Mart 2024 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2024 İLKBAHAR TUS DEĞERLENDİRMESİ

2024 İlkbahar TUS sınavı soruların dağılımı açısından genellikle beklentiyle uyumlu olmayan bir sınavdır. Sınavın ağırlıklı konusu sinir sistemi ve kaslardır. Konulara göre dağılıma baktığımızda bu sınavda kemik, eklem, ürogenital, orbita – göz ve kulak konularından soru çıkmamıştır. Soruları zorluk dereceleri açısından değerlendirdiğimizde de orta düzey sorruların ağırlıkta olduğu (8 soru), 3 zor, 1 çok zor ve 1 kolay soru bulunmaktadır.

Her sınavda ortalama 4-5 soru gelen sinir sisteminden bu sınavda da 5 soru sorulmuştur. Bunlardan biri zor olup ayrıntılı çalışma gerektiren bir sorudur. Hemen hemen her sınavda bu tür birkaç soru gelmektedir. Diğer dört soru ise ise orta zorlukta olup dikkatli bir çalışma ile yapılabilecek sorulardır. Bu ve benzeri sorular Anatomi notunu okuyup ezberlemeye çalışmakla yapılabilecek sorular değildir. Bu tür soruları yapabilmek için notu dikkatli okumak, nottaki resimleri iyi incelemek ve farklı konularda anlatılan bilgiler arasında bağlatı kurabilmek gereklidir.

Kas konusu sınavlarda ağırlıklı olarak sorulan konulardan biridir. Bu sınavın en zor sorusu olarak değerlendirebileceğimiz bir soru da buradan çıkmıştır. Diğer sorular orta düzeyde sorular olup biraz çalışma ile yapılabilecek sorulardır.

Her sınavda genellikle bir soru gelen solunum sisteminden bu sınavda da bir soru çıkmıştır. Bu soru da zor bir plevra sorusudur. Hatta bu soru yansıyan ağrı ile ilgili olduğu için sinir sistemi sorusu olarak da değerlendirilebilir. Önceki sınavlardan farklı olarak bu sınavda ven ve lenfatiklerden sorusu çıkmamıştır. Tek arter sorusu ise sinir sistemi yapılarının beselnmesi ile ilgili zor bir sorudur. Sindirim sisteminden gelen iki soru ise periton ile ilgili bursa omentalis ve for. omentale sorularıdır.

İNFOTUS ANATOMİ’nin her zaman olduğu gibi alanındaki soruların önemli bir bölümünün cevaplarını içermektedir. Ayrıca klinik sorular içinde gelen iki soru da hem notumuzda olan hem de dersler sırasında vurguladığımız konulardır. Sonuç olarak dersleri takip eden, notu dikkatli bir şekilde çalışan ve bu çalışmayı çok sayıda soru çözümü ile destekleyen adayların Tus sınavında başarılı olacağını söyleyebiliriz.

REFERANSLAR

2024 Mart TUS Histoloji ve Embriyoloji Sorularının Değerlendirmeleri

Yoğun bir çalışma sürecin ardından girmiş olduğunuz bu sınavın sizin için çok güzel sonuçlara ulaşacağını umuyorum.

Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve İnfotus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, soru dağılımını belirtmek istiyorum.

Hücre: 1
Doku: 2
Embriyoloji: 2
Sindirim: 1
Genital: 1 şeklinde olduğu görülmektedir.

Çıkan 7 sorunun; 5 tanesinin kolay, 2 tanesinin orta zorlukta olduğunu düşünüyorum.

REFERANSLAR

REFERANSLAR

2024 MART TUS DEĞERLENDİRMESİ

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum. 

Sınav biyokimya açısından zorluk seviyesi  orta-zor sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 18 biyokimya sorusunun 16 sorusuna diğer brans kaynaklarımızdan da destek alarak referans vermek bizi mutlu etti. Ayrıca İnfotus biyokimya kitabımız diğer branşlardan sorulara da referans olmuştur. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti. 

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum. 

REFERANSLAR

2024 İLKBAHAR TUS DEĞERLENDİRMESİ

Sevgili Meslektaşlarım,

2024 TUS 1. Dönem sınavını geride bıraktık. Hepiniz için hayallerinizdeki branşlara açılan bir kapı olmasını dilemekle birlikte, sınavın değerlendirmesine geçelim.

Sınavda 18 sorunun 12’si tam istediğimiz zorluk seviyesindeydi. Bu sorular, çalışan ve emek verenlerin kaçırmayacağı tarzda hazırlanmıştı. Diğer sorular ise zor ve çok zor seviyedeydi ve epey zorlayıcıydı diyebiliriz.

Soru dağılımına baktığımızda 10 sorunun Temel Mikrobiyoloji + Bakteriyoloji, 3 sorunun Viroloji, 2 sorunun Mantar, 2 sorunun Parazit ve 1 sorunun İmmünoloji konularından olduğunu görüyoruz.

Sınav yolculuğunuzun sonunda, umarım her biriniz dilediğiniz branşlara ulaşır ve kariyerinizde yeni başarılara imza atarsınız. Bu süreçte gösterdiğiniz çaba ve azim için sizlere en içten dileklerimle tebriklerimi sunarım.

REFERANSLAR

2024 İLKBAHAR TUS PATOLOJİ BRANŞI DEĞERLENDİRMESİ

Hepimizin bildiği üzere artık Patoloji’den 18 tane soru gelmektedir. Bu sorular 65. soru ile başlamakta, 82.soru ile bitmektedir. 18 sorunun 7 tanesi Patoloji-1’den (yani ilk gün anlattığımız konulardan), geri kalan 11 tanesi ise Patoloji-2’den (yani son iki gelmektedir.

Soru dağılımı konulara göre aşağıdaki şekildedir:

 • Hücre Hasarı, Hücre Ölümü ve Adaptasyonlar 2
 • İnflamasyon ve Tamir 0
 • Neoplazi 1
 • Çocukluk Çağı Tümörleri 1
 • Damar Hastalıkları 1
 • Kalp Hastalıkları 0
 • Hematolojik Hastalıklar 1
 • Genetik Hastalıklar 1
 • Enfeksiyon Hastalıkları 0
 • Çevresel ve Nutrisyonel Hastalıkları 1
 • Akciğer Hastalıkları 1
 • Baş ve Boyun Hastalıkları 0
 • Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 1
 • Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları 2
 • Pankreas Hastalıkları 0
 • Böbrek Hastalıkları 1
 • Alt Üriner Sistem ve Erkek Genital Sistemi
 • Kadın Genital Sistemi 2
 • Meme Hastalıkları 0
 • Endokrin Sistem Hastalıkları 0
 • Deri Hastalıkları 1
 • Kemik-Eklem Hastalıkları ve Yumuşak Doku Tümörleri 2
 • Sinir Sistemi Hastalıkları 0

Bu sorular dışında Patoloji birçok hastalığı anlattığı anlattığı için ekstra olarak 18 soru daha konu kitabımızda yakalamış bulunmaktayız. Bu nedenle bir kez daha hatırlatmak isterim ki Patolojiyi çok iyi öğrenmelisiniz. Konu kitabımızdaki her bilgi herhangi bir branştan soru yakalama potansiyeline sahiptir.

Tüm meslektaşlarıma geçmiş olsun, güzel puanlar ve sıralamalar sizlerin olsun. Mutlu olacağınız bir bölümü kazanmanız dileğiyle.

HATALI SORULAR: Hatalı soru olduğunu düşünmüyorum.

REFERANSLAR

2024 İLKBAHAR TUS FARMAKOLOJİ BRANŞI DEĞERLENDİRMESİ

2024 Mart Tıpta Uzmanlık Sınavı, İnfotus Farmakoloji ile birlikte TUSTİME aktif, online ve offline derslerinin yol gösterici nitelikte olduğu, soruların yüksek oranını yanıtladığı bir sınav olarak değerlendirilebilir. Farmakoloji için, 18 sorunun 17 tanesi net olarak İnfotus farmakoloji kitabında mevcut idi. Ayrıca İnfotus farmakoloji diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 25 soruyu net olarak yanıtladı.
Özellikle derslerimizde çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen hekim arkadaşlarımız için ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Hidralazinin N-asetiltransferaz ile metabolize olduğu, çift kör çalışmaların Faz-3 çalışmalarda yapıldığı, modafinilin narkolepsi tedavisinde kullanıldığı, etosüksimidin absans nöbet tedavisinde kullanıldığı, triazolamın en kısa yarılanma ömürlü benzodiazepine olduğu, aripiprazolün sedative etkisinin az olduğu, vorapaksarın PAR-1 inhibitörü özellik gösterdiği ve amfoterisin-Bnin antifungal olduğunu Farmakoloji soruları ile birlikte çok sayıda klinik ve temel bilimler sorularını da gerek kamp gerekse dersimizde net bir biçimde vurgulamıştık.
Mart 2024 TUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta-kolay zorlukta olarak görülmektedir.
TUSTİME Farmakoloji Eğitmenleri

Doç. Dr. Burak Önal
Dr. Melik Yiğit Bayındır

 

Soruların konulara göre dağılımı;
Genel Farmakoloji: 3
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 1
Santal Sinir Sistemi Farmakolojisi; 4
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 1
Otakoid / NSAİD; 1
Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; –
İmmün Sistem Farmakolojisi; –
Endokrin Sistem Farmakolojisi; 3
Kemoterapötikler; 5
Hematopoietik Sistem Farmakolojisi; –
Toksikoloji: –

REFERANSLAR

REFERANSLAR

REFERANSLAR

2024 İLKBAHAR TUS DEĞERLENDİRMESİ

Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımıza en içten dileklerimle başarılar diliyor ve herkesin gönlündeki uzmanlık alanlarında ilerlemesini umuyorumuz. Küçük stajlar açısından genel ölçüde orta zorlukta bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Derslerde anlattığımız konularının soru dağılımını incelediğimizde;
Dermatoloji 2
Nöroloji 2
Psikiyatriden 2 soru,
Çocuk Psikiyatrisinden 1 soru,
FTR 1
Radyoloji 1
Nükleer Tıp 1
KVC 1
Beyin Cerrahisi 1
Ortopedi 1
Üroloji 1
Göğüs Cerrahisi 1
Plastik Cerrahi 1
Çocuk Cerrahisi 1
KBB 1 soru,
Göz 1 soru,
Acil Tıp alanından 3 sorunun geldiğini görmekteyiz. Halk sağlığından ise bu sınav soru sorulmamıştır. Bu sınavda ikinci kez klinik bilimlerde 100 sorunun uygulandığını görmekle birlikte küçük stajlar sorularının bu değişiklikten etkilendiğini görmekteyiz. Küçük stajlar derslerinde özellikle psikiyatride vaka sorularının öneminden ve yeni tarz klinik soruları USMLE, PLAB gibi sınavlara benzetmeye çalıştıklarından birçok kez bahsetmiştik. Sınavda da özellikle psikiyatride vakalar üzerinden soruların verildiğini yine yeniden görmüş bulunuyoruz. Tustime kursiyerleri açısından kısa psikotik atak olgu sorusu ve deliryum olgu sorusunun rahatlıkla yapılabildiğini düşünüyoruz. Psikiyatride gelen savunma düzenekleri sorusunun cevabının hatalı verildiği düşünülmektedir ve iptal olma olasılığını göz önüne almak gerekmektedir. Acil Tıp’ta ise atipik soruların geldiği görülmüştür. Siyanür zehirlenmesi, antivenom uygulanımı ve kurşun maruziyeti gibi farklı alanlardan sorular geldi. Genel olarak baktığımızda anlattığımız derslerle ilgili gelen 8 sorudan 7’sine infotus serisi kitaplarından referans vermiş bulunuyoruz.
Küçük Stajlarda toplamda 22 sorunun soruluyor olması, dersin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bazı sorulara da diğer infotuslardan referans vermemiz de küçük stajların bir tamamlayıcı ders olduğunu göstermektedir.
Tüm kursiyerlerimizin genel olarak bu derslerden gelen sorulara sorulara yüksek oranda doğru cevap verdiğini düşünüyoruz.
Herkese tekrardan geçmiş olsun diyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Dr. Nurhak Doğan
Dr. Cevdet Ceylan

REFERANSLAR

REFERANSLAR

2024 İLKBAHAR TUS DEĞERLENDİRMESİ

Sınav Genel cerrahi soruları değerlendirildiğinde sade ve kolay bir sınavdı. Hatalı soru bulunmamaktadır. Sorular direk bilgiyi ölçmektedir. Çok zor soru bulunmamaktadır. Genel cerrahi kısımdan 20 soru soruldu ve soruların yaklaşık yarısı eski soruların çok benzeri ya da format edilmiş şekilleriydi. İnfotus genel cerrahi konu kitabı tüm sorulara refarans olmuştur ve özenle çalışılması yüksek net yapılmasını kolaylıkla sağlamaktadır.
Sorular incelendiğinde direk bilgi sorusu 12, vaka sorusu 4, eşleştirme 1, tablodan sorulmuş soru 1, format sorusu 2.
11 soru çok kolay veya kolay, orta zorluktaki soru sayısı 6, zor soru sayısı ise 3.
Soruların zorluk dereceleri incelendiğinde eski yıllara ile kıyaslandığında dengeli bir sınav olduğu rahatlıkla ifade edilebilir.

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş