Nisan 2023 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2023 Nisan TUS sınavı soruların dağılımı açısından genellikle beklendiği gibi bir sınav olmuştur. Konulara göre dağılımına baktığımızda her ikisi de orta zorlukla olan bir kemik ve bir eklem sorusu çıkmıştır. Bunlardan eklem sorusu olan daha önceki yıllarda sorulmuş bir sorudur. Bire bir aynı veya aynı olmasa da benzer konularla ilgili eski soruların bulunması sınava çalışırken en azından son 15 -20 yılın sorularına bakmanın önemini göstermektedir. Kas sorusu olarak gelen üç sorudan biri kolay, biri orta zorlukta biri de zor olarak değerlendirilebilir.

Her sınavda ortalama 4-5 soru gelen sinir sisteminden bu sınavda da 4 soru sorulmuştur. Bunlardan biri çok zor olup ayrıntılı çalışma gerektiren bir sorudur. Hemen hemen her sınavda bu tür bir soru gelmektedir. Diğer üç soru ise orta zorlukta olup dikkatli bir çalışma ile yapılabilecek sorulardır. Bu sorulardan hypothalamus capsula interna komşuluğu sorusunu yapabilmek için farklı konularda anlatılan bilgileri bir arada kullanıp yorum yapmak gerekmektedir. Çünkü derslerde ve kitaplarda daha çok vurgulanan konu capsula interna thalamus ilişkisidir. Bu ve benzeri sorular Anatomi notunu okuyup ezberlemeye çalışmakla yapılabilecek sorular değildir. Bu tür soruları yapabilmek için notu dikkatli okumak, nottaki resimleri iyi incelemek ve farklı konularda anlatılan bilgiler arasında bağlantı kurabilmek gereklidir.

Her sınavda genellikle bir soru gelen solunum sisteminden bu sınavda 2 soru çıkmıştır. Bunlardan biri klinik bilgilerle de yapılabilecek torasentez seviyesi ile ilgili sorudur. Diğeri ise orta zorlukta bir mediastinum sorusudur. Dolaşım sisteminden bu sınavda çıkan arter ve ven sorusu yoktur. Bu gruptaki tek soru detaylı bir çalışma gerektiren lenfatik sistem sorusudur. Sindirim sisteminden gelen iki sorudan biri kolay bir periton sorusu diğeri de yine kolay bir soru olan dil kasları sorusudur. Bu ikinci soru aynı zamanda eski yıllarda sorulmuş bir sorudur. Ürogenital sistem, orbita-göz ve kulak konularından bu sınavda soru çıkmamıştır.

İNFOTUS ANATOMİ’nin her zaman olduğu gibi alanındaki soruların önemli bir bölümünün cevaplarını içerdiğini, hatta diğer dallardan gelen soruları da cevapladığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak dersleri takip eden, notu dikkatli bir şekilde çalışan ve bu çalışmayı çok sayıda soru çözümü ile destekleyen bir adayın sınavda başarılı olacağını söyleyebiliriz.

REFERANSLAR

Geçirmiş olduğunuz yoğun bir sürecin ardından girmiş olduğunuz bu sınav umuyorum ki çok güzel sonuçlara vesile olacaktır.
Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve İnfotus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, soru dağılımını belirtmek istiyorum.
Hücre: 1
Embriyoloji: 3
Bağ dokusu: 2
Dolaşım: 1
İmmün: 1 şeklinde olduğu görülmektedir.
Çıkan 8 sorunun; 4 tanesinin kolay, 3 tanesinin orta zorlukta, 1 tanesinin zor olduğunu düşünüyorum

REFERANSLAR

REFERANSLAR

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.
​Sınav biyokimya açısından zorluk seviyesi orta-zor sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 22 biyokimya sorusunun 20 sorusuna referans vermek bizi mutlu etti. İki soruda pediatri, bir soruda farmakoloji, bir soruda da fizyoloji ve patoloji kitabımızdan yardım aldık. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.
Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

Kıymetli meslektaşlarımız,

Nisan 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavını en başarılı şekilde geçirmiş olmanız dileklerimle mikrobiyoloji soruları değerlendirmesine başlamak isterim. Bu sınav özeline bakıldığında mikrobiyoloji sorularının en kolayının bile orta zorlukta sayılabileceği bir sınav dönemi geçirmiş olduk. Beş sorunun çok zor ve atipik olmaları dışındaki soruların kaliteli ve orta zorlukta sorular olduğunu söyleyebiliriz. Kan bankacılığı ile ilgili ilk defa detaya giren bir soru çıkmış olması, Voges Proskauer testinin içeriği, mültipleks moleküler yöntemler gibi TUS’ta alışılagelmişin dışında sorular açıkçası hepimizi zorladı. Toplamda mikrobiyolojide 18 soruya net referans, 2 soruda dolaylı referans, diğer branşlardan da 6 soruya net referans verdik. Toplamda 24 soruda net referansımız mevcuttur.

Sınavımızdaki mikrobiyoloji sorularının dağılımı:

 • 4 soru Temel mikrobiyoloji
 • 6 soru Bakteriyoloji
 • 4 soru Viroloji
 • 3 soru Mikoloji
 • 2 soru Parazitoloji
 • 3 soru İmmünoloji

Mikrobiyoloji için; 11 soruya orta zorluk seviyesi, 3 soruya zor, 8 soru çok zor nitelikte değerlendirilmiştir.

Bu sınav sizin hayalinizdeki bölüme ulaştığınız sınav olsun dileklerimle..

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

2023 İLKBAHAR TUS PATOLOJİ DEĞERLENDİRMESİ

Patoloji soruları genel olarak kolay ve orta arasıydı diyebiliriz.

Belki 1 ya da 2 tane zor olarak değerlendirebileceğimiz soru geldi (örneğin; AIRE gen sorusu).

İlk konumuz olan hücre hasarı, hücre ölümü ve adaptasyonlar konusundan toplamda 3 tane soru soruldu. Bu biraz atipikti, çünkü bu konudan 1 ya da 2 soru sıklıkla gelmekteydi.

En önemli onkogenler ve tümör süpresör genlerden son sınavlarda olduğu gibi yine soru gelmedi. Bu nedenle bu konu başlıklarından çok önemli soruların gelme ihtimali iyice arttı.

Derslerde üzerinde özellikle durduğumuz HPV-ilişkili oral skuamöz kanserlerin daha iyi prognozlu olmasının, dev hücreli kemik tümörü tedavisinde RANKL inhibitörlerinin (örneğin; denosumab) kullanılmasının ve mikrosatellit instabilitenin sorulması bizleri mutlu etse de daha ayırt edici bir sınav olabilirdi.

Özetle Patoloji soruları Nisan 2023 için genel itibarı ile kolay bir sınavdı. Umarım bundan sonraki sınavlarda biraz daha kaliteli ve çalışanları / emek verenleri ayırt edici sorular gelir.

Tüm tusiyerlere ve meslektaşlarıma başarılar diliyorum.

Puanlar açıklandıktan sonra her zaman olduğu gibi bölüm seçimlerinizde fikir alışverişi ve destek açısından yanınızdayız.

Sağlıcakla kalın.

REFERANSLAR

2023 Nisan Tıpta Uzmanlık Sınavı, İnfotus Farmakoloji ile birlikte TUSTİME aktif, online ve offline derslerinin yol gösterici nitelikte olduğu, soruların yüksek oranını yanıtladığı bir sınav olarak değerlendirilebilir. Farmakoloji için, 22 sorunun 19 tanesi net olarak İnfotus farmakoloji kitabında mevcut idi. Ayrıca İnfotus farmakoloji diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 33 soruyu net olarak yanıtladı.
Gerek TUS kampında gerekse derslerimizde çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen hekim arkadaşlarımız için ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Dronabinol ve nabilonun santral CB1 reseptörleri üzerinden etki gösterdiği, bortezomib’in 26S proteazom inhibisyonu yaptığı, linezolid in oral biyoyararlanımının %100 olduğu, AF de faktör Xa inhibitörü edoksaban’ın kullanıldığı, parasetamolün antiinflamatuar özelliğinin olmadığı, parkinson hastalığında kullanılan antikolinerjik ajanların yine antikolinerjik yan etkileri olduğunu, lityum atılımının hipernatremi ile arttığı, asetozolamid’in ise natriürez yaptığı, pralidoksim’in kolinesteraz reaktivatörü olduğunu sorgulayan Farmakoloji soruları ile birlikte çok sayıda klinik ve temel bilimler sorularını da gerek kamp gerekse dersimizde net bir biçimde vurgulamıştık.
Nisan 2023 TUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta zorlukta olarak görülmektedir. Sınavdaki sürprizler; atipik olarak nitelendirilebilecek difenoksilat ile kombine atropin kullanımının, difenoksilatın bağımlılığını azaltıcı nitelikte olabileceği, oksibutinin’in aşırı aktif mesane, enürezis endikasyonunda kullanımı gibi eleyicilikten uzak soruların bulunması idi.
Yakın zamandaki tıpta uzmanlık sınavlarında artık sorgulanmayan monoklonal antikorlar da Farmakoloji tarafında sorgulanmadı ancak Dahiliyede rituksimab sorgulanmış idi. Kemoterapötik ilaçların farmakolojisi yine sınavın bankosu olmaya devam etti ve 4 soruyla bu sınavda da karşımıza çıktı.

Soruların konulara göre dağılımı;

 • Genel Farmakoloji: 1
 • Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 2
 • Santal Sinir Sistemi Farmakolojisi; 4
 • Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 2
 • Otakoid / NSAİD; 1
 • Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; 2
 • İmmün Sistem Farmakolojisi; 2
 • Endokrin Sistem Farmakolojisi; 2
 • Kemoterapötikler; 4
 • Hematopoietik Sistem Farmakolojisi; 1
 • Toksikoloji: 1

TUSTİME Farmakoloji Eğitmenleri
Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal
Dr. Melik Yiğit Bayındır

REFERANSLAR

DİĞER TEMEL BİLİMLER SORU REFERANSLARI

DİĞER KLİNİK BİLİMLER SORU REFERANSLARI

NİSAN 2023 DAHİLİYE DEĞERLENDİRMESİ
Öncelikle sınava giren herkesin her şey gönlüne göre olsun.
Sınavda Dahiliye adına Genel Dahiliye adına 29 adet soru mevcuttu. 4 adet Enfeksiyon Hastalıkları sorusu ile beraber 33 soru şeklinde değerlendirilebilir.

Soru Dağılımları;

 • Endokrinoloji-5
 • Göğüs Hastalıkları-5- KOAH, NIMV sorusu yoğun bakım kısmında
 • Kardiyoloji-5- Endokardit sorusu KVC kısmında
 • Gastroenteroloji-4
 • Hematoloji-Onkoloji-4
 • Romatoloji-2
 • Nefroloji-2
 • Immunoloji-1
 • Geriatri-1

Sorulardan 2 tanesi immunoloji, Geriatri ve 1 adet Enfeksiyon Hastalıkları sorusu çok zor değerlendirilebilir.
Onun dışında konu dağılımları homojen olan ve orta ve kolay soruların ağırlıkta olduğu bir sınavdı. Infotus Dahiliye Konu Kitabımızda Dahiliye sorularının 29 tanesinin 26 tanesine net referans bulunması bizi ayrıca sevindirmiştir. Kronik granulamatöz hastalıklarla ile ilgili soruki sınavın zor sorularından biridir. Vaka kampı Enfeksiyon hastalıkları bölümünde açıklamalarda bulunmaktadır. Dolayısı ile 29 saf Dahiliye sorusundan 27 tanesinin cevabı kaynaklarımızda mevcuttur. Buna enfeksiyon hastalıklarından 1 soruyu da eklersek 28 soruya referans olmuştur.
Dahiliye Infotus 9. Baskı ve Vaka soruları kitabımız ile beraber
Klinik Bilimlerde diğer branşlarda;

Pediatri- 9 soru

 • Obesite komplikasyon sorusuna
 • BCG aşı sorusuna
 • Bronşektazi etyoloji sorusuna
 • Rasburikaz
 • Siklofosfamid
 • Peutz Jeghers
 • Pankreatit
 • Fraksiyone Na ve ATN
 • Adrenal yetmezlik

Genel Cerrahi-9 soru

 • Dirençli Hipokalemi Antikoagülan antidot CO intoksikasyonu
 • Primer sklerozan kolanjit
 • AOS basıncı
 • Gastrinoma
 • Charcot triadi
 • Aktive pıhtılaşma zamanı Organofosfat intoksikasyonu

Küçük stajlar -1 soru

 • 131 hem tanı hem tedavide kullanımına

Dolayısı ile Klinik Bilimlerde Toplam 47 soruya referans olmuştur.

REFERANSLAR

KLİNİK BİLİMLER REFERANSLAR

TEMEL BİLİMLER REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarım,
Bir TUS sınavı daha geride kaldı. Bu sınavda pediatri sorularını değerlendirdiğimizde, son zamanlarda klinik bilimlerinde pediatri soruların biraz daha seçici ve zorlaştığı dikkati çekmektedir. Bu sınavda soruların sorulma biçimlerine bakıldığında; 14 soru klasik soru, 13 soru vaka sorusu ve 3 soru ise önermelerin olduğu formatlı soru şeklinde sorulmuştu. Son zamanlardaki TUS sınavlarındaki pediatri sorularında vaka sorularının sıklığı artmıştı. Fakat bu sınavda vaka soru sayısı neredeyse klasik soru sayısı kadardı. Genel pediatri ve pediatri yan dalları bölümlerinin soru dağılımına bakıldığında; Genel konularında özellikle beslenme, büyüme-gelişme ve aşı soruları dikkat çekmekteyken, yan dal bölümlerinde genellikle her yan dal bölümünden 1-2 soru şeklinde dağılım varken nörolojiden 3 soru sorulmuştu. Bu sınavda pediatrik enfeksiyon bölümünden soru gelmemesi bir başka dikkat çekiciydi noktaydı.
Soruların dağılımına bakıldığında;
Büyüme–gelişme-davranış: 3
Anne sütü-beslenme-mineral-vitamin: 2
Genetik: 1
Aşılar: 4
Gastroenteroloji: 2
Hematoloji: 1
Onkoloji: 2
Yenidoğan: 2
Nöroloji: 3
Acil: 1
Metabolik hastalıklar: 1
Allerji-immunoloji: 1
Nefroloji: 2
Romatoloji: 1
Göğüs hastalıkları: 1
Kardiyoloji: 2
Endokrinoloji: 1

REFERANSLAR

Öncelikle sınava giren tüm kursiyerlerimize en içten dileklerimizle başarılar diliyor ve tatillerini kutluyoruz, umarız herkes istediği sonucu alabilecektir. Küçük stajlar açısından genel ölçüde beklenilen soruların geldiğini söyleyebiliriz. Derslerde anlattığımız (Psikiyatri-Çocuk Psikiyatri-KBB-Göz-Halk Sağlığı-Toksikoloji) konularının soru dağılımını incelediğimizde;
Psikiyatriden 2 soru,
Çocuk Psikiyatrisinden 1 soru,
KBB 2 soru (1 tanesi Pediatri içerisinde),
Göz 1 soru,
Halk Sağlığından 1 soru,
Acil Tıp (Toksikoloji) alanında 3 (2’si farmakoloji ile ortak) sorunun geldiğini görmekteyiz. Geçmiş sınavlardan farklı olarak normalde 2 soru beklediğimiz Halk Sağlığından 1 soru geldiğini, genelde birer soru sorulan KBB branşından 2 soru (1’i pediatri içerisinde) sorulduğunu, Göz branşından da beklenildiği gibi 1 sorunun geldiğini görmekteyiz. Küçük stajlar derslerinde vaka sorularının öneminden birçok kez bahsetmiştik. Sınavda da özellikle vakalar üzerinden soruların verildiğini yine yeniden görmüş bulunuyoruz. Tustime kursiyerleri açısından Çocuk Psikiyatrisi konusunda anlatmadığımız Konuşma ve İletişim Bozuklukları alanından sürpriz bir soru geldiğini görmekteyiz. Özellikle Acil Tıp-Toksikoloji dersi için verdiğimiz notlardan 4 direkt, 1 indirekt referans yakalamış olmanın sevincini yaşıyoruz. Genel olarak baktığımızda anlattığımız derslerle ilgili gelen 10 sorudan 8’ine direkt referans vermiş bulunuyoruz.
Tüm kursiyerlerimizin genel olarak bu derslerden gelen sorulara sorulara yüksek oranda doğru cevap verdiğini düşünüyoruz.
Herkese tekrardan geçmiş olsun diyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

Sınav kolay-orta bir sınavdı. Obstetriden 4 soru, jinekolojiden 3 soru, reprodüktif endokrinolojiden 3 soru, onkolojiden 2 soru geldi.
4 soru eski TUS sorusuydu. 1 tane eski yandal sorusu vardı. Paternal zigosite sorusu seçeneklerden çözülebilecek bir soru olsa da kadın doğumu zorlayan sorusuydu.

REFERANSLAR

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş