Mart 2022 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2022 İlkbahar sınavı bir önceki sınava göre daha zor Anatomi sorularının bulunduğu bir sınav olmuştur. Zaten adayların çoğu da temel bilimlerde Anatomi sorularının zor olduğunu söylemektedir.

Soruların genel dağılımına baktığımızda 2 kemik, 1 eklem, 2 kas, 1 solunum, 2 dolaşım, 1 sindirim, 1 ürogenital ve 4 sinir sistemi sorusu vardır. Bu açıdan bakıldığında dengeli bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz.

Soruları zorluk derecelerine göre değerlendirecek olursak, 4 kolay, 5 orta , 4 zor ve 1 tanede çok zor soru bulunmaktadır. Sorulardan iki tanesi (üreter, a. uterina komşuluğu ve omuz çevresindeki arteriyel anastomoz soruları) daha önceki sınavlarda da sorgulanmış bilgiler içermektedir.

Soruların önemli bir bölümü hem İnfotus Anatomi kitabında cevapları bulunan hem de derslerde anlattığımız ve özellikle vurguladığımız konulardan gelmiştir. Örneğin n. obturatorius’un duyu dallarının dağılım bölgesinin bir sınavda sorulacağını hem uzun dönem derslerde hem de kamp derslerinde vurgulamıştım.

Soruların bir bölümünü yapabilmek için de sadece kitabı çalışmak değil aynı zamanda dersleri de takip etmek gereklidir. Ligamentum vocale sorusu buna bir örnek olarak verilebilir. Derslerde bu konudan soru beklediğimi belirtip konuyu açıklayan 3 boyutlu animasyonlar da göstermiştim.

İnfotus Anatomi kitabında bulunan ve derslerde anlattığım bilgilerle cevaplanabilecek diğer branşlar içinde 3 soru bulunmaktadır. Ayrıca deneme sınavlarında doğrudan ya da dolaylı olarak sınavda çıkan soruların yapılmasını sağlayan bilgiler bulunmaktadır.

Sonuç olarak ilk bakışta zor görünen sorular olmakla birlikte, sınava Tustime kaynaklarından hazırlanan, dersleri takip eden ve çalışma önerilerimize dikkat eden adayların bu bilgilerle 14-15 net soru yapabileceğini söyleyebiliriz.

TUSTİME ANATOMİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLAR İÇİN REFERANSLAR

Histoloji ve Embriyoloji branşından gelen sorular, genel olarak değerlendirildiğinde, kolay-orta düzeyde olduğu, bir tane sinir sistemi embriyolojisine ilişkin sorunun zor olarak kabul edilebileceği görülmektedir. Ayrıca kemikleşme ile ilgili soru hatalı olarak görünmektedir.

Soru dağılımlarına bakıldığında;
Hücre: 1
Kemik-kıkırdak: 2
Genel embriyoloji: 2
Sinir sistemi embriyolojisi: 1
Üriner sistem: 1
İmmün sistem: 1

Şeklinde dağıldığı izlenmiştir.

Sorulara İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabı tek başına doğrudan yanıt verebildiği için, ek bir açıklamaya ihtiyaç olmadan aşağıdaki soru açıklamalarına kitabın ilgili bölümleri konulmuştur.

REFERANSLAR

Merhaba kıymetli meslektaşlarım,
Yorucu bir sınav maratonunu geride bıraktığınız için hepinize geçmiş olsun. Sınav geride kaldı. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepinizin gönlünüzce bir sonuç almanız dileğiyle fizyoloji sorularını değerlendirelim.
Öncelikle, bu sınavda fizyoloji soruları daha çok orta ve kolay sorulardan oluşmuştu. Fizyoloji sorularında tartışmalı veya hatalı soru yoktu.
Fizyolojideki 10 sorunun 10’unu da TUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ ve İNFOTUS FİZYOLOJİ SORU BANKASI kitaplarımız net bir şekilde referans olmuştur.
Beklenmedik, atipik denilebilecek bir soru yoktu. Nerdeyse sadece kampımızı can kulağı ile dinleyen bir aday bile soruların tamamını yapabileceği düzeyde bir sınavdı. Mesela bazal gangliyonlardan ballismus /hemiballusmus sorusu, ateş regülasyonda preoptik nükleus sorusu, depo edilmeyen hormon progesteron sorusu, hipotalamo-hipofizer sistemde artan prolaktin sorusu, ereksiyonda ACh, NO sorusu gibi pek çok soru kampımızdaki derste vurguladığımız yerlerdi ve sordular.
Bu arada TUSTİME olarak yıllardan beri Fizyoloji ve Histoloji&Embriyoloji derslerimiz konu paylaşımı olarak değil tamamen bağımsız bir şekilde ilgili branşların hocaları tarafından anlatılmaktadır. Histoloji&embriyoloji sorularının o alana spesifik olarak daha belirgin olması, yıllardır yaptığımız uygulamanın kursiyerlerimiz için ne kadar değerli olduğunu bu sınavda da bir kez daha net olarak gördük.
Ana başlıklar altında değerlendirildiğinde soruların konu dağılımı dengeliydi.
TUSTİME eğitimlerimizde ve kitaplarımızda özellikle vurguladığımız yerlerden soruların gelmesi oldukça sevindiricidir.
Diğer branşlardan da biyokimyada 1 soruya, dahiliyeden 6 soruya, cerrahiden 1 soruya sadece TUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabı net olarak referans olmaktadır.
Emeklerinin karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kıymetli olan siz değerli meslektaşlarıma, güzel bir gelecek dilerim.

TUSTİME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.
Sınav biyokimya açısından zorluk seviyesi orta sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 22 biyokimya sorusunun 21 sorusuna referans vermek bizi mutlu etti. Bir soruda dahiliye, bir soruda pediatri, bir soruda da fizyoloji kitabımızdan yardım aldık. Ayrıca İnfotus Biyokimya kitabımız diğer branşlardan 9 soruya da referans olmuştur. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.
Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI


Değerli meslektaşlarım, emeklerinizin karşılığını bulduğu bir Mart 2022 TUS dönemi geçirmiş olmanız dileğimle soru değerlendirmesine geçmek istiyorum:
Son iki sınavdır sorulan atipik olmayan mikrobiyoloji sorularının aksine seçiciliği tartışılabilecek zorlukta soruların bulunduğu mikrobiyoloji soruları bizleri karşıladı. Zor ve atipik sorular bulunmasına rağmen mikrobiyoloji sorularına kaynaklarımızla 22 soruda 18 soruya net referanslar verdik. Yine klinik branşlar içerisinde 8 soruda ve diğer temel branşlardan da 3 soruya tam referanslar vererek, mikrobiyoloji kaynak kitaplarımızla toplamda 29 soruya doğrudan yanıtlar ile kursiyerlerimize yardımcı olmaya gayret ettik. Sınav süreci sonlandığında sizleri en mutlu edecek sonuçları aldığınızı görmeyi gönülden temenni ederim.

TUSTIME MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Değerli Meslektaşlarım,

Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

Sınav orta zorlukta bir sınavdı. Sistemik patolojiden 11 soru geldi. GİS patolojisi (3 soru), Üriner sistem patolojisi (2 soru), Kadın genital sistem patolojisi 1 soru), Erkek genital sistem patolojisi(1 soru), Meme hastalıkları (1 soru), SSS patolojisi (1 soru), Deri patolojisi (1 soru) soruları geldi.Endokrin patolojisinden 1 soru geldi.

89. Soru çelişkiliydi.

REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarımız,

Zorlu bir dönemin ardından zorlu bir sınavı geride bıraktık. İçinde bulunduğumuz ve savaş verdiğimiz pandemi döneminin etkisi ile adaptasyon sorunlarımız ön plana çıktıysa da gerek online gerek offline eğitimlerle bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçladık.

2022 Mart TUS, İnfoTUS Farmakoloji kitabı, TUSTİME aktif ve offline dersleri ile kamp derslerinin ağırlıklı soru sayısını refere ettiği bir sınav oldu. 22 Farmakoloji sorusundan 20 tanesi net bir biçimde İnfoTUS Farmakoloji kitabında referanslı idi. Ayrıca İnfoTUS Farmakoloji, diğer disiplinlerdeki 14 soru ile birlikte toplam 34 soruya net referans olmuştur.

Gerek derslerimizde gerek TUS kampımızda gerek referans kitabımız İnfoTUS Farmakoloji ile, çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen hekim arkadaşlarımız ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Alosetronun, diyare ile seyreden İBS tedavisinde kullanıldığı, Latanoprostun, glokom tedavisinde kullanıldığı, Lityumun, bipolar bozuklukta tercih edildiği, Donepezilin, AChE inhibitörü olarak etki gösterdiği, Duloksetin ve Milnasipranın, fibromyaljide net endikasyonlarının olduğu, Kinidinin, QT intervalini uzattığını, Empaglifozin gibi SGLT-2 inhibitörlerinin, glikozüri yaptığını net olarak ifade ettik.

Mart TUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta-zor hattında nitelendirilebilecek sorular idi. Atipik ve net ezbere dayalı bazı soruların varlığı sürpriz olarak karşımıza çıkmıştır ve eleyicilikten ziyade “zorlayıcı” olarak ifade edilebilir. Antibiyotikler ile ilgili; Aztreonamın, kistik fibrözde inhaler kullanım endikasyonu gibi en güncel textbooklarda dahi yer almayan ve amikasinin doz bağımlı etkisi gibi, 2 atipik sorunun gelmesi ve MAS reseptörü ile ilgili alan dışını andıran soru da bu “zorlayıcılık” tanımını destekler niteliktedir.

Bunlarla birlikte nistatinin, lokal kullanımı her ne kadar İnfoTUS Farmakolojide de aktarılmış olsa da Katzung, Goodman and Gilman, Rang and Dale gibi textbooklarda lokal uygulamanın yanı sıra oral kandida gibi endikasyonlarda, “lokal olarak etki etse dahi”, oral yol ile de uygulandığı vurgulanmaktadır. Bunların yanı sıra, piyasada mevcut formu da “oral süspansiyon” olarak anıldığından dolayı, bahsi geçen soru tartışmalara açıktır.

TUSTİME Farmakoloji Eğitmenleri

Soruların Konulara Göre Dağılımı:

Genel Farmakoloji:

Otonom Sinir Sistemi :3

Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi :3

Hormonlar 4

Santral Sinir Sistemi: 3

Otakoidler 3

NSAII (Non Steroid Anti İnflamatuar İlaçlar)

Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi

Kemoterapötikler : 5

İmmün Modülator İlaçlar

Hematopoetik Sistem Farmakolojisi İle İlgili Önemli İlaçlar

Astim Tedavisi İle İlgili Önemli İlaçlar

Toksikoloji 1

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımızın başarılı bir sınav geçirdiğini umuyoruz.

TOPLAM 29 SORU – (5 SORU ENFEKSİYON-Geriatri -1 SORU İMMNÜNOLOJİ)
Toplam 23 dahiliye sorusuna 23 referans İnfotus Dahiliye, Vaka kampı, İnfotus Soru Bankasında mevcuttur.
6 adet enfeksiyon-geriatri ve immünoloji sorusunun 3 sine net referans –Vaka kampı ve İnfotus Dahiliye 9. baskıda mevcuttur.
Zor olan onkoloji kromogranin A ve Tamponad olsa bile pulsus paradoksus olmayan durumlar soru bankamız ve notlarımızda mevcuttur.
Soru dağılımları, Toplam 23 saf Dahiliye sorusunun, 22 tanesi notlarımızda ve soru bankalarımızda mevcuttur.
6 adet enfeksiyon-geriatri ve immünoloji sorusunun 3 tanesi yine notlarımız ve soru bankalarımızda mevcuttur.
5 Kardiyoloji-1 zor 4 kolay
5 endokrin –Kolay ve orta
3 Göğüs Hastalıkları-Kolay
3 Nefroloji-1 zor, 2 Kolay
4 Gastroenteroloji-Kolay
3 Hematoloji-Onkoloji-Kolay

Dahiliye ekibi olarak toplam 65 soruya referans olarak başarılı bir sınav dönemi geçirdiğimizi paylaşmak bizleri mutlu etmiştir.

Umarız her meslektaşımız hayatı boyunca mutlu olacağı yerleri kazanır ve hep mutlu olur.

Saygılarımızla

TUSTIME DAHİLİYE EĞİTMENLERİ

REFERANSLAR

DAHİLİYE KÜÇÜK STAJLAR REFERANSLARI

DAHİLİYE PEDİATRİ REFERANSLARI

DAHİLİYE GENEL CERRAHİ REFERANSLARI

DAHİLİYE FİZYOLOJİ REFERANSLARI

DAHİLİYE BİYOKİMYA REFERANSLARI

DAHİLİYE PATOLOJİ REFERANSLARI

DAHİLİYE FARMAKOLOJİ REFERANSLARI

Bir TUS sınavı daha geride kaldı. Sınava giren tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun. Umarım yoğun emek harcayarak hazırlandıkları bu sınavda başarılı sonuçlar alırlar ve herkes gönlünden geçen yere yerleşir.
Sınavda pediatri soruları son dönemdeki TUS’ta sorulan soruların formatında olup ve vaka ağırlıklı sorular dikkat çekmekteydi. Pediatrinin 30 sorusunun, 17 tanesi vaka sorusu olup, 2 tanesi önermelerin verildiği bilgilerin irdelendiği, 1 tanesi eşleştirmelerin yapıldığı ve 10 tanesi ise klasik soru formatında hazırlanmıştı.
Sorulan ağırlık dereceleri açısından bakacak olursak, soruların çoğunluğu kolay-orta zorlukta idi. Eski TUS soruları ve benzeri şeklinde soruların varlığı dikkat çekiciydi. Buda TUS sınavına hazırlanma döneminde mutlaka eski TUS sorularının ayrıntılı çalışılması gerçeğini tekrar hatırlatmaktaydı.
Soruların bölümlere göre dağılımına bakıldığında, pediatrinin yandalları arasında soruların dağıldığı, pediatrinin genel konularından emzirme/anne sütü-beslenmeden soru geldiği, fakat sağlıklı çocuk izlemi, büyüme-gelişme, aşılar ve yandallardan nefrolojiden soru sorgulanmadığı dikkat çekiciydi.
Pediatri kaynaklarından sınava hazırlanan meslektaşlarımızın bu sorulara rahatlıkla cevap verdiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca pediatri bilgileri ile diğer derslerdeki sorulara da doğru cevaplar vermeleri bizleri mutlu etmektedir.
Sınav sonuçlarının gönlünüzce olmasını dileriz.

 

Pediatri Editörleri

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

KLİNİK BİLİMLER SORULARINA VERİLEN REFERANSLAR

TEMEL BİLİMLER SORULARINA VERİLEN REFERANSLAR

Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun.
Sınavda genel cerrahi soruları son dönemdeki TUS’ta sorulan soruların formatında olduğu görüldü. Genel cerrahinin 24 sorusu içerisinde 4 vaka sorusu vardı, bir formül sorusu vardı ve uzun zamandır sorulmuyordu. 2 özofagus hastalıkları ile ilgili kolay, bilgi içeren sorular soruldu.
Meme kanseleri, meme enfeksiyonları, karaciğer apseleri ve sigmoid kolon divertikülitleri ile ilgili vaka yaklaşımını irdeleyen kolay- orta zorlukta sorular soruldu. Son iki TUS sınavında cerrahi alan enfeksiyonları konusu zor düzeyde sorular sorulduğunu görmekteyiz. Tiroid hastalıkları sorusu kolay bir soruydu. Boyun penetran travmalı hastaya yaklaşımla ilgili zor bir algoritma sorusu geldi. Bu soru yandalda sorulmuş bir soru. Soru çözüm derslerimizde sürekli yandal
sorusu çözmemizin faydalarını bu soru ile gördük. Toplamda 3 soru anatomi ve fizyoloji soruları olarak karşımıza geldi ve kolay sorulardı. Dalak hastalıkları son 5 TUS sınavında mutlaka bir soru gelmekte. Dalak fonksiyonlarını irdeleyen kolay bir soruydu. Psödamiksoma peritonei etiyolojisi daha önceki TUS sınavlarında soruldur ve orta-zorlukta bir soruydu. Benign anorektal hastalıklar son yıllarda her sınavda bir soru ile karşımıza çıkmaktadır. Bu sınavda anal fissür ile ilgili bilgi
içeren önerme sorusu soruldu. Derslerimizde, vaka kamplarında ve soru çözüm derslerimizde bire bir anlattığımız, bunu sorabilirler diye vurguladığımız birçok konu sınavda karşımıza çıktı.
Infotus kitabımız genel cerrahi için yeterli bir kaynak olduğunu ispatladı.
Genel olarak orta düzeyde soruların ağırlıklı olarak sorulduğu bu sınavı kursiyerlerimizin rahatlıkla cevaplandırabileceğini düşünüyoruz.
Umarız her meslektaşımız hayatı boyunca mutlu olacağı yerleri kazanır ve hep mutlu olur.

Saygılarımızla
TUSTIME GENEL CERRAHİ EĞİTMENLERİ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarımıza öncelikle geçmiş olsun.

Klinik bilimler sorularına genel olarak baktığımızda önceki sınavlardan biraz daha temel bilgilerin sorgulandığı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Küçük stajlar sorularını ise orta zorlukla soruların ağırlıkta olduğunu ve zor olan birkaç sorunun dışında beklediğimiz soruların ağırlıkta olduğunu düşünüyoruz.

Küçük stajlar sorularında son yıllara benzer şekilde bilgiyi klinik içinde sorgulayan sorular ağırlıktaydı. Derslerimizde vurguladığımız gibi hastalıkları kliniği ile düşünmeyi artık küçük stajlar için de olmazsa olmaz kabul edebiliriz.

Derslerde birebir anlattığımız, bunu sorabilirler diye vurguladığımız birçok konu sınavda karşımıza çıktı. Infotus kitabımız K. Stajlar için yeterli bir kaynak olduğunu ispatladı. Kitabı hazırlarken kolay tekrar edilebilir kitabımız TUS için ne kadar yeterli olduğunu bir kez daha ispatladı.

Sınav soruları eski TUS’larda sorgulanan bilgilerin klinik içine yerleştirilmesi ön planda olan sorular olduğu için Küçük stajlarda çok soru çözmenin ve deneme sınavlarının önemini tekrar vurgulamak istiyoruz. Genel olarak orta düzeyde soruların ağırlıklı olarak sorulduğu bu sınavı kursiyerlerimizin rahatlıkla cevaplandırabileceğini düşünüyoruz.

Herkesin istediği uzmanlığı ulaşması dileklerimizle…

REFERANSLAR

Sınav kolay-orta bir sınavdı. Obstetriden 5 soru,  Jinekolojiden 2 soru, Reprodüktif endokrinolojiden 4 soru, Onkolojiden 1 soru geldi.

Bu TUS için söylenebilecek en net ifade direk bilgi sorularının fazlalığıydı. Zor soru yoktu. Uzun süredir olmadığı kadar eski TUS sorusu vardı. 3 tane eski TUS sorusu soruldu.

Derslerimizde anlatılmayan, TUS kampında anlatılmayan ve notumuzda olmayan soru yoktu.

TUSTIME KADIN DOĞUM EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş