Eylül 2021 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2021 Eylül TUS sınavı, Anatomi soruları açısından son yıllardaki diğer sınavlarla karşılaştırdığımızda farklı bir sınav olmuştur. Her ne kadar soru dağılımı önceki sınavlara benzerlik göstermekteyse de, sınavda genellikle çok soru gelen kas ve dolaşım sisteminden hemen hemen hiç soru gelmemiştir. Bu konuların yerine genellikle birer soru gelen kemik ve eklem konularından toplam dört soru (biri eski soru) çıkmıştır.

Sınava giren adayların zorlandığı konulardan olan nöroanatomiden gelen 5 sorudan üç tanesi tamamen aynı olmasa bile eski sorudur. Her sınavda ortalama 4-5 soru gelen sinir sistemi sorularının dağılımı da eski sınavlarla benzerlik göstermekte olup ağırlık üç soru ile periferik sinir sistemindedir.

Bu sınavın zor sorularından biri solunum sisteminden (larynx) çıkmıştır. Ancak bu soruda  istenilen bilgi hem İnfoTus Anatomi kitabında bulunan hem de derslerde vurgulanan bir konuya aittir. 2021 Eylül sınavında, a. tibialis posterior sorusu dışında kalp, arter,ven ve lenfatik sorusu yoktur. Aynı şekilde göz ve kulak ile ilgili de soru çıkmamıştır.

Sindirim sisteminden gelen 2 sorudan biri zor grupta, diğeri de orta dercede değerlendirilebilir. Zor olarak değerlendiridiğimiz soru bir Anatomi sorusundan çok Cerrahi sorusudur.  

Eylül 2021 TUS sınavında üriner sitem ve erkek genital sistemi ile ilgili de soru gelmemiştir. Kadın genital sisteminden çıkan iki soru da kolay sorular olup bunlardan biri eski sorudur.

TusTime kaynakları Anatomi sorularının tamamını cevaplamaktadır. Sınavda sorulan bilgilerin önemli bir bölümü de derslerde vurgulanmıştır. Bunun dışında İnfoTus Anatomi kitabının cevapladığı dört klinik soru vardır. Ayrıca 14 anatomi sorusundan 6 tanesi geçen yıl yaptığımız deneme sınavlarında ya doğrudan ya da benzer şekilde sorulmuştur. 

Sonuç olarak Eylül 2021 TUS sınavı, hazırladığımız kaynakları kullanan ve önerilen çalışma programını uygulayan adayların başarılı olacağının kanıtı olmuştur.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLAR İÇİN REFERANSLAR

Sınav orta-zor bir sınavdı. Toplamda 8 soru soruldu. Soruların konulara göre dağılımı şu şekildeydi;

Hücre:1

Epitel:1

Kas:1

Embriyoloji: 3 genital, üriner ve endokrin

Kan:1

Sindirim: 1

Bir histoloji, bir embriyoloji sorusu yorumlanarak çözülmesi beklenir şekilde kurgulanmışken, diğer sorular kitap bilgisi üzerine yapılandırılmıştı.

 

TUSTİME HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Merhaba sevgili arkadaşlar,

Uzun bir sınav süreci daha geride kaldı. Hepinizin gönlünüzce bir sonuç almanız dileğiyle fizyoloji sorularını değerlendirelim.

Öncelikle, bu sınavda fizyoloji soruları zor değildi, orta zorlukta bir sınavdı. Fizyoloji sorularında tartışmalı veya hatalı soru yoktu.

Fizyolojinin 10 sorunun 10’unu da TUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ ve İNFOTUS FİZYOLOJİ SORU BANKASI kitaplarımız net bir şekilde referans olmuştur.

Beklenmedik, atipik denilebilecek bir soru yoktu. Sadece, yaşlılıkta kardiyovasküler değişimler biraz farklı bir soruydu ama yaşla birlikte ateroskleroza bağlı nabız basıncı artışı olduğu rahatlıkla çıkarılabilecek bir bilgiydi. Ana başlıklar altında değerlendirildiğinde soruların konu dağılımı dengeliydi.

TUSTİME eğitimlerimizde ve kitaplarımızda özellikle vurguladığımız yerlerden soruların gelmesi oldukça sevindiricidir.  G proteini, kalsekestrin, arteriyal kompliyansın kan basıncına olan etkisi, her zaman söylediğimiz gibi asit salgısı, büyüme hormonunun metabolik etkileri beklenen bir konu, insülin ekzositozu ve ağrı iletimi eski iki sorunun yeni formatları olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek frekansta işitme kaybı ve yaşlılıkta kardiyovasküler değişimler ilk defa ve yeni soru olarak değerlendirebiliriz.

Diğer branşlardan temel bilimlerden 4 soruya, klinik bilimlerden de 2 soruya sadece TUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabı net referans olmaktadır.

COVİD-19 pandemisinde bir taraftan toplumun sağlığı için çalışıp emek veren diğer taraftan da imkân buldukça bu sınav sürecini yürütmeye çalışan siz değerli meslektaşlarıma güzel bir gelecek dilerim.

TUSTİME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

Sınav biyokimya açısından zorluk seviyesi  orta sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 22 biyokimya sorusunun 21 sorusuna referans vermek bizi mutlu etti. Bir soruda dahiliye, bir soruda kadın doğum kitabımızdan yardım aldık. Ayrıca İnfotus biyokimya kitabımız diğer branşlardan 6 soruya da referans olmuştur. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI


Kıymetli meslektaşlarımız,

 

Emeklerinizin karşılığını bulduğu bir sınav dönemi geçirmiş olmanızı temenni ederek 2021 Eylül TUS sınavı hakkındaki yorumlamamıza geçelim…

Bilindiği gibi atipik ve zor sorularıyla, TUS’a girenler tarafından temel branşların neredeyse her sınav en zor branşı olarak gösterilen mikrobiyolojnin, bu sınav döneminde daha çözülebilir sorularla karşımıza geldiği bir sınav geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Infotus mikrobiyoloji kaynak kitabı ile bu sınavdaki 22 mikrobiyoloji sorusuna referans verebilmekteyiz, diğer branşlardan da 11 soruya referans verebildik.

Elbette zorlayıcı ve atipik sorular olsa da sayıca geçmiş sınavlara bakınca bu soruların daha az olduğu bir sınav geçirdik. Dikkat çekici olan nokta zor soruların mevcut bilgilerimizle hedefe yönelik düşüldüğünde çözülebilir olmasıydı.

Önceki dönemlerdeki zor sorularda en fazla eleştiri yönelttiğimiz noktalardan birisi olan; mikrobiyolojinin beş ana branşının içerisinden çok derin ve spesifik noktalar sorulduğunda (örn: köpek parazitinin vektörü bir pirenin latince ismi gibi); hekimlerin meslek hayatına bir katkısı olmadığı gibi TUS’a çalışan ve emek veren herkesi zor durumda bırakan sınavlar atlatıyorduk. Bu açıdan bakıldığında son sınav özelinde mikrobiyoloji branşı olarak daha verimli bir sınav geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Ayrıca 89. Deneme sınavında sorduğumuz üç sorunun çok benzeri soruların çıkması, yine geçmiş deneme sınavlarında sorduğumuz ve çokça vurguladığımız konulardan soruların gelmesi, yine üzerinde çok durduğumuz Francisella – sistein mevzusu, melanin’in hangi mantarın virülans faktörü olduğu gibi sorular da eski TUS sınav sorularını çözmenin önemini bize göstermektedir.

 

Sınavı atlatan tüm hekimlerimizin sonuçlarının gönüllerince olması en büyük temennimizdir. Yeni sınav dönemine hazırlanan yol arkadaşlarımızın ise bu sınav sorularından çıkartmalarını istediğimiz en önemli mesaj; deneme sınavlarını sonuçları ne olursa olsun çözmekten vazgeçmemeniz ve soruları açıklamalarıyla birlikte çok iyi analiz etmeniz olacaktır. Pek tabii ki geçmiş dönemlerdeki TUS sorularını çözmenin ve analiz etmenin de öneminin yadsınamaz bir gerçeklik olduğu aşikârdır.

 

Sonuçlar nasıl olursa olsun sizler için en hayırlı ve sizleri en mutlu edecek şekilde Eylül 21’ TUS sürecini tamamlamanız dileğiyle…

 

TUSTIME MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRLERİ

 

Mikrobiyoloji sorularının zorluk dağılımı (Kişisel görüşlerimiz olduğunu belirtmek isteriz):

KOLAY: 8

ORTA: 10

ZOR: 4

TOPLAM:22

REFERANSLAR

DİĞER TEMEL BRANŞ REFERANSLARI

Sınav kolay-orta bir sınavdı.Sistemik patolojiden 11 soru geldi.GİS patolojisi(2 soru),Genitoüriner sistem patolojisi(2 soru),Kadın genital sistem patolojisi(1 soru),Meme hastalıkları (1 soru),SSS patolojisi(3 soru),Deri patolojisi(1 soru),Kas iskelet patolojisi(1 soru) soruları geldi.Endokrin patolojisinden soru gelmedi

Soruların sadece 2 tanesi spot bilgi sorusu idi.6 soru vaka sorusu olarak geldi.Bir soru şekil sorusu olarak soruldu.

Eski TUS soruları artık modifiye edilerek soruluyor.Özellikle son 10 yılda sorulan sorular birbirini takip eder tarzda geliyor. Son sınavlarda çıkan soruları etraflıca çalışmak çok faydalı olacaktır.

5 soruda morfoloji,mikroskopi bilgisi sorgulanırken;3 soruda hastalık kliniğini bilmemiz istendi.

 

TUSTİME PATOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

TUS 2021 Sonbahar sınavı, Infotus Farmakoloji kitabı temelinde; TUSTİME aktif, online ve offline derslerinin referans nitelikte olduğu bir sınavdı. 22 sorudan 21 tanesi net olarak İnfotus Farmakoloji kitabında yer almaktadır. Ayrıca İnfotus Farmakoloji, diğer dersler içinde yöneltilen farmakoloji sorularını da dahil edersek 26 soruyu net olarak yanıtladı.

Rutin derslerimizde ve TUS kampında birçok soruyu yakalamamız ve çoğu soruyu da içeren konuların üstünde durmamız bizim için çok yüz güldürücü bir sonuç oldu. Kampımızda ve derslerimizde; betanekolün idrar retansiyonunda kullanımı, esmololün yarılanma ömrü ve biyoyrarlanımı nedeniyle sürekli IV infüzyon olarak kullanımı, organofosfat intoksikasyonu bulgularını, mirtazapinin atipik antidepresan olduğundan dolayı seksüel disfonksiyona daha az neden olduğunu, SSRI ilaçlar ile MAO inhibitörlerinin kullanımının serotonin sendromuna neden olduğunu ısrarla vurgulamıştık.

Sınav soruları, genel olarak kolay-orta zorlukta olarak görülmektedir. Sınavdaki sürpriz; genel farmakoloji konusundan karbamazepinin oto-indüksiyon metabolizasyonu ile ilgili 1 soru gelmesi idi.

 

Sınav, soru dağılımı açısından homojen bir yapı göstermemekte idi. Aynı zamanda, hatalı soru olmaması ise farmakoloji açısından sınavın olumlu taraflarından biriydi.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımızın başarılı bir sınav geçirdiğini umuyoruz.

Dahiliye adına toplam 25 dahiliye artı  4 adet enfeksiyon hastalıkları sorusu bulunmakta idi.

Toplamda ;25 dahiliye sorusunun 23 ‘ü ve 4 enfeksiyon hastalıkları sorusunun da 2 tanesi İnfotus Dahiliye 8. Baskıda mevcuttu.

Soru dağılımları

 • Kardiyoloji –3 soru
 • Göğüs Hastalıkları -5 soru
 • Endokrinoloji- 3 soru
 • Gastroenteroloji-4 soru
 • Hematoloji-2 soru
 • Onkoloji-2 soru
 • Nefroloji-3 soru Hepsi glomeruler hastalıklar
 • Romatoloji-2 soru
 • Geriatri-1 soru
 • Enfeksiyon hastalıkları -4 soru

Ayrıca İnfotus dahiliye 8. Baskı ve Vaka kampı dahiliye kitabımız Klinik bilimlerde ;

 • Pediatri -11 soru
 • Genel cerrahi- 8 soru
 • Kadın doğum -2 soru
 • Küçük stajlar -2 soru cevaplamıştır.

Toplamda Klinik bilimlerden 48 soruya referans olmuştur.

Temel Bilimlerde ise İnfotus dahiliye 8. Baskı ve Vaka kampı dahiliye kitabımız;24 soruya referans olmuştur.

 • Fizyoloji -2 soru
 • Biyokimya – 2 soru
 • Mikrobiyoloji-1 soru
 • Patoloji -8 soru
 • Farmakoloji-11 soru

Deneme sınavlarımız ve Infotus Dahiliye konu kitabımız bu referanslara dahil değildir.

 • Deneme sınavlarımızdan 91. Deneme 21. Soru — PPI ve yan etki sorusu
 • İnfotus Dahiliye Soru bankamızdan Hemokromatozis soruları üst düzey sıralama atlatan sorular olup vurgulanmış sorulardır.

Dahiliye ekibi olarak toplam 72 soruya referans olarak başarılı bir sınav dönemi geçirdiğimizi paylaşmak bizleri mutlu etmiştir.

Umarız her meslektaşımız hayatı boyunca mutlu olacağı yerleri kazanır ve hep mutlu olur.

Saygılarımızla

TUSTIME DAHİLİYE EĞİTMENLERİ

REFERANSLAR

DAHİLİYE KÜÇÜK STAJLAR REFERANSLARI

DAHİLİYE PEDİATRİ REFERANSLARI

DAHİLİYE GENEL CERRAHİ REFERANSLARI

DAHİLİYE KADIN DOĞUM REFERANSLARI

DAHİLİYE FİZYOLOJİ REFERANSLARI

DAHİLİYE BİYOKİMYA REFERANSLARI

DAHİLİYE PATOLOJİ REFERANSLARI

DAHİLİYE FARMAKOLOJİ REFERANSLARI

Değerli meslektaşlarım,

Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Hayatınızda zorlu dönemeçlerden birisi olan TUS sınavına girdiniz ve TUS sınavının stresini geride bıraktınız. Şimdiye kadar verdiğiniz tüm emeklerin karşılığını almanız, gönlünüzden geçen uzmanlık eğitimini kazanmak ve hayallerinize kavuşmanızı ümit ederiz.

Sınavı değerlendirdiğimizde; 30 pediatri sorusunun, bir tanesi çocuk psikiyatrisi konularından geriye kalanların ise pediatri konularından geldiğini görmekteyiz. Soru dağılımları açısından; Yenidoğan: 3 soru, Acil-Yoğun Bakım: 3 soru, Romatoloji: 3 soru, Enfeksiyon: 2 soru, Hematoloji: 2 soru, Onkoloji: 2 soru, Nöroloji: 2 soru, Allerji: 2 soru, Kardiyoloji: 2 soru, Genetik: 1 soru, Aşı:1 soru, Gastroenteroloji: 1 soru, Metabolizma: 1 soru, İmmunoloji: 1 soru, Nefroloji: 1 soru, Göğüs hastalıkları: 1 soru, Endokrinoloji: 1 soru olacak şekilde sorulduğunu görmekteyiz. Soruların yarısını vaka soruları şeklinde, yarısı ise klasik bilgi sorgulanması şeklinde sorgulandığını görmekteyiz.

Herkesin gönlünden geçen sonuçların alınması dileklerimizle…

Saygılarımızla

 

TUSTİME PEDİATRİ EDİTÖRLERİ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarımıza öncelikle geçmiş olsun.

 

Sınava genel olarak baktığımızda diğer branşlardan farklı olarak ayrıntılı bilgi sorularının daha fazla olduğu olduğunu söyleyebiliriz.

Küçük stajlar sorularında son yıllara benzer şekilde bilgiyi klinik içinde sorgulayan sorular ağırlıktaydı. Derslerimizde vurguladığımız gibi hastalıkları kliniği ile düşünmeyi artık küçük stajlar için de olmazsa olmaz kabul edebiliriz.

Derslerde birebir anlattığımız, bunu sorabilirler diye vurguladığımız birçok konu sınavda sorulmuş olduğunu görmek bizleri memnun etti, yine sadece INFOTUS KÜÇÜK STAJLAR kitabı 230 sayfada uç/detay bilgi soruları dışında diğer soruların tamamına referans oldu. Kitabı hazırlarken kolay tekrar edilebilir kitabımız TUS için ne kadar yeterli olduğunu bir kez daha ispatladı.

Genel olarak orta ve zor soruların ağırlıklı olarak sorulduğu bu sınav Küçük Stajlar bölümün TUS için önemli olduğunu ve düzenli çalışma gerektirdiğini kursiyerlerimize hatırlatmak istiyoruz.  Herkesin istediği uzmanlığı ulaşması dileklerimizle…

REFERANSLAR

2021 SONBAHAR TUS DEĞERLENDİRMESİ

Sınav kolay-orta bir sınavdı.Obstetriden 5 soru, jinekolojiden 5 soru,reprodüktif endokrinolojiden 1 soru,onkolojiden 1 soru geldi.

Obstetri sorularından 3 tanesi klinik uygulama bilgisini sorguluyordu.2 tanesi bilgi sorusu idi.

Endokrinden 3 soru beklerken 1 sorunun olması şaşırtıcıydı.Soruların daha çok klinik deneyim gerektiren bilgilere kayması bu dağılımı oluşturmuş olabilir.Zor soru yoktu.Özellikle son 10 yılda çıkan TUS sorularının modifiye edilmiş halleri soruldu.

TUSTIME KADIN DOĞUM EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş