Mart 2021 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

Değerli meslektaşlarım,

2021 Mart TUS sınavı, bir önceki sınav ile soru dağılımı açısından benzerlik gösterse de soruların zorluk derecesi açısından farklı bir sınav olmuştur. Genel olarak orta düzeyde soruların ağırlıklı olduğu ve kalan soruların da kolay olarak değerlendirilebileceğini söyleyebilriz. Ayrıca son dönemdeki sınavlarla karşılaştırdığımızda klinik anatomi sorularının pek olmadığı, daha çok doğrudan bilgilerin sorulduğu bir sınav olmuştur.

Anatomi soruları içinde hatalı veya tartışmalı olarak değerlendirilebilecek bir soru yoktur.

Beklediğimiz gibi bu sınavda da sinir sistemi, soruların ağırlıklı olarak geldiği konu olmuştur. Toplam 14 Anatomi sorusu içinde 5 soru sinir sistemi ve duyu organları ile ilgili konulardan gelmiştir. Sınavın zor olarak değerlendirebilecek sorusu da bu sorular içindedir. Sınavın tek şekil sorusu da sinir sistemi soruları arasındadır.

Her sınavda beklendiği gibi bu sınavda da kemiklerle ilgili bir soru varken, tek bir kas sorusu bulunmaktadır. Eklemlerle ilgili son yıllarda pek soru çıkmazken bu sınavda iki soru gelmiştir. Bunlardan da birinde MR görüntüsü üzerinde anatomik yapının tanınması istenmiştir.

Organ sorularında 1 soru akciğerlerden, 2 soru gastrointestinal sistemden gelmiştir. Her sınavda ortalama 3-4 soru çıkan dolaşım sistemi, bir arter bir de lenfatik sistem sorusu ile sayısal açıdan sınavda beklediğimizin altında kalmıştır. Ayrıca ürogenital sistem ve orbita bu sınavda soru gelmeyen konular olmuştur.

Soru dağılımları açısından değerlendirdiğimizde önümüzdeki sınavda da sinir sistemi ağırlıklı bir çalışma yapmak gerektiğini söyleyebiliriz. İnfotus Anatomi kitabının net olarak cevapladığı 13 anatomi sorusu bulunmakla birlikte, kitabımız diğer derslerin (Histoloji-Embriyoloji ve Cerrahi) sorularına da cevap veren bilgiler içermektedir. Ayrıca, kitabın dışında ders anlatımlarında bahsedilen bilgilerle cevaplanabilecek bir Histoloji-Embriyoloji sorusu (olfaktör epitelde bulunan nöron tipi) bulunmaktadır. Sonuç olarak TUSTİME ile sınava hazırlanan adayların bu soruları rahatlıkla cevapladıklarını düşünüyoruz.

TUSTİME ANATOMİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLAR İÇİN REFERANSLAR

Sevgili Arkadaşlar,

Yoğun emekle geçen yorucu bir sürecin sonunda girmiş olduğunuz sınavın dilediğiniz şekilde sonlanması diliyorum.

Bu sınavda genel olarak beklediğimiz konulardan beklediğimiz tarzda soruların sorulduğunu görmekle birlikte bir tane hücre sorunun biraz Patoloji tarzında atipik bir soru olduğunu görüyoruz. Sorular zorluk bakımından ele alındığında heterojen bir dağılım göstermektedir. Konulara göre soru dağılımları ve zorluk dereceleri şu şekildedir;

Hepinize sağlıkla dolu başarılı bir hayat dilerim…

TUSTİME HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLAR İÇİN REFERANSLAR

Merhaba sevgili arkadaşlar,

Zorlu bir sınav maratonu daha geride kaldı. Finalinin en güzel şekilde sonlanması dileğiyle fizyoloji sorularının değerlendirelim;

Öncelikle, fizyoloji sorularının biraz zor olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda tartışmalı veya hatalı soru yoktur.

Fizyoloji sorularında artık son 5-6 yıldan beri oturan bir tarz var. Kısa spot soru yerine daha uzun metin içerikli veya daha uzun seçenekleri içeren soru tarzı. Bu sınavda da benzer şekilde geldi sorular. Bütün eğitimlerimizde de vurguladığımız gibi 10 sorudan 1 tane sık görülen hastalıkların fizyopatolojisi yine geldi. M. Gravis’deki antikor oluşumu. Diğer taraftan, hücrede sinyal iletimi, sindirimde asit-hormon, kasta uyarılma, dolaşımda kardiyak döngü olayları, solunumda hacim&basınç değişimleri gibi pek çok sorunun gerek kampta gerekse sene içindeki eğitimlerimizde üzerinde durduğumuz veya aynen çıkmış olması sınava ne kadar hâkim bir kurumsal alt yapının olduğunun en büyük kanıtıdır. Videolarını ayrıca instegram tus.time adresinde de paylaşacağız.

Ayrıca, henüz öğrenci olan arkadaşlara text-booklardaki klinik bilgi kutularını iyi okumalarını tavsiye edebilirim. Hem sınavda hem de klinik stajlarda işlerine çok yarar.

Ana başlıklar altında değerlendirildiğinde soruların konu dağılımı dengeli ama nörofizyolojiden o kadar çok konu başlığı varken 2 adet görme fizyoloji sormaları biraz garip olmuş.

TUSTİME İNFOTUS serisi fizyolojide 10/10 tam referans olmaktadır. Bu sorulardan 8 tanesine İNFOTUS FİZYOLOJİ ve 1 soruya İNFOTUS ANATOMİ ve 1 soruya da İNFOTUS DAHİLİYE kitaplarımız net bir şekilde referans olmuştur.

Diğer branşlardan temel bilimlerden 2 soruya, klinik bilimlerden de 4 soruya sadece TUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabı net referans olmaktadır.

İNFOTUS serisinde ve deneme sınavlarında özellikle vurguladığımız yerlerden soruların gelmesi kursiyerlerimiz adına oldukça sevindiricidir. Sınava katılan meslektaşlarımıza sağlıklı ve güzel bir gelecek dilerim.

TUSTİME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

Sınav biyokimya açısından zor sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 22 biyokimya sorusunun 21 sorusuna referanslar vermek bizi mutlu etti. Soru çözüm derslerimizden bir soruya referans verdik. Bir soruda fizyoloji, bir soruda histoloji/embriyoloji kitabımızdan yardım aldık. Ayrıca İnfotus biyokimya kitabımız diğer branşlardan beş soruya da referans olmuştur. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Değerli meslektaşlarım,

Öncelikle emeklerinizin karşılığını bulduğu ve elde edilen sonuçların sizleri hedeflerinize götüren bir Tıpta Uzmanlık Sınavı geçirmiş olmanız temennisi ile değerlendirmemize başlamak isterim.

Yaklaşık son 5-6 sınavdır alışılagelen atipik soruların bu sınav özelinde bir miktar azaldığı mikrobiyoloji soruları ile karşılaştık. Elbette TUS kaynaklarında sıkça rastlanması mümkün olmayan bazı sorularla ÖSYM bizi zorlamaya devam etse de nispeten cevaplanabilir sorular daha yoğunluktaydı. Açıkçası geçmiş dönemleri aklımıza getirdiğimizde çok zor sınıfındaki 4 soru haricinde çalışanın yapabileceği orta ve zor soruların sıklıkta olduğu bir sınav dönemiydi.

Son sınavlarda immünolojiden de atipik sorular geldiğini görmeye başladık ve bu sınavda da FcRn sorusu bunu kanıtlar nitelikteydi. Mikrobiyoloji sorularının büyük çoğunluğu derslerde ve kaynaklarımızda sıkça yer verdiğimiz konulardan karşımıza geldi. İki soruda (ko aglütinasyon ve Cutibacterium:Propionobacterium soruları) soru çözümü ve konu derslerinde üzerinde durduğumuz konulardan dolaylı referans gösterebileceğimiz sorulardı.

Diğer branşlardan ise Farmakolojiden 3, klinik bilimlerden 9 soruya net referanslar vererek öğrencilerimize destek olmaya gayret ettik. Mikrobiyoloji açısından hatalı veya tartışmalı bulduğumuz bir soru olmadı.

Sınavda elde edilen sonucun sizler için en hayırlısı olduğu ve başarılı sonuçlarla taçlandıracağınız bir TUS olması dileğiyle…

 

TUSTİME MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER TEMEL BRANŞ REFERANSLARI

Değerli meslektaşlarım,

Patoloji adına orta düzeyde diyebileceğim zorlukta bir TUS geçirdik. Meme kanseri sorusu dışında zor soru yoktu. Sistemik patolojide eski TUS sorusu sadece 2 taneydi ve çok kolaydı. Bunun dışında eski TUS sorularının vakalaştırılmış halleri de soruldu. Yenilikçi sorular ön plandaydı. İlk defa toplamda 9 tane vaka sorusu vardı. İpucu kelimelerle vaka sorularını çözmek zor değildi. Klinik patoloji bilgisi önem kazandı.

Sorular klinikle çok daha ilişkili hale geldi. Son 2 yıldır her sınavda prognozla ilişkili soru sorulmakta. Bundan sonrada sorulacağını düşünüyoruz.

Sorularda kompleks yapı arttı. Brown tümörün hiperparatroidi ile ilişkili olduğunu ve buna sekonder oluşacak hiperkalsemide hipokalsemi semptomu olan tetaninin görülmeyeceği bilmemiz istendi.

Patoloji ekibi olarak başarıyla soru yakaladığımız bir TUS oldu.

REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarım,

Zorlu bir dönemin ardından zorlu bir sınavı geride bıraktık. İçinde bulunduğumuz ve savaş verdiğimiz pandemi döneminin etkisi ile ertelenen sınav tarihleri her ne kadar belirsizliğe neden olsa da daha fazla çalışma için de zaman yaratmış oldu.

2021 Mart TUS, İnfoTUS Farmakoloji kitabı, TUSTİME aktif ve offline dersleri ile kamp derslerinin ağırlıklı soru sayısını refere ettiği bir sınav oldu. 22 Farmakoloji sorusundan 17 tanesi net bir biçimde İnfoTUS Farmakoloji kitabında referanslı idi. Ayrıca İnfoTUS Farmakoloji, diğer disiplinlerdeki 13 soru ile birlikte toplam 30 soruya net referans olmuştur.

Gerek derslerimizde gerek TUS kampımızda gerek referans kitabımız İnfoTUS Farmakoloji ile, çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen Hekim arkadaşlarımız ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Riosiguatın çözünebilir guanilat siklaz stimülasyonu yaptığı, migren profilaksisinde propranololün kullanıldığını, metforminin hepatik glukoneogenezi inhibe ettiğini, MRSA da seftarolin kullanıldığını, metilfenidatın iştahı azalttığını, timolol ve fizostigminin açık açılı glokomda tercih edildiğini net olarak ifade ettik.

Mart TUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta-zor hattında nitelendirilebilecek sorular idi. Atipik ve net ezbere dayalı bazı soruların varlığı sürpriz olarak karşımıza çıkmıştır ve eleyicilikten ziyade “zorlayıcı” olarak ifade edilebilir. Migren ile ilgili 2 net sorunun gelmesi, protamin ile ilgili hesaplama sorusu, Brugada sendromu ile ilgili soru da bu “zorlayıcılık” tanımını destekler niteliktedir.

TUSTIME Farmakoloji Eğitmenleri

REFERANSLAR

DİĞER SORULARA KAYNAK OLARAK;

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Değerli meslektaşlarım,

Bir TUS sınavını daha geride kaldı. Bu sınavda pediatri bölümü soruları değerlendirildiğinde son dönemdeki TUS sınavlarındaki gibi yine vaka ağırlıklı bir sınav idi. Soruların 20’si vaka sorusu olup, 10 tanesi klasik bilgi sorgulayan sorulardı.

Soru dağılımları açısından bakıldığında; Yenidoğan 3, Enfeksiyon 2, Kardiyoloji 2, Metabolizma 2, Nefroloji 2, Göğüs hastalıkları 2, Gastroenteroloji 2, Onkoloji 2, Nöroloji 3, Allerji-İmmunoloji 2, Romatoloji 2, Psikiyatri 1, Endokrinoloji 1, Genetik 1, Büyüme 1, Aşılar 1 ve Anne sütü-Beslenme konularından 1 soru vardı. Çocuk psikiyatrisi konularından dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu ve Tourette sendromu sorularının pediatri soruları içinde soruldu. Bu sınavda pediatrik Hematolojiden soru sorulmaması dikkat çekiciydi.

Herkesin gönlünden geçen sonuçların olması dileğiyle…

TUSTİME PEDİATRİ EDİTÖRLERİ

REFERANSLAR

REFERANSLAR

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ İÇİN REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarım,

Jinekoloji ve jinekolojik endokrinoloji  adına orta düzeyde diyebileceğim zorlukta bir TUS geçirdik.Zor soru yoktu.Soruların 7 tanesi jinekoloji ve jinekolojik endokrinolojiden geldi.

Son 2 TUS’da sorulan PID’den bu TUS’da 2 tane soru geldi.POF nedenleri,ovulasyon indüksiyonunda kullanılan ilaçlar soruldu.

Nuck kanalını her ne kadar derste gubernaculumdan bahsederken söylesekte seçeneklerden çözülebilecek bir soruydu.

Kadın doğum ekibi olarak başarıyla soru yakaladığımız bir TUS oldu.

REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarım,

Küçük stajlar eğitmenleri olarak öncelikle başarı dolu bir sınav geçirmiş olmanızı diliyoruz.

Sınava gelecek olursak sürprizin bir iki istisna haricinde az olduğu, dönem içinde vurguladığımız yerlerden soruların çok olduğu bir sınavdı. 4 sorunun göreceli olarak zor olduğunu 12 sorunun ise kolay denebilecek nitelikteydi.

Vaka sorularının ağırlıklı olduğunu, kolay bir bilgiyi sorulacaksa bile vakanın içinde sorulduğunu hatırlamakta ve konulara çalışırken bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Bu sınavda da önceki sınavlara benzer şekilde dahiliye-genel cerrahi bilgileri ile yapılabilecek radyoloji-acil soruları bulunmaktaydı. Ancak orta kolaylıkta olan bu sorular kursiyerlerimiz için sorun olmamıştır diye düşünüyoruz.

‘Trakeo-özefagiyal fistül’ den ‘Peyronie hastalığı’na; nazal endoskopiden EMG’ye kadar birçok cevap derslerde çokça vurguladığımız, kursiyerlerimizin sınavda kulaklarımızı çınlattığı sorular bulunmaktaydı.

  Light kriteri ve spontan pnomotoraks gibi göğüs hastalıkları/göğüs cerrahisi ortak soruları olarak karşımıza geldi.

Opiod yoksunluğu ve deksmedetomidin sorusu ile anestezi grubunda sorulan farmakoloji sorularıydı ve farmakoloji bilgileri ile kolayca çözüldü diye düşünüyoruz.

Herkese sağlıkla ve mutlulukla geçirecekleri bir asistanlık dönemi diliyoruz.

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş