Ağustos 2019 TUS Değerlendirmeleri

Öncelikle TUSTIME ailesi olarak herkese geçmiş olsun diliyoruz, inşallah herkesin gönlündeki sınavda gerçekleşmiştir.

Dahiliye adına genel sınav değerlendirmemiz aşağıdaki gibidir:

Dahiliye adına sınav genel olarak zor bir sınavdır. Özellikle 3 adet üst düzey soru olduğunu düşünmekteyiz. 1 adet Romatoloji, 1 adet Endokrin (KVC ilgi alanına bile girebilir), DM’ik ayak sınıflaması ve 1 adet  Hematoloji (kazık bir genel tanı testi sorusu)

Sınavdaki geri kalan sorular ise orta düzeydedir. Bizim değerlendirmemize göre dahiliyede basit soru yoktur. Bütün sorular vaka destekli, uzun ve kesinlikle her soruda, o konu ile ilgili ayrıntı birkaç nokta bilmek gerekmektedir.

Dikkat çeken diğer yön, tedavi ve yaklaşım sorularının artmasıdır. Zaten dahiliye notumuzun Farmakolojiden 9 adet soru yakalaması da bu konuya önem vermemezin meyvesi olmuştur.

Yeni bilgiler ışığında yapılan  sınıflama soruları artmıştır.

Hastalıkların izleminde oluşabilecek önemli komplikasyonları bilmek hatta tedavi yaklaşımlarını bilmek önem kazanmıştır.

Geçmiş sınavlarla kıyaslama açısından Nefroloji soruları 1 adet artmış, Hematoloji ve Onkoloji soruları 1 adet azalmıştır.

Toplam 25 Dahiliye sorusu mevcuttur, içerisine 1 Allerji ve 2 adet Enfeksiyon Hastalıkları sorusu da eklersek 28 adettir. Diğer sınavlarla +/- 1 benzerlik göstermektedir.

25 dahiliye soru dağılımı

5 adet  Gastroenteroloji- (3 genel gastro,2 hepatoloji)

4 adet Kardiyoloji (1 kalp yetmezliği, 1 hipertansiyon, 1 aritmi, 1 adet sözel EKG sorusu)

4 adet Göğüs Hastalıkları (1 astma tedavisi, 1 adet Rest. Ac hastalığı sorusu, 1 ABPA, pnömoni tedavisi)

4 adet Hematoloji onkoloji sorusu (2 hematoloji, KİT ve genel hemostaz testleri, 2 onkoloj, onkolojik acil ve monoklonal antikor)

3 adet Endokrin sorusu (1 DM’ik ayak sınıflaması, 1 adet psödohipoparatiroidi, 1 tiroidit sorusu)

3 adet Nefroloji sorusu (1 sıvı elektrolit, 1 ABY, 1 pliksitik böbrek sorusu)

2 adet Romatoloji sorusu (2 adet kollagen doku -skleroderma ve sjögren)

Bu sorulardan 21 tanesi InfoTUS Dahiliye 6.baskı notlarımızda birebir mevcuttur. (%84’ü)

4 sorunun 2 tanesi çok zor olan romatoloji ve hematolojide az kullanılan bir tanı testi sorusudur. 2 tanesinden biri pediatri ön planda olan bir soru ve diğeri endokrin içerisinde ki periferik arter cerrahisi ile ilgili DM ‘ik ayak sınıflamasıdır.

InfoTUS Dahiliye, diğer Klinik Bilimlerde,

Pediatride, 5 adet soru

Genel cerrahide, 7 adet soru

Küçük stajlarda 2 adet soru yakalamıştır. Dolayısı ile tüm klinik bilimlerde 35 adet soru, (klinik bilimlerin (%30’u) yakalamıştır.

Temel Bilimlerde 

3 adet Fizyoloji

1 adet Biyokimya

6 adet Patoloji

9 adet Farmakoloji sorusu yakalamıştır. Bu da toplamda 19 adet soru demektir.

Toplamda 35 klinik, 19 adet temel bilimler sorusu ile beraber 54 soru InfoTUS Dahiliye kitabımızda mevcuttur. (Tüm sınavın %22.5’u)

Tıp literatürü inanılmaz hızlı değişen dinamik bir süreçtir. Dolayısı ile not takibi dışında, deneme sınavlarımız ve düzenli TUSTIME derslerini takip etmek TUS başarısı için kaçınılmazdır.

Tekrar başta belirttiğimiz gibi, TUSTIME dahiliye ekibi olarak herkesin herşey gönlünce olsun.

Saygılarımızla

TUSTIME DAHİLİYE EKİBİ

Referanslar

SORU BÖYLE YAKALANIR !

REFERANSLAR

SORU BÖYLE YAKALANIR !

TUS Eylül 2019 sınavı, Infotus Farmakoloji kitabının temeliyle; TUSTİME aktif, online ve offline derslerinin referans nitelikte olduğu bir sınav olarak nitelendirilebilir. 22 sorudan 18 tanesi net olarak İnfotus Farmakoloji kitabında yer almaktadır. Ayrıca İnfotus Farmakoloji, diğer dersler içinde yöneltilen farmakoloji sorularını da dahil edersek 28 soruyu net olarak yanıtladı.

Başta monoklonal antikorlar olmak üzere rutin derslerimizde ve TUS kampında birçok soruyu yakalamamız ve bize güvenen öğrencilerimizi farmakobaşarıya taşımamız bizim için çok yüz güldürücü bir sonuç oldu. İnsülin Deglutek preparatının ultra uzun etkili olduğunu, parsiyel mü-reseptör agonsitinin buprenorfin olduğunu ya da metilselülozun suyu absorbe ederek etki gösterdiğini ısrarla vurgulamıştık.

Sınav soruları, genel olarak orta-üst zorlukta olarak görülmektedir. Sınavdaki sürprizler; kardiyovasküler sistem farmakolojisinden bir önceki sınava kıyasla (1 soru) soru sayısının 4 soru olarak artması idi. Santral sinir sistemi farmakolojisinden, bir önceki sınava kıyasla (5 soru) daha az soru sorulması (3 soru) beklenmekte idi. Yakın zaman TUS sınavlarında fazla sorulmaya başlayan monoklonal antikorlardan yine farmakolojiden 3 tane soru soruldu. GIS farmakolojisi yine sınavın bankosu olmaya devam etti ve 1 soruyla bu sınavda karşımıza çıktı. Öte yandan genel farmakolojiden hiç soru gelmemesi ise tam anlamıyla bir sürpriz olarak görülse de diğer derslerde özellikle farmakodinamik tarafından sorulara rastladık. Yine her sınav banko olarak görülen toksikolojiden de 1 soru karşımıza çıktı.

Sınav, soru dağılımı açısından homojen bir yapı göstermemekte idi. Aynı zamanda, hatalı soru olmaması ise farmakoloji açısından sınavın olumlu taraflarından biriydi.

TUSTIME FARMAKOLOJİ EĞİTMENLERİ

Doç. Dr. Bülent DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖNAL

 

Soruların konulara göre dağılımı;

Genel Farmakoloji: 0

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 3

Santal Sinir Sistemi Farmakolojisi; 3

Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 4

Otakoid / NSAİD; 0

Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; 1

İmmün Sistem Farmakolojisi; 3

Endokrin Sistem Farmakolojisi; 1

Kemoterapötikler; 6

Toksikoloji: 1

TUSTIME FARMAKOLOJİ EĞİTMENLERİ

Doç. Dr. Bülent DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖNAL

REFERANSLAR

DİĞER SORULARA KAYNAK OLARAK;

Eylül 2019 TUS’una giren tüm hekim arkadaşlara başarılar diler ve sonuçların gönüllerince olmasını temenni ederiz.

Son zamanlardaki TUS ‘larda olduğu gibi Pediatri’de vaka sorularının ağırlıklı olduğu bir sınavdı. Otuz Pediatri sorusunun içerisinde bir tane çocuk psikiyatrisi, bir tane çocuk cerrahisi sorusu vardı. Pediatrinin tüm yan dallarından soru sorulmaya çalışılmış, soruların 22’sı vaka ağırlıklı olup, 8 tanesi klasik soru formatındaydı. Sorularda özellikle bilginin kullanılması ve vaka üzerinden olası tanıların sorgulanması ve irdelenmesi istenmekteydi. Sınavda bazı soruların pediatri yandal sınavı düzeyinde olduğu ve bu sınavdan etkilendiği dikkati çekiyordu. Pediatri de başarı için temel pediatri bilgisi yanında konunun irdelenmesi ve klinik yorum eklenerek düşünülmesi gerekmekteydi.

Pediatrinin alt bölümlerinden soru dağılımları açısından değerlendirildiğinde; sınavda genel pediatri, enfeksiyon hastalıkları ve onkoloji sorularının öne çıktığını, bunu diğer bölümlerin takip ettiğini görüyoruz. Soru dağılımı açısından; Genel pediatri 3, Enfeksiyon hastalıkları 3, Onkoloji 3, Yenidoğan 2, Solunum 2, Nöroloji 2, Gastroenteroloji 2, Endokrinoloji 2, Kardiyoloji 2, İmmunoloji 1, Metabolizma hastalıkları 1, Romatoloji 1, Hematoloji 1, Genetik hastalıkları 1, Çocuk acil 1, Çocuk yoğun bakım 1, Çocuk cerrahisi 1, Çocuk psikiyatrisi 1 soru mevcuttu.

İnfotus Pediatri diğer TUS ‘larda olduğu gibi bu sınavda da Pediatri sorularında ve diğer bölüm sorularına referans olmuştur.

Sınava giren tüm arkadaşlara başarılar diler ve sonuçların gönlünüzce olmasını dileriz.

Tustime Pediatri Editörleri

REFERANSLAR

İnfotus Pediatrinin Diğer Bölümlere Referansları

Temel Bilimler Referansları

Klinik Bilimler Referansları

Ağustos 2019 dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı geride bıraktık, hepimize geçmiş olsun. Umarım çok güzel bir sınav geçirmişsinizdir ve mutlu olacağınız bölümler kazanırsınız.

Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve İnfotus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, genel olarak bu sınavda çıkan soruların spot bilgi aramaktan ziyade konuların kavranıp kavranmamasını ölçmek üzere kurgulandığını ve zor olduğu söylenebilir.

Histoloji ve Embriyoloji bölümünden çıkan 8 sorunun 3 tanesinin Embriyoloji’den 5 tanesininse Histoloji’den geldiği görülmektedir. Bu sorulardan 1 tanesi kolay, 1 tanesi orta zorlukta, 5 tanesi zor ve 1 tanesi çok zor olarak dağılmıştır.

İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabı 5. Baskısından referanslar aşağıda sunulmuştur.

Referanslar

Son yıllarda yapılan diğer TUS’larda olduğu gibi, 2019 Eylül sınavında da  sorularının çoğunu, anatomik yapıların klinik bağlantılarının doğrudan ya da olgu sunumu şeklinde sorgulandığı sorular oluşturmuştur. 14 Anatomi sorusundan 7 tanesi bu şekilde hazırlanmıştır. Bu sınavın diğer sınavlardan farklı olarak dikkat çeken iki özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri 3 tane radyolojik anatomi sorusu olması diğeri de son yıllarda daha az soru gelen kas sorularındaki artıştır.

Soruların konulara göre genel dağılımına baktığımızda, daha önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi ile ilgili soruların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu konudan çıkan 4 tane soru bulunmaktadır. Bu soruların da çoğu periferik sinir sistemi ile ilgilidir. Genellikle her sınavda 3-4 dolaşım sorusu gelirken son sınavda bu sayı beklendiği gibi 4 olmuştur. Ancak diğer sınavlardan farklı olarak dolaşım sisteminin tüm ana başlıkları ile ilgili birer tane soru sorulmuştur. Önceki sınavlarla karşılaştırdığımızda kas sorularında bir artış söz konusudur (4 soru). Kemiklerle ilgili beklendiği gibi bir tane soru varken, bu sınavda soru gelmeyen konular eklem, solunum sistemi, ürogenital sistem, orbita ve kulak olmuştur. Sindirim sistemi genel olarak ortalama 2-3 sorunun geldiği bir konudur. Bu açıdan eylül sınavı diğer sınavlardan farklılık göstermektedir. Sınavın Anatomi açısndan çok zor veya zor olarak değerlendirilebilecek sorularının nisbeten az olduğunu (3 tane), orta derece ve kolay soruların çoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz.

Soruların zorluk derecelerine göre dağılımını değerlendirecek olursak 5 soru kolay, 6 soru için orta düzeyde, 3 soru için de çok zor diyebiliriz.

Kolay: Tarsal kemikler (os naviculare), N. musculocutaneus, Nasopharynx, Truncus pulmonalis ve V. femoralis

Orta: Femura tutunmadan art. coxa’ya hareket yaptıran kaslar, M. latissimus dorsi, N. occipitalis major, N. plantaris lateralis, A. suprascapularis, Nodi lymphoidei submentales

Zor: Corpus callosum, Fossa axillaris, M. puborectalis

Daha önceki sınavlarda çıkmış ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 7 tane soru bulunmaktadır (Tarsal kemikler, M. latissimus dorsi, N. musculocutaneus, N. occipitalis major, N. plantaris lateralis, A. suprascapularis, Fossa axillaris). Bu da eski sorulara çalışmanın önemini gösteriyor.

Sınavın genel değerlendirmesini yapacak olursak önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi en çok soru gelen konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar diğer konular bu sınavda oransal olarak değişkenlik göstermişse de sinir sitemi, kalp-dolaşım ve kas-iskelet sitemi ağırlıklı bir çalışma planı, her zaman için gelebilecek soruların önemli bir bölümünü kapsayacaktır. Soruların büyük bölümünün cevabını içeren TUSTIME infotus ANATOMİ kitabı bu çalışma için yeterlidir. Son yıllardaki diğer sınavlardan farklı olarak klinik anatomi sorularının ağırlık kazandığını ve önümüzdeki sınavlarda da bu tipte soruların daha çok geleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Anatomi’ye çalışırken konuların klinik bağlantılarına özellikle dikkat edilmelidir. Bu açıdan İnfotus serisinin diğer kitaplarındaki (Kadın Doğum, Genel Cerrahi vb.) anatomiyi ilgilendiren bilgileri de değerlendirmek faydalı olacaktır. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta da şekil soruları ya da radyolojik anatomi sorularıdır. Bu soruları yapabilmek içinde sadece metin çalışması yapmak yerine İnfotus Anatomi kitabındaki şekillere de bakmak gelebilecek soruların önemli bir bölümünü yapmak için yeterli olacaktır.

2019 Eylül TUS’u, zorluk açısından kolay ve orta derecede Anatomi sorularının çoğunlukta olduğu bir sınav olmuştur. 2018 Ağustos ve 2019 Şubat sınavındaki kadar olmasa da 6 tane klinik Anatomi sorusu sorulmuştur. Ayrıca daha önceki sınavlarda görülmeyen  sayıda (3) radyolojik Anatomi sorusu bulunmaktadır. Soru dağılımı açısından bakıldığında, genel olarak önceki sınavlardan farklı bir dağılım söz konusudur. Sinir sistemi soruları önceki sınavlardakine benzer şekilde 4 tane iken, geri kalan konular içinde kaslar bu sınavda öne çıkmaktadır. 2019 Eylül sınavı son yıllardaki sınavlar içinde, kas sorularının en ağırlıkta olduğu sınav olmuştur. Dolaşım sistemi soruları beklendiği gibi 4 tane olmakla birlikte bu sorular her konudan (kalp, arter, ven ve lenfatik) çıkmıştır. Bu sınavın bir başka özelliği de sindirim sistemi sorularının genelde beklenenden az olduğu, orbita, kulak, eklem, ürogenital sistem ve solunum sistemi sorularının bulunmadığı bir sınav olmasıdır. Sınavın zor olarak değerlendirilebilecek 3 sorusu bulunmaktadır. İNFOTUS Anatomi kitabımızın, daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da soruların büyük bölümüne cevap verdiği görülmektedir. Üstelik birçok soruda sorulan bilgi, İnfotus Anatomi kitabının değişik sayfalarında tekrar tekrar vurgulanmıştır.

İnfotus Anatomi kitabı dışında TUSTIME deneme soruları içinde de sınav konularına yakın sorular bulunmaktadır. Örneğin 69. deneme sınavında ayağın plantar yüzünde duyu kaybı olan bir hastada hasar gören sinirin sorgulandığı bir soru vardır. N. tibialis ve malleolus medialis ilişkisi ile sinirin ayak tabanında verdiği dallar zaten anatomi derslerinde özellikle vurgulanan konulardandır.

  1. Deneme soruları içinde n. musculocutaneus hasarında çalışmayan kasın sorulduğu bir soru bulunmaktadır.
  2. Deneme’de Waldeyer’in lenfatik halkası ile ilgili bir soru vardır. Bu yapıyı oluşturan lenfoid doku kitlelerinin yerleşim yerleri İnfotus Anatomi kitabında belirtilmekle birlikte Anatomi derslerinde de üzerinde durulan konulardandır.

Infotus Anatomi kitabı soruların önemli bir bölümünün cevaplarını içermekle birlikte deneme sınavlarının da TUS çalışmasına katkısının önemli olduğunu söyleyebiliriz.

  • Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 7 tane soru var.
  • Sinir sistemi ve kaslar en çok soru gelen konulardır. Bu açıdan 2019 Eylül sınavı diğer TUS’larından farklılık göstermektedir. Ayrıca bu sınavda sindirim sisteminden beklenenden daha az soru gelmiştir. Son yıllardaki diğer sınavlara benzer şeklide eklemlerden bu sınavda da soru çıkmamıştır. Ayrıca solunum sistemi, ürogenital sistem, orbita ve kulak sorusu da bulunmamaktadır.
  • Özellikle son birkaç sınavdan farklı olarak görülen bir başka dikkat çekici değişiklik de, kas sorularının sayısında bu sınavda artış olmasıdır.
  • Soruların dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

REFERANSLAR

Fizyolojiden, 10 sorunun 9’una ve diğer branşlardan da 7 soruya olmak üzere toplam 16 soruya sadece 5. Baskı TUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabımız net bir şekilde referans olmuştur.

Referans verdiğimiz soruların hepsi sınavdan önceki eğitimlerimizde, kampta ve deneme sınavlarında vurguladığımız çıkma ihtimali yüksek noktalar diye ifade ettiğimiz yerlerden geldi. Eminim ki TUSTİME seminerlerine katılan adaylarımız bu soruları kolaylıkla cevaplamışlardır.

Fizyoloji soruları konularına göre değerlendirildiğinde soru dağılımı dengeli olmuş.

Fizyoloji sorularında tartışmalı veya hatalı soru bulunmuyor.

Fizyoloji sorularına total olarak baktığımızda ortanın üstünde biraz zor bir sınav diyebiliriz.

TUSTİME INFOTUS FİZYOLOJİ anlaşılır, sade içeriği ve gerekli detay bilgileri içererek sınava hazırlık sürecinde güncel textbooklardaki bilgiyi sizlere ulaştırma özelliği ile TUS Fizyolojisi için kesinlikle yeterli bir kaynak olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Tüm meslektaşlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum…

Referanslar

Değerli Arkadaşlarımız,

Bir TUS daha geride kaldı.  Hepimize geçmiş olsun.

Sınavda mikrobiyoloji sorularını  değerlendirdiğimizde gördük ki; mikrobiyoloji adına,   bazı klasik beklenen soruların yanında,  en zor, en yapılamaz  soruların branşımızda sorulduğunu düşünüyoruz. Soruların karakteristiklerine baktığımızda bu soruların yıllardan beri süregelen TUS geleneğinden, dinamiğinden saptığı görülmektedir. TUS’un ölçme ve değerlendirmede ki alışılagelmiş yeteneği üst üste 3-4 sınavdan beri mikrobiyoloji adına bırakılmış, ancak 2000-3000 sayfalık textbookların kıyı köşelerindeki bilgiler sorulmaya başlanmıştır.  Uluslararası hiçbir sınavda sorulmayacak bu bilgilerin mikrobiyoloji adına sorulması nasıl bir stratejidir? Doğrusu anlam vermekte zorlanıyoruz.

Sorular zor muydu?  Evet zordu. Sınavda sorulan soruların beşi kolay, 6 sı orta, 6sı zor ve 5 i de çok zor karakterde idi. Ancak beklenen, gelmesi olası sorular da gelmiştir.  Ayrıca Infotus Mikrobiyoloji kaynak kitabımız diğer branşlardaki 15 soruya doğrudan referans olabilmiştir. Mikrobiyoloji adına tüm bu olumsuzluklara rağmen sınavda bir branş zor ise herkese zor olma gerçeği her zaman geçerlidir. Dileriz ki tüm zorluğuna rağmen sizlerin istediğiniz yerleştirmeyi getiren bir sınav olur.

Selam ve saygılarımızla…

MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRLERİ

REFERANSLAR

2019 Ağustos TUS Küçük Stajlar Değerlendirmesi

Öncelikle herkese geçmiş olsun. Küçük Stajlar için genel olarak orta zorlukta bir sınav geçirdik. Yine beklenmedik çok zor sorular sorulduğu gibi derslerde çokça vurguladığımız kolay sorular da bulunmaktaydı. Daha önceki sınavlardan farklı olarak Acil Tıp ve Radyoloji-Nükleer Tıp sorularının 5 tane sorulması bizi şaşırttı. Toplamda 26 soru sorması da Küçük Stajlar’ ın ihmal edilmemesi gereken bir ders olduğunu hatırlattı.

Sorular,  referanslar ve sorular hakkındaki yorumlarımız:

REFERANSLAR

樂威壯

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

Sınav Biyokimya açısından zor sayılabilecek bir sınavdı. Sınavın soru dağılımına baktığımızda; bu sınavda konulara göre soru dağılımı; Hücre ve organeller (1), Aminoasitler (4), Proteinler (4), Enzimler (1), Vitaminler (1), Hormonlar (2), Karbonhidratlar (4), Lipidler (4), Nükleik Asitler (1).

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

REFERANSLAR

REFERANSLAR

DİĞER BÖLÜMLERE REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş