Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Sınav Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

TUS, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bilim sınavıdır. Tıpta Uzmanlık Sınavı ile ilgili tüm hesaplamalar, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ile yapılır. Cevap kağıtları ÖSYM tarafından optik okuyucu ile okunur. Adaylar Klinik Tıp Bilimleri ve Temel Tıp Bilimleri alanlarından sorumludur. Bu sınava giren adayların puan hesaplamaları, iki alandaki testin her birindeki sorulara verdiği doğru ve yanlış cevaplar ayrı olarak toplanır. Puan hesaplamasında adayların cevaplamış olduğu doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkartılır. Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmesi için sınavdaki ham puan böylelikle elde edilmiş olur.

Tıpta Uzmanlık Sınavı Değerlendirmesi Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır?

TUS adayları branşı olan uzmanlık dalına Klinik Tıp Bilimleri ya da Temel Tıp Bilimleri puanı ile seçme yaparken, puan durumunun eşit olması halinde YDS puanı daha yüksek olan kişiye öncelik tanınır. Eşitliğin bozulmaması durumunda ise sırasıyla fakülte başarı puanına, uzmanlık dalını tercihte üst sırada gösteren adaya ve sınava girmeye hak kazanan okuldan daha sonraki bir yılda mezun olan kişiye öncelik tanınarak seçme işlemi yapılır.

Tıpta Uzmanlık Sınavı Değerlendirmesi Puan Hesaplaması:

  • Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmesi için Klinik Tıp Bilimleri puanı (K) ve Temel Tıp Bilimleri puanı (T) olarak hesaplanır. Tıp fakültesi dışı mezunu adaylar için sadece T puanı baz alınarak hesaplama yapılır.
  • Her test için ayrı olarak ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan puanlara dönüştürülür.
  • Klinik Tıp Bilimler Testi (KTBT) ve Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT)-1’den alınan standart puanların 0.5 ile çarpılması ile K puanları; TTBT-1’in standart puanının 0.7 ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılıp toplanması ile T puanı elde edilir.
  • Tıp fakültesi dışı mezun olan adayların T puanları, TTBT-1 standart puanının 0.7, TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılmasıyla elde edilir.
  • Yerleşmeye hak kazanmak için adayların Ağırlıklı Bilim Sınavı puanının 45 ve daha üstü olması gerekir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı Değerlendirmesi İçin YDS Zorunlu mudur?

TUS sınavına girebilmek için öncelikle adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ye girmeleri ve geçerli notu almaları gerekir. Bu sınavda adayların cevapladığı her doğru yanıt sayısı optik okuyucu ile okunarak toplam puanları saptanır. Yabancı Dil Testinden aldıkları puanlar belirlenerek adayın geçer puanı alıp almadığı görülür. Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na giren TUS adaylarının 100 üzerinden 50 puan almaları veya Yükseköğretim Kurulu tarafından 50 puana eşit sayılabilecek uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları gerekir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı değerlendirmesi ve diğer detaylarla ilgili tüm sorularınıza TUSTIME ile hemen iletişime geçerek cevap bulabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş