ONLİNE EĞİTİM UYGULAMASI

ONLİNE EĞİTİM UYGULAMASI VE KURULUMU TUSTIME İnteraktif İçerik Çalıştırıcı uygulamasını "  http://88.255.86.4:88/Tustime_Online_App_3/publish.htm ” linklerinden bilgisayarınıza indirin. İndirme işlemi sırasında “SİL” butonu çıkarsa tıklamayın! Yanındaki ok işaretinden Sakla sekmesini seçerek devam edin. İndirilen “setup.exe” dosyasını masaüstüne taşıyın. Masaüstüne taşıdığınız “setup.exe” uygulamasını çalıştırmak için üzerine farenin sol tuşu ile iki kez tıklayın (uygulama çalışmaz ise aynı işlemi farenin sağ tuşu ile deneyin. Çıkan menüden YÖNETİCİ olarak çalıştır sekmesini seçin).Yöntem devamlı yönetici olarak çalıştır dememeniz için aşağıdaki kısa çalışmayı yapınız. Eğer uygulama kurulum esnasında aşağıdaki ekranlar gelirse...

Daha fazla oku...

Online Eğitim Nedir?

ONLİNE EĞİTİM NEDİR? İstanbul Haseki şubemizdeki CANLI işlenen dersler, aynı anda (eş zamanlı), internet üzerinden ONLINE olarak yayınlanmaktadır. Tustime Online Eğitim’e kaydolduğunuzda; evde, işte, tatilde… dilediğiniz herhangi bir yerde, derslere bizzat katılan kursiyerlerle aynı anda dersleri takip edebileceksiniz. 7-24-heryer Canlı dersi kaçırmanız ya da tekrar etmek istemeniz halinde ise arşiv kaydımızdan OFFLINE olarak her bir dersi yeniden izleme imkânına sahipsiniz. Bunun için İnternet bağlantısı olan bir bilgisayarınızın olması yeterli. Derslerin ses ve görüntü kayıtları profesyonel ekipmanlarla yapılmakta ve uzaktan eğitim altyapısı, dünyada en çok tercih...

Daha fazla oku...

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Uzmanlık yetkisinin kullanılması MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi almayanlar, hiçbir yerde ve şekilde uzmanlık unvan ve yetkisini kullanamazlar. Bu Yönetmelikten önceki mevzuata göre kazanılmış bulunan uzmanlık yetkisi ile ilgili haklar saklıdır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 28 – (1) 28/4/2007 tarihli ve 26506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Kazanılmış eğitici yetkisi GEÇİCİ MADDE 1 – (1) İlgili dalda uzman olmadığı halde 18/7/2009 tarihinden önce 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre profesör ve doçent...

Daha fazla oku...

DENKLİK İŞLEMLERİ

Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir. (2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir. (3) (Değişik:RG-9/4/2015-29321) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olan Türk vatandaşlarının denklik...

Daha fazla oku...

UZMANLIK EĞİTİMİ

Uzmanlık eğitimine giriş sınavlarıMADDE 12 – (1) TUS yılda en az iki defa, DUS ve YDUS yılda en az bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.(2) (Değişik:RG-9/4/2015-29321) Bu sınavlara girecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarında aranacak şartlar için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.(3) (Değişik cümle:RG-9/4/2015-29321) TUS ve DUS sonucuna göre yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma; YDUS sonucuna göre yerleştirme yapılabilmesi için uzman olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya...

Daha fazla oku...

VAKA Kampı

Vaka sorularının çözümünde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Soru kökündeki hangi bilgi esas alınarak çözüme gidilmelidir? Şıkları değerlendirirken izlenecek metot ne olmalıdır? Soruyu hazırlayanların olgu sunumu içeren bir soruda sizden beklentisi nedir? Vaka sorularıyla karşılaştığınızda soruyu rahat çözebilmek için ders çalışırken nasıl bir metot uygulamanız gerekmektedir?gibi tüm sorularınızın cevabını bulursunuz. Sayılan beş dersin tekrarı mahiyetindeki VAKA KAMPI, TUS hazırlık sürecinin ayrılmaz bir parçası halinde gelmiştir. Dersler, Vaka Kampı için özel olarak hazırlanmış yayınımızla, 1.000’in üzerinde vaka sorusu incelenerek yapılmaktadır. Bu güne kadar TUSTIME kursiyerlerinin dışında...

Daha fazla oku...

TUS Kampı

İstanbul Haseki Şubemizde gerçekleştirilen TUS Kampımız; toplam 230 saatlik 23 gün süren bir eğitim programıdır. TUS KAMPI’mıza dilerseniz dershanemize bizzat gelerek katılabilir veya Türkiye’nin dilediğiniz herhangi bir yerinden, aynı anda CANLI olarak İnternetten ONLINE takip edebilirsiniz. TUS Kampı, tek amacı maksimum net yaptırmayı amaçlar. TUS Kampına Kayıt yaptıran herkese, tek kaynakla maksimum soru yakalayan INFOTUS SERİSİ ücretsiz gönderilecektir.

Daha fazla oku...