Eylül 2023 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2023 Eylül TUS sınavı soruların dağılımı açısından genellikle beklentiyle uyumlu bir sınav olmuştur. Toplam soru sayısı uzun bir süreden beri 14 iken bu sınavda 13 olarak değiştirilmiştir. Konulara göre dağılıma baktığımızda hemen her sınavda olduğu gibi bu sınavda da bir kemik sorusu çıkmıştır. Kolay olarak değerlendirebileceğimiz bu soruda, yakın zamanda sorulan bir bilgi biraz değiştirilmiş şekilde yeniden sorulmuştur. Eylül sınavında eklemlerle ilgili soru çıkmamıştır. Bire bir aynı veya aynı olmasa da benzer konularla ilgili eski soruların bulunması sınava çalışırken en azından son 15 – 20 yılın sorularına bakmanın önemini göstermektedir. Önceki sınavda olduğu gibi bu sınavda da kas sorusu olarak üç soru gelmiştir. Bunlaran biri kolay, biri orta zorlukta biri de çok zor olarak değerlendirilebilir. Çok zor olarak tanımladığımız kas sorusu aynı zamanda iyi hazırlanmamış bir sorudur. Soruda tanımı istenen terim internetteki arama motorlarında arandığında sadece 7 sonuç olarak bulunmaktadır. Terminologia Anatomica’nın son fiziksel baskısında (1998) yer almayan bu terim aynı kaynağın 2019 yılında kabul edilen ve sadece online erişime açılan yeni formunda yer almaktadır. Bu kaynak konuyla ilgili uzmanların kullandığı bir kaynaktır. Birçok anatomi kitabı, atlas ve terminoloji sözlüğünde bulunmayan ve sadece birkaç kaynakta yer alan terimin böyle bir sınavda sorulmaması gerekirdi.

Her sınavda ortalama 4-5 soru gelen sinir sisteminden bu sınavda da 4 soru sorulmuştur. Bunlardan biri çok zor, biri zor olup ayrıntılı çalışma gerektiren bir sorudur. Hemen hemen her sınavda bu tür birkaç soru gelmektedir. Diğer iki soru ise ise orta zorlukta olup dikkatli bir çalışma ile yapılabilecek sorulardır. Bu ve benzeri sorular Anatomi notunu okuyup ezberlemeye çalışmakla yapılabilecek sorular değildir. Bu tür soruları yapabilmek için notu dikkatli okumak, nottaki resimleri iyi incelemek ve farklı konularda anlatılan bilgiler arasında bağlatı kurabilmek gereklidir.

Her sınavda genellikle bir soru gelen solunum sisteminden bu sınavda da bir soru çıkmıştır. Bu soru da orta zorlukta bir akciğer sorusudur. Önceki sınavda dolaşım sisteminden gelen arter ve ven sorusu yokken bu sınavda bir arter bir de ven sorusu çıkmıştır. Her ikisi de orta zorlukta olan bu sorulardan venöz sistemle ilgili olanı yakın zamanda Tus sımavında sorulmuş bir bilgi ile ilgilidir. Dolaşımla ilgili bir başka soru da lenfatik sistemden gelmiştir. Bu da eski sınavlardaki soruların değiştirilerek hazırlandığı bir sorudur. Sindirim sisteminden gelen tek soru ise peritonla ilgili orta zorlukta bir sorudur. Ürogenital sistem, orbita-göz konularından bu sınavda soru çıkmamıştır. Dolaşımla ilgili a. labyrinthi sorusu kulak sorusu olarak da değerlendirilebilir.

İNFOTUS ANATOMİ’nin her zaman olduğu gibi alanındaki soruların önemli bir bölümünün cevaplarını içermektedir. Sonuç olarak dersleri takip eden, notu dikkatli bir şekilde çalışan ve bu çalışmayı çok sayıda soru çözümü ile destekleyen bir adayın sınavda başarılı olacağını söyleyebiliriz.

REFERANSLAR

Yoğun bir çalışma sürecin ardından girmiş olduğunuz bu sınavın sizin için çok güzel sonuçlara ulaşacağını umuyorum.

Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve İnfotus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, soru dağılımını belirtmek istiyorum.

Mikroskopi: 1
Sinir: 2
Genital: 2
Kemik: 1
Sindirim: 1 şeklinde olduğu görülmektedir.

Çıkan 7 sorunun; 1 tanesinin kolay, 2 tanesinin orta zorlukta, 4 tanesinin zor olduğunu düşünüyorum

REFERANSLAR

REFERANSLAR

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.
Sınav biyokimya açısından zorluk seviyesi orta-zor sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 18 biyokimya sorusunun 16 sorusuna referans vermek bizi mutlu etti. Bir soruda da fizyoloji kitabımızdan yardım aldık. Ayrıca İnfotus biyokimya kitabımız diğer branşlardan sorulara da referans olmuştur. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.
Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

Kıymetli meslektaşlarımız,
Yeni format ve yeni sayıda sorularla ilk defa karşımıza çıkan Eylül 2023 TUS sınavında en yüksek netleri yapmanız dileklerimizle mikrobiyoloji değerlendirmemize geçelim.
Soru sayısı azaltılmasına rağmen oldukça zor ve detay bilgi ölçen sorularla mikrobiyoloji bu sınavın en zor branşlarından birisi olmaya aday. Toplam 18 sorunun 9’u orta zorlukta, 6’sı çok zor 3 tanesi ise zor sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Çok zor sorular bazen moral bozsa da net aralıklarını dar tutarak gönlünüzdeki bölümü kazanırken avantajınız haline de gelebileceğini akılda tutmalıyız. InfoTUS serisi kaynaklarına dayanarak bu sınavda mikrobiyolojide 18/18 soruya referans verdik. Ayrıca diğer branşlardan da 11 soruya InfoTUS Mikrobiyoloji kaynak kitabımız ile referanslar vererek toplamda 29 soruya referansla sizlere yardımcı olmaya çalıştık.
En içten dileklerimizle umarız ki bu sınav sizin sınavınız olsun, asistanı olmak istediğiniz kliniğinize ilk adımı atmanıza vesile olsun.
Sağlıkla ve iyiliklerle dolu günlere..

Tustime Mikrobiyoloji Editörleri

Sınavımızdaki mikrobiyoloji sorularının dağılımı:
8 soru Bakteriyoloji
3 soru Viroloji
2 soru Mikoloji
2 soru Parazitoloji
2 soru İmmünoloji
1 soru Biyogüvenlik (Temel mikrobiyoloji)

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

2023 SONBAHAR TUS DEĞERLENDİRMESİ

  • Genel olarak kolay-orta arası bir sınav diyebiliriz Patoloji adına.
  • Zor soru diyebileceğim bir soru gelmedi.
  • Ayırt edici soru olmadığı için de kaliteli bir sınav değildi branşımız için.
  • Maalesef çalışan ile çalışmayanı ayırt edebilecek bir Patoloji soru tipi yoktu.
  • Umarım 2024 sınavlardı çok daha kaliteli olur.

HATALI SORULAR: Patoloji soruları içinde hatalı bir soru olduğunu düşünmüyorum.

REFERANSLAR

2023 Eylül Tıpta Uzmanlık Sınavı, İnfotus Farmakoloji ile birlikte TUSTİME aktif, online ve offline derslerinin yol gösterici nitelikte olduğu, soruların yüksek oranını yanıtladığı bir sınav olarak değerlendirilebilir. Farmakoloji için, 18 sorunun 18 tanesi net olarak İnfotus farmakoloji kitabında mevcut idi. Ayrıca İnfotus farmakoloji diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 32 soruyu net olarak yanıtladı.
Gerek TUS kampında gerekse derslerimizde çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen hekim arkadaşlarımız için ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Tofasitinibin JAK STAT inhibisyonu ile etki gösterdiği, gliflozinlerin idrar yolu enfeksiyonu tablosuna neden olduğu, maravirok’un CCR5 üzerinden etki gösterdiği, raltegravir’in integraz inhibisyonu yaptığı, domperidonun dopamin D2 reseptör blokasyonu yaptığı, strikninin glisin reseptörlerinin blokeri olduğu, amantadinin hem antikolinesteraz hem de dopaminerjik özelliğinin olduğu, montelukastın aspirinle indüklenen astım profilaksisinde kullanıldığı, şistozomisid prazikuantelin oral biyoyararlanımının yüksek olduğunu sorgulayan Farmakoloji soruları ile birlikte çok sayıda klinik ve temel bilimler sorularını da gerek kamp gerekse dersimizde net bir biçimde vurgulamıştık.
Eylül 2023 TUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta-kolay zorlukta olarak görülmektedir. Sınavdaki sürprizler; faz 1 çalışmalarında farmakovijilans parametrelerinin sorgulanması idi.
Yakın zamandaki tıpta uzmanlık sınavlarında fazla sorgulanmayan monoklonal antikorlardan Farmakoloji tarafında Panitumumab sorgulanmış idi.
TUSTİME Farmakoloji Eğitmenleri

Doç. Dr. Burak Önal
Dr. Melik Yiğit Bayındır

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ SORU REFERANSLARI

Öncelikle herkesin sınavının istediği gibi geçmesini diliyoruz.
Dahiliye sorusu olarak 3 adet Enfeksiyon Hastalıkları sorusunu da kattığımız zaman toplamda 23 adet soru bulunmaktadır.
Soruların dağılımı ana branşlar arasında homojen dağılmıştır.
1 Geriatri
2 Romatoloji
1 İmmünoloji
3 Kardiyoloji
2 Göğüs Hastalıkları
4 Hematoloji Onkoloji
2 Endokrinoloji
2 Nefroloji
3 Gastroenteroloji
3 Enfeksiyon Hastalıkları

Soruların 23 tanesinin 21 tanesi direkt çözdürecek bilgiler Infotus Dahiliye,Infotus soru bankası ve vaka kampı ve deneme sınavı sorularımızda bulunmaktadır.

Özellikle Şarbon tedavisi ve Sıtma prognozu ile ilgili soruları ki – direkt enfeksiyon hastalıkları soruları-deneme sınavlarımızda benzerleri ile tartışılmıştır.
Soruların 13 tanesi kolay 7 tanesi orta zorlukta, 3 tanesi ise bizce zor değerlendirilmiştir. Çok zor soru bizce bulunmamaktadır.
Infotus dahiliye diğer klinik branşlarda
Küçük stajlarda 2 soru
Pediatri 6 soru
Genel Cerrahi 7 soru ya referans olabilmiştir.
Ayrıca Temel Bilimlerde Biyokimya 4 soru, Mikrobiyoloji 1 soru, Patoloji 5 soru ve Farmakoloji de 4 soruya referans olmuştur.
Toplamda 50 adet soruya referans olma başarısı göstermiştir.

Her zaman belirttiğimiz gibi Infotus Dahiliye ,Soru Bankası Vaka Kampı ve Deneme takibi ile klinik destekli vaka destekli ders takibi başarıyı kaçınılmaz bir şekilde getirecektir.Kanaatindeyiz.

Saygılarımızla
TUSTIME DAHİLİYE

REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarımız,

Bir TUS sınavı daha geride kaldı. Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımıza başarılar diler ve sınav sonuçlarının gönüllerince olmasını temenni ediyoruz.
Sınavın pediatri sorularını değerlendirdiğimizde, son zamanlardaki TUS sınavı sorularında olduğu gibi, klinik bölümleri arasında pediatri soruların zorluk derecesi normalin üzerindeydi. Soruların çoğunluğunu vaka şeklinde organize edilmiş sorular oluşturmaktaydı. Bu sınavda Onkoloji ve Endokrinoloji bölümlerinden pediatri sorularının içinde direk soru sorulmaması dikkati çekse de, diğer klinik bölümlerinin içinde pediatri sorularının sorgulanmış olmasıyla, pediatrinin hemen hemen her bölümünden soru sorulmaya çalışıldığı görülmektedir.
Pediatri sorularının dağılımına bakıldığında; Gastroenteroloji: 3, Kardiyoloji: 3, Hematoloji: 2, Yenidoğan: 2, Nöroloji: 2, Nefroloji: 2, Romatoloji: 2, Genetik: 1, Aşılar: 1, Enfeksiyon: 1, Acil: 1, Metabolizma: 1, İmmunoloji: 1, Allerji: 1, Göğüs hastalıkları/Solunum: 1, Konuşma bozukluğu: 1
Pediatri soru tipi dağılımına bakıldığında; 25 pediatri sorusunun, 15’i vaka sorusu, 9’u klasik soru ve 1’i formatlı/önermeli şeklinde idi.
Soruların zorluk derecesine bakıldığında; 10 soru kolay, 10 soru orta, 5 soru ise zor idi.

TUSTİME PEDİATRİ EDİTÖRLERİ

REFERANSLAR

Öncelikle sınava giren tüm kursiyerlerimize en içten dileklerimle başarılar diliyor ve sınav sonrasındaki tatillerini kutluyoruz, umarım herkes istediği sonucu alabilecektir. Küçük stajlar açısından genel ölçüde beklenilen soruların geldiğini söyleyebiliriz. Derslerde anlattığımız konularının soru dağılımını incelediğimizde;
Dermatoloji 2
Nöroloji 2
Psikiyatri 2
FTR 1
Halk Sağlığından 1
Acil Tıp 2
Nükleer Tıp ve Radyolojiden 2
Cerrahi kısmında
Anestezi 1
Göğüs Cerrahisi 1
Çocuk Cerrahisi 1
Beyin Cerrahisi 1
Ortopedi 1
Göz 2
Üroloji 1
KBB 1
Ayrıca pediyatri içerisinde çocuk Psikiyatrisinden 1 ve gözden 1 soru geldi.

Bu sınavda ilk kez klinik bilimlerde 100 sorunun uygulandığını görmekle birlikte küçük stajlar sorularının bu değişiklikten minimal şekilde etkilendiğini görmekteyiz. Geçen sınavlardaki soru dağılımına benzer şekilde anlatılan derslerden sorular gelmiştir. Sadece nöroloji sorularında azalma dikkatimizi çekmiştir. Küçük stajlar derslerinde vaka sorularının öneminden ve yeni tarz klinik soruları USMLE, PLAB gibi sınavlara benzetmeye çalıştıklarından birçok kez bahsetmiştik. Sınavda da özellikle vakalar üzerinden soruların verildiğini yine yeniden görmüş bulunuyoruz. Özellikle derste neredeyse aynısını çözdüğümüz Huntington- neisseria konjonktiviti- periorbital selülit- sıcaklık krampı alanlarından gelen soruları öngörmenin sevincini yaşıyoruz. Tustime kursiyerleri açısından Çocuk Psikiyatrisi konusunda anlatmadığımız Konuşma ve İletişim Bozuklukları alanından yine sürpriz bir soru geldiğini görmekteyiz. Genel olarak baktığımızda anlattığımız derslerle ilgili gelen 21 sorudan 18’ine direkt referans vermiş bulunuyoruz.
Tüm kursiyerlerimizin genel olarak bu derslerden gelen sorulara sorulara yüksek oranda doğru cevap verdiğini düşünüyoruz.
Herkese tekrardan geçmiş olsun diyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Tustime Küçük Stajlar Editörleri

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

Sınav orta zorlukta bir sınavdı. Obstetriden 4 soru, jinekolojiden 2 soru, reprodüktif endokrinolojiden 4 soru geldi. Onkolojiden soru gelmedi.
2 soru eski TUS sorusu benzeri soruydu.
Obstetride sorulan ketoasidoz sorusu dahiliye kokan bir soruydu. Ancak diğer soruların tamamı kampta çok net konuştuğumuz anlattığımız, beklediğimiz sorulardı.
Fetal makrozomi nedenleri, İUGR li hastaya yaklaşım, makat prezentasyonda sezaryen endikasyonları, dismenore endometriozis ilişkisi, vulvar inervasyon sorusu (ki bu soruyu cevap şıkkı hariç seçeneklerine kadar derste veriyorum, 3. Kuşak progestin, KAH, Over rezerv testi, menapozda androjenlerin azaldığı vs vs tamamına değindik hem derste hem kampta.
Ancak sınav kadın doğum anlamında kolay bir sınav değildi. Orta zorlukta demek daha doğru olacaktır.

REFERANSLAR

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş