoprolol
D) Propranolol
E) Timolol

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 104: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 231″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

104. Aşağıdaki psikoaktif maddelerden hangisinin halüsinojen etkisi yoktur?

A) Fentanil
B) Fensiklidin
C) Metilendioksimetamfetamin
D) Liserjik asit dietilamid
E) Ketamin

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 105: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 191″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

105. Benzodiazepinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) GABAA reseptörü üzerinden etki gösterirler.
B) Hücre içine Clgirişini arttırırlar.
C) Etkinlikleri GABA varlığına bağlıdır.
D) Hücrede hiperpolarizasyona neden olurlar.
E) Reseptörde GABA ile aynı noktaya bağlanırlar.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 106: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 282″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

106. Beta-lenfosit stimülatörünü inhibe eden bir monoklonal antikor olan belimumab aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde kullanılır?

A) Romatoid artrit
B) Psöriyatik artrit
C) Sistemik lupus eritematozus
D) Ankilozan spondilit
E) Enteropatik artrit

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 107: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 270″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

樂威壯
3366;”>(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

107. Aşağıdakilerden hangisi glokom tedavisinde kullanılan bir prostanoiddir?

A) Misoprostol
B) Epoprostenol
C) Alprostadil
D) Bimatoprost
E) Treprostinil

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 108: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 143″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

108. Aşağıdaki oral antikoagülan ilaçlardan hangisi sabit dozlarda kullanıldığında koagülasyon parametrelerinin rutin izleminin yapılması
gerekliliği diğerlerinden daha azdır?

A) Varfarin
B) Fenprokumon
C) Fenindion
D) Dabigatran
E) Asenokumarol

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 109: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 128″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

109. Yüksek riskli atrial fibrilasyonlu hastalarda kullanım endikasyonu olan ancak ağır kalp yetmezliği olan hastalarda mortaliteyi arttırdığı
gösterilen, potasyum kanal blokörü ve beta-adrenerjik blokör etkisi bulunan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dronedaron
B) Disopiramid
C) Kinidin
D) Vernakalant
E) Prokainamid

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 110: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 99″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

110. Sakubitril ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Neprilizin inhibitörüdür.
B) Enalapril ile kombine preparat halinde kullanılır.
C) Natriüretik peptidlerin yıkımını azaltır.
D) Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği tedavisinde endikedir.
E) Aktif metabolitine dönüşerek etki gösterir.

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 111: İnfotus Mikrobiyoloji 5. Baskı, Sayfa; 38″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

111. Sukralfat kullanımında en sık görülen yan etki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konstipasyon
B) Kusma
C) Kan basıncı artışı
D) Halsizlik
E) Baş ağrısı

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 113: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 311″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

113. I. Peptidoglikanın D-Ala-D-Ala kısmına bağlanarak hücre duvarı sentezini inhibe eder.
II. Bakteriyel hücre membran potansiyelini bozarak membran permeabilitesini arttırır.
III. Enolpirüvat transferazı inhibe eder.
Telavansinin etki mekanizmasıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 114: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 321″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

114. I. Ascaris lumbricoides
II. Taenia saginata
III. Echinococcus granulosus
Pirantel pamoat yukarıdaki helmint enfeksiyonlarının hangilerinde birinci seçenek ilaçlar arasındadır?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 115: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 338″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

115. Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi, histon deasetilaz inhibisyonu yapar ve kutanöz T-hücreli lenfoma tedavisinde kullanılır?

A) Brentuksimab
B) Romidepsin
C) Elotuzumab
D) Plerksafor
E) Talidomid

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 116: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 171″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

116. Aşağıdaki insülin preparatlarından hangisinin kan glukozunu düşürme etkisi en hızlı başlar?

A) İnsülin glulisin
B) Regüler insülin
C) İnsülin detemir
D) İnsülin glarjin
E) NPH insülin

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 117: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 166″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

117. Aşağıdaki ilaçlrdan hangisi akromgeali tedavisinde kullanılmaz?

A) Parasireotid
B) Oktreotid
C) Löprolid
D) Lanreotid
E) Pegvisomant

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 118: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 364″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

118. Aşağıdaki ağır metallerden hangisinin zehirlnmesinin tedavisinde dimerkaprol kullanılmaz?

A) Arsenik
B) Civa
C) Kurşun
D) Demir
E) Altın

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 119: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 283″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

119. Aşağıdakilerden hangisi kansere bağlı hiperkalseminin tedvisinde önerilmez?

A) Zoledronik asit
B) Denosumab
C) Kalsitonin
D) Galyum nitrat
E) Rasburikaz

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 120: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 168″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

119. Aşağıdakilerden hangisi kansere bağlı hiperkalseminin tedvisinde önerilmez?

A) Zoledronik asit
B) Denosumab
C) Kalsitonin
D) Galyum nitrat
E) Rasburikaz

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal]

DİĞER SORULARA KAYNAK OLARAK;

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Soru 4: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 324″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

124 Aşağıdakilerden hangisi Varicella-Zoster enfeksiyonlarının oral tedavisinde kullanılan bir ajan değildir?

A) Asiklovir
B) Valasiklovir
C) Pensiklovir
D) Famsiklovir
E) Brivudin

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Soru 16: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 175″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

136. Diabetes mellitus tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi; mide boşalma zamanının uzamasına, pankreastan glukagon
sekresyonunun inhibisyonuna, insülin sekresyonunun uyarılmasına ve kilo verilmesine neden olur?

A) Empaglifilozin
B) Gliklazid
C) Vildagliptin
D) Eksenatid
E) Meglitinid

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Soru 19: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 147″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

139. Aşağıdaki antitrombosit ajanlardan hangisinde kemik iliği supresyonu en sık görülür?

A) Tiklopidin
B) Prasugrel
C) Tikagrelor
D) Klopidogrel
E) Kangrelor

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Soru 24: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 354″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

144. Ankilozan spondilit tanısıyla izlenen 35 yaşındaki erkek hasta, üç ayrı nonsteroid antiinflamatuvar ilacı tam dozda 3 aydan uzun süreli kullanmasına
rağmen, halen 3 saat süren sabah tutukluğu ve şiddetli bel ağrısı şikayetiyle başvuruyor.
Bu hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisinin öncelikle seçilmesi en uygundur?

A) Rituksimab
B) Tofasitinib
C) Tosilizumab
D) Adalimumab
E) Ustekinumab

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Soru 100: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 230″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

220. Aşağıdaki intravenöz anestezik ajanlardan hangisinin analjezik etkisi en güçlüdür?

A) Propofol
B) Tiyopental
C) Ketamin
D) Etomidat
E) Midazolam

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Soru 64: İnfotus Farmakoloji 6. Baskı, Sayfa; 327″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

64. Aşağıdaki virus – antiviral ilaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) İnfluenza A virus – Amantadin
B) RSV – Ribavirin
C) HSV – Foskarnet
D) CMV – Lamivudin
E) HIV – Tenofovir

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal]

Değerli arkadaşlar öncelikle hepinize geçmiş olsun diyerek söze başlamak istiyoruz.
Sınavın hepiniz için iyi geçmiş olduğunu temenni ediyoruz.
Sınavda Dahiliye sorularının soru dağılımları
Toplam 33 adet Dahiliye sorusu mevcuttur.
Soruların branş dağılımı;

 • Enfeksiyon Hastalıkları; 4 soru
 • Göğüs Hastalıkları; 5 soru (1 soru göğüs cerrahisi)
 • Kardiyoloji; 6 soru (1 soru KVC)
 • Gastroenteroloji; 4 soru
 • Hematoloji – Onkoloji; 4 soru (2 onkoloji-2 hematoloji)
 • Nefroloji: 3 soru
 • Endokrin: 3 soru
 • Romatoloji: 3 soru 1 adet küçük stajlarda FTR ya da ortopedi sorusu olarak ta değerlendirilebilir.
 • İmmünoloji: 1 soru

Genel olarak sorular genellikle orta zorlukta olarak değerlendirilebilir. Çok zor soru İmmünoloji sorusudur ki, oldukça üst düzey bir farmakoloji destekli sorudur.
Onun dışında yan dallar olarak soru dağılımları homojendir. Kardiyoloji ve Nefroloji soru sayısı artarken, gastroenteroloji ve hematoloji -onkoloji soru sayıları azalmıştır.
TUSTIME olarak Dahiliye sorularının 33 tanesinden 32 tanesine İnfotus Dahiliye 7. baskı kitabı ile referans olmuştur.
Dahası yapılan vaka kampında sorularımıza Geriatri, yoğun bakım, Enfeksiyon hastalıkları, İmmünoloji soruları eklememizin faydasını bu sınavda gördüğünüzü düşünmekteyiz.
Soru çözüm dersimizde ve denemelerimizdeki soruları içeren konuların sınavda benzerlerinin olması, kliniğe çalışırken soru çözmenin önemini göstermektedir.
Sınavda textbooklar dışında güncel kılavuz bilgilerinin tedavi algoritmalarının bilinmesi gerekliliğini ortaya bir kez daha koymuştur.
Tabi ki; Dahiliye gibi oldukça geniş kapsamlı olan bir branş olarak;

—Klinik bilimlerde 32 Dahiliye sorusu dışında;
Pediatriden 5 soruya
Küçük stajlardan 1 soruya – Nükleer Tıp
Genel cerrahiden 11 soruya referans olmuştur.

—Temel Bilimlerden ise 19 soruya referans olmuştur.

 • 3 adet Fizyoloji
 • 1 adet Mikrobiyoloji
 • 4 adet Patoloji
 • 3 adet Biyokimya
 • 11 adet Farmakoloji sorusuna referans olmuştur.

Sonuç olarak İnfotus Dahiliye 7. baskı ve Vaka Kampı soruları kaynakları ile 2020 Ekim TUS sınavında Toplam 54 soruya referans olmuştur. Bu tüm sınav sorularının 5’te birinden fazla soruya denk gelmektedir.
Sınavda başarılı olmak için tek ve güvenilir kaynak olan Infotus serisinden çalışmak, klinik branşlar için vazgeçilmez olan soru desteği, vaka desteği ve deneme sınavı takibi ile olayı pekiştirmek, yeni bilgilere hakim olmak içinde TUSTIME dahiliye derslerini izlemek yeterlidir.
Herkesin her şeyin gönlünce olması dileğiyle.

TUSTIME DAHİLİYE EĞİTMENLERİ

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 121: INFOTUS DAHİLİYE 7. BASKI 2. CİLT, SAYFA 385/836″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

121. Gözlerinde sararma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleriyle başvuran 25 yaşındaki öğrencinin yurtta kaldığı öğreniliyor. Hastanın tetkikleri
sonucunda, kronik karaciğer hastalığına yol açmayan bir viral hepatit geçirdiği söyleniyor.
Bu hasta için tanımlanan en olası viral hepatit etkeni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Günümüzde, kan ürünleri tarandığı için bu etkenin yayılımı önemli ölçüde azalmıştır.
B) İnaktif bir aşısı bulunmaktadır.
C) Farklı alt serotipleri olduğu için bu hasta tekrar aynı etkenle sarılık geçirebilir.
D) Zarflı bir RNA virusudur.
E) Cinsel yol ile bulaşan bir etkendir.

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 122: INFOTUS DAHİLİYE 7. BASKI 2. CİLT, SAYFA 332 ve 80. DENEME SORUSU SORU 13″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

122. Aşağıdaki durumların hangisinde asemptomatik bakteriüri tedavi endikasyonu yoktur?

A) Gebelik
B) Diabetes mellitus
C) Yeni renal transplant yapılmış hastalar
D) Perkütan taş kırma öncesi
E) Transüretral prostatektomi öncesi

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 123: INFOTUS MİKROBİYOLOJİ 6. BASKI , SAYFA 388″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

123. Akut bakteriyel menenjit tanısı konmuş 72 yaşındaki kadın hastanın hipertansiyon dışında altta yatan herhangi bir hastalığı olmadığı biliniyor. Hastaya ampirik antibiyotik tedavisi verilmesi planlanıyor.

Bu hasta için planlanan ampirik tedavide, aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin dikkate alınması gerekmez?

A) Borrelia burgdorferi

B) Escherichia coli

C) Listeria monocytogenes

D) Neisseria meningitidis

E) Streptococcus pneumoniae

Doğru Cevap A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 124: INFOTUS FARMAKOLOJİ 6. BASKI, SAYFA 324. İNFOTUS MİKROBİYOLOJİ 5. BASKI DERS NOTU , SAYFA 291,292″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

124 Aşağıdakilerden hangisi Varicella-Zoster enfeksiyonlarının oral tedavisinde kullanılan bir ajan değildir?

A) Asiklovir
B) Valasiklovir
C) Pensiklovir
D) Famsiklovir
E) Brivudin

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 125: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1 SAYFA 170″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

125. On beş yıldır astım tanısı ile izlenen 45 yaşındaki kadın hasta, düşük doz inhale kortikosteroid tedavisi altında iken son 1 haftada 3 kez gece atak
geçiriyor. Tedaviye uyumu iyi olan hastanın ilaçlarını doğru teknikle kullandığı ve çevresel kontrol önlemlerini yeterli uyguladığı saptanıyor
Bu hasta için bundan sonra planlanacak en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük doz inhale kortikosteroid ve inhale uzun etkili beta2-agonist içeren kombinasyon tedavisinin idamede ve gereğinde kullanılması
B) Düşük doz inhale kortikosteroid tedaviye anti-IgE tedavinin eklenmesi
C) Düşük doz inhale kortikosteroid tedaviye antikolinerjik tedavinin eklenmesi
D) Düşük doz inhale kortikosteroid tedaviye düzenli kısa etkili beta2-agonist tedavinin eklenmesi
E) Düşük doz inhale kortikosteroid tedavi ile birlikte alerjen spesifik immünoterapi uygulanması

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 126: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1 SAYFA 183/SAYFA 187″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

126. Kırk yıldır günde 1 paket sigara içen 58 yaşındaki erkek hastanın öyküsünden, öğretmen emeklisi olduğu, 8-9 ay kadar önce kuru öksürük ve nefes
darlığı yakınmaları başladığı ve son 1-2 aydır bu yakınmalarının şiddetinin ve sıklığının arttığı öğreniliyor. Hasta, efor kapasitesinin azaldığını ve
geceleri öksürük nedeni ile uyumakta güçlük çektiğini ifade ediyor. Solunum muayenesinde her iki akciğerde bazallerde ince raller saptanıyor. Diğer
sistem sorgulamaları ve muayenesinde belirgin özellik olmadığı görülüyor. Posteroanterior akciğer grafisinde özellikle bazallerde ve periferde
retiküler tarzda infiltrasyonlar tespit ediliyor.
Bu hasta için en olası tanı ve ilk planda tanı amaçlı en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalp yetmezliği – Ekokardiyografi
B) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı – Spirometri
C) Hipersensitivite pnömonisi – Bronkoskopi
D) Romatizmal akciğer hastalığı – Romatolojik belirteçler
E) İdiyopatik pulmoner fibrozis – Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 127: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1 SAYFA 184, 146/147″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

127. Akut solunum sıkıntısı sendromunda (ARDS) PaO2/FiO2 oranının azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solunum merkezine yeterli uyaran gitmemesi sonucu ortaya çıkan hipoventilasyon
B) Alveollerin eksuda ile dolması sonucu oluşan şant
C) Yaygın bronkokonstriksiyon sonucu gelişen alveoler hipoventilasyon
D) Yüksek hava yolu basınçlarına bağlı gelişen pnömotorakslar
E) Sistemik inflamatuvar yanıt sendromu ile ilişkili olarak gelişen pulmoner emboli

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 128: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 88″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

128. Basketbol maçı sırasında aniden yere yığılan 21 yaşındaki erkek; kardiyak arrest tespit edilip resusite ediliyor, müdahale sonrası kardiyak ölüm
tablosu gerçekleşiyor. Daha önce bilinen bir kalp hastalığı, travma ve herhangi bir ilaç kullanımının olmadığı öğreniliyor.
Yukarıda tariflenen tabloda aşağıdaki etiyolojilerden hangisinin düşünülmesi en az olasıdır?

A) Brugada sendromu B) Uzun QT sendromu
C) Koroner arter anomalisi D) Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
E) Mitral darlığı

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 129: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 14″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

129. Aşağıdakilerden hangisinin sürekli üfürüm yapması en az olasıdır?

A) Patent duktus arteriozus üfürümü
B) Aynı hastada restriktif ASD ve mitral darlığına bağlı duyulan üfürüm
C) İnterkostal arteriovenöz fistülde duyulan üfürüm
D) Gebede meme üzerinde duyulan üfürüm
E) Aort ya da pulmoner arter dilatasyonuna bağlı duyulan üfürüm

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 130: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 66″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

130. Romatizmal mitral darlığı tanısı ile takip edilen 28 yaşındaki kadın hastaya endoskopi öncesi enfektif endokardit profilaksisi için en uygun
yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amoksisilin 1.000 mg oral 1 saat önce verilmelidir.
B) Ampisilin 1.000 mg intravenöz 30 dakika önce verilmelidir.
C) Profilaksiye gerek yoktur.
D) Klindamisin 600 mg intravenöz 30 dakika önce verilmelidir.
E) Klindamisin 1.200 mg oral 1 saat önce verilmelidir.

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 131: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 16″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

131. Aşağıdaki patolojik nabız tiplerinden hangisinin ileri evre sistolik sol kalp yetmezliğinde görülmesi en olasıdır?

A) Pulsus alternans
B) Nabız defisiti
C) Pulsus bigeminius
D) Pulsus paradoksus
E) MPulsus bisferiens

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 132: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 367″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

132.Kronik ishalde ayırıcı tanı için kullanılan testlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Steatorede gaita ile yağ atılımı <7 g/gün’dür.

B) Ozmotik diyarede ozmotik gap >100 mOsm/kg’dir.

C) Gaitada sodyum ve potasyum ölçümü ozmotik gap hakkında bilgi verir.

D) Sekretuvar diyarede ozmotik gap <50 mOsm/kg’dir.

E) MKarbonhidrat malabsorpsiyonunda fekal Ph <6’dır.

 

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 133: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 379/380″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

133. Altmış yedi yaşındaki erkek hasta halsizlik, çabuk yorulma, kanlı dışkılama ve vücut ağırlığında 6 ayda 10 kg azalma yakınmalarıyla başvuruyor.
Fizik muayenesinde solukluk dışında patolojik bulgu saptanmıyor. Laboratuvar incelemeleri demir eksikliği anemisiyle uyumlu bulunuyor.
Hastaya kesin tanı koyabilmek için bu aşamada yapılması gereken en uygun inceleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolonoskopi
B) Baryumlu kolon grafisi
C) Abdominal bilgisayarlı tomografi
D) Abdominal ultrasonografi
E) Abdominal manyetik rezonans görüntüleme

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 134: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 389″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

134. Aşağıdakilerden hangisinin akut karaciğer yetmezliği bulguları arasında görülmesi en az olasıdır?

A) Ensefalopati
B) Enfeksiyona yatkınlık
C) Renal yetmezlik
D) İnce bağırsak perforasyonu
E) Koagülopati

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 135: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 416″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

135. Seksen dokuz yaşındaki kadın hasta, 6 saat önce başlayan konfüzyon ve laterji nedeniyle ailesi tarafından acil servise getiriliyor. Tip 2 diabetes
mellitus ve koroner arter hastalıkları nedeniyle izlenen ve uygun tedavi altında olan hastanın 22 yıl önce kolesistektomi operasyonu geçirmiş
olduğu öğreniliyor. Fizik muayenesinde vücut sıcaklığı 38.7 °C olan hastanın skleralarında ikter ve sağ üst kadranda palpasyonla hassasiyet tespit
ediliyor. Gelişinde bakılan beyaz küre sayısı 18.000/mm3
ve serum total bilirubini 2,7 mg/dL bulunuyor.
Tanı için bu aşamada öncelikle yapılması gereken görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endoskopik ultrasonografi
B) Kolesintigrafi
C) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi
D) Ayakta direkt karın grafisi
E) Üst abdominal ultrasonografi

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 136: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 212/213″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

136. Diabetes mellitus tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi; mide boşalma zamanının uzamasına, pankreastan glukagon
sekresyonunun inhibisyonuna, insülin sekresyonunun uyarılmasına ve kilo verilmesine neden olur?

A) Empaglifilozin
B) Gliklazid
C) Vildagliptin
D) Eksenatid
E) Meglitinid

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 137: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 189 ve DENEME SINAV SORUSU” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

137. Aşağıdakilerin hangisinde hiperkalsemi görülmesi en az olasıdır?

A) Tirotoksikoz
B) Adrenal yetmezlik
C) Süt-alkali sendromu
D) Albright herediter osteodistrofi sendromu
E) A hipervitaminozu

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 138: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 154, 200, 201″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

138. Altı çocuk annesi olan, son çocuğunu 34 yaşındayken doğuran ve o zamandan beri adet görmediğini söyleyen 68 yaşındaki kadın hastaya serbest
T4 düzeyi düşük bulunarak L-tiroksin tedavisi başlanıyor. Tedavinin birinci haftasından sonra 1 hafta içinde 2 kez bayılan hastada, o sırada yapılan
incelemelerde kan şekeri düşük bulunuyor. Fizik muayenede kan basıncı 80/40 mmHg ölçülüyor.
Bu hastada mevcut tablonun en olası nedeni ve en uygun klinik yaklaşım aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Panhipopitüitarizm vardır, acilen adrenal yetmezlik araştırılıp tedavi edilmelidir.
B) L-tiroksin dozu yetersizdir, doz artırılmalıdır.
C) Diabetes insipidus vardır, mineralokortikoid tedavisi başlanmalıdır.
D) İlacını almamıştır, hastaya ilacını düzenli kullanması gerektiği söylenmelidir.
E) Konversif nöbetler vardır, psikiyatriyle konsülte edilmelidir.

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 139: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 49, INFOTUS FARMAKOLOJİ 6. BASKI, SAYFA 147″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

139. Aşağıdaki antitrombosit ajanlardan hangisinde kemik iliği supresyonu en sık görülür?

A) Tiklopidin
B) Prasugrel
C) Tikagrelor
D) Klopidogrel
E) Kangrelor

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 140: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 59″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

140. Halsizlik ve cilt kanamalarıyla acil servise başvuran 45 yaşındaki erkek hastanın incelemelerinde anemi ve trombositopeni saptanıyor. Periferik kan
yaymasında blastlar görülüyor ve hastaya akut miyeloid lösemi tanısı konuyor. Öyküsünden, 5 yıl önce lenfoma tanısı nedeniyle etoposid
kullandığı öğreniliyor.
Bu hastanın kemik iliği incelemesinde saptanabilecek en olası genetik anomali aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnversiyon 3
B) Monozomi 8
C) Trizomi 9
D) 16. kromozomda dengeli translokasyon
E) 11q23 bölgesinde dengeli translokasyon

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 141: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 128″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

141. Seksen beş yaşındaki erkek hasta; idrar yaparken zorlanma, hematüri ve yaygın kemik ağrısı nedeniyle başvuruyor. Yapılan değerlendirmede
hastada sklerotik kemik metastazı saptanıyor.
Bu hastada aşağıdaki tümör belirteçlerinden hangisinin yüksek olması en olasıdır?

A) CEA (Karsinoembriyonik antijen)
B) CA19-9
C) AFP (Alfa-fetoprotein)
D) PSA (Prostat spesifik antijen)
E) CA125

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 142: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 71″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

142. Karında şişkinlik, halsizlik, kilo kaybı ve ateş nedeniyle başvuran 18 yaşındaki erkek hastanın biyopsi sonucu Burkitt lenfoma olarak bildiriliyor.
Bu hastada aşağıdaki onkogen mutasyonlarından hangisinin görülmesi en olasıdır?

A) HRAS
B) c-MYC
C) RET
D) MET
E) FGF4

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 144: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 305″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

144. Ankilozan spondilit tanısıyla izlenen 35 yaşındaki erkek hasta, üç ayrı nonsteroid antiinflamatuvar ilacı tam dozda 3 aydan uzun süreli kullanmasına
rağmen, halen 3 saat süren sabah tutukluğu ve şiddetli bel ağrısı şikayetiyle başvuruyor.
Bu hastada aşağıdaki ilaçlardan hangisinin öncelikle seçilmesi en uygundur?

A) Rituksimab
B) Tofasitinib
C) Tosilizumab
D) Adalimumab
E) Ustekinumab

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 145: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 285″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

145. Yirmi beş yaşındaki kadın hasta, sağ baldırında yeni gelişen şişlik, kızarıklık ve ağrı yakınmalarıyla başvuruyor. Öyküsünde üç kez ikinci
trimesterde olan gebelik kaybı bulunuyor.
Bu hastada en olası tanının doğrulanması için;
I. Anti kardiolipin antikorları (IgG ve IgM)
II. Anti beta-2 glikoprotein 1 antikorları (IgG ve IgM)
III. Anti Scl-70 antikoru
IV. Lupus antikoagülanı
Yukarıdaki tetkiklerden hangileri öncelikle istenmelidir?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I ve II D) II ve IV E) MII, III ve IV

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 147: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 341″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

147. I. Proteinüri
II. Dislipidemi
III. Asidoz
Yukarıdaki durumların hangileri kronik böbrek hastalığında ilerleyici nefron hasarı için risk faktörüdür?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 148: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 323″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

148. I. Diyabetik nefropati varlığı
II. İleri yaş
III. Kalp yetmezliği varlığı
IV. Radyokontrast ile birlikte diüretik kullanımı
Yukarıdaki durumların hangileri radyokontrast nefropatisi gelişme riskini arttırır?

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

Doğru cevap: E

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 150: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 306/307″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

150. Aşağıda özel klinik belirtilerden hangisi psöriyazis tanısının konulmasında yardımcıdır?

A) Auspitz
B) Nikolsky
C) Hertoghe
D) Cullen
E) Darier

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 160: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 228″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

160. Araç dışı trafik kazası nedeni ile olay yerinden solunum sıkıntısı ve normal vital bulgular ile alınan 45 yaşındaki erkek hastada, acil servise girerken ciddi takipne, bilinç bozukluğu ve siyanoz gelişiyor. Hastanın acil servisteki fizik muayenesinde taşikardi, hipotansiyon, sağ akciğerde solunum seslerinin olmadığı ve juguler venöz dolgunluğu olduğu tespit ediliyor.  Aşağıdakilerden hangisi, bu hasta için acil serviste öncelikli olarak uygulanmalıdır?

A) Kalp masajı yapmak
B) Video torakoskopi uygulamak
C) İğne torakostomi uygulamak
D) Jet ventilasyon uygulamak
E) Entübasyon yapmak

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 161: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 177″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

161. Kırk üç yaşındaki kadın hasta diferansiye tiroid kanseri nedeni ile opere ediliyor. Patoloji sonucunda sol lobda en büyüğünün çapı 1,9 cm olan
multisentrik papiller karsinom odakları ve biri ekstrakapsüler uzanım gösteren beş adet santral lenf nodu metastazı saptanıyor. Bu hastaya yüksek
doz radyoaktif iyot-131 tedavisi veriliyor. Bu hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisinin erken dönemde görülmesi en az olasıdır?

A) Bulantı
B) Kusma
C) Pulmoner fibrozis
D) Tükürük bezi lokalizasyonunda ağrı ve hassasiyet
E) Boyunda şişlik ve ağrı

Doğru cevap: C

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 162: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 198″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

162. Ani gelişen nefes darlığı nedeniyle acil servise başvuran 48 yaşındaki kadın hastanın özgeçmişinden iki gün önce sol bacakta şişme olması
nedeniyle renkli Doppler ultrasonografi yapıldığı ve sol popliteal veninde trombüs saptandığı öğreniliyor.
Bu hastanın tanısını kesinleştirmek için öncelikli olarak tercih edilmesi en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğer grafisi
B) Toraks bilgisayarlı tomografi
C) Renkli Doppler ultrasonografi
D) Bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi
E) Yüksek rezolüsyonlu toraks bilgisayarlı tomografi

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 169: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 166″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

169. Serum sodyumu yüksek iken idrarla sodyum atılımı düşük olan bir çocukta aşağıdaki hastalıklardan hangisinin görülmesi en olasıdır?

A) Santral diabetes insipidus
B) Primer polidipsi
C) Uygunsun ADH sendromu
D) Serebral tuz kaybı
E) Primer adrenal yetmezlik

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 181: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 41″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

181. On üç aylık erkek hasta, yürümeye başladıktan sonra vücudunda fark edilen morluklar nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden yenidoğan döneminde
göbek kanaması olduğu ve göbeğinin 32 günlükken düştüğü öğreniliyor. Tam kan sayımı, PT, aPTT, trombin zamanı ve kanama zamanı ölçümleri
normal olarak bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faktör VIII eksikliği
B) Faktör XII eksikliği
C) Disfibrinojenemi
D) Faktör XIII eksikliği
E) Glanzman trombastenisi

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 183: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 230″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

183. Aşağıdaki çocukluk çağı tümörlerinden hangisinin ön mediastende yerleşmesi en az olasıdır?

A) Timoma
B) Nöroblastom
C) Teratom
D) Lenfoma
E) Tiroid tümörleri

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 184: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 120″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

184. Çocukluk çağında görülen Wolff-Parkinson-White sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) PR mesafesi uzundur, QRS dalgası kısalmıştır.
B) PR mesafesi kısadır, QRS dalgası geniş ve delta dalgası mevcuttur.
C) PR mesafesi değişmez, QRS dalgası geniş ve delta dalgası mevcuttur.
D) PR mesafesi ve QRS dalgası uzamıştır.
E) PR mesafesi ve QRS dalgası kısadır, delta dalgası kaybolmuştur.

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 186: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 418″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

186. Aşağıdaki tetkiklerden hangisi çocuklarda gastroözofageal reflü hastalığı açısından daha yüksek tanısal duyarlılık ve özgünlük içerir?

A) Baryumlu kontrastlı özofagus-mide-duodenum grafisi
B) Postprandiyal ultrasonografi
C) 24 saatlik kombine pH-impedans monitörizasyonu
D) Özofageal manometri
E) Reflü sintigrafisi

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 194: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 338″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

194. Yetmiş yaşındaki erkek hastada akut böbrek yetmezliği sonrası hiperkalemi gelişiyor.
Bu hastada elektrokardiyogramda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en az olasıdır?

A) Ventriküler fibrilasyon
B) Bradikardi
C) Genişlemiş QRS
D) Kısa PR mesafesi
E) Sivrileşmiş T dalgası

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 195: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 284, 337″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

195. ATLS (Advanced Trauma Life Support) hemorajik şok sınıflamasına göre, sınıf III kanama bulguları aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?

A) Kan kaybı %30-40, Nabız > 120/dakika, Hipotansiyon, Konfüzyon
B) Kan kaybı %15-30, Nabız > 100/dakika, Ortostatik hipotansiyon, Anksiyete
C) Kan kaybı >%40, Nabız > 140/dakika, Şiddetli hipotansiyon, Letarji
D) Kan kaybı >%40, Nabız > 120/dakika, Hipotansiyon, Anksiyete
E) Kan kaybı %15-30, Nabız > 120/dakika, Hipotansiyon, Letarji

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 200: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 343″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

200. Organ transplantasyonu sonrası görülen hiperakut greft rejeksiyonuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) En sık görülen rejeksiyon tipidir.
B) Greft hasarı ve kaybı dakikalar-saatler içinde görülür.
C) Donörün HLA veya AB0 kan grubu antijenlerine karşı alıcıda var olan antikorlar tarafından tetiklenir.
D) Diffüz intravasküler koagülasyon greftin iskemik nekrozuna yol açar.
E) Transplantasyon öncesi kan grubu tayini ve cross-match değerlendirmesi hiperakut rejeksiyon insidansını azaltır.

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 204: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 185″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

204. I. İdrarda 24 saatlik kalsiyum atılımının 400 mg/gün’den fazla olması
II. Hastada radyolojik olarak görüntülenebilen vertebra kırığının bulunması
III. Hastanın 50 yaşından büyük olması
IV. Hastada radyolojik olarak görüntülenebilen nefrolitiyazis veya nefrokalsinozis bulunması
Yukarıdakilerden hangileri asemptomatik primer hiperparatiroidi için cerrahi endikasyonlardandır?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 207: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 360″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

207. Lauren sınıflandırmasına göre, diffüz tipteki mide kanserlerinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en olasıdır?

A) Gastrik atrofi
B) İntestinal metaplazi
C) Kötü diferansiyasyon
D) İlerleyen yaşla artan insidans
E) Distal yerleşim

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 210: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 378, TUSTIME DENEME 70 SORU 28″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

210. Kırk beş yaşındaki erkek hastanın kontrol amaçlı yapılan tetkiklerinde gaitada gizli kan incelemesi pozitif bulunuyor. Kolonoskopiyle değerlendirilen
hastaya, çıkan kolonda lümeni çepeçevre saran adenokarsinom tanısı konuyor. Hastanın aile öyküsünden; annesinde endometriyum kanseri,
anneannesinde mide kanseri, 47 yaşındaki ablasında da yine çıkan kolonda kanser olduğu öğreniliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peutz-Jeghers sendromu
B) Lynch sendromu
C) Gardner sendromu
D) Turcot sendromu
E) Ogilvie sendromu

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 211: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 376″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

211. Seksen bir yaşındaki erkek hasta, 12 saattir giderek artan şiddetli karın ağrısı nedeniyle acil servise getiriliyor. Fizik muayenesinde; kan basıncı: 82/56
mmHg, nabız: 112/dakika, solunum sayısı: 26/dakika, vücut sıcaklığı: 37,1 oC ve oksijen satürasyonu: %88 olarak bulunuyor. Hastanın karnında
distansiyon ve tüm kadranlarda hassasiyet olduğu tespit ediliyor. Laboratuvar tetkiklerinde; lökosit: 41.000/mm3
, kreatinin: 2,1 mg/dL, laktat: 7,8
mmol/L olarak tespit ediliyor. Kontrastsız abdominal tomografide, ileum ve kolon segmentlerinde duvar kalınlık artışı ve intramural hava izlenen kolon
segmentleri dikkat çekiyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçi boş organ perforasyonu
B) Akut pankreatit
C) Ülseratif kolit
D) Akut mezenterik iskemi
E) Mekanik bağırsak tıkanıklığı

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 212: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 190″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

212. Karaciğer kist hidatiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) En sık görülen etken Echinococcus multilocularis’tir.
B) Sıklıkla karaciğer sol lobunda yerleşir ve çok sayıdadır.
C) Perkütan aspirasyon anafilaksi riski nedeniyle kontrendikedir.
D) İnsan ara konaktır.
E) Manyetik rezonans görüntüleme tanıda ve sınıflandırmada en sık kullanılan radyolojik incelemedir.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 215: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 415″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

215. Karın ağrısı ve tekrarlayan pankreatit atağı nedeniyle başvuran 70 yaşındaki erkek hastanın karın tomografisinde pankreas başında 3 cm’lik kistik
lezyon saptanması üzerine yapılan ERCP’de ampulla Vater yerleşimli balık gözü görünümünde lezyon tespit ediliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kistadenom
B) Müsinöz kistadenom
C) Psödokist
D) İntraduktal papiller müsinöz neoplazm
E) Solid-psödopapiller tümör

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 217: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 88″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

217. Aort anevrizmalarının en sık görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkan aorta
B) Arkus aorta
C) Aorta istmusu
D) İnfrarenal abdominal aorta
E) Torakal-inen aorta

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 221: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 229″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

221. Kırk beş paket/yıl sigara içen 53 yaşındaki erkek hasta, son 6 aydır giderek artan sağ göğüs ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Akciğer filminde, sağda
plevral efüzyon görülüyor. Bunun üzerine istenen toraks tomografisinde sağ plevrada özellikle diyafragma komşuluğunda düzensiz kalınlaşmalar
izleniyor. Altı ay önce benzer şikayetlerle başvurduğunda çekilen toraks bilgisayarlı tomografisiyle karşılaştırıldığında, sağdaki düzensiz plevral
kalınlaşmaların artmış olduğu saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akciğer kanseri
B) Benign plevral asbestoz
C) Fibröz tümör
D) Plevral adenomatoid tümör
E) Mezotelyoma

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal]

TEMEL BİLİMLER REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 25: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 11″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

25. Kardiyak sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Birinci kalp sesi aort ve pulmoner kapakların kapanma sesidir.
B) İkinci kalp sesi mitral ve triküspid kapakların açılma sesidir.
C) Üçüncü kalp sesi sistolde duyulur.
D) Dördüncü kalp sesi sistolde duyulur.
E) Birinci kalp sesi ile sistol başlar.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 26: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 154/55″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

26. Basit sulu spirometre ile aşağıdaki akciğer volümlerinden hangisi ölçülemez?

A) Total akciğer kapasitesi
B) Vital kapasite
C) Ekspiratuvar kapasite
D) İnspiratuvar kapasite
E) Tidal volüm

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 27: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 333″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

27. Bir haftadır devam eden renal kolik nedeniyle incelenen 45 yaşındaki erkek hastada sol üreteri tamamen tıkayan bir taş saptanıyor.
Bu hastanın aşağıda verilen sol böbrek hemodinamik bulguları veya işlevlerinden hangisi artmıştır?

A) Filtrasyon fraksiyonu
B) Bowman boşluğundaki hidrostatik basınç
C) Net filtrasyon basıncı
D) Glomerüler kolloid ozmotik basınç
E) Sol renal arter kan akımı

Doğru cevap: B [/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 28: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 31″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

28. Aşağıdakilerden hangisi midenin hızlı boşalmasını sağlar?

A) Gastrin hormonunun salgılanması
B) Duodenum kimüs içeriğinin asidik olması
C) Duodenum kimüs içeriğinin yağlı olması
D) Duodenum kimüs içeriğinin hipertonik olması
E) Sempatik uyarıların artması

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 35: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 225″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

35. Aşağıdaki parametrelerden hangisinin düzeyi endojen insülin sentezi için belirteçtir?

A) C-peptid
B) Açlık kan glukozu
C) HbA1C
D) Fruktozamin
E) Tokluk kan glukozu

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 47: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 148″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

47. I. Hipofizden büyüme hormonu salımının baskılanması
II. Hipofizden tiroid stimüle edici hormon salımının uyarılması
III. Pankreastan insülin salımının baskılanması
Yukarıdakilerden hangileri somatostatinin etkilerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 64: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 67″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

64. Aşağıdaki virus – antiviral ilaç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) İnfluenza A virus – Amantadin
B) RSV – Ribavirin
C) HSV – Foskarnet
D) CMV – Lamivudin
E) HIV – Tenofovir

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 79: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 227″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

79. Konjestif kalp yetmezliği olan bir hastadan torasentez ile alınan sıvıya ilişkin;
I. Proteinden zengindir.
II. Görünümü berraktır.
III. Glukoz içeriği plazma ile benzerdir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 81: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 298″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

81. Baş ağrısı, ateş, halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle başvuran 72 yaşındaki kadın hastanın alın bölgesinde kızarıklık ve damar trasesinde
palpasyonla hassasiyet saptanıyor. Bu bölgeden alınan biyopside damar duvarına yoğun inflamatuvar infiltrasyon izleniyor. Serumda bakılan ANCA
testi negatif bulunuyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu lezyonda beklenen bulgulardan biri değildir?

A) Granülomatöz reaksiyon
B) Elastik lif parçalanması
C) Damar boyunca diffüz tutulum
D) İntimal kalınlaşma
E) Tromboz

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 82: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 193″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

82. Yirmi yedi yıldır kömür madeni işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki erkek hasta dispne ve kronik öksürük şikayetleriyle başvuruyor. Hastanın hiç sigara
içmediği öğreniliyor.
Bu olgu ile ilgili;
I. Akciğerdeki lezyonlar üst loblarda daha yoğundur.
II. Hasta, akciğer kanseri için yüksek risk altındadır.
III. Hiler lenf nodlarında yumurta kabuğu şeklinde kalsifikasyon beklenir.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 87: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 180″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

87. I. Soliter nodüllerin neoplastik olma olasılığı, multipl olanlara oranla daha yüksektir.
II. Yaşlılardaki nodüllerin neoplastik olma olasılığı, genç hastalardaki nodüllere oranla daha yüksektir.
III. Erkek hastalardaki nodüllerin neoplastik olma olasılığı, kadın hastalardaki nodüllere oranla daha yüksektir.
Tiroid nodülleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 100: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 310″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

100. Gut hastalığı tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaçlardan hangisi serum ürik asit düzeyini düşürmez?

A) Probenesid
B) Allopürinol
C) Febuksostat
D) Kolşisin
E) Peglotikaz

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 102: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 176″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

102. Aşağıdakilerden hangisi KOAH tedavisinde kullanılan uzun etkili antikolinerjik bronkodilatatörlerden biridir?

A) Salmeterol
B) İpratropium
C) Tiotropium
D) Formoterol
E) İndakaterol

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 103: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 109″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

103. Aşağıdaki beta blokör ilaçlardan hangisi diğerlerine göre daha az bronkokonstriksiyon yapar?

A) Nadolol
B) Karvedilol
C) Metoprolol
D) Propranolol
E) Timolol

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 106: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 284″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

106. Beta-lenfosit stimülatörünü inhibe eden bir monoklonal antikor olan belimumab aşağıdaki hastalıklardan hangisinin tedavisinde kullanılır?

A) Romatoid artrit
B) Psöriyatik artrit
C) Sistemik lupus eritematozus
D) Ankilozan spondilit
E) Enteropatik artrit

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 108: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 48″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

108. Aşağıdaki oral antikoagülan ilaçlardan hangisi sabit dozlarda kullanıldığında koagülasyon parametrelerinin rutin izleminin yapılması
gerekliliği diğerlerinden daha azdır?

A) Varfarin
B) Fenprokumon
C) Fenindion
D) Dabigatran
E) Asenokumarol

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 109: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 123″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

109. Yüksek riskli atrial fibrilasyonlu hastalarda kullanım endikasyonu olan ancak ağır kalp yetmezliği olan hastalarda mortaliteyi arttırdığı
gösterilen, potasyum kanal blokörü ve beta-adrenerjik blokör etkisi bulunan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dronedaron
B) Disopiramid
C) Kinidin
D) Vernakalant
E) Prokainamid

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 110: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 1, SAYFA 45″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

110. Sakubitril ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Neprilizin inhibitörüdür.
B) Enalapril ile kombine preparat halinde kullanılır.
C) Natriüretik peptidlerin yıkımını azaltır.
D) Düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği tedavisinde endikedir.
E) Aktif metabolitine dönüşerek etki gösterir.

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 111: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 218″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

111. Sukralfat kullanımında en sık görülen yan etki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konstipasyon
B) Kusma
C) Kan basıncı artışı
D) Halsizlik
E) Baş ağrısı

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 112: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 159″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

112. Aşağıdaki bakterilerden hangisi, tigesiklinin etki spektrumu içerisinde yer almaz?

A) Pseudomonas aeruginosa
B) Staphylococcus aureus
C) Acinetobacter baumannii
D) Klebsiella pneumoniae
E) Bacteroides fragilis

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 113: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 103″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

113. I. Peptidoglikanın D-Ala-D-Ala kısmına bağlanarak hücre duvarı sentezini inhibe eder.
II. Bakteriyel hücre membran potansiyelini bozarak membran permeabilitesini arttırır.
III. Enolpirüvat transferazı inhibe eder.
Telavansinin etki mekanizmasıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 120: INFOTUS DAHİLİYE 7.BASKI CİLT 2, SAYFA 330″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

120. Aşağıdaki durumlardan hangisinin tedavisinde tolvaptan kullanılmaz?

A) Konjestif kalp yetmezliğine bağlı hiponatremi
B) Uygunsuz ADH sendromuna bağlı hiponatremi
C) Serebral tuz kaybı sendromu
D) Kronik karaciğer hastalığına bağlı hiponatremi
E) Polikistik böbrek hastalığı

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal]

Değerli arkadaşlar öncelikle hepinize geçmiş olsun.

PEDİATRİ ALT BÖLÜMLERİNE GÖRE SORU DAĞILIMLARI:
BÖLÜM SORU SAYISI
Büyüme-Gelişme ve Davranış 2
Anne sütü-Beslenme-Vitamin-Mineral 1
Genetik 2
Aşılar 1
Enfeksiyon 1
Gastroenteroloji 2
Hematoloji 2
Onkoloji 2
Yenidoğan 3
Nöroloji 2
Adölesan 1
Acil-Yoğun bakım
Metabolizma 2
Allerji-İmmunoloji 2
Nefroloji 1
Romatoloji 2
Göğüs hastalıkları 1
Kardiyovasküler 2
Endokrinoloji 1
SORULARIN ZORLUK DERECESİNE GÖRE DAĞILIMI:
SORU ZORLUK DERECESİ SORU SAYISI
KOLAY 10
ORTA 12
ZOR 6
ÇOK ZOR 2

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 163: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 248″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

163. Yenidoğan bebeğin gözlerini katarakt ve retinoblastom açısından taramak için aşağıdaki testlerden hangisi en uygundur?

A) Kırmızı yansıma testi
B) Kornea refleksi testi
C) Lea sembol testleri
D) Snellen tabloları testi
E) Pupil ışık reaksiyonu testi

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 164: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 75″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

164. Kompleman eksikliği tanısı alan 6 aylık süt çocuğunda aşılama programı nasıl olmalıdır?

A) Yalnız hepatit B aşısı uygulanmalıdır.
B) Canlı aşılar uygulanmamalıdır.
C) Yalnız kızamık aşısı uygulanmalıdır.
D) Beşli karma aşı (DaBT-IPV-Hib) uygulanmamalıdır.
E) Rutin aşılama programı uygulanmalıdır.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 165: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 22″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

165. Normal gelişim sürecinde cinsel kimliğin farkındalığı hangi dönemde gerçekleşir?

A) 0-12 ay
B) 12-24 ay
C) 36-48 ay
D) 6-7 yaş
E) 10-11 yaş

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 166: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 52″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

166. Yenidoğan döneminden itibaren kolestazı olan 5 yaşındaki Alagille sendromu tanılı hastanın laboratuvar incelemelerinde E vitamin düzeyinin çok
düşük olduğu saptanıyor.
Bu hastada E vitamini eksikliği nedeniyle aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi en az olasıdır?

A) Derin tendon reflekslerinin alınamaması
B) Ataksi
C) Nistagmus
D) Psödotümör serebri
E) Oftalmopleji

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 167: İnfotus Küçük stajlar 5. Baskı sayfa 192″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

167. On beş yaşındaki erkek hasta sol testisinde şişlik yakınması ile başvuruyor. Testisinin yukarıya kaldırılması ile hafif bir rahatlık hissettiğini söylüyor.
Fizik muayenesinde, skrotumda kızarıklık olmayan ve ışık kaynağı ile transilüminasyon alınmayan hastanın testisinin üst bölgesinde “solucan yumağı”
gibi bir kitle tespit ediliyor.
Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrosel
B) Epididimit
C) Varikosel
D) Testis torsiyonu
E) Spermatosel

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 168: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 67″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

168. Boy kısalığı nedeniyle getirilen 14 yaşındaki kız hastanın öyküsünden sık kulak enfeksiyonu geçirdiği, okul başarısının iyi olmadığı öğreniliyor. Boy 3
pesentilin altında, saç çizgisi düşük, meme başları ayrık, meme gelişimi Tanner evre 1 ile uyumlu, kubitus valgusun olduğu ve 4. metakarpın kısa
olduğu saptanıyor. Renal ultrasonografide alt nalı böbrek görülüyor.
Bu hastanın kesin tanısı için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur?

A) Ekokardiyografi
B) Hipofiz manyetik rezonans görüntüleme
C) PTPN22 gen dizi analizi
D) Büyüme hormonu uyarı testi
E) Kromozom analizi

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 169: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 577, 578″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

169. Serum sodyumu yüksek iken idrarla sodyum atılımı düşük olan bir çocukta aşağıdaki hastalıklardan hangisinin görülmesi en olasıdır?

A) Santral diabetes insipidus
B) Primer polidipsi
C) Uygunsun ADH sendromu
D) Serebral tuz kaybı
E) Primer adrenal yetmezlik

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 170: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 376″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

170. Fizik muayenesinde makrosefali saptanan, uyaranlara karşı aşırı ağlama ile cevap veren, idrarında artmış N-asetilaspartik asit atılımı
saptanan süt çocuğunda aşağıdaki hastalıklardan hangisinin varlığı en olasıdır?

A) L-2-OH glutarik asidüri
B) Glutarik asidüri tip I
C) İnfantil Krabbe hastalığı
D) GM2-gangliosidozis
E) Canavan hastalığı

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 171: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 269″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

Zamanında doğan bir yenidoğanda doğum sonrası ciddi solunum zorluğu ve siyanoz izleniyor. Akciğer grafisi yukarıda verilen bebeğe takılan
nazogastrik sonda okla gösterilmiştir. Bu bebekteki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konjenital kistik adenomatoid malformasyon
B) Akciğerde kist hidatik
C) Nekrotizan pnömoni
D) Diyafragma hernisi
E) Solda pulmoner arter agenezis

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 172: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 267″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

172. Elektif sezaryen ile 38. haftada doğmuş bir yenidoğanda ilk saatler içinde solunum sıkıntısı görülüyor. Akciğer grafisinde interlober fissürlerde sıvı,
diyafragmada hafif düzleşme ve perihiler pulmoner damarlarda belirginleşme saptanıyor. Arteriyel kan gazları normal bulunan bebek sadece %30-35
konsantrasyonda serbest akış oksijen desteği alarak 24 saatte düzeliyor.
Bu hasta için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Respiratuvar distres sendromu
B) Yenidoğanın geçici takipnesi
C) Enfekte amniyon sıvısı aspirasyonu
D) Neonatal pnömoni
E) Pulmoner kanama

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 173: İnfotus Küçük stajlar 5. Baskı sayfa 11, 94 İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 258″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

173. Fiziksel istismar sonucu baziller kafatası kırığı saptanan çocuklarda aşağıdaki bulgulardan hangisinin görülmesi en az olasıdır?

A) Periorbital ekimoz
B) Anizokori
C) Burundan beyin omurilik sıvısı gelmesi
D) Hemotimpanum
E) Kulak arkasında eskimoz

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 174: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 432″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

174. İntramüsküler penisilin enjeksiyonunu takiben döküntü ve hışıltılı solunum gelişen 10 yaşındaki erkek çocuk acil serviste değerlendiriliyor. Genel
durumu orta, vücut sıcaklığı 37 oC, kalp tepe atımı 106/dakika, kan basıncı 110/70 mmHg olarak ölçülüyor. Fizik muayenede yaygın döküntüleri olan
hastada dinlemekle akciğerlerde ronküsleri duyuluyor. Bu hastanın tedavisi için gereken ilaç ve uygulama yöntemi öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Nebulize adrenalin
B) İntravenöz prednizolon
C) İntravenöz adrenalin
D) İntramusküler adrenalin
E) İntramusküler difenhidramin

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 175: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 92, 93″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

175. Konjenital rubella sendromunda aşağıdaki patolojik bulgulardan hangisinin görülmesi en az olasıdır?

A) Periferik pulmoner arter stenozu
B) İnterstisyel pnömoni
C) Meningoensefalit
D) Hidrosefali
E) Retinopati

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 176: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 484, 485″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

176. İki buçuk yaşındaki erkek çocuk yedi gündür ateş yüksekliği ve gözlerinde kızarıklık öyküsü ile getiriliyor. Fizik muayenede bilateral bulber
konjonktivit, tek taraflı servikal lenfadenopati, el ve ayaklarda ödem, BCG skarında endürasyon artış ve kızarıklık saptanıyor. Tetkiklerinde serum
albümin düşük, trombositoz mevcut, karaciğer enzim düzeyleri artmış olarak belirleniyor. Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) BCG lenfadenit
B) Enfeksiyöz mononükleoz
C) Kawasaki hastalığı
D) Stafilokoksik soyulmuş deri sendromu
E) Bakteriyel servikal lenfadenit

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 177: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 51″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

177. Kistik fibrozise bağlı pankreatik yetmezlik nedeniyle pankreatik enzim tedavisi alan çocuğun beslenmesinde aşağıdakilerden hangisi
önerilmez?

A) Yüksek kalorili, proteinden zengin diyet
B) Yüksek kalorili, yağdan fakir diyet
C) Tuz desteği
D) Yağda eriyen vitaminler
E) Yeterli kilo alımı sağlanamazsa gastrostomi ile beslenme

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 178: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 427″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

178. Aşağıdaki klinik durumlardan hangisi çocukluk çağı astım kontrol durumunu değerlendirmeye yardımcı değildir?

A) Haftalık astım semptom sıklığı
B) Beta 2 mimetik kullanım ihtiyacı
C) Astıma bağlı gece uyanma sıklığı
D) İnhale kortikosteroid kullanım sıklığı
E) Astımın günlük aktivite üzerine etkisi

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 179: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 540, 541″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

179. Beş aylık erkek bebek sık nefes alma ve emerken çabuk yorulma yakınmalarıyla getiriliyor. Fizik muayenesinde, soluk görünümde, subkostal ve
suprasternal çekilmeleri olduğu tespit ediliyor. Sternum sol 3.ve 4. İnterkostal aralıkta 3/6 pansistolik üfürüm duyuluyor. Karaciğer 4 cm ele geliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atriyal septal defekt
B) Ciddi pulmoner darlık
C) Patent duktus arteriyozus
D) Ventriküler septal defekt
E) Ciddi aort darlığı

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 180: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 212″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

180. Altı yaşında başka hiçbir şikayeti olmayan erkek hasta, birgün önce yüzde ve bacaklarda ortaya çıkan kırmızı döküntüler nedeniyle çocuk acil
servisine getiriliyor. Öyküsünden; bir hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği, herhangi bir ilaç kullanmadığı ve aşı olmadığı öğreniliyor.
Fizik incelemede yüzde, ağız içinde ve bacaklarda peteşiler izleniyor, hepatosplenomegali ve lenfadenopati saptanmıyor. Hastanın tam kan sayımında
hemoglobin 13 g/dL, lökosit 6.500/mm3 olarak ölçülüyor. Periferik yaymasında %60 nötrofil %30 lenfosit, %7 monosit ve %3 eozinofil saptanıyor.
Trombositler nadir, tekli ve iri izleniyor. Bu hasta için öncelikli olarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en uygundur?

A) Rituksimab verilmesi
B) Trombosit süspansiyonu verilmesi
C) İntravenöz immünoglobulin verilmesi
D) Plazma değişimi yapılması
E) Eltrombopag başlanması

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 181: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 208″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

181. On üç aylık erkek hasta, yürümeye başladıktan sonra vücudunda fark edilen morluklar nedeniyle getiriliyor. Öyküsünden yenidoğan döneminde
göbek kanaması olduğu ve göbeğinin 32 günlükken düştüğü öğreniliyor. Tam kan sayımı, PT, aPTT, trombin zamanı ve kanama zamanı ölçümleri
normal olarak bulunuyor. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faktör VIII eksikliği
B) Faktör XII eksikliği
C) Disfibrinojenemi
D) Faktör XIII eksikliği
E) Glanzman trombastenisi

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 182: İnfotus Dahiliye 6. Baskı sayfa 284″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

182. Aşağıdakilerden hangisi çocukluk çağı akut lenfoblastik lösemi tedavisinin beklenen geç dönem yan etkilerinden değildir?

A) Nörokognitif bozukluk
B) Osteonekroz
C) Osteopeni
D) Mukozit
E) Boy kısalığı

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 183: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 233, İnfotus Patoloji 3. Baskı sayfa 245″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

183. Aşağıdaki çocukluk çağı tümörlerinden hangisinin ön mediastende yerleşmesi en az olasıdır?

A) Timoma
B) Nöroblastom
C) Teratom
D) Lenfoma
E) Tiroid tümörleri

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 184: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 569″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

184. Çocukluk çağında görülen Wolff-Parkinson-White sendromu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) PR mesafesi uzundur, QRS dalgası kısalmıştır.
B) PR mesafesi kısadır, QRS dalgası geniş ve delta dalgası mevcuttur.
C) PR mesafesi değişmez, QRS dalgası geniş ve delta dalgası mevcuttur.
D) PR mesafesi ve QRS dalgası uzamıştır.
E) PR mesafesi ve QRS dalgası kısadır, delta dalgası kaybolmuştur.

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 185: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 306″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

On yaşındaki kız hasta, görmede azalma yakınması ile polikliniğe başvuruyor. Cilt bulguları, Şekil-1’de görülen hastada aksiller çillenme de
saptanıyor. Annesinde de benzer lekeler olduğu ve menenjiom tanısı aldığı öğreniliyor. Oftalmolojik değerlendirmesinde görme keskinliğinde azalma,
görme alanı defekti ve slit lamba muayenesinde Şekil-2’deki iris hamartomları tespit ediliyor. Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuberoskleroz
B) Retinoblastom
C) Nörofibromatozis tip 1
D) Nörofibromatozis tip 2
E) Li-Fraumeni sendromu

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 186: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 142″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

186. Aşağıdaki tetkiklerden hangisi çocuklarda gastroözofageal reflü hastalığı açısından daha yüksek tanısal duyarlılık ve özgünlük içerir?

A) Baryumlu kontrastlı özofagus-mide-duodenum grafisi
B) Postprandiyal ultrasonografi
C) 24 saatlik kombine pH-impedans monitörizasyonu
D) Özofageal manometri
E) Reflü sintigrafisi

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 187: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 157″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

187. Yenidoğan döneminde başlayan ishalde aşağıdakilerden hangisi en az olasıdır?

A) Mikrovillus inklüzyon hastalığı
B) Konjenital sukroz izomaltaz eksikliği
C) Konjenital laktaz eksikliği
D) Konjenital glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu
E) Konjenital sodyum diyaresi

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 188: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 452″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

188. Çocukluk çağında ortostatik proteinüri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuk ayakta olduğunda ortaya çıkan, yatar pozisyonda bulunmayan proteinüridir.
B) Okul çağı çocuklarında ve adolesanlarda persistan proteinürinin en sık sebeplerindendir.
C) Genellikle asemptomatiktir.
D) Ayakta, lordotik pozisyonda parsiyel sol renal ven obstrüksiyonuna bağlı geliştiği düşünülmektedir.
E) 24 saatlik idrar analizi ile tanı kesinleştirilir.

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 189: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 487″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

189- On yaşındaki kız hasta, yukarıda görülen deri lezyonları nedeniyle hastaneye getiriliyor. Öyküsünden lezyonların 5 gün önce oluşmaya başladığı
öğreniliyor. Fizik muayenede, lezyonların deriden kabarık olduğu ve basmakla solmadığı belirleniyor. Bu hastanın değerlendirilmesinde aşağıdaki incelemelerden hangisi öncelikli değildir?

A) Kan basıncı ölçümü
B) Eklemlerin ayrıntılı muayenesi
C) Dışkıda gizli kan
D) Serum lipaz ve amilaz ölçümü
E) İdrarda protein ölçümü ve mikroskopi

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 190: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 382″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

190. Altı aylık bebek; gelişiminde duraklama, seslere karşı aşırı tepki ve irkilme şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenesinde baş çevresi 90 persentilde,
ağırlık ve boy 50 persentilde saptanıyor. Organomegali saptanmayan hastanın göz dibinde kiraz kırmızısı leke görülüyor. Bu hastada en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nieman-Pick hastalığı tip A
B) Tay-Sachs hastalığı
C) Pompe hastalığı
D) Gaucher hastalığı
E) Metakromatik lökodistrofi

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 191: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 322, 323″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

191. Üç yaşındaki erkek çocuk zaman zaman parmak uçlarında yürüme ve çabuk yorulma şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenesinde hafif lomber
lordozu saptanıyor. Yürüme sırasında topuklarına da basabildiği ancak zaman zaman parmak ucunda yürüdüğü görülüyor. Derin tendon refleksleri
normal olan hastanın kreatin kinaz düzeyi 20.000 IU/L bulunuyor.
Bu hastadaki en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serebral palsi
B) Miyotonik musküler distrofi
C) Duchenne musküler distrofi
D) Emery-Dreifuss musküler distrofi
E) Kene paralizisi

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 192: İnfotus Pediatri 6. Baskı sayfa 69″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

192. Aşağıdakilerden hangisi kromozomal instabilite sendromlarından biri değildir?

A) Noonan sendromu
B) Ataksi telanjiektazi
C) Kseroderma pigmentozum
D) Fanconi anemisi
E) Bloom sendromu

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal]

Değerli meslektaşlarım bir TUS sınavını daha geride bıraktık öncelikle hepinize geçmiş olsun dileyerek söze başlamak istiyoruz.

Sınavın tüm hekim arkadaşlarımız için iyi geçmiş olmasını en içten dileklerimizle temenni ediyoruz.

Sınavda toplamda 24 adet Genel Cerrahi sorusu mevcuttu.

Soruların branşlara göre dağılımı ;

Sıvı – Elektrolit dengesi: 3

Şok : 1

Cerrahi Komplikasyonlar  : 1

Yanık : 1

Karın Travmaları : 1

Transplantasyon : 1

Meme Hastalıkları: 2

Tiroid Hastalıkları : 1

Paratiroid Hastalıkları: 1

Mide Hastalıkları : 2

İnce Barsak Hastalıkları : 1

Kolon-Rektum Hastalıkları : 3

Akut Batın :1

Karaciğer Hastalıkları : 1

Safra yolları ve Safra kesesi Hastalıkları : 2

Pankreas Hastalıkları: 1

Dalak Hastalıkları :1

Genel olarak sorular orta zorlukta olarak değerlendirilebilir. Zor soru 1 adet vardı ve Yanık konusundan geldi.

Soruların dağılımı değerlendirildiğinde önceki TUS sınavlarında olduğu gibi Kolon-Rektum hastalıklarından ve Sıvı- Elektrolit dengesin konularından en fazla soru gelen alanlar oldu.

TUSTİME olarak 24  Genel Cerrahi sorusunun 24’üne net  olarak İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı kitabı ile referans olmuştur.

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”193. soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı sayfa -69″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

193. Yüksek debili intestinal fistüllerde en sık görülen asit-baz dengesizliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metabolik asidoz
B) Respiratuvar asidoz
C) Metabolik alkaloz
D) Respiratuvar alkaloz
E) Respiratuvar alkaloz ve eşlik eden metabolik alkaloz

Doğru cevap: A

Normal anyon açıklı metabolik asidoz nedenleri içinde  ifade edilmiştir.

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”194. soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI SAYFA -58″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

194. Yetmiş yaşındaki erkek hastada akut böbrek yetmezliği sonrası hiperkalemi gelişiyor.
Bu hastada elektrokardiyogramda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en az olasıdır?

A) Ventriküler fibrilasyon
B) Bradikardi
C) Genişlemiş QRS
D) Kısa PR mesafesi
E) Sivrileşmiş T dalgası

Doğru cevap: D

HİPERKALEMİDE  PR ARALIĞINDA UZAMA TESBİT EDİLİR  BU  DURUM  İNFOTUSTAN ALINMIŞ AŞAĞIDAKİ TABLODADA GÖRÜLMEKTEDİR.

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”195. SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI SAYFA- 97″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

195. ATLS (Advanced Trauma Life Support) hemorajik şok sınıflamasına göre, sınıf III kanama bulguları aşağıdakilerin hangisinde birlikte
verilmiştir?

A) Kan kaybı %30-40, Nabız > 120/dakika, Hipotansiyon, Konfüzyon
B) Kan kaybı %15-30, Nabız > 100/dakika, Ortostatik hipotansiyon, Anksiyete
C) Kan kaybı >%40, Nabız > 140/dakika, Şiddetli hipotansiyon, Letarji
D) Kan kaybı >%40, Nabız > 120/dakika, Hipotansiyon, Anksiyete
E) Kan kaybı %15-30, Nabız > 120/dakika, Hipotansiyon, Letarji

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”196. SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI SAYFA 59″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

196. Bir haftadır kusmaları olan kadın hastada nazogastrik sonda takıldıktan sonra da günde 3 L’ye yakın gastrointestinal sekresyon geldiği görülüyor.
Bu hastadaki en olası elektrolit bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipokalsemi
B) Hiperkalsemi
C) Hipermagnezemi
D) Hipokalemi
E) Hiperfosfatemi

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”197. SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI SAYFA -438″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

197. Ağır intraabdominal enfeksiyon nedeniyle tekrarlayan laparotomilerle karın içi temizliği sağlanan bir hastanın son ameliyatında laparotomi insizyonu
zorlukla kapatılabiliyor. Ameliyattan 24 saat sonra, hastada idrar çıkışının azaldığı, solunumun bozulduğu ve santral venöz basıncının arttığı
görülüyor. Akciğer grafisinde diyafragma elevasyonu dışında patolojik bulgu saptanmayan EKG’si normal olan hastada aşağıdakilerden hangisinin
gelişmiş olması en olasıdır?

A) Abdominal kompartman sendromu
B) Anastomoz kaçağı
C) Abdominal apse
D) Pulmoner emboli
E) Üriner retansiyon

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”198. SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI SAYFA 191″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

198. Yanık yaralarının tedavisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gümüş sülfadiazin önemli sistemik emilimi olmadığı için ciddi metabolik etkilere yol açmaz.
B) Gümüş emdirilmiş yara kapama örtüleri pansuman sayısını azaltır ve hastanede kalış süresini kısaltır.
C) Yanığın derinliğine bağlı olarak fasiyal veya tanjansiyal eksizyonlar gerekebilir.
D) Yanık yaralarının kapatılmasında öncelikle allogreft tercih edilir.
E) Gümüş sülfadiazin akut yanıklarda sık tercih edilen bir topikal ajandır.

Doğru cevap: D

 

Mafenid asetat karbonik anhidraz inhibitörü olduğundan renal tampon mekanizmalarını bozar,

klor tutulur ve metabolik asidoz oluşturur. Bu komplikasyondan korunmak için genellikle gümüş

sülfadiazin kullanılır.

Yanıkta en sık mortalite nedeni enfeksiyonlardır. Yanıkta letal enfeksiyonun en sık yerleşim yeri solunum

yollarıdır. Yanıkta mortaliteyi belirlemek icin kullanılan baux skorunda yanık genişliği ve hastanın yaşı

yer alır.

Yanık sepsisinde en sık gorulen etken pseudomonas aeroginozadır. En mortal yanık sepsis etkenidir

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”199 .SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI SAYFA 281″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

199. Araç dışı trafik kazası nedeniyle acil servise getirilen 45 yaşındaki erkek hastanın öyküsünden karın bölgesine araba çarptığı öğreniliyor. Nabzı
120/dakika ve kan basıncı 90/60 mmHg olan hastanın karın muayenesinde peritonit bulguları saptanıyor.
Bu hasta için bundan sonraki aşamada en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Acil tomografi çekilmelidir.
B) Tanısal peritoneal lavaj yapılmalıdır.
C) Acil ultrasonografi yapılmalıdır.
D) Acil laparotomi yapılmalıdır.
E) Sıvı tedavisi başlanıp tekrar değerlendirilmelidir.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”200. SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI 176-177″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

200. Organ transplantasyonu sonrası görülen hiperakut greft rejeksiyonuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) En sık görülen rejeksiyon tipidir.
B) Greft hasarı ve kaybı dakikalar-saatler içinde görülür.
C) Donörün HLA veya AB0 kan grubu antijenlerine karşı alıcıda var olan antikorlar tarafından tetiklenir.
D) Diffüz intravasküler koagülasyon greftin iskemik nekrozuna yol açar.
E) Transplantasyon öncesi kan grubu tayini ve cross-match değerlendirmesi hiperakut rejeksiyon insidansını azaltır.

Doğru cevap: A

 

 1. Hiperakut rejeksiyon (0-5 gün)
 • Bu tip rejeksiyon, nakledilen organ reperfüze edildikten dakikalar sonra ortaya çıkar. Alıcıda

daha onceden oluşmuş donore spesifik antikorların varlığıyla mumkundur.

 • Sitotoksik antikorlara bağlı oluşur.
 • Bu antikorlar, donorun HLA antijenlerine karşı direkt oluşmuş ya da anti-ABO kan grubu

antikorlarıdır. Her iki durumda da greftin vaskuler endoteline bağlanırlar, kompleman kaskadını

aktive ederek trombosit aktivasyonuna ve diffuz intravaskuler koagulasyona yol acarlar.

 • Sonucta hızla şişen, koyu renk alan iskemik nekroza giden bir grefttir. Bu tip rejeksiyon genellikle

geri dönüşsüzdür. Korunmada en iyi yol greftin ABO uyumlu olduğundan emin olmak ve

transplant oncesi “cross-match” yapmaktır.

 • Sitotoksik antikorlar vasıtasıyla olur ve bir kez görülünce greftin çıkartılmasından başka çare yoktur.
 • Bu rejeksiyondan anti ABO kan grubu antikorları sorumludur.
 • Önceden kan transfüzyonu veya böbrek transplantasyonu olan hastalarda gelişen sensitizasyona

bağlı gelişir.

 • Arteriyel obstruksiyondaki ilk bulgu, akut anuridir.
 • Venoz obstruksiyon varsa, bobrek şişer ve idrarda masif proteinuri tespit edilir.

Akut Rejeksiyon (5 gün- 6 ay)

 • Ençok karşılaşılan rejeksiyon tipi olarak bilinir.
 • Modern immunsupresyon tedavileriyle daha az rastlanılmaktadır.
 • Genellikle transplant sonrası 5 gun – 6 ay arasındaki donemde ortaya cıkar.
 • T lenfositleri içeren, hücre ilişkili bir rejeksiyon tipidir.
 • Etkilenen organın biyopsisi; hücresel infiltrasyonla, membran hasarı ve greft hücrelerinin

apopitozisini gösterir. Bu durum, ateş, titreme, düşkünlük ve artralaji gibi sistemik

semptomlarla birliktelik gösterebilir.

 • Bobrek nakli alıcılarında artmış kreatinin, karaciğer nakli alıcılarında artmış transaminazlar akut

rejeksiyonu duşundurur.

 • Akut rejeksiyon epizodları, aynı zamanda hucresel değil humoral immun cevaplada başlatılabilir.

B hucreleri, anti-donor antikorlar uretirler, bu da greftte hasarlanmaya yol acar.

 • Kadavradan böbrek nakli yapılan bir hastada transplantasyondan bir hafta sonra ateş, eklem

ağrısı, kreatinin düzeyinde yükselme tespit ediliyorsa; böbrek biyopsisinde greft hücrelerinde

membran hasarı ve apoptozis var ise; akut rejeksiyon düşünülmelidir.

 • Akut rejeksiyon; organ reperfuzyonunu takip eden 5 gun ile 6 ay arasında gorulur.

Hucresel ve/veya humoral rejeksiyon gorulur. Daha cok hucresel olaylar on planda olup immun

supresyon tedaviye en iyi yanıt veren rejeksiyon tipidir. Kesin tanı biyopsiyle konur.

Tedavide; ilk aşamada ’’pulse’’ steroid uygulanabilir.

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”201. SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI SAYFA 151-152″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

201. Memede ele gelen yaklaşık 5 cm’lik kitle nedeniyle başvuran 45 yaşındaki kadın hastaya yapılan mamografi ve ultrasonografi sonucu BIRADS 4a
olarak geliyor. Bu hastada bu aşamadan sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur?

A) Altı ay sonra klinik muayene ve görüntülemeyle takip
B) Meme manyetik rezonans incelemesi
C) Ele gelen kitlenin cerrahi olarak çıkarılması
D) Görüntüleme eşliğinde kitleden biyopsi alınması
E) Mastektomi

Doğru cevap: D

 

 1. Mammografi Endikasyonları:
 • Neoplazi olabilecek, tam olarak palpe edilemeyen soliter lezyonlarm incelenmesi
 • Dominant nodul olarak algılanmayan, ozellikle bircok kist veya muphem kitle ile beraber olup

biyopsi endikasyonu mutlak olmayan kitlelerin tanısında

 • Koruyucu meme cerrahisi yapılan memelerin takibinde
 • Meme karsinomlu hastanın diğer memesinin takibinde
 • Buyuk yağlı memelerde yerleşmiş, muayenesi sağlıklı sonuc vermeyen kitlelerin tanısında
 • Aksilla metastazlarının primer lezyonunun araştırılmasında endikedir.

Ultrasonografi:

 • Meme kitlelerinin tanısında, solid ve kistik kitlelerin ayırımında cok yararlıdır.
 • BI-RADS-0 USG endikasyonudur. Ayrıca USG İİAB tetkikinin yapılmasında kullanılır.
 • Mikrokalsifikasyonları saptayamaması nedeni ile erken meme kanseri tanısında yetersizdir. Ayrıca

10 mm’den kucuk lezyonları tanımlaması guctur.

 • 40 yaş altındaki hastalarda ilk secenek radyolojik tetkiktir.
 • 40 yaş ustundeki hastalarda ilk secenek radyolojik tetkik mammografidir.

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”202. SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6 .BASKI SAYFA-171″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

202. Erkeklerde görülen meme kanseriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalarda jinekomasti öyküsü olabilir.
B) Histopatolojik olarak %65’i duktal karsinoma in situ olarak rapor edilir.
C) Cerrahi tedavisinde çoğunlukla modifiye radikal mastektomi uygulanır.
D) %80-90’ı hormon reseptörü pozitiftir.
E) Kadınlara göre daha ileri evrelerde tanı konur.

Doğru cevap: B

 

 1. ERKEK MEME KANSERİErkek meme kanserlerinin %15’i DCIS, %85’i invaziv duktal meme kanseridir. Meme kanserinin %1’ierkek memesinde gorulur.Erkek meme kanseri risk faktörleri:
 • Yaş: ileri yaş, ortalama 68 yaş olarak bulunmuştur.
 • Aileyi Meme kanseri Hikayesi: Riski 1-5 kat arttırmaktadır. Kadın erkek fark etmeksizin,
 • Gen Mutasyon Defekti: BRCA2 (%6 oranında), BRCA1 (%1 oranında), CHEK2 ve PTEN gen

mutasyonları.

 • Klinefelter Sendromu: Androjen duşukluğu ve ostrojen yuksekliği ile seyreder. Risk % 1

civarındadır.

 • Radyasyon maruziyeti: Goğus bolgesine radyasyon alınmış olması.
 • Alkol: KC yetmezliği sonrası hormonal dengesizlik ile ilişkilendirilmekte.
 • KC hastalıkları: Sirotik hastaların maruz kaldığı androjen duşukluğu ve ostrojen yuksekliği ile

ilişkilendirilmekte.

 • Östrojen Maruziyeti: Prostat rahatsızlıklarında kullanılan preparatlar ve cinsiyet değişikliği

sonrası kullanılan hormonal preparatlar ile ilişkilendirilmektedir.

 • Obezite: Periferik yağ dokusu kaynaklı ostrojen yuksekliği nedeni ile ilişkilendirilmektedir.
 • Testis patolojileri: İnmemiş testis, yetişkinde kabakulak gecirmek, travma ve orşiektomi, infertilite,

orşit.

 • Uzun süre aşırı sıcak mekanlarda çalışmak.

En sık ağrısız kitle ile başvururlar. %80 ER (+) tir.

 • Hastalığın evrelemesi ve prognozu kadın meme kanseri ile aynıdır. Ancak sağ kalım sureleri

ortalamasına bakıldığında kadın meme kanseri olgularına gore daha kısa olduğu gorulur.

 • Bunun sebebi, erkek meme dokusunun kutlesi kucuk olduğundan lezyon kısa surede goğus duvarı

veya meme cildine invazyon gosterir. Boylece hasta kısa surede T4 yani ileri evre haline gelir.

 • Daha erken evrede tanı almış erkek meme kanseri olgusu cok az olduğundan, erkek meme

kanserlerinde sağ kalım ortalaması duşuktur.

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”203. SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI SAYFA 127″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

203. Tiroidin foliküler neoplazileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) İnce iğne aspirasyon biyopsisi ile malign-benign ayrımı mutlak şekilde yapılabilir.
B) Frozen section (ameliyat içi patolojik inceleme) ile malign-benign ayrımı mutlak şekilde yapılabilir.
C) Foliküler kanser tüm tiroid kanserlerinin %25’ini oluşturur.
D) Foliküler kanser tanısı kapsül ve damar invazyonu varlığında konur.
E) Foliküler kanser tipik olarak bölgesel lenf bezlerine metastaz yapar.

Doğru cevap: D

 

 1. Foliküler karsinom
 • Foliküler karsinom tiroid kanserlerinin %10’undan sorumludur ve iyot yetersizliği olan

bölgelerde daha sık görülür.

 • Kadınlarda folikuler kanser insidansı daha yuksektir. Kadın-erkek oranı 3:1 dir ve ortaya cıkma

yaşı ortalama 50’dir.

 • Folikuler kanserler, genellikle soliter tiroid nodulleri olarak ortaya cıkmakla birlikte, bazen nodul

buyukluğunde hızlı bir artış ve uzun suredir mevcut guatr oykusuyle de başvurabilirler.

 • Nodul icine kanama olmadığı surece ağrı nadirdir.
 • Papiller kanserlerin tersine servikal lenfoadenopati ilk başvuru sırasında sık gorulmezse de (%5),

uzak metastazlar olabilir.

 • Olguların %1’inden azında folikuler kanserli hastalar hipertiroidi ile başvurabilirler.
 • İnce iğne aspirasyon biyopsisi benign folikuler lezyonların folikuler karsinomlardan ayırt

edilmesini sağlayamaz.

 • Ameliyat oncesi kanser tanısı uzak metastazlar olmadıkca zordur. Cunku; malignite tanısı kapsul

ve vaskuler invazyon ile konulur. Bunun icin lobektomi gereklidir.

 • Foliküler tiroid karsinomu %80 hematojen yolla yayılır. Yaşlı erkeklerde gorulen buyuk folikuler

tumorlerin (>4cm ) malign olma olasılığı daha fazladır.

Patoloji

 • Foliküler karsinomlar genellikle soliter lezyonlardır ve çoğunun bir kapsülü vardır.
 • Malign oluşum; kapsuler ve vaskuler tutulumun varlığıyla tanımlanır.
 • Yaygın invaziv tumorlerde buyuk damarlara invazyon ve/veya kapsul boyunca geniş tumor

invazyon alanları gorulur.

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”204. SORU İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. BASKI SAYFA 139″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

204. I. İdrarda 24 saatlik kalsiyum atılımının 400 mg/gün’den fazla olması
II. Hastada radyolojik olarak görüntülenebilen vertebra kırığının bulunması
III. Hastanın 50 yaşından büyük olması
IV. Hastada radyolojik olarak görüntülenebilen nefrolitiyazis veya nefrokalsinozis bulunması
Yukarıdakilerden hangileri asemptomatik primer hiperparatiroidi için cerrahi endikasyonlardandır?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV

Doğru cevap: D

 

 1. ASLINDA 24 SAATLİK İDRARDA  KALSİYUM ATILIMI  ENDIKASYON SINIFINDAN ÇIKARILDI ANCAK   BU SORU  ŞIKLARLA  YAKLAŞIM SERGİLENDİĞİNDE   İTİRAZ EDİLMEYE GEREK OLMAYAN BİR SORUAsemptomatik primer hiperparatirodizimli hastalarda paratiroidektomi endikasyonları:
 • Serum kalsiyumunun normal sınırlardan 1 mg/dl’den fazla yuksek olması
 • Kreatinin klirensinde %30’dan fazla azalma
 • Direkt karın grafisinde bobrek taşlarının varlığı
 • 50 yaş altı hastalar
 • Kemik mineral dansitenin azalması (Yaş, cinsiyet ve ırk olarak eşleştirilmiş kontrol grubuna oranla

kemik kitlesinde >2,5 SD’den faha fazla azalma)

 • Kontrole gelemeyecek ve sağlık sisteminin uzağında bulunan hastalar
 • GFR < 60 ml/dk

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”205. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 314-315″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

205. Midenin sekretuvar fonksiyonuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gastrin salgılayan G hücreleri antrumda yerleşmiştir.
B) Ghrelin en çok midede üretilir.
C) Paryetal hücreler intrinsik faktör salgılar.
D) Oksintik hücreler pepsinojen salgılar.
E) Paryetal hücreler uyarıldıklarında hidroklorik asit salgılar.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”206. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 430″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

206. Aşağıdakilerden hangisi ince bağırsak obstrüksiyonunun ekstrinsik nedenlerinden biridir?

A) Fekalit
B) Adezyonlar
C) Crohn hastalığı
D) Bezoarlar
E) Safra taşı

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”207.Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 328″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

207. Lauren sınıflandırmasına göre, diffüz tipteki mide kanserlerinde aşağıdakilerden hangisinin görülmesi en olasıdır?

A) Gastrik atrofi
B) İntestinal metaplazi
C) Kötü diferansiyasyon
D) İlerleyen yaşla artan insidans
E) Distal yerleşim

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”208. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 407″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

208. Otuz yaşındaki erkek hasta, dışkılama sonrası makattan damlama şeklinde taze kanama nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden, dışkılama sırasında
anüsten bir kitlenin dışarıya doğru prolabe olduğu, fakat kendiliğinden içeriye geri gittiği öğreniliyor. Yapılan anoskopide internal hemoroid saptanıyor.
Hastadaki internal hemoroidin derecesi ve bunun için önerilen en uygun tedavi seçeneği aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) 1. derece – Diyet ve medikal tedavi
B) 2. derece – Diyet ve medikal tedavi
C) 3. derece – Lastik band ligasyonu
D) 3. derece – Cerrahi hemoroidektomi
E) 4. derece – Cerrahi hemoroidektomi

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”209. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 388″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

209. Kolonik volvulusla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Transvers kolon volvulusu oldukça nadir görülür.
B) Sigmoid volvulusta kontrast enema ile yapılan görüntülemede “kuş gagası” bulgusu saptanır.
C) Kolonik nekroz düşündürecek bulgular mevcutsa fleksibl sigmoidoskopi ile detorsiyon yapılıp rektal tüp yerleştirilerek hasta izleme alınır.
D) Kolonik volvulus 7-8. dekatta daha sık görülür.
E) Nöropsikiyatrik hastalık nedeniyle psikoterapötik ilaç alan kişilerde volvulus riski artmıştır.

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”210. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 400″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

210. Kırk beş yaşındaki erkek hastanın kontrol amaçlı yapılan tetkiklerinde gaitada gizli kan incelemesi pozitif bulunuyor. Kolonoskopiyle değerlendirilen
hastaya, çıkan kolonda lümeni çepeçevre saran adenokarsinom tanısı konuyor. Hastanın aile öyküsünden; annesinde endometriyum kanseri,
anneannesinde mide kanseri, 47 yaşındaki ablasında da yine çıkan kolonda kanser olduğu öğreniliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peutz-Jeghers sendromu
B) Lynch sendromu
C) Gardner sendromu
D) Turcot sendromu
E) Ogilvie sendromu

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”211. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 260″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

211. Seksen bir yaşındaki erkek hasta, 12 saattir giderek artan şiddetli karın ağrısı nedeniyle acil servise getiriliyor. Fizik muayenesinde; kan basıncı: 82/56
mmHg, nabız: 112/dakika, solunum sayısı: 26/dakika, vücut sıcaklığı: 37,1 oC ve oksijen satürasyonu: %88 olarak bulunuyor. Hastanın karnında
distansiyon ve tüm kadranlarda hassasiyet olduğu tespit ediliyor. Laboratuvar tetkiklerinde; lökosit: 41.000/mm3, kreatinin: 2,1 mg/dL, laktat: 7,8 mmol/L olarak tespit ediliyor. Kontrastsız abdominal tomografide, ileum ve kolon segmentlerinde duvar kalınlık artışı ve intramural hava izlenen kolon segmentleri dikkat çekiyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçi boş organ perforasyonu
B) Akut pankreatit
C) Ülseratif kolit
D) Akut mezenterik iskemi
E) Mekanik bağırsak tıkanıklığı

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”212. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 440-441 Ders slaytımız” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

212. Karaciğer kist hidatiğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) En sık görülen etken Echinococcus multilocularis’tir.
B) Sıklıkla karaciğer sol lobunda yerleşir ve çok sayıdadır.
C) Perkütan aspirasyon anafilaksi riski nedeniyle kontrendikedir.
D) İnsan ara konaktır.
E) Manyetik rezonans görüntüleme tanıda ve sınıflandırmada en sık kullanılan radyolojik incelemedir.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”213. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 458-470″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

213. Laparoskopik kolesistektomi sonrası sarılık ve peritoneal irritasyon bulguları ile hastanede yatmakta olan bir hastada ilk olarak
uygulanması gereken görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biliyer sistem sintigrafisi
B) Transabdominal ultrasonografi
C) Endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi
D) Perkütan transhepatik kolanjiyografi
E) Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”214. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 465″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

214. Kolanjitte görülen safra yolu tıkanıklığına aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha sık neden olur?

A) Safra taşları
B) Benign darlıklar
C) Malign darlıklar
D) Parazitler
E) Safra yolu enstrümantasyonu

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”215. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 487″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

215. Karın ağrısı ve tekrarlayan pankreatit atağı nedeniyle başvuran 70 yaşındaki erkek hastanın karın tomografisinde pankreas başında 3 cm’lik kistik
lezyon saptanması üzerine yapılan ERCP’de ampulla Vater yerleşimli balık gözü görünümünde lezyon tespit ediliyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kistadenom
B) Müsinöz kistadenom
C) Psödokist
D) İntraduktal papiller müsinöz neoplazm
E) Solid-psödopapiller tümör

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”216. Soru İNFOTUS GENEL CERRAHİ 6. Baskı Sayfa 497″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

216. Dalakta rastlanan bir metastaz olgusunda aşağıdaki kanser türlerinden hangisinin görülmesi diğerlerinden daha olasıdır?

A) Skuamöz hücreli cilt kanseri
B) Larinks kanseri
C) Hepatoselüler karsinom
D) Akciğer kanseri
E) Mide kanseri

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarımıza öncelikle geçmiş olsun.

Sınava genel olarak baktığımızda diğer branşlarda olduğu gibi sürprizi az olan bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.

Küçük stajlar sorularında son yıllara benzer şekilde bilgiyi klinik içinde sorgulayan sorular ağırlıktaydı. Derslerimizde vurguladığımız gibi hastalıkları kliniği ile düşünmeyi artık küçük stajlar için de olmazsa olmaz kabul edebiliriz.

Derslerde birebir anlattığımız, bunu sorabilirler diye vurguladığımız birçok konu sınavda sorulmuş olduğunu görmek bizleri memnun etti, yine sadece INFOTUS KÜÇÜK STAJLAR kitabı 220 sayfada soruların nerdeyse tamamına referans oldu. Kitabı hazırlarken kolay tekrar edilebilir kitabımız TUS için ne kadar yeterli olduğunu bir kez daha ispatladı.

Sınav soruları eski TUS’larda sorgulanan bilgilerin klinik içine yerleştirilmesi ön planda olan sorular olduğu için Küçük stajlarda çok soru çözmenin ve deneme sınavlarının önemini tekrar vurgulamak istiyoruz. Genel olarak orta ve kolay soruların ağırlıklı olarak sorulduğu bu sınavı kursiyerlerimizin rahatlıkla cevaplandırabileceğini düşünüyoruz.

Herkesin istediği uzmanlığı ulaşması dileklerimizle…

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 150: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 118″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

150. Aşağıda özel klinik belirtilerden hangisi psöriyazis tanısının konulmasında yardımcıdır?

A) Auspitz
B) Nikolsky
C) Hertoghe
D) Cullen
E) Darier

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 151: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 131″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

151. Aşağıdakilerden hangisi, erişkin çağdaki atopik dermatitte izlenen tipik tutulum bölgelerinden değildir?

A) Boyun
B) Göz kapakları
C) Antekübital ve popliteal fossalar
D) Eller
E) Dizler ve dirsekler

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 152: INFOTUS Patoloji 5.baskı Sayfa 468″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

152. Altmış yaşındaki erkek hasta, yürümede yavaşlama ve sık düşme yakınmalarıyla başvuruyor. Nörolojik muayenede bradikinezi, aksiyal rijidite, göz
açma apraksisi, aksiyal rijidite, göz açma apraksisi ve vertikal bakış felci saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parkinson hastalığı
B) Lewy cisimcikli demans
C) Spinoserebellar ataksi
D) Kortikobazal dejenerasyon
E) Progresif supranükleer palsi

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 153: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 29″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

153. Altmış yedi yaşındaki erkek hasta 7-8 ay önce başlayan sağ elinde güçsüzlük ve ekstremite kaslarında yaygın seyirmeler tanımlıyor. Muayenesinde
sağda daha belirgin, bilateral tenar ve hipotenar kaslarda atrofi, kuvvet kaybı (4/5), yaygın fasikülasyonlar, derin tendon reflekslerinde hiperaktivite,
bilateral Hoffman ve Babinski işaretleri bulunuyor. Bu hasta için en olası ön tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Multipl skleroz
B) Siringomyeli
C) Amiyotrofik lateral skleroz
D) Subakut kombine dejenerasyonu
E) Tabes dorsalis

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 154: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 24, 25″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

154. Altmış dört yaşındaki erkek hasta, son bir yıldır giderek artan yürümede yavaşlama, sık düşme ve unutkanlık şikayetleriyle başvuruyor. Özgeçmişinde
serebrovasküler olay, hipertansiyon ve hiperlipidemi olduğu öğreniliyor. Nörolojik muayenesinde alt beden yarısında belirgin simetrik rijidite ve
bradikinezi saptanıyor. Beyin manyetik rezonans incelemesinde serebral ak maddede yaygın iskemik değişiklikler dışında anormal bulgu saptanmıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal basınçlı hidrosefali
B) Amiyotrofik lateral skleroz
C) Vasküler parkinsonizm
D) Multipl skleroz
E) Parkinson hastalığı

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 155: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 67″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

155. Yirmi sekiz yaşındaki erkek hasta, insanlarla ilişki kuramama yakınmasıyla ailesinin ısrarı üzerine başvuruyor. Kendini bildi bileli kendisiyle ilgili
olumsuz değerlendirmeler yapılabileceği hissinin bile onu çok kaygılandırdığını, kendisini çoğu zaman yetersiz hissettiğini, reddedilme, onaylanmama
ve eleştirilme korkuları gibi nedenlerle kişiler arası ilişkiyi gerektiren mesleklerden çok istese de uzak durduğunu, beğenildiğine emin olana kadar
başkalarıyla bir arada olmak istemediğini, sosyal ortamarda eleştirileceği ya da reddedileceğiyle ilgili düşüncelerden kendini alamadığını ve
utanabileceği bir duruma düşme ihtimalinin olduğu yeni etkinliklere katılmadığını ifade ediyor. Depresyon ya da anksiyete belirtileri olmayan bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şizotipal kişilik bozukluğu
B) Paranoid kişilik bozukluğu
C) Şizoid kişilik bozukluğu
D) Kaçıngan kişilik bozukluğu
E) Borderline kişilik bozukluğu

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 156: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 59″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

156. Yirmi dört yaşındaki kadın hasta, 3 hafta önce geçirdiği trafik kazasının ardından yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle başvuruyor. Görüşmede bazen
kaza anını yeniden yaşar gibi hissettiğini, bu zamanlarda çok sıkıntı yaşadığını, kazanın olduğu yere gidemediğini, otomobile yalnız binemediğini
söylüyor. Kazanın bazen rüyalarına girdiğini ve sıkıntıyla uyandığını ifade ediyor. İnsanlara yabancılaşmış gibi hissettiğini, çok sevdiği oğluyla ilgili
gelişmelere bile sevinemediğini, bazen çevreyle ilgili algısının değiştiğini ve rüyada gibi hissettiğini belirtiyor. Her an kaza olacak gibi tetikte hissettiği
için uykuya dalma güçlüğünden, öfke patlamalarından ve dikkatini işine verememekten ve bu nedenle iş performansının azalmasından yakınıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uyum bozukluğu
B) Konversiyon bozukluğu
C) Akut stres bozukluğu
D) Disosiyatif amnezi
E) Travma sonrası stres bozukluğu

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 157: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 162″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

157. I. Bir saatten uzun süren sabah tutukluğu görülür.
II. Fizik muayenede krepitasyon tespit edilebilir.
III. Eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP genellikle yüksek bulunur.
IV. İstirahatle semptomlar azalır.
V. Eklem üzerinde kızarıklık beklenen bir bulgu değildir.
Osteoartrit ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve IV
B) I, II ve V
C) I, III ve IV
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 158: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 103″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

158. Hodgkin lenfoma tanısı almış olgulara ve benzer yaştaki kontrol grubuna, geçmişte tonsillektomi olup olmadıkları sorulmuştur.
Araştırma sonuçlandığında, tonsillektomi ve lenfoma olma arasındaki ilişkiye dair, aşağıdaki risk ölçütlerinden hangisi elde edilir?

A) Korunabilirlik hızı
B) Rölatif risk
C) Epizod hızı
D) Tahmini rölatif risk
E) İnsidans

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 159: INFOTUS Mikrobiyoloji 6. Baskı Sayfa 128-129″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

159. Son 6 saattir bulanık görme, ekstremite proksimallerinde güçsüzlük, yutma ve konuşma güçlüğü tanımlayan 30 yaşındaki erkek hasta acil servise
getiriliyor. Hasta yaklaşık bir aydır kırsal kazı alanında arkeolog olarak görevde olduğunu; birkaç gündür karın ağrısı ve ishali olduğunu ifade ediyor.
Koopere ve oryante olan hastanın duyu muayenesi ve derin tendon reflekslerinin normal; pupillerinin ise dilate olduğu saptanıyor ve ışığa yanıt
alınamıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Botulizm
B) Myastenia gravis
C) Akut intermitant porfiria
D) Herpes ensefaliti
E) Nöromiyelitis optika

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 160: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 206″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

160. Araç dışı trafik kazası nedeni ile olay yerinden solunum sıkıntısı ve normal vital bulgular ile alınan 45 yaşındaki erkek hastada, acil servise girerken
ciddi takipne, bilinç bozukluğu ve siyanoz gelişiyor. Hastanın acil servisteki fizik muayenesinde taşikardi, hipotansiyon, sağ akciğerde solunum
seslerinin olmadığı ve juguler venöz dolgunluğu olduğu tespit ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi, bu hasta için acil serviste öncelikli olarak uygulanmalıdır?

A) Kalp masajı yapmak
B) Video torakoskopi uygulamak
C) İğne torakostomi uygulamak
D) Jet ventilasyon uygulamak
E) Entübasyon yapmak

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 161: INFOTUS Dahiliye 7.Baskı Cilt 2 Sayfa 177″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

161. Kırk üç yaşındaki kadın hasta diferansiye tiroid kanseri nedeni ile opere ediliyor. Patoloji sonucunda sol lobda en büyüğünün çapı 1,9 cm olan
multisentrik papiller karsinom odakları ve biri ekstrakapsüler uzanım gösteren beş adet santral lenf nodu metastazı saptanıyor. Bu hastaya yüksek
doz radyoaktif iyot-131 tedavisi veriliyor. Bu hastada aşağıdaki yan etkilerden hangisinin erken dönemde görülmesi en az olasıdır?

A) Bulantı
B) Kusma
C) Pulmoner fibrozis
D) Tükürük bezi lokalizasyonunda ağrı ve hassasiyet
E) Boyunda şişlik ve ağrı

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 162: INFOTUS Dahiliye 7.Baskı Cilt 2 Sayfa 198″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

162. Ani gelişen nefes darlığı nedeniyle acil servise başvuran 48 yaşındaki kadın hastanın özgeçmişinden iki gün önce sol bacakta şişme olması
nedeniyle renkli Doppler ultrasonografi yapıldığı ve sol popliteal veninde trombüs saptandığı öğreniliyor.
Bu hastanın tanısını kesinleştirmek için öncelikli olarak tercih edilmesi en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğer grafisi
B) Toraks bilgisayarlı tomografi
C) Renkli Doppler ultrasonografi
D) Bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi
E) Yüksek rezolüsyonlu toraks bilgisayarlı tomografi

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 217: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 213, 219″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

217. Aort anevrizmalarının en sık görüldüğü bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkan aorta
B) Arkus aorta
C) Aorta istmusu
D) İnfrarenal abdominal aorta
E) Torakal-inen aorta

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 218: INFOTUS Pediyatri 6. Baskı Sayfa 546″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

218. Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisinin klasik komponentlerinden biri değildir?

A) Atrial septal defekt
B) Ventriküler septal defekt
C) Ventriküler septum üzerine yerleşmiş aorta
D) Sağ ventrikül hipertrofisi
E) Sağ ventrikül çıkım yolu darlığı

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 219: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 201″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

219. Aşağıdakilerden hangisinin spinal anestezinin seviyesine doğrudan etkisi yoktur?

A) İlaç dozu
B) İlaç barisitesi
C) Enjeksiyonun yeri
D) Menopoz
E) Hasta pozisyonu

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 220: INFOTUS Farmakoloji 5.baskı Sayfa 230″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

220. Aşağıdaki intravenöz anestezik ajanlardan hangisinin analjezik etkisi en güçlüdür?

A) Propofol
B) Tiyopental
C) Ketamin
D) Etomidat
E) Midazolam

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 221: INFOTUS Dahiliye 7.Baskı Cilt 1 Sayfa 229″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

221. Kırk beş paket/yıl sigara içen 53 yaşındaki erkek hasta, son 6 aydır giderek artan sağ göğüs ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Akciğer filminde, sağda
plevral efüzyon görülüyor. Bunun üzerine istenen toraks tomografisinde sağ plevrada özellikle diyafragma komşuluğunda düzensiz kalınlaşmalar
izleniyor. Altı ay önce benzer şikayetlerle başvurduğunda çekilen toraks bilgisayarlı tomografisiyle karşılaştırıldığında, sağdaki düzensiz plevral kalınlaşmaların artmış olduğu saptanıyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğer kanseri
B) Benign plevral asbestoz
C) Fibröz tümör
D) Plevral adenomatoid tümör
E) Mezotelyoma

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 222: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 188, 189″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

222. Aşağıdakilerden hangisi infantil hipertrofik pilor stenozu bulgularından biri değildir?

A) İkinci-üçüncü haftada başlayan safrasız fışkırır tarzda kusma
B) Karında görülebilir peristaltik dalgalar
C) Hipokalemik, hipokloremik metabolik alkaloz
D) Palpabl pilorik kitle
E) Ultrasonografide pilor duvarının kalınlaşıp pilor kanalının kısalması

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 223: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 41″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

223. Yetmiş altı yaşındaki erkek hastanın öyküsünden son bir yıldır giderek artan unutkanlık, yürüme bozukluğu ve idrar kaçırma şikayetleri olduğu
öğreniliyor. Nörolojik muayenesinde geniş tabanlı yürüme, dönüşlerde dengesizlik ve harekete başlamada zorluk saptanıyor. Beyin manyetik
rezonans görüntülemede sadece tüm ventriküller geniş olarak görülüyor.
Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parkinson hastalığı
B) Normal basınçlı hidrosefali
C) Psödotümör serebri
D) Alzheimer tipi demans
E) Lewy cisim hastalığı

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 224: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 142″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

224. Yirmi sekiz yaşındaki kadın hasta, doğum sonrası 3. ayda, sağ el bileğindeki ağrı şikayetiyle başvuruyor. Şikayetlerinin altı hafta kadar önce
başladığını ve giderek arttığını, ağrının özellikle bebeğiyle ilgilendiği zamanlarda şiddetlendiğini ve istirahat edebildiğinde ise hafiflediğini söylüyor.
Muayenesinde, sağ başparmak metakarpofalangeal eklem tam fleksiyonda tutulurken el bileği aniden ulnar deviasyona getirildiğinde radyal stiloid
üzerinde belirgin ağrı saptanıyor. Bu hastadaki klinik tablonun aşağıdaki tendonlardan hangisinin inflamasyonundan kaynaklanmış olması en olasıdır?

A) Ekstansör pollissis brevis, ekstansör pollisis longus
B) Ekstansör pollisis longus, abdüktör pollisis longus
C) Ekstansör pollisis brevis, abdüktör pollisis longus
D) Fleksör pollisis longus, abdüktör pollisis longus
E) Ekstansör pollisis longus, ekstansör digiti quinti

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 225: INFOTUS Patoloji 5.baskı Sayfa 328″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

225. Bir günlük erkek bebeğin yenidoğan ünitesindeki fizik muayenesinde, idrarının glans penis yerine penisin ventral yüzündeki daha proksimal bir
delikten geldiği tespit ediliyor. Ayrıca peniste ventrale doğru bir eğimin olduğu ve prepusyumun sadece penis dorsalinde yerleşik olduğu, ventralde
bulunmadığı gözleniyor. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipospadias
B) Epispadias
C) Kriptorşidizm
D) Vezikoüreteral reflü
E) Kısa üretra

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 226: INFOTUS Küçük Stajlar 6.baskı Sayfa 167″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

226. Antenatal dönemde yapılan ultrasonografide bilateral hidroüreteronefroz, mesane duvarında belirgin kalınlaşma, yer yer divertiküller ve
oligohidramnios bulguları saptanan erkek bebek 37 haftalık ve 3.100 g olarak doğuyor.
Bu hasta için en olası tanı ve bu tanı için öncelikle olarak yapılması gereken tetkikler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
eşleştirilmiştir?

A) Üreterovezikal darlık – VCU (İşeme sistoüretrogram), Renal sintigrafi (DTPA)
B) Posterior üretral valv (PUV) – Renal sintigrafi (DMSA)
C) Üreteropelvik darlık – Üriner ultrasonografi, Renal sintigrafi (DMSA)
D) Posterior üretral valv (PUV) – Üriner ultrasonografi, VCU (İşeme sistoüretrogram)
E) Üreteropelvik darlık – Üriner ultrasonografi, Renal sintigrafi (DTPA)

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 227: INFOTUS Pediyatri 6. Baskı Sayfa 420-421″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

227. Yirmi yaşındaki kadın hasta, her yıl tekrarlayan ve son bir haftadır giderek artan burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırma ve burun tıkanıklığı
şikayetleriyle başvuruyor. Şikayetlerinin özellikle bahar aylarında ve sabahları daha şiddetli olduğunu ifade ediyor. Periorbital ciltte hafif mor renk
değişimi olduğu ve hastanın burun tıkanıklığına bağlı ağız solunum yaptığı gözleniyor. Nazal endoskopide alt konkaların soluk renkli olduğu ve burun
içinde sulu saydam sekresyon olduğu görülüyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rhinitis medicamentosa
B) Alerjik rinit
C) Burunda yabancı cisim
D) Akut sinüzit
E) Vazomotor rinit

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 228: INFOTUS Anatomi 8. Baskı Sayfa 489″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

228. Altmış beş yaşındaki erkek hasta, yeni başlayan çift görme ve sol gözde dışa bakış kısıtlılığı şikayetleriyle başvuruyor. Travma öyküsü bulunmayan
hastada düzensiz hipertansiyon ve diabetes mellitus öyküsü olduğu öğreniliyor. Bu hastada hangi kraniyal sinir tutulumu olması en olasıdır?

A) Nervus trochlearis
B) Nervus oculomotorius
C) Nervus orbicularis oculi
D) Nervus levator palpebrae superioris
E) Nervus abducens

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal]

Bu sınav Kadın Doğum için alışıldık bir sınav değildi.

 • 5 soru Obstetriden,
 • 3 soru Jinekolojiden,
 • 2 soru Reproduktif Endokrinolojiden,
 • 2 soru Onkolojiden geldi.

Yıllardır sorulmayan prenatal enfeksiyonlardan soru geldi. 3 soru eski soru benzeri olarak geldi. 1 tane yan dal benzeri soru vardı.

Anatomide 1 soru, Fizyo-Histolojide 1 soru, Biyokimyada 1 soru, Patolojide 2 soru, Dahiliyede 2 soru, Pediatride 2 soru Kadın Doğum bilgisi gerektirmekteydi.

Zorluk olarak orta derecede denilebilecek bir sınavdı.

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 229: İnfotus Kadın Doğum 5. baskı, Sayfa 104″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

229. İdrarda gebelik testi pozitif olup son adet tarihine göre 8 haftalık gebe olan 24 yaşındaki G1P0 kadın gebelik takibi için ilk kez
başvuruyor. Sabah bulantıları dışında yakınması olmayan kadının özgeçmişinde ve soy geçmişinde herhangi bir özellik bulunmuyor. Kan grubu 0 Rh (+) olarak not ediliyor. Fizik muayenede anormal bir bulgu saptanmıyor.
Bu gebede aşağıdaki laboratuvar tetkiklerinden hangisinin yapılması önceliklidir?

A) a-fetoprotein
B) HbA1c
C) Vajnal Grup B streptokok taraması
D) Serum kreatinin
E) Tam idrar tetkiki

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 230: İnfotus Kadın Doğum 5.baskı, Sayfa 105″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

230. Aşağıdakilerden hangisi birinci trimesterde fetal anöploidi riskinin belirlenebilmesi için kullanılan parametrelerden biri değildir?

A) Nazal kemik varlığı
B) Ense saydamlığı ölçümü
C) Maternal yaş
D) Maternal serum serbest -hCG düzeyi
E) Maternal serum -fetoprotein düzeyi

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 231: İnfotus Pediatri 6.baskı, Sayfa 105″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

231. İlk trimesterde ateş, halsizlik, kas ağrıları ve servikal lenfadenopati ile seyreden bir enfeksiyon öyküsü olan gebede, ilerleyen haftalarda fetal
ultrasonografide intraserebral kalsifikasyon mikrosedali ve hepatosplenomgali tespit ediliyor.
Bu tablodan sorumlu en olası enfeksiyöz ajan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parvovirüs B19
B) Epstein – Barr virüsü
C) Sitomegalovirüs
D) Hepatit B virüsü
E) Varicella-zoster virüs

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 232: İnfotus Kadın Doğum 5.baskı, Sayfa 132, 165″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

232. Uterin inversiyon için aşağıdakilerden hangisi risk faktörü değildir?

A) Uterin atoni
B) Vasa previa
C) Fundal yerleşimli plasenta
D) Plasenta ayrılmadan umblikal kord traksiyonu
E) Plasenta akreta

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 233: İnfotus Kadın Doğum 5.baskı, Sayfa 249″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

233. Gebelerde hCG hormonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Korpus luteumu destekler ve devamlılığı sağlar.
B) Fetal testiküler testosteron sekresyonunu stimüle eder.
C) Maternal tiroid bezini stimüle eder.
D) Beta zinciri, LH’nin beta zinciri ile aynı amino asit dizilimindedir.
E) Sinsityotrofoblastlarda üretilir.

Doğru cevap: D

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 234: kadın dogum 5.baskı” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

234. Aşağıdakilerden hangisi endometriozis riskini artıran bir durumdur?

A) Menarş yaşının ileri olması
B) Menstrüel siklus süresinin kısa olması
C) Kombine oral kontraseptif kullanımı
D) Laktasyon süresinin uzun olması
E) Multiparite

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 235: Infotus Kadın Doğum 5.baskı, Sayfa 53″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

235. Pelvik inflamatuvar hastalık teşhisi konulan bir hastada bulunabilecek,
I. Subfebril ateş (37,7 °C)
II. Üç yıl önce yerleştirilmiş intrauterin araç varlığı
III. Eşlik eden gebelik
durumlarından hangileri hastaneye yatış endikasyonudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Doğru cevap: C

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 236: Infotus Kadın Doğum 5.baskı, Sayfa 8, 263″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

236. Kadın genital sisteminde görülebilen kistik oluşumlardan;
I. Bartholin kanal kisti
II. Skene kanal kisti
III. Gartner kanal kisti
hangileri vulvada lokalizedir?

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) Yalnız III D) II ve III
E) I ve II

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 237: Infotus Kadın Doğum 5.baskı, Sayfa 319, 307″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

237. Düzenli menstrüel siklusları olan bir kadında ovulasyonu doğrulamak için aşağıdaki tetkiklerden hangisi en güvenilirdir?

A) Menstrüasyonun üçüncü gününde transvajinal ultrasonografi
B) Erken proliferatif fazda endometrial biyopsi
C) Menstrüasyonun üçüncü gününde serum FSH ve östradiol düzey tayini
D) Luteal fazda idrarda LH monitörizasyonu
E) Midluteal fazda serum progesteron düzey tayini

Doğru cevap: E

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 238: Infotus Kadın Doğum 5.baskı, Sayfa 259″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

238. Diyakinezis (Diploten) aşamasındaki ovumun aktif hale geçerek birinci mayozu tamamlamasını ve birinci kutup cisminin atılmasını
sağlayan temel hormonal değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) FSH düzeyinin maksimum değere ulaşması
B) LH düzeyinin maksimum değere ulaşması
C) GnRH’nin 60 dakikadan kısa aralarla pulsatil salımı
D) Progesteron düzeyinin 15 ng/mL’nin üzerine çıkması
E) İnhibin B düzeyinin minimum değere düşmesi

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 239: Infotus Kadın Doğum 5.baskı, Sayfa 204″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

239. Polikistik over hastalığı olan bir hastanın endometriyumunda, bu hastalıkla ilişkili olarak gelişmesi en olası endometrial tümör tipi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Endometrioid karsinom
B) Seröz karsinom
C) Şeffaf hücreli karsinom
D) Adenosarkom
E) Karsinosarkom

Doğru cevap: A

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 240: Infotus Kadın Doğum 5.baskı, Sayfa 219″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]ORJİNAL SORU

(ÖSYM ile TUSTİME  arasında imzalanan Telif Hakları Sözleşmesi kapsamında yayınlanmaktadır.)

240. Otuz yaşındaki kadın hasta; son altı aydır vücutta giderek artan kıllanma, saçta dökülme, seste kalınlaşma ve klitoriste büyüme yakınmalarıyla
başvuruyor. Ultrasonografide sağ overde, solid komponenti olan 6 cm çapında bir kitle görülüyor. Hastanın total testosteron düzeyi 220 ng/dL
ölçülüyor. Bu kitle için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seröz kistadenom
B) Sertoli-Leydig hücreli tümör
C) Epitelyal karsinom
D) Matür kistik teratom
E) Endodermal sinüs tümörü

Doğru cevap: B

[/ultimate_modal]

Bu gönderiyi paylaş