Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Puanı Nasıl Hesaplanır

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Puanı Nasıl Hesaplanır?

TUS olarak bilinen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı dünyanın en zor ikinci sınavıdır. Princeton Üniversitesi bünyesinde 61 ülkede yapılan araştırma bu veriyi doğrular. 2011 yılında yürütülen araştırmada 700’ün üzerinde sınav mercek altına alındı. İnceleme sonunda en zor sınav listesinde Amerikan Yargıçlık sınavı ilk sırada yer alırken ikinci sırada TUS bulunuyor. Zorlu bir maraton disiplini gerektiren sınavdan alınan puan, hekimlere uzmanlık kapılarını aralar.

Tıpta Uzmanlık Sınavına Kimler Girebilir?

TUS yılda iki kez yapılır. Mezuniyet sonrası TUS sınavından geçerli puan alan adayların tercih hakkı elde etmeleri için yabancı dil yeterlilikleri sorgulanır. Yabancı dil sınavından 50 ve üzeri puan alan öğrenciler hedefledikleri uzmanlık alanlarında tercih yapabilirler.
 • Sınav süresi
 • Konu dağılımın genişliği
 • Temel ve klinik bilimlerde soru dağılımı
 • Soruların zorluk derecesi
Kriterleri açısından incelendiğinde, sınavın ileri derecede birikim ve beceri gerektirdiği görülür. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri adı altında 150’şer dakikalık iki oturum şeklinde düzenlenir.

TUS Puanı Hesaplanması Hangi Kriterlere Göre Yapılır?

Tıpta Uzmanlık Sınavına ilişkin puan hesaplaması, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ortamında yapılır. Çoktan seçmeli soruların kodlanarak cevaplandığı cevap kâğıtları ÖSYM tarafından optik okuyucu ile okunur.
 • Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri testleri ayrı ayrı değerlendirilir.
 • Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı “T”,  Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı “K” şeklinde kodlanır.
 • Doğru ve yanlış cevaplar toplanır.
 • Yanlış cevap sayısının dörtte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan elde edilir.
 • “Ham puanlar ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülür.”
 • K puanı: Klinik Tıp Bilimleri Testi ve Temel Tıp Bilimleri Testinden alınan standart puanların ayrı ayrı 0.5 ile çarpılıp sonrasında toplanmasıyla bulunur.
 • T Puanı: Temel Tıp Bilimleri Testi standart puanının 0.7 ve Klinik Tıp Bilimleri Testi standart puanının 0.3 ile çarpılması ve sonrasında toplanmasıyla hesaplanır.
 • Tıp dışı meslek mensubu adayların (Eczacı, kimyager, veteriner) T Puanı: Temel Tıp Bilimleri Testi standart puanının 0.7 ve Temel Tıp Bilimleri Testi standart puanının 0.3 ile çarpılması ve sonrasında toplanmasıyla elde edilir. (Klinik Tıp Bilimleri Testinden sorumlu tutulmazlar.)
 • Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından sözleşmeli olarak atanacak hekimler ve aile hekimliği uzmanlık eğitimi başvuruları için A puanı hesaplanır.
Eşit puan alan adayların yerleşme sürecinde tercih sıraları, eşitliğin tekrarı durumunda doğum tarihinin yeni olması göz önüne alınır. Yerleşmeye hak kazanmak için K ve T puanı 45 ve üzeri olması şartı aranır. Adayların geçmiş başvuruları göz önüne alınarak % 2 oranında puan düşürülebilir.

TUS ile ilgili farklı sorularınıza TUSTIME ile hemen iletişime geçerek cevap bulabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş