Mart 2024 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

ANATOMİ 2024 İLKBAHAR TUS DEĞERLENDİRMESİ 2024 İlkbahar TUS sınavı soruların dağılımı açısından genellikle beklentiyle uyumlu olmayan bir sınavdır. Sınavın ağırlıklı konusu sinir sistemi ve kaslardır. Konulara göre dağılıma baktığımızda bu sınavda kemik, eklem, ürogenital, orbita - göz ve kulak konularından soru çıkmamıştır. Soruları zorluk dereceleri açısından değerlendirdiğimizde de orta düzey sorruların ağırlıkta...

Daha fazla oku...

Eylül 2023 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

Eylül 2023 TUS ANATOMİ 2023 Eylül TUS sınavı soruların dağılımı açısından genellikle beklentiyle uyumlu bir sınav olmuştur. Toplam soru sayısı uzun bir süreden beri 14 iken bu sınavda 13 olarak değiştirilmiştir. Konulara göre dağılıma baktığımızda hemen her sınavda olduğu gibi bu sınavda da bir kemik sorusu çıkmıştır. Kolay olarak değerlendirebileceğimiz bu...

Daha fazla oku...

Nisan 2023 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

Nisan 2023 TUS ANATOMİ 2023 Nisan TUS sınavı soruların dağılımı açısından genellikle beklendiği gibi bir sınav olmuştur. Konulara göre dağılımına baktığımızda her ikisi de orta zorlukla olan bir kemik ve bir eklem sorusu çıkmıştır. Bunlardan eklem sorusu olan daha önceki yıllarda sorulmuş bir sorudur. Bire bir aynı veya aynı olmasa da...

Daha fazla oku...

Eylül 2022 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

Eylül 2022 TUS ANATOMİ 2022 Eylül TUS sınavı gerek soruların dağılımı gerekse de zorluk derecesi açısından farklı bir sınav olmuştur. Konulara gör dağılıma baktığımızda son yıllardaki diğer sınavlarda pek görmediğimiz oranda kas sorusu (5 soru) bulunmaktadır. Bu sorulardan ikisi Ortopedi sorusu olup, bunlardan biri de sınavın çok zor sorularındandır. Sınava giren...

Daha fazla oku...

Mart 2022 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

Mart 2022 TUS ANATOMİ 2022 İlkbahar sınavı bir önceki sınava göre daha zor Anatomi sorularının bulunduğu bir sınav olmuştur. Zaten adayların çoğu da temel bilimlerde Anatomi sorularının zor olduğunu söylemektedir. Soruların genel dağılımına baktığımızda 2 kemik, 1 eklem, 2 kas, 1 solunum, 2 dolaşım, 1 sindirim, 1 ürogenital ve 4 sinir sistemi...

Daha fazla oku...

Mart 2021 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2021 Mart TUS ANATOMİ Değerlendirmesi Değerli meslektaşlarım, 2021 Mart TUS sınavı, bir önceki sınav ile soru dağılımı açısından benzerlik gösterse de soruların zorluk derecesi açısından farklı bir sınav olmuştur. Genel olarak orta düzeyde soruların ağırlıklı olduğu ve kalan soruların da kolay olarak değerlendirilebileceğini söyleyebilriz. Ayrıca son dönemdeki sınavlarla karşılaştırdığımızda klinik anatomi sorularının...

Daha fazla oku...

Eylül 2021 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2021 Eylül TUS ANATOMİ 2021 Eylül TUS sınavı, Anatomi soruları açısından son yıllardaki diğer sınavlarla karşılaştırdığımızda farklı bir sınav olmuştur. Her ne kadar soru dağılımı önceki sınavlara benzerlik göstermekteyse de, sınavda genellikle çok soru gelen kas ve dolaşım sisteminden hemen hemen hiç soru gelmemiştir. Bu konuların yerine genellikle birer soru gelen...

Daha fazla oku...

Mart 2021 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2021 Mart TUS ANATOMİ Değerlendirmesi Değerli meslektaşlarım, 2021 Mart TUS sınavı, bir önceki sınav ile soru dağılımı açısından benzerlik gösterse de soruların zorluk derecesi açısından farklı bir sınav olmuştur. Genel olarak orta düzeyde soruların ağırlıklı olduğu ve kalan soruların da kolay olarak değerlendirilebileceğini söyleyebilriz. Ayrıca son dönemdeki sınavlarla karşılaştırdığımızda klinik anatomi sorularının...

Daha fazla oku...

Ekim 2020 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2020 Ekim TUS ANATOMİ Değerlendirmesi 2020 Ekim TUS sınavı, Anatomi açısından son yıllardaki en zor sınav olmuştur. Bunun en somut kanıtı da soruları değerlediren adayların çoğunun temel bilimlerde en çok zorlandıkları dersin Anatomi olduğunu belirtmeleridir. Bir önceki sınavda da çok zor ve zor sorular ağırlıkta olmakla birlikte, bu soruların sayısı son...

Daha fazla oku...

Şubat 2020 TUS Değerlendirmeleri

2020 Şubat TUS HATALI YA DA TARTIŞMALI SORULAR Temel Bilimler Soru 58 Temel bilimlerde sorulan 58. soruda; EUCAST kriterlerine göre disk difüzyon uygulanamayan antibiyotik sorgunlanmaktadır. Soruda doğru cevap olarak verilen kolistin’e yalnızca sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle antibiyogram yapılabilmektedir. Çeşitli platformlarda sorunun şıklarından birisi olan metisilin ile ilgili tartışmalar yaşanmaktadır ve EUCAST kılavuzunda metisilinin geçmediği...

Daha fazla oku...