Şubat 2020 TUS Değerlendirmeleri

Temel Bilimler Soru 58
Temel bilimlerde sorulan 58. soruda; EUCAST kriterlerine göre disk difüzyon uygulanamayan antibiyotik sorgunlanmaktadır. Soruda doğru cevap olarak verilen kolistin’e yalnızca sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle antibiyogram yapılabilmektedir.
Çeşitli platformlarda sorunun şıklarından birisi olan metisilin ile ilgili tartışmalar yaşanmaktadır ve EUCAST kılavuzunda metisilinin geçmediği şeklinde yorumlar yapılmıştır; fakat EUCAST kılavuzunun “orijinal” versiyon sayfa 36-3’ da metisilin direncinin disk difüzyon testi ile değerlendirildiğinden açıkça bahsedilmektedir. Ayrıca sorudaki bir diğer şık olan penisilin için de disk difüzyon testi şıklarda yazdığı gibi sadece penisilin kullanılarak değil benzilpenisilin, ampisilin, amoksisilin.. vb. antibiyotiklerin disk formları kullanılarak yapılmaktadır.
Kaynaklarımızda bu soruyu yakalayamadığımızı açıkça belirttik ve yandal seviyesindeki bu sorunun TUS sorusu olarak sorulmasını doğru bulmadığımızı vurguladık.
Bu soruda sorulmak istenen bilgi açık olarak kolistine sıvı mikrodilüsyon yapıldığıdır ve şıklarda kolistin açıkça verilmiştir, bu sorunun mevcut bilgiler ışığında iptal edilmeyeceği görüşündeyiz.
Saygılarımızla

TUSTIME Mikrobiyoloji Editörleri
Kaynak: (http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/v_10.0_Breakpoint_Tables.pdf)

Temel Bilimler 11. Soru
1. V. thoracoepigastrica, karın ve göğüs duvarının anterolateralinde yüzeysel olarak yükselerek v. epigastrica superficialis’i v. thoracica lateralis’e bağlar.

2. Hem v. cava superior (v. thoracica lateralis aracılığı ile) hem de v. cava inferior’a (v. epigastrica superficialis aracılığı ile) açıldığı için bu iki sistem arasında
cava-caval bir anastomoz oluşturur.

3. V. thoracoepigastrica, ayrıca paraumbilikal venler yoluyla portal vene bağlanır ve böylece portokaval bir anastomoz da oluşturur.

4. Soruda hatalı bir durum söz konusu değildir. (Referanslar aşağıda)

Temel Bilimler 12. Soru
1. Bu soruda v. mesenterica superior’a açılan en olası venler sorulmaktadır. Vanae pancreaticodu denales yani “D” seçeneği dışındaki venler doğrudan v. porta’ya ya da v. lienalis ve v. mesenterica inferior’a açılan venlerdir.
2. Halen geçerli olan Terminologia Anatomica’ya göre, vv. pancreaticoduodenales v. mesenterica superior’un dalları içinde sınıflandırılmıştır.
(http://terminologia-anatomica.org/en/)

3. Soruda Vv. pancreaticoduodenales’in alt dalları yazılmayıp, “en olası” ifadesi yer almaktadır.
4. Sonuç olarak bu soruya itiraz edilmesinin sonucu değiştirmeyeceğini söyleyebiliriz.

Klinik bilimler 111. soru
Doğru cevap A değil C olmalı
Soruda A şıkkı cevap olarak verilmiş; ancak verilen bilgilere göre fetal baş prezentasyonunun sağ oksiput anterior olduğu anlaşılmaktadır.
Verteks prezentasyonunda fetal baş pozisyonu fetal oksiputa göre belirlenir. Soruda arka fontanel ifadesi oksiputun yerini belirlemek için verilmiştir. Fetal oksiput annenin sağında ve simfizise yakınsa pozisyonu sağ oksiput anteriordur.

Referans: Williams obsetrics, 25th edition, 2018, Page 424

2020 Şubat TUS sınavı, zorluk açısından çok zor ve zor soruların ağılıkta olduğu bir sınav olmuştur. Geride kalan soruların ise büyük bölümü kolay sorulardan oluşmaktadır. Son yıllardaki diğer sınavlara benzer şekilde 8 tane klinik anatomi sorusu sorulmuştur. Ayrıca daha önceki sınavlarda görülmeyen sayıda (3) kemik sorusu bulunmaktadır. Soru dağılımı açısından bakıldığında, genel olarak önceki sınavlardan farklı bir dağılım söz konusudur. Sinir sistemi soruları önceki sınavlardakine benzer şekilde 4 tane iken, geri kalan konulardan genellikle bir ya da iki soru gelmiştir. Dolaşım sistemi soruları içinde kalp, arter ve lenfatik sorusu yoktur. Bu sınavın bir başka özelliği de sindirim sistemi sorularının genelde beklenenden az olduğu, orbita, kulak, eklem, genital sistem sorularının bulunmadığı bir sınav olmasıdır. Sınavın çok zor ya da zor olarak değerlendirilebilecek 6 sorusu bulunmaktadır. INFOTUS Anatomi kitabımızın, daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da soruların büyük bölümüne cevap verdiği görülmektedir. Üstelik birçok soruda sorulan bilgi, İnfotus Antomi kitabının değişik sayfalarında tekrar tekrar vurgulanmıştır.

  • Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 5 tane soru var.
  • Sinir sistemi ve kemikler en çok soru gelen konulardır. Soruların dağılımı açısından 2020 Şubat Tus sınavı diğer Tus sınavlarından farklılık göstermektedir. Neredeyse her sınavda soru gelen arter ve kalp konularından soru çıkmamıştır. Bu sınavda sindirim sisteminden beklenenden daha az soru gelmiştir. Son yıllardaki diğer sınavlara benzer şeklide eklemlerden bu sınavda da soru çıkmamıştır. Ayrıca genital sistem, orbita ve kulak sorusu da bulunmamaktadır.
  • Özellikle son birkaç sınavdan farklı olarak görülen bir başka dikkat çekici değişiklik de, sinir sistemi sorularında artık daha detaylı bilgilerin sorgulanmasıdır.
    Infotus Anatomi kitabı, Temel bilimler 31. soru (medulla spinalis yarı kesisi- Infotus Anatomi S 448) ile Klinik bilimler 86. Soru (a.gastrica sinistra- Infotus Anatomi S 283) ve 97. Sorunun (n.hypoglossus hasarı- Infotus AnatomiS 452) cevaplarını da içermektedir.

Ayrıca TUSTIME deneme soruları içinde sınavda çıkmış soruların aynısı ya da benzeri konularla ilgili sorular da bulunmaktadır. Örneğin bu yıl yaptığımız 2. Deneme sınavında total parotiroidektomi yapılan bir hastada görülebilecek sinir hasarı ile ilgili bir olgu sorusu bulunmaktadır. Parotis bezi damar sinir komşulukları sadece denemede değil ders anlatımları sırasında da özellikle vurgulanan bir konudur.

Böbreğin ön yüzünün duodenum ile komşuluğu ile ilgili sorunun bir benzeri (duodenumun komşulukları şeklinde) 72. Deneme sınavında sorulmuştur.

El parmaklarına adduksiyon yaptıran kasları uyaran n.ulnaris ile ilgili benzer bir soru 74. Deneme sınavında bulunmaktadır.

İnfotus Anatomi kitabında 2020 Şubat Tus sorularından 15 tanesinin cevabı bulunmaktadır. Bu soruların 12 tanesi Anatomi, 3 tanesi diğer derslere ait soruların içinde yer almaktadır.

TUSTIME ANATOMİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLAR İÇİN REFERANSLAR

Uzun bir çalışma döneminin ardından bir sınavı daha geride bıraktık. Sizler kadar biz de neredeyse aynı sınav heyecanını yaşıyoruz. Zira bu zorlu sınav sürecinde sizin daha başarılı olmanız için TUSTIME ekibi olarak oldukça yoğun bir tempoda çalışmaktayız. Bundan dolayı, hepimize geçmiş olsun. Soruların değerlendirmesine gelince;
Fizyoloji soruları değerlendirildiğinde, bu sınav orta zorlukta, çok anormal zor soruların olmadığı temel konu hâkimiyeti olan ve biraz da bilgiyi yorumlayabilme becerisi kazanmış adayların yapılabileceği bir sınavdı. Kas anaerobik metabolizması ile ilgili laktat dehidrogenaz enziminin sorulması açıkçası fizyolojiden çok direkt biyokimya sorusuydu. Ama o da biyokimyanın kolay bir sorusu gibi duruyordu. Ana başlıklar altında değerlendirildiğinde soruların konu dağılımı dengelidir.
Fizyoloji sorularında tartışma veya hata içeren bir nokta bulunmuyor.
Fizyolojiden, 10 sorunun 9’una sadece TUSTIME INFOTUS FİZYOLOJİ kitabımız net bir şekilde referans olmuştur. Diğer 1 soruya da TUSTIME INFOTUS BİYOKİMYA kitabımız net referans olmuştur.
Ayrıca, ÇÖZÜM BANKASI FİZYOLOJİ&HİSTOLOJİ soru kitabında; 10 sorunun 9 tanesini çok benzer şekilde soru olarak bulabilirsiniz.
Diğer branşlardan temel bilimlerden 10 soruya, klinik bilimlerden de 8 soruya sadece TUSTIME INFOTUS FİZYOLOJİ net referans olmaktadır. Sonuç olarak, fizyoloji kitabımız bu sınav için adaylarımıza toplamda 27 soruya net referans olmuştur.
TUSTIME olarak şunu ayrıca gönül rahatlığı ile belirtmek isterim ki sadece fizyolojiden 7 sorunun aynı veya oldukça benzerleri deneme sınavlarımızda aynen sorulmuş olması bizler için oldukça mutluluk vericidir.
Yapmış olduğumuz derslerde ve deneme sınavlarında özellikle üzerinde durduğumuz yerlerden soruların gelmesi bizleri oldukça mutlu etmiştir. Eminim ki TUSTİME kaynaklarını kullanan adaylarımız bu soruları rahatlıkla cevaplamışlardır.
Sizlerin başarısı bizim gururumuzdur.

TUSTİME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

Kadın doğum adına kolay diyebileceğimiz bir TUS’u geri de bıraktık, hepimize geçmiş olsun.

Bu sınavda bizi hiç yormadı TUS. Kadın doğum soruları çok net ve kolaydı. 5 soru eski TUS sorularından seçilmişti. 1 soru eski Yandal sorusu, 2 yeni bilgi sorusu ve 4 tane yorum gerektiren soru vardı. Soruların konulara göre dağılımına bakıldığında; Obstetri 5 soru, jinekoloji 3 soru, endokrin 3 soru ve onkoloji 1 soru.

Bir obstetri sorusunda cevap şıkkı yanlış olarak verilmiştir.

Infotus Kadın Doğum kitabı son baskısı sorulara tek kaynak olmuştur.

REFERANSLAR

Öncelikle herkese geçmiş olsun dileklerimizle.

Tustime kursiyerlerimizin başarılı bir sınav geçirdiğini düşünüyoruz. Bu sınavda 6’sı kolay, 14’ü orta zorlukta ve 5’i zor toplam 25 soru soruldu. Soruların 10’u küçük stajlar sorusu olarak sorulmuş olsa da dahiliye, genel cerrahi, farmakoloji ve anatominin primer konu alanından olduğunu söyleyebiliriz. Küçük stajlar kitabımız kendi konu alanındaki sorulara direk referans olmuştur. Derslerde ve denemelerde özellikle vurguladığımız yerlerden yakaladığımız sorularla öğrencilerimize yardımcı olduğumuza inanıyoruz. Patolojiden, pediyatriden ve dahiliyeden 10 kadar soruya da verdiğimiz referanslarla TUS’un değişmez kuralı olan ‘Geneli yakalama’ya güzel bir örnek olduk.

Herkesin istediği mesleği severek yapması dileklerimizle…

REFERANSLAR

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum. Biyokimya sorularını hazırlayan değerli hocalarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
Sınav biyokimya açısından nispeten zor sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 22 biyokimya sorusunun 21 sorusuna net referanslar vermek bizi ayrıca mutlu etti. Bu sorulardan 18 tanesi infotus biyokimya kitabında (6. Baskı), 1 soru infotus fizyoloji kitabında, 1 soru infotus pediatri kitabında, 1 soru infotus dahiliye kitabında yer almaktadır. Ayrıca İnfotus Biyokimya kitabımız diğer branşlardan da 7 soru olmak üzere toplamda 25 soruya net referans olmuştur.
Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR


Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. İnşallah hem kendilerinin hem ailelerinin emekleri karşılığını alır. Her şey gönüllerince olur.
TUSTIME İç Hastalıkları ailesi olarak, sınavın ortanın biraz üzerine zor olduğunu düşünüyoruz.
Sınavda yine beklendiği üzere vaka ağırlıklı sorular ön plandadır. (%80)
Özellikle birden fazla branşı ilgilendiren sorular ağırlıktadır. Özellikle endokrin, nefroloji, onkoloji ve enfeksiyon hastalıkları soruları ortak sorulardır.
Toplam 28 İç hastalıkları (+Enfeksiyon hastalıkları 4 soru) toplam 32 sorusu sorulmuştur. Soru dağılımları aşağıdadır.
Göğüs Hastalıkları- 5
Enfeksiyon Hastalıkları- 4
Gastroenteroloji- 4
Hematoloji / Onkoloji- 4
Kardiyoloji- 4
Endokrin- 4
Nefroloji- 3
Romatoloji- 2
Yoğun bakım- 1
İntoksikasyon- 1
Dikkat çeken noktalar; soru dağılımının bütün branşlar açısından dengeli olmasıdır. Artık her sınavda romatoloji haricinde tüm branşlar için 3-5 arası soru gelmektedir. Soruların geneli orta zorluktadır.
Kardiyoloji- 2 EKG sorusu (sözel), 1 adet semiyoloji- 1 adet tamponad sorusu.
Göğüs Hastalıkları- KOAH tedavisi, Pnömoni apse, İnvaziv aspergillus, SFT, Kist Hidatik (radyoloji ortak)
Gastroenteroloji- Toksik megakolon, otoimmün pankreatit, Hepatit C tedavisi,Boorhave sendromu.
Endokrinoloji- Liraglutid, Santral Dİ, Hiperkalsemi (nefro ortak), FEO görüntülemesi
Hematoloji/Onkoloji- Hairy cell lösemi -KLL tedavisi,Wirchow triadı,Tamoksifen
Nefroloji- Renal arter darlığı, Renal taş,Vaskülitik tutulum ve böbrek
Romatoloji- Sekonder Raynoud, SLE tedavisi
Yoğun Bakım- Beslenme
İntoksikasyon- Beta bloker intoksikasyonu
Sorulardan özellikle otoimmün pankreatit ve sekonder Raynoud sorularının çok zor olduğunu düşünüyoruz.
Diğerleri orta zorluktadır.
• Denemelerimiz ve derslerimizde klinik Farmakolojiye dikkat çekmemiz bizi sevindirmiştir. 5 adet farmakoloji sorusu mevcuttur.
• SLE tedavisindeki yeni ilaç etkisi, Hepatit C tedavisi, tamoksifen yan etkisi, beta bloker, Liraglutid intoks. tedavisi.
• Enfeksiyon hastalıkları soruları dışında kalan 28 İç hastalıkları sorusunun, 27’si notlarımızda mevcuttur. Notlarımızda olmayan otoimmün pankreatit sorusu Temmuz 2019 deneme sınavımızda 15. numaralı dahiliye sorusu olarak sorulmuştur.
• Beta Bloker intoksikasyonu sorusu ve yoğun bakımda beslenme soruları ise 2020 Ocak ayında yapılan vaka kampı notlarımızda mevcuttur.
• İnfotus Dahiliye kitabının kendi branşı dışında klinik bilimlerde yakaladığı soru sayısı; 7 adettir.
• 2 genel cerrahi
• 3 Pediatri
• 2 kadın doğum
Temel Bilimlerde ise toplam 17 soru İnfotus Dahiliye kitabında mevcuttur.
• Farmakoloji- 6 soru
• Patoloji- 5 soru
• Biyokimya- 4 soru
• Mikrobiyoloji- 1 soru
• Fizyoloji- 1 soru

• Toplamda 32 Klinik ve 17 Temel Bilimler sorusuna referans olarak TUSTIME İnfotus İç hastalıkları serisi iyi bir sınav geçirmiştir. (TOPLAM 49 SORU)
• Sınavın 240 sorudan oluştuğu düşünülürse sayı %20,4’üne denk gelmektedir.
TUSTIME İç Hastalıkları ders notu, denemeleri, kampları ve soru çözümlerini takip etmenin TUS’taki faydası kaçınılmazdır.
Tekrar tüm meslektaşlarımıza saygılar sunuyor, her şeyin gönüllerince olmasını diliyoruz.

TUSTIME İÇ HASTALIKLARI EKİBİ


REFERANSLAR

TEMEL BİLİMLER REFERANSLARI

TUS Şubat 2020 sınavı, Infotus Farmakoloji kitabı temelinde; TUSTIME aktif, online ve offline derslerinin referans nitelikte olduğu bir sınav olarak nitelendirilebilir. 22 sorudan 21 tanesi net olarak İnfotus Farmakoloji kitabında yer almaktadır. Ayrıca İnfotus Farmakoloji, diğer dersler içinde yöneltilen farmakoloji sorularını da dahil edersek 31 soruyu net olarak yanıtladı.
Rutin derslerimizde ve TUS kampında birçok soruyu yakalamamız ve bize güvenen öğrencilerimizi başarıya taşımamız bizim için çok yüz güldürücü bir sonuç oldu. Kampımızda ve derslerimizde; opiyat yoksunluk sendromunun bulgularının sempatomimetik olduğunu, fenilefrinin sikloplejiye neden olmadan midriyazis yaptığını, Alzheimer tipi demansta NMDA reseptör blokeri olarak memantin kullanıldığını, en kısa yarılanma ömrüne sahip β blokerin esmolol olduğunu ısrarla vurgulamıştık.
Sınav soruları, genel olarak orta zorlukta olarak görülmektedir. Sınavdaki sürpriz; genel farmakoloji konusundan varfarin metabolizasyonu ile ilgili 1 soru gelmesi idi. Santral sinir sistemi farmakolojisinden, bir önceki sınava kıyasla (3 soru) aynı oranda soru sorulması beklenmekte idi (4 soru). Yakın zaman TUS sınavlarında fazla sorulmaya başlayan monoklonal antikorlardan yine farmakolojiden 3 tane soru soruldu -ki 1 tanesi astım ilaçları ile ilgili idi. GIS farmakolojisi bu sınavda ters köşe yaparak hiç sorulmadı. Öte yandan genel farmakolojiden az sayıda soru gelmesi bir sürpriz olarak görülse de diğer derslerde özellikle farmakodinamik tarafından sorulara rastladık. Yine her sınav banko olarak görülen toksikolojiden de 1 soru karşımıza çıktı. Endokrin sistem farmakolojisi de şaşırtarak 3 soru olarak karşımıza çıktı.
Sınav, soru dağılımı açısından homojen bir yapı göstermemekte idi. Aynı zamanda, hatalı soru olmaması ise farmakoloji açısından sınavın olumlu taraflarından biriydi.

TUSTIME FARMAKOLOJİ EĞİTMENLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖNAL  – Dr. Fatih Can TÜRK

 

Soruların konulara göre dağılımı;

Genel Farmakoloji: 1
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 3
Santal Sinir Sistemi Farmakolojisi; 4
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 2
Otakoid / NSAİD; 1
Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; 0
İmmün Sistem Farmakolojisi; 3
Endokrin Sistem Farmakolojisi; 3
Kemoterapötikler; 4
Toksikoloji: 1

REFERANSLAR

DİĞER SORULARA KAYNAK OLARAK;

Bir TUS’u da geri de bıraktık, hepimize geçmiş olsun. Umarım çok güzel bir sınav geçirmişsinizdir ve mutlu olacağınız bölümler kazanırsınız.
Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve Infotus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, genel olarak bu sınavın da son yıllarda zorlaşan Histoloji ve Embriyoloji soruları özelliği taşımadığı söylemek mümkün…
Soruların konulara göre dağılımına bakıldığında; embriyoloji: 2, sinir dokusu: 1, hücre: 2, bağ dokusu: 1, duyu: 1, sindirim: 1 şeklinde olduğu görülmektedir.
Çıkan 8 sorunun; 3 tanesi kolay, 2 tanesi orta zorlukta, 3 tanesi zor olarak homojen dağıldığı görünmektedir.
Infotus Histoloji ve Embriyoloji kitabı gerek bir önceki 5. baskısı gerekse de son baskısı olan 6. Baskısının sorulara tek kaynak olmuştur. 6. basımdan ilgili sayfa numaraları ve bu sayfaların görüntüleriyle aşağıda sunulmuştur.

REFERANSLAR

Şubat 2020 TUS sınavına giren tüm hekim arkadaşlara başarılar diler ve sonuçların gönüllerince olmasını temenni ederiz.
Otuz pediatri sorusunun içerisinde bir tane çocuk psikiyatrisi, bir tane çocuk cerrahisi sorusu vardı. Son zamanlardaki TUS sınavlarında olduğu gibi pediatride vaka sorularının ağırlıklı olduğu bir sınavdı. Sorularda pediatrinin bütün yan dallarına ait soruları görmekteyiz. Olgu bazlı bilginin yorumlanması üzerine kurgulanmış sorular dikkat çekiyor. Zaten son yıllarda pediatri sorularında bu yönde bir değişim vardı, aynı şekilde bu sınavda da karşımıza çıktı. Bilginin tek başına yetmediği, deneyim ve yorumlamaya ihtiyaç duyulan sorular, adayların sıralamasında fark oluşturacaktır.
Pediatrinin alt bölümlerinden soru dağılımları açısından değerlendirildiğinde; Genel pediatri 5, Enfeksiyon hastalıkları 3, Onkoloji 1, Yenidoğan 2, Solunum 1, Nöroloji 1, Gastroenteroloji
2, Endokrinoloji 1, Kardiyoloji 1, İmmunoloji 1, Metabolizma hastalıkları 2, Romatoloji 1, Hematoloji 1, Genetik hastalıkları 2, Çocuk acil 2, Allerji 1, Nefroloji1, Çocuk cerrahisi 1, Çocuk psikiyatrisi 1 soru mevcuttu.
İnfotus Pediatri diğer TUS sınavlarında olduğu gibi bu sınavda da pediatri sorularında ve diğer bölüm sorularına referans olmuştur.
Sınava giren tüm arkadaşlara başarılar diler ve sonuçların gönlünüzce olmasını dileriz.
Tustime Pediatri Editörleri

 

REFERANSLAR

Değerli Arkadaşlarımız,
Bir sınav daha geçti. Öncelikle hem geçmiş olsun hem de hayırlı olsun. Diliyoruz ki bu sınav sizin sınavınız olur.
Bu sınavda temelde soru dağılımına baktığımızda ne yazık ki en zor soruların Mikrobiyolojiden sorulduğunu düşünüyoruz. Mikrobiyolojinin üç sınavdır temel bilimlerin zor soru yükünü çektiğini söylemek durumundayız. Bu durum çeşitli platformlarda yapılan anketlerin sonuçlarında da görülmektedir. Bu durum artık bir gelenek oldu. Biz de buna karşı bir strateji olarak zaman zaman detay spotlarımızla, kaynak kitabımıza eklediğimiz detay bilgilerle ve denemelerde sorduğumuz detay sorularımızla bu zor soruları yakalamak için gereken gayreti her zaman gösteriyoruz. Bu durum öğrencilerimizi zorlasa da anlayışla karşıladıklarını biliyoruz.
Soru dağılımına baktığımızda ise beklenen soruların yanında oldukça zor sorular da olduğunu gördük. Temel kitapçığında mikrobiyolojide 19 ve patolojide 2 (prion ve tifo), farmakolojiden 2 (terbinafin, fosfomisin) soruya, klinik bilimlerde ise 9 soruya olmak üzere 31 soruya net referans vererek kursiyerlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Mikrobiyolojinin soru dağılımındaki heterojen yapı dikkate alındığında bu rakamların oldukça başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Mikrobiyoloji adına bazı sorular yan dal uzmanlarına bile zor gelebilecek sorulardı. Örneğin Staphylococcus schleiferi’nin koagülaz pozitifliğinin sorgulandığı soru zor ötesi sorulardan biriydi. D.latum için sorgulanması gereken birçok önemli bilgi yerine sparganum özelliğinin sorgulanması şaşırtıcıdır. Yine Fasciolayı tarif edip tedaviyi sorgulayan soru kliniği tedaviye uyarlayan ve akılcı bir soru idi. Cevapta da en güncel cevap istenmekteydi. Bunun yanında inflamazom sorusu belki de sınavın en zor sorusuydu.
Sonuç olarak bu sınavda bazı temel soruların yanında oldukça detay bilgilerin sorgulandığı ve Mikrobiyoloji adına zor bir sınav olduğunu söyleyebiliriz.
Selam ve saygılarımızla

Tustime Mikrobiyoloji Editörleri

REFERANSLAR

DİĞER TEMEL BRANŞ REFERANSLARI

KLİNİK BİLİMLER REFERANSLARI

Sınava giren tüm doktor arkadaşlarımıza öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hem kendilerinin hem ailelerinin emekleri karşılığını alır. Her şey gönüllerince olması en temenli dileğimizdir.
TUSTIME Genel cerrahi ailesi olarak, sınav orta zorlukta olduğunu düşünmekteyiz.
Toplamda genel cerrahiden 24 soru soruldu ve soru dağılımı aşağıdadır:
Travma-Sistematik yanıt : 1
İntestinal obstrüksiyonlar : 1
Yara iyileşmesi: 2
Sıvı- elektrolit ve tedavisi: 1
Yanık :1
Cerrahi komplikasyonlar : 2
Karaciğer ve hastalıkları: 2
Meme Hastalıkları: 2
Tiroid Hastalıkları: 2
Mide Hastalıkları: 1
Kolorektal Hastalıklar: 3
Apendiks Hastalıkları: 1
Safra Kesesi ve Hastalıkları: 2
Pankreas Hastalıkları: 2
Dalak Hastalıkları: 1
Soru dağılımını incelediğimizde şok ve travmaya sistematik yanıt gibi temel cerrahi konularından soru sayısının azaldığını görmekteyiz.
Çok yeni ya da literatür bilgisi gerektiren soru yoktu, Eskiden sorulmuş soru ya da çok benzer olan 4 soru vardı. Vaka soru sayısı diğer sınavlara göre da az soruldu bu sınavda 2 adet vaka sorusu geldi. Yanlış sorulmuş soru yoktu.
Zorluk Derecelerine göre soru sayıları nasıldı?
Çok Zor : 2
Zor : 3
Orta : 10
Kolay : 8
Çok Kolay : 1
Toplamda Klinik bilimlerden ( Genel cerrahi + İç hastalıkları) 28 soruya Temel bilimlerden ise 8 soruya referans olarak TUSTIME Genel Cerrahi serisi iyi bir sınav geçirmiştir.
(Toplam 36 soru).
TUSTIME Genel Cerrahi İNFOTUS kitabı tüm Genel Cerrahi sorularına referans olarak karşılamaktadır.
TUSTIME Genel Cerrahi ders notu, deneme sınavları, kamp ve soru çözümlerini takip etmenin TUS sınavında faydası açıkça kaçınılmaz olduğu görülmüştür.
Tüm meslektaşkarımıza saygılar sunarım herşeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz.

TUSTIME GENEL CERRAHİ EKİBİ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR

ŞUBAT 2020 TUS PATOLOJİ SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

REFERANSLAR

KLİNİK BİLİMLER REFERANSLARI

Bu gönderiyi paylaş