TUS Mikrobiyoloji Konu Başlıkları ve Soru Dağılımı

Mikrobiyoloji, canlılarda bulunan küçük boyuttaki mikroorganizmaları inceleyen bilim dalıdır. Mikrobiyoloji dersi ile Tıpta Uzmanlık Sınavı içerisinde yer alan Temel Tıp Bilimleri testinde karşılaşılır. Sürekli güncelliğini koruyan bu alanın konu başlıkları ve soru dağılımı yıllara göre farklılık gösterir.

 

Mikrobiyoloji Dersinin Konu Başlıkları Nelerdir?

Mikrobiyoloji dersi için 6 konu ve ilgili alt başlıklar üzerinden değerlendirme yapılır. Konuların her birinden çıkan soru sayısı değişir. Bu dersin konu başlıkları ve detaylı içerikleri;
 • Temel Mikrobiyoloji; Mikrobiyolojiye Giriş,
 • Bakteriyoloji; Bakteri Hücresi, Çekirdek, Sitoplazma, Sitoplazma Zarı, Spor, Hücre Duvarı, Kapsül, Flajella, Pillus, Bakterilerde Metabolizma ve Üreme, Bakteri Virülans Faktörleri, Adezyon, İnvazyon, Enzimler, Endotoksinler ve Ekzotoksinler, Bakteri Genetiği, Normal Flora,
 • Viroloji; Viral Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon,
 • Mikoloji,
 • Parazitoloji,
 • İmmünoloji; İmmün Cevaptan Kaçış Mekanizmaları,

TUS’da adaylara Mikrobiyoloji alanında bulunan 6 ana konuya ek olarak aşağıda yer alan başlıklar da sorulur.

 • Aşılar ve Biyoterörizm Ajanları,
 • Antibakteriyel İlaçlar ve Direnç Mekanizmaları; Beta-Laktamlar, Basitrasin, Fosfom, Kinolon, Metronidazol, Rifampin, Protein Sentezi İnhibitörleri, Antimetabolitler,
 • Fungal Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon,
 • Parazitik Sınıflandırma, Yapı ve Replikasyon,
 • Mikrobiyoloji Tanı Yöntemleri; Mikroskobik İnceleme, Besiyerleri, Kültür, Seroloji, Moleküler Yöntemler,
 • Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Antisepsi

Mikrobiyoloji Dersinin İçerisinde Bulunan Konuların Soru Dağılımı Analizi Nasıldır?

TUS Temel Bilimler testinde yer alan Mikrobiyoloji dersi, konu bazında geniş bir kapsama sahiptir. Bu dersin bulunduğu testte yer alan 120 sorunun toplam 16 ile 23 adedi Mikrobiyolojiye aittir. Sabah oturumunda, Temel Bilimler testi içerisinde bulunan bu derse ait konuların toplam soru yüzdesi yaklaşık %18’dir. Her yıl sınavda Mikrobiyoloji dersi konu başlıklarına göre ortalama;
 • Temel Mikrobiyoloji 4 ile 5;
 • Bakteriyoloji 5 ile 6;
 • Viroloji 2 ile 3;
 • Mikoloji 2 ile 5;
 • Parazitoloji ve İmmünoloji 3 ile 4 adet soru çıkar.

Yaklaşık soru dağılım yüzdeleri ise;

 • Temel Mikrobiyoloji %25-21.7,
 • Bakteriyoloji %31.25-26.08,
 • Viroloji %12.5-13.04,
 • Mikoloji %12.5-21.7,
 • Parazitoloji ve İmmünoloji %18.7-17.3’dür.
Soru dağılımı incelendiği zaman Bakteriyoloji, Viroloji, Mikoloji ve Temel Mikrobiyoloji olmak üzere 4 konu ön plana çıkar. Bu konuların %81-82’si, ders içerisinde adayların karşısına soru olarak gelir. Mikrobiyoloji dersi konu başlıkları ile soru dağılımı ve diğer detaylarla ilgili tüm sorularınıza TUSTIME ile hemen iletişime geçerek cevap bulabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş