TUS’da Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanlarına Kimler Yerleşebilir?

Türkiye‘de gerçekleştirilen en zor sınavlardan biri olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) katılacak adayların bazı koşulları sağlamaları gerekir. TUS adaylarının tıp alanındaki temel kavramları anlama ve bunları gerekli hallerde uygulama becerilerini ölçen soruları başarı ile cevaplamaları beklenir. Tıp alanında belli bir branşta uzmanlaşmak isteyen kişiler, TUS’da başarılı olmaları halinde araştırma hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde uzmanlık eğitimlerine devam edebilir. TUS’da tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık alanlarında tıp eğitimini tamamlamış doktorlar ve bazı tıp dışı meslek mensupları da yerleşebilir.

TUS’da Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanlarına Yerleşebilecek Tıp Dışı Meslek Mensupları Kimlerdir?

TUS’da Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık alanlarına yerleşebilecek tıp dışı meslek mensupları bu bölümlere başvurabilmek için aşağıdaki fakülte ya da yüksekokullardan mezun olmaları gerekir.

  • Fen Fakülteleri ya da Kimya Bölümü ve Biyokimya Bölümü Mezunları,
  • Kimya Yüksekokulu Mezunları,
  • Eczacılık Fakültesi Mezunları,
  • Eczacılık Yüksekokulu Mezunları,
  • Veteriner Fakültesi Mezunları Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlığı için TUS ‘a girebilir.

TUS Nedir?

Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültesi mezunları ya da hala eğitimleri devam eden mezun adaylarının uzmanlık eğitimi almak için katıldığı oldukça zorlu bir sınavdır. TUS’da başarılı olup uzmanlık eğitimini tamamlayan kişiler, sağlık kurumlarında uzman doktor olarak görev alabilir. TUS her sene sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki kez gerçekleştirilir. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri olmak üzere iki oturumdan oluşan sınavda adaylar, kendilerine yöneltilen soruları yanıtlamakla yükümlüdür.

Öğrencilerin tıp eğitimi boyunca edindikleri birçok farklı konuyu kapsayan sınav, hem temel tıp bilgilerini hem de tıbbi kavram ve hastalıkların değerlendirilmesini kapsar. Bu oturumlardan 45 ve üzeri puan alan adaylar internet üzerinden tercihlerini yapabilir. TUS ile ilgili kriterleri karşılayan tıp dışı meslek mezunları, tıp öğrencileri ve doktorlar TUS’a katılabilir. TUS’da da başarılı olan adaylar alan eğitimleri için başvurularını yapar.

TUS’da Tıbbi Biyokimya ve Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanlık Alanlarına Kimler Yerleşebilir ve diğer detaylarla ilgili tüm sorularınıza TUSTİME ile iletişime geçerek cevap bulabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş