Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Sonucu Aday Ataması Nasıl Yapılır

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Sonucu Aday Ataması Nasıl Yapılır?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) öncesindeki heyecan sonrasında da devam eder. Sınavdan yeterli puan (45 ve üzeri) alan adaylar, başvuru hakkı kazanırlar. Hedefledikleri uzmanlık alanına yerleşmek isteyen adayların akıllı adımlar atmaları gerekir. Bu noktada doğru referans ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan kılavuz ve duyurulardır.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Niçin Yapılır?

TUS sınavı ÖSYM tarafından yılda iki kez yapılır. 2021 yılında 21 Mart ve 5 Eylül tarihlerinde uygulanmıştır. ÖSYM sayfasında 2022 yılında 6 Mart ve 4 Eylül tarihlerinde uygulanacağı bilgisi paylaşılmıştır. Klinik Tıp Bilimleri Testi ve Temel Tıp Bilimleri Testinden 45 ve üzeri puan alanlar tercih hakkı elde eder. Sonrasında atama hakkı kazandıklarında uzmanlık eğitimine başlarlar. Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar “uzman hekim” unvanını elde eder. Çalışma şartları ve özlük hakları bu unvanlarına göre düzenlenir.

Uzmanlık Eğitimine Hak Kazanan Adayların Ataması Nasıl Yapılır?

Tercih sonucu yerleşmeye hak kazanan adayların izleyecekleri yol haritasını şu şekilde çizebiliriz:

 • TUS sonuçları ÖSYM’nin sayfasında yayınlanır.
 • Başarılı adaylar, kılavuza göre tercihlerini yaparlar.
 • 30 tercih hakkı olup, tercih süresince değişiklik yapılabilir.
 • Yerleşme sonuçları, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM tarafından ilan edilir.
 • Kayıtlar ilan tarihinin ertesi günü başlayıp 15 gün devam eder.
 • Adaylara sonuç belgesi gönderilir.
 • Kazanılan bölüme göre; Üniversite ve Sağlık Bakanlığına başvuru yapılır.
 • İstenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilir.
 • Başvuru süresini geçiren, belgeleri eksik olan, hiç teslim etmeyen ya da eksik teslim eden adayların başvuruları kabul edilmez. Bu durumda hak iddia edemezler.
 • Başvurusu kabul edilen adayların güvenlik soruşturmaları yapılır.
 • Askeri sağlık personelinin ataması kuvvet komutanlıkları tarafından mevzuat çerçevesinde yapılır.

Adayların eğitim kriterlerini karşılamaları gerekir. Kamuda aktif görev yapan tabiplerin çalıştıkları kurumdan muvafakati istenir. Kurum dilerse gerekçeli olarak muvafakat vermeyebilir.

Uzmanlık Eğitimine Kayıt Esnasında Hangi Belgeler İstenir?

Uzmanlık eğitimine hak kazanmış, çalışan ve çalışmayan adaylardan istenecek belgeler farklılık gösterebilir.

Bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapanlar için:

 • Sınav sonuç belgesi
 • Dilekçe
 • Sağlık kurulu raporu
 • Askerlik tescil ya da tecil belgesi

Sözleşmeli sağlık personeli statüsünde çalışan / hiç çalışmayanlar için ilaveten:

 • Nüfus cüzdanı sureti
 • İkametgâh belgesi
 • Noter ya da fakülte tarafından onaylanmış mezuniyet belgesi
 • Adli sicil kaydı
 • Mal bildirim formu
 • 6 Adet fotoğraf
Tüm aşamaları sorunsuz tamamlayan adayların Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) düşmesi ya da tebligat gelmesiyle kayıtları tamamlanır. Asistan olarak eğitime hak kazanmış olurlar. Uzman hekimlik eğitimi süresince kılık kıyafetle ilgili mevzuatlara uyma zorunluluğu vardır.

TUS hakkında detaylı bilgiyi TUSTIME web sitesinden bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Bu gönderiyi paylaş