Mart 2022 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2022 İlkbahar sınavı bir önceki sınava göre daha zor Anatomi sorularının bulunduğu bir sınav olmuştur. Zaten adayların çoğu da temel bilimlerde Anatomi sorularının zor olduğunu söylemektedir.

Soruların genel dağılımına baktığımızda 2 kemik, 1 eklem, 2 kas, 1 solunum, 2 dolaşım, 1 sindirim, 1 ürogenital ve 4 sinir sistemi sorusu vardır. Bu açıdan bakıldığında dengeli bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz.

Soruları zorluk derecelerine göre değerlendirecek olursak, 4 kolay, 5 orta , 4 zor ve 1 tanede çok zor soru bulunmaktadır. Sorulardan iki tanesi (üreter, a. uterina komşuluğu ve omuz çevresindeki arteriyel anastomoz soruları) daha önceki sınavlarda da sorgulanmış bilgiler içermektedir.

Soruların önemli bir bölümü hem İnfotus Anatomi kitabında cevapları bulunan hem de derslerde anlattığımız ve özellikle vurguladığımız konulardan gelmiştir. Örneğin n. obturatorius’un duyu dallarının dağılım bölgesinin bir sınavda sorulacağını hem uzun dönem derslerde hem de kamp derslerinde vurgulamıştım.

Soruların bir bölümünü yapabilmek için de sadece kitabı çalışmak değil aynı zamanda dersleri de takip etmek gereklidir. Ligamentum vocale sorusu buna bir örnek olarak verilebilir. Derslerde bu konudan soru beklediğimi belirtip konuyu açıklayan 3 boyutlu animasyonlar da göstermiştim.

İnfotus Anatomi kitabında bulunan ve derslerde anlattığım bilgilerle cevaplanabilecek diğer branşlar içinde 3 soru bulunmaktadır. Ayrıca deneme sınavlarında doğrudan ya da dolaylı olarak sınavda çıkan soruların yapılmasını sağlayan bilgiler bulunmaktadır.

Sonuç olarak ilk bakışta zor görünen sorular olmakla birlikte, sınava Tustime kaynaklarından hazırlanan, dersleri takip eden ve çalışma önerilerimize dikkat eden adayların bu bilgilerle 14-15 net soru yapabileceğini söyleyebiliriz.

TUSTİME ANATOMİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 1. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 154, 159″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 2. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 122, 123 -” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 3. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 45 – Deneme Sınavı 90, Soru 5″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 5. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 260, 264″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 6. Deneme Sınavı 86 , Soru 5″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 7. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 527″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 8. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 436 – Deneme 96, Soru 13″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 9. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 492, 495″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 10. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 207 – Deneme Sınavı 93, Soru 10″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 11. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 276, 395″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 12. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 20″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 14. Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 292″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞLAR İÇİN REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 31: Infotus Anatomi 8. baskı, Sayfa 446″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 103: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 484 – Deneme Sınavı 90, Soru 9″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 116: Infotus Anatomi 8. Baskı, Sayfa 185″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

Histoloji ve Embriyoloji branşından gelen sorular, genel olarak değerlendirildiğinde, kolay-orta düzeyde olduğu, bir tane sinir sistemi embriyolojisine ilişkin sorunun zor olarak kabul edilebileceği görülmektedir. Ayrıca kemikleşme ile ilgili soru hatalı olarak görünmektedir.

Soru dağılımlarına bakıldığında;
Hücre: 1
Kemik-kıkırdak: 2
Genel embriyoloji: 2
Sinir sistemi embriyolojisi: 1
Üriner sistem: 1
İmmün sistem: 1

Şeklinde dağıldığı izlenmiştir.

Sorulara İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabı tek başına doğrudan yanıt verebildiği için, ek bir açıklamaya ihtiyaç olmadan aşağıdaki soru açıklamalarına kitabın ilgili bölümleri konulmuştur.

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 15: Infotus Histoloji&Embriyoloji 8.Baskı, Sayfa 16″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

15. Proteazom tarafından yıkılan proteinleri işaretleyen molekül nedir?

Yanıt: Ubikuitin

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 16: Infotus Histoloji&Embriyoloji 8.Baskı, Sayfa 44″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

16. Kemikte osteoprogenitör hücrelerin bulunduğu yer?

Yanıt: Periosteum

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 17: Infotus Histoloji&Embriyoloji 8.Baskı, Sayfa 47″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

17.

Epifizden diafize doğru kemikleşme aşamaları sıralaması.

Yanıt: Proliferasyon – Hipertrofi – Kalsifikasyon – Rezorpsiyon (Hatalı)

Aşağıdaki kaynakta görülebileceği üzere kalsifikasyon kemikleşmenin son aşamasıdır. 

Öte yandan kemiğe dönüşme olmadan kalsifiye kıkırdak aşaması da söz konusudur (bakınız aşağıda verilen referans). Sınav sorusunda bu ayırım aranmadığı için, temel kemiğe dönüşüm aşaması kalsifikasyon son aşama olarak algılanmaktadır. Eğer soruda “kalsifikasyon bölgesi” yerine “kalsifiye kıkırdak bölgesi” denseydi, soru doğru olabilirdi. Ancak bu haliyle hatalı olarak durmaktadır.  

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 18: Infotus Histoloji&Embriyoloji 8.Baskı, Sayfa 62″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

18. Embriyo gelişiminde zona pellucidanın kaybolduğu aşama.

Yanıt: Blastokist aşaması

Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 19: Infotus Histoloji&Embriyoloji 8.Baskı, Sayfa 65″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

19. Embriyonik gelişimin 3. Haftasında gerçekleşen olay.

Yanıt: Gastrulasyon

 Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 20: Infotus Histoloji&Embriyoloji 8.Baskı, Sayfa 101″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

20. Medulla spinalis ön boynuz motor nöronlarının geliştiği embriyolojik yapı nedir?

Yanıt: Bazal (ventral) plak

 Zorluk Derecesi: Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 21: Infotus Histoloji&Embriyoloji 8.Baskı, Sayfa 207″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

21. Böbrekte pedicellerin arasında işaretli yapıların ne olduğu.

Yanıt: Slit diyaframı

 Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 22: Infotus Histoloji&Embriyoloji 8.Baskı, Sayfa 183″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

22. Afferent lenfatik damara sahip immün organ.

Yanıt: Lenf düğümü

 Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal]

Merhaba kıymetli meslektaşlarım,
Yorucu bir sınav maratonunu geride bıraktığınız için hepinize geçmiş olsun. Sınav geride kaldı. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepinizin gönlünüzce bir sonuç almanız dileğiyle fizyoloji sorularını değerlendirelim.
Öncelikle, bu sınavda fizyoloji soruları daha çok orta ve kolay sorulardan oluşmuştu. Fizyoloji sorularında tartışmalı veya hatalı soru yoktu.
Fizyolojideki 10 sorunun 10’unu da TUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ ve İNFOTUS FİZYOLOJİ SORU BANKASI kitaplarımız net bir şekilde referans olmuştur.
Beklenmedik, atipik denilebilecek bir soru yoktu. Nerdeyse sadece kampımızı can kulağı ile dinleyen bir aday bile soruların tamamını yapabileceği düzeyde bir sınavdı. Mesela bazal gangliyonlardan ballismus /hemiballusmus sorusu, ateş regülasyonda preoptik nükleus sorusu, depo edilmeyen hormon progesteron sorusu, hipotalamo-hipofizer sistemde artan prolaktin sorusu, ereksiyonda ACh, NO sorusu gibi pek çok soru kampımızdaki derste vurguladığımız yerlerdi ve sordular.
Bu arada TUSTİME olarak yıllardan beri Fizyoloji ve Histoloji&Embriyoloji derslerimiz konu paylaşımı olarak değil tamamen bağımsız bir şekilde ilgili branşların hocaları tarafından anlatılmaktadır. Histoloji&embriyoloji sorularının o alana spesifik olarak daha belirgin olması, yıllardır yaptığımız uygulamanın kursiyerlerimiz için ne kadar değerli olduğunu bu sınavda da bir kez daha net olarak gördük.
Ana başlıklar altında değerlendirildiğinde soruların konu dağılımı dengeliydi.
TUSTİME eğitimlerimizde ve kitaplarımızda özellikle vurguladığımız yerlerden soruların gelmesi oldukça sevindiricidir.
Diğer branşlardan da biyokimyada 1 soruya, dahiliyeden 6 soruya, cerrahiden 1 soruya sadece TUSTİME İNFOTUS FİZYOLOJİ kitabı net olarak referans olmaktadır.
Emeklerinin karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kıymetli olan siz değerli meslektaşlarıma, güzel bir gelecek dilerim.

TUSTİME FİZYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 23: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 16 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 23″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 24: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 94 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 151″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 25: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 129 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 260″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 26: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 218 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 484″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 27: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 159 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 319″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 28: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 178 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 16″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 29: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 214 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 443″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 30: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 247 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 517″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 31: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 63 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 92″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 32: Infotus Fizyoloji 8. Baskı, Sayfa: 67 – Infotus Fizyoloji Soru Bankası, Sayfa: 113″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.
Sınav biyokimya açısından zorluk seviyesi orta sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 22 biyokimya sorusunun 21 sorusuna referans vermek bizi mutlu etti. Bir soruda dahiliye, bir soruda pediatri, bir soruda da fizyoloji kitabımızdan yardım aldık. Ayrıca İnfotus Biyokimya kitabımız diğer branşlardan 9 soruya da referans olmuştur. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.
Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 33: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 134″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]33.

Konusu : Metabolizma
Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 35: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 158, 160″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]35.

Konusu : Karnonhidratlar
Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 36: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 111, 116″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]36.

Konusu : Nükleotid Metabolizması
Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 37: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 30, 31″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]37.

Konusu : Genom Organizasyonu ve Gen İfadesi
Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 38: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 69 – Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 618″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]38.

Konusu : Aminoasitler
Zorluk Derecesi : 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 39: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 65, 66″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]39.

Konusu : Aminoasitler
Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 40: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 83 – Infotus Patoloji 7. Baskı, Sayfa 267″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]40.

Konusu : Proteinler
Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 41: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 56, 83″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]41.

Konusu : Proteinler
Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 42: Deneme Sınavı 92, Soru 33″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]42.

Konusu : Diğer
Zorluk Derecesi :

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 43: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 206, 207″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]43.

Konusu : Lipidler
Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 44: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 95 – Biyokimya Ders Slayt Notu” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]44.

Konusu : Proteinler
Zorluk Derecesi : Çok zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 45: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 187″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]45.

Konusu : Lipidler
Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 46: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 96, 226, 227″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]46.

Konusu : Proteinler
Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 54: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 60, 235″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]54.

Konusu : Vitaminler
Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 47: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 59″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]47.

Konusu : Aminoasitler
Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 48: Infotus Fizyoloji 7. Baskı, Sayfa 182, 184″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]48.

Konusu : Hormonlar
Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 49: Infotus Fizyoloji 7. Baskı, Sayfa 151″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]49.

Konusu : Karbonhidratlar
Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 50: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 102″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]50.

Konusu : Proteinler
Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 51: Infotus Pediatri 8. Baskı, Sayfa 51 – Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 476″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]51.

Konusu : Hormonlar
Zorluk Derecesi : Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 52: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 441″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]52.

Konusu : Hormonlar
Zorluk Derecesi : Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 53: Infotus Biyokimya 7. Baskı, Sayfa 123, 135″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″]53.

Konusu : Enzimler
Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Soru 15: Infotus Biyokimya 7. Baskı sayfa 13″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Soru 23: Infotus Biyokimya 7. Baskı sayfa 241″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Soru 28: Infotus Biyokimya 7. Baskı sayfa 153″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Soru 26: Infotus Biyokimya 7. Baskı sayfa 246″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Soru 29: Infotus Biyokimya 7. Baskı sayfa 240″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 49: Infotus Biyokimya 7. Baskı sayfa 151″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 50: Infotus Biyokimya 7. Baskı sayfa 67″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 72: Infotus Biyokimya 7. Baskı sayfa 32″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 94: Infotus Biyokimya 7. Baskı sayfa 211″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”85″][/ultimate_modal]

Değerli meslektaşlarım, emeklerinizin karşılığını bulduğu bir Mart 2022 TUS dönemi geçirmiş olmanız dileğimle soru değerlendirmesine geçmek istiyorum:
Son iki sınavdır sorulan atipik olmayan mikrobiyoloji sorularının aksine seçiciliği tartışılabilecek zorlukta soruların bulunduğu mikrobiyoloji soruları bizleri karşıladı. Zor ve atipik sorular bulunmasına rağmen mikrobiyoloji sorularına kaynaklarımızla 22 soruda 18 soruya net referanslar verdik. Yine klinik branşlar içerisinde 8 soruda ve diğer temel branşlardan da 3 soruya tam referanslar vererek, mikrobiyoloji kaynak kitaplarımızla toplamda 29 soruya doğrudan yanıtlar ile kursiyerlerimize yardımcı olmaya gayret ettik. Sınav süreci sonlandığında sizleri en mutlu edecek sonuçları aldığınızı görmeyi gönülden temenni ederim.

TUSTIME MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 55. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa: 48″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 55: SARS-CoV-2 için yeni geliştirilen antijen testinin duyarlılık ve özgüllüğünün sorgulandığı soru

Konusu : Temel mikrobiyoloji

Zorluk Derecesi : Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 57. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa: 184″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 57: İshal yakınması ile başvuran ve kanlı agarda beta hemolitik koloniler oluşturan patojen normal atmosferik ortamda ürüyor, oksidazı pozitif, patojen hangisi olabilir sorusu

Konusu : Bakteriyoloji

Zorluk Derecesi : Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 58. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 39″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 58: Sıvı mikrodilüsyon yöntemi ile yapılan çalışmada minimum bakterisidal konsantrasyo (MBK)n ve minimum inhibitör konsantrasyon (MIK) tanımlarının sorgulandığı soru

Konusu : Temel Mikrobiyoloji

Zorluk Derecesi : Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 59. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 133″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 59: Soğukta zenginleştirme yöntemi hangi mikroorganizma için kullanılır.

Konusu : Bakteriyoloji

Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 60. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 34″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 60: Pnömokok pnömonisi ile başvuran hastaya hangi antibiyotik verilmez sorusu

Konusu : Temel mikrobiyoloji

Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 61. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 154″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 61: Bronkopnömoni yapan gram negatif diplokok hangisidir sorusu

Konusu : Bakteriyoloji 

Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 62. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 160 ve 175″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 62: Kommensal, zorunlu,zoonotik ve çevresel bakteriler ile ilgili eşleştirme sorusu

Konusu : Bakteriyoloji 

Zorluk Derecesi : Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 63. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 201″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 63: Nörosifilizi bulunan hastaya VDRL çalışılmasına rağmen negatif sonuçlanan ve sonrasında ne yapılması gerektiğini sorgulayan soru

Konusu : Bakteriyoloji 

Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 64. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 236″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 64: Antiviral ilaç mekanizması, hangisi doğrudur sorusu

Konusu : Viroloji

 Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 65. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 254″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 65: Viral proteinlerin hangisinin enterotoksin olduğu sorusu

Konusu : Viroloji

 Zorluk Derecesi : Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 68. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 304″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 68: Mantar enfeksiyonunun tanısında kullanılan yöntemlerden hangisi yanlıştır sorusu

Konusu : Mikoloji 

 Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 69. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 317″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 69: Hangi mantar sferül oluşuturur sorusu

Konusu : Mikoloji 

 Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 70. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 317″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 70: Makrofaj içerisinde maya hücreleri hangisidir sorusu

Konusu : Mikoloji 

 Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 71. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 338 ve 354″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 71: Hangi parazitin kanda rastlanması az olasıdır sorusu

Konusu : Parazitoloji 

 Zorluk Derecesi : Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 72. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 359″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 72: Helmint larvalarının görülme yerleri ile ilgili hangisi yanlıştır sorusu

Konusu : Parazitoloji 

 Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 73. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 256″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 73: Brucella serolojisi testi 1:80 çıkan hastanın konvelesan dönemde antikorunun kaç çıkması durumunda akut enfeksiyon tanısı konabilir sorusu

Konusu : İmmünoloji

 Zorluk Derecesi : Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 75. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 85 ve 86″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 75: Hangisi virus savunmasında rol oynamaz sorusu

Konusu : İmmünoloji

 Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 76. Infotus Mikrobiyoloji 7.baskı, Sayfa 162 ve 163″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]SORU 76: Hangi bakteriye ait örnek laboratuvara gönderilirken biyogüvenlik açısından lab’a bilgi verilmesi gerekir.

Konusu : Temel mikrobiyoloji/Bakteriyoloji

 Zorluk Derecesi : Orta

[/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 15. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, sayfa 63″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 15: İstenmeyen proteinlerin protezomlarda yıkılmasını sağlayan protein

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 32. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, sayfa 380″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 32: Vücut sıcaklığının otokontrolünü kaybetmesi ile ilgili fizyoloji sorusu

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 114. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 376 ve TÜMTUS Mikrobiyoloji Sayfa 274
 – Deneme Sınavı 93, Soru 74″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 114: Hangi antihelmintik kalsiyum girişini arttırır sorusu..

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 76. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 130″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 76: Gazlı gangren etkeni ile ilgili hangisi yanlış verilmiştir sorusu…

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 1. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 183″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 1: Denize giren hastanın bacağında deri ve yumuşak doku enfeksiyonu öyküsü mevcut, etken patojen hangisi olabilir sorusu…

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 2. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 132″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 2: Seyahat öyküsü bulunan hastada kronik ishal gelişmiştir, hangi patojen en az olasılıkla etkendir sorusu..

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 3. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 176″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 3: Hiper-IgE tanısı ile takip edilen hastada hangi etken en az olasılıkla pnömoni yapar sorusu …

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 4. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 163″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 4: Hangi bakteriler Brucella testleri ile çapraz reaksiyon yapar sorusu …

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 23. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 62″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 23: Hangi antikor mast hücresinin  yüzeyine bağlıdır sorusu…

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 29. Tümtus Mikrobiyoloji, Sayfa 22″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 29: Hangi aşının yaşlı hastalara rutin uygulamasına gerek yoktur sorusu…

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 56. Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 27″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 56: MRSA ile yumuşak doku enfeksiyonu bulunan hastanın tedavisine hangisi…

[/ultimate_modal]

Değerli Meslektaşlarım,

Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

Sınav orta zorlukta bir sınavdı. Sistemik patolojiden 11 soru geldi. GİS patolojisi (3 soru), Üriner sistem patolojisi (2 soru), Kadın genital sistem patolojisi 1 soru), Erkek genital sistem patolojisi(1 soru), Meme hastalıkları (1 soru), SSS patolojisi (1 soru), Deri patolojisi (1 soru) soruları geldi.Endokrin patolojisinden 1 soru geldi.

89. Soru çelişkiliydi.

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 77: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 485, 486″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Santral Sinir Sistemi
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 78: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 24″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Hücre Hasarı
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 79: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 25″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Hücre Hasarı
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 80: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 24, 25″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Hücre Hasarı
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 81: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 45″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Hücre Hasarı
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 82: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 45″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Hematolojik Hastalıklar
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 83: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 321″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Üriner Sistem Patolojisi
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 84: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 85″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Hematolojik Hastalıklar
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 85: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 235″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Solunum Sistemi
Zorluk Derecesi: Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 86: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 312″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Üriner Sistem Patolojisi
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 87: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 342″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Erkek Genital Sistem Patolojisi
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 88: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 374″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Meme Patolojisi
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 90: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 388″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Endokrin Sistem Patolojisi
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 97: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 254″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: GIS Patolojisi
Zorluk Derecesi: Orta-Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 91: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 425″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Deri Patolojis
Zorluk Derecesi: Kolay-Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 92: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 100″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: İmmün Sistem Hastalıkları
Zorluk Derecesi: Orta-Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 93: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 481″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: SSS Patolojisi
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 94: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 411″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Endokrin Sistem Patolojisi
Zorluk Derecesi: Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 95: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 259″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: GIS Patolojisi
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 96: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 136″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: Neoplazi
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 98: Infotus Patoloji 6. Baskı, Sayfa 254″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″ btn_txt_color=”#ffffff”]Konusu: GIS Patolojisi
Zorluk Derecesi: Orta-Zor

[/ultimate_modal]

Değerli meslektaşlarımız,

Zorlu bir dönemin ardından zorlu bir sınavı geride bıraktık. İçinde bulunduğumuz ve savaş verdiğimiz pandemi döneminin etkisi ile adaptasyon sorunlarımız ön plana çıktıysa da gerek online gerek offline eğitimlerle bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçladık.

2022 Mart TUS, İnfoTUS Farmakoloji kitabı, TUSTİME aktif ve offline dersleri ile kamp derslerinin ağırlıklı soru sayısını refere ettiği bir sınav oldu. 22 Farmakoloji sorusundan 20 tanesi net bir biçimde İnfoTUS Farmakoloji kitabında referanslı idi. Ayrıca İnfoTUS Farmakoloji, diğer disiplinlerdeki 14 soru ile birlikte toplam 34 soruya net referans olmuştur.

Gerek derslerimizde gerek TUS kampımızda gerek referans kitabımız İnfoTUS Farmakoloji ile, çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen hekim arkadaşlarımız ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Alosetronun, diyare ile seyreden İBS tedavisinde kullanıldığı, Latanoprostun, glokom tedavisinde kullanıldığı, Lityumun, bipolar bozuklukta tercih edildiği, Donepezilin, AChE inhibitörü olarak etki gösterdiği, Duloksetin ve Milnasipranın, fibromyaljide net endikasyonlarının olduğu, Kinidinin, QT intervalini uzattığını, Empaglifozin gibi SGLT-2 inhibitörlerinin, glikozüri yaptığını net olarak ifade ettik.

Mart TUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta-zor hattında nitelendirilebilecek sorular idi. Atipik ve net ezbere dayalı bazı soruların varlığı sürpriz olarak karşımıza çıkmıştır ve eleyicilikten ziyade “zorlayıcı” olarak ifade edilebilir. Antibiyotikler ile ilgili; Aztreonamın, kistik fibrözde inhaler kullanım endikasyonu gibi en güncel textbooklarda dahi yer almayan ve amikasinin doz bağımlı etkisi gibi, 2 atipik sorunun gelmesi ve MAS reseptörü ile ilgili alan dışını andıran soru da bu “zorlayıcılık” tanımını destekler niteliktedir.

Bunlarla birlikte nistatinin, lokal kullanımı her ne kadar İnfoTUS Farmakolojide de aktarılmış olsa da Katzung, Goodman and Gilman, Rang and Dale gibi textbooklarda lokal uygulamanın yanı sıra oral kandida gibi endikasyonlarda, “lokal olarak etki etse dahi”, oral yol ile de uygulandığı vurgulanmaktadır. Bunların yanı sıra, piyasada mevcut formu da “oral süspansiyon” olarak anıldığından dolayı, bahsi geçen soru tartışmalara açıktır.

TUSTİME Farmakoloji Eğitmenleri

Soruların Konulara Göre Dağılımı:

Genel Farmakoloji:

Otonom Sinir Sistemi :3

Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi :3

Hormonlar 4

Santral Sinir Sistemi: 3

Otakoidler 3

NSAII (Non Steroid Anti İnflamatuar İlaçlar)

Gastrointestinal Sistem Farmakolojisi

Kemoterapötikler : 5

İmmün Modülator İlaçlar

Hematopoetik Sistem Farmakolojisi İle İlgili Önemli İlaçlar

Astim Tedavisi İle İlgili Önemli İlaçlar

Toksikoloji 1

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 99: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 254″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Otakoidler
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 100: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 20, 316″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Kemoterapötikler
Zorluk Derecesi: Orta
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 101: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 202″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Santral Sinir sistemi Farmakolojisi
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 102: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 64″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 103: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 58, 61″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi
Zorluk Derecesi: Orta
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 104: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 61″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 105: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 199″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi
Zorluk Derecesi: Orta
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 106: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 200″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 107: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 546″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″] [/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 108: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 236″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 109: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 119″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 111: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 273″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Otakoidler
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 112: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 302″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Kemoterapötikler
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 113: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 286″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Kemoterapötikler
Zorluk Derecesi: Orta
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 114: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 308″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Kemoterapötikler
Zorluk Derecesi: Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 120: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 166″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Hormonlar
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 115: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 328″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Hormonlar
Zorluk Derecesi: Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 116: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 156″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Hormonlar
Zorluk Derecesi: Zor
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 117: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 166″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Hormonlar
Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 118: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 348″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Toksikoloji
Zorluk Derecesi: Orta
[/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 100: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 224″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 23: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 28″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 30: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 46, 117, 248″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 36: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 333″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 60: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 294″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 64: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 315″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 9: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 105″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 13: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 268″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 36: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 198″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 55: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 260″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 56: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 283″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 63: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 93″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 79: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 216″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 99: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 227″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımızın başarılı bir sınav geçirdiğini umuyoruz.

TOPLAM 29 SORU – (5 SORU ENFEKSİYON-Geriatri -1 SORU İMMNÜNOLOJİ)
Toplam 23 dahiliye sorusuna 23 referans İnfotus Dahiliye, Vaka kampı, İnfotus Soru Bankasında mevcuttur.
6 adet enfeksiyon-geriatri ve immünoloji sorusunun 3 sine net referans –Vaka kampı ve İnfotus Dahiliye 9. baskıda mevcuttur.
Zor olan onkoloji kromogranin A ve Tamponad olsa bile pulsus paradoksus olmayan durumlar soru bankamız ve notlarımızda mevcuttur.
Soru dağılımları, Toplam 23 saf Dahiliye sorusunun, 22 tanesi notlarımızda ve soru bankalarımızda mevcuttur.
6 adet enfeksiyon-geriatri ve immünoloji sorusunun 3 tanesi yine notlarımız ve soru bankalarımızda mevcuttur.
5 Kardiyoloji-1 zor 4 kolay
5 endokrin –Kolay ve orta
3 Göğüs Hastalıkları-Kolay
3 Nefroloji-1 zor, 2 Kolay
4 Gastroenteroloji-Kolay
3 Hematoloji-Onkoloji-Kolay

Dahiliye ekibi olarak toplam 65 soruya referans olarak başarılı bir sınav dönemi geçirdiğimizi paylaşmak bizleri mutlu etmiştir.

Umarız her meslektaşımız hayatı boyunca mutlu olacağı yerleri kazanır ve hep mutlu olur.

Saygılarımızla

TUSTIME DAHİLİYE EĞİTMENLERİ

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 1: Infotus Mikrobiyoloji 7.Baskı, Sayfa 183″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 2: Infotus Mikrobiyoloji 7.Baskı, Sayfa 132″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 3: Infotus Mikrobiyoloji 7.Baskı, Sayfa 176 – Vaka Kampı Soruları Kitabı: Sayfa 130, Soru 6″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 4: Infotus Mikrobiyoloji 7.Baskı, Sayfa 163″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 5: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 158″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Göğüs Hastalıkları
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 6: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 160″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Göğüs Hastalıkları
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 7: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 124, 226″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Göğüs Hastalıkları
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 8: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 80, 81″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Kardiyoloji
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 9: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 96″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Kardiyoloji
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 10: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 43″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Kardiyoloji
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 11: Infotus Dahiliye Soru Bankası, Sayfa 79, Soru 183″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Kardiyoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 12: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 644 – Vaka Soruları, Gastroenteroloji, Vaka 10, Sayfa 102″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 13: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 634 – Infodus Dahiliye Soru Bankası, Sayfa 104, Soru 223 – Deneme Soruları 3, Sayfa 363, Soru 94 ve Sayfa 392 94. Soru açıklaması” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 14: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 661″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 15: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 668-669″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 16: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 471, 28″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 17: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 436, 441, 448″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 18: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 492″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 19: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 444″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 20: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 335, 336, 337″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 21: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 421, 427″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 22: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 470, 471″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 23: Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 62″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 24: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 262, Infotus Mikrobiyoloji 7. Baskı, Sayfa 62″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Romatoloji
Zorluk Derecesi: Kolay


[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 25: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 295, 296″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Konu: Romatoloji
Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 26: Infotus Dahiliye 9. Baskı, sayfa 541, 542″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 27: Infotus Pediatri 8. Baskı, Sayfa 443″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 28: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 584 – Infotus Dahiliye Soru Bankası, Sayfa 623, Soru 21 ve soru 22″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 29: Vaka Soruları, Sayfa 124, 125″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

DAHİLİYE KÜÇÜK STAJLAR REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 39: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 676″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

DAHİLİYE PEDİATRİ REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 53: Infotus Dahiliye Soru Bankası, Sayfa 193, Soru 114″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 55: Vaka Soruları Kitabı, Sayfa 151, Soru 21″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 60: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 344″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 61: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 449″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 62: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 452″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 63: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 50″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 66: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 639″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 69: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 211″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

DAHİLİYE GENEL CERRAHİ REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 74: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 569″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 75: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 564″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 77: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 411″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 80: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 586″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 84: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 460″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 85: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 628″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 87: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 624-626″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 93: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 682″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 95: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 689″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 97: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 76″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 101: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 168″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 103: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 441-443″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

DAHİLİYE FİZYOLOJİ REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 25: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 554″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 26: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 435″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

DAHİLİYE BİYOKİMYA REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 51: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 476″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 52: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 442″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

DAHİLİYE PATOLOJİ REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 77: Infotus Dahiliye Soru Bankası, Sayfa 630, Soru 39″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 82: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 383″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 84: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 340″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 85: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 249″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 86: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 589″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 95: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 416″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

DAHİLİYE FARMAKOLOJİ REFERANSLARI

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 115: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 424″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 117: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 502″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 118: Infotus Dahiliye 9. baskı, Sayfa 671″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 119: Deneme Sınav 1, Sayfa 128, Soru 13″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 120: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 502″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

Bir TUS sınavı daha geride kaldı. Sınava giren tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun. Umarım yoğun emek harcayarak hazırlandıkları bu sınavda başarılı sonuçlar alırlar ve herkes gönlünden geçen yere yerleşir.
Sınavda pediatri soruları son dönemdeki TUS’ta sorulan soruların formatında olup ve vaka ağırlıklı sorular dikkat çekmekteydi. Pediatrinin 30 sorusunun, 17 tanesi vaka sorusu olup, 2 tanesi önermelerin verildiği bilgilerin irdelendiği, 1 tanesi eşleştirmelerin yapıldığı ve 10 tanesi ise klasik soru formatında hazırlanmıştı.
Sorulan ağırlık dereceleri açısından bakacak olursak, soruların çoğunluğu kolay-orta zorlukta idi. Eski TUS soruları ve benzeri şeklinde soruların varlığı dikkat çekiciydi. Buda TUS sınavına hazırlanma döneminde mutlaka eski TUS sorularının ayrıntılı çalışılması gerçeğini tekrar hatırlatmaktaydı.
Soruların bölümlere göre dağılımına bakıldığında, pediatrinin yandalları arasında soruların dağıldığı, pediatrinin genel konularından emzirme/anne sütü-beslenmeden soru geldiği, fakat sağlıklı çocuk izlemi, büyüme-gelişme, aşılar ve yandallardan nefrolojiden soru sorgulanmadığı dikkat çekiciydi.
Pediatri kaynaklarından sınava hazırlanan meslektaşlarımızın bu sorulara rahatlıkla cevap verdiklerini söyleyebiliriz. Ayrıca pediatri bilgileri ile diğer derslerdeki sorulara da doğru cevaplar vermeleri bizleri mutlu etmektedir.
Sınav sonuçlarının gönlünüzce olmasını dileriz.

 

Pediatri Editörleri

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 43: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 27″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

43.

Konu: Otizm

Bölüm: Çocuk psikiyatrisi/Gelişimsel pediatri

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 44: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 188″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

44.

Konu: Demir eksikliği anemisi risk faktörleri

Bölüm: Hematoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 45: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 432, 433″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

45.

Konu: Anjioödem tanısı

Bölüm: Allerji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 46: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 413″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

46.

Konu: IPEX

Bölüm: İmmunoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 47: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 353″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

47.

Konu: Seratonin sendromu

Bölüm: Acil-zehirlenmeler

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 49: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 394″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

49.

Konu: Mukopolisakkaridoz

Bölüm: Metabolizma

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 50: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 363, 375, 376″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

50.

Konu: Üre siklus defekti

Bölüm: Metabolizma

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 51: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 34″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

51.

Konu: Emzirme

Bölüm: Anne sütü-Beslenme

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 52: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 271″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

52.

Konu: Rh uyuşmazlığı profilaksisi

Bölüm: Yenidoğan

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 53: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 342″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

53.

Konu: Oksijen verme yöntemleri

Bölüm: Acil- Yoğun bakım

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 54: Kamp Notu.” overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

53.

Konu: MIS-C sendromu

Bölüm: Acil- Yoğun bakım /Romatoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 55: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 356″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

55.

Konu: Zehirlenme-antidot

Bölüm: Acil- Yoğun bakım

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 56: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 113 – İnfotus Farmakoloji, 8. Baskı, sayfa 281 – İnfotus Mikrobiyoloji, 8. Baskı, sayfa 28″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

56.

Konu:MRSA tedavisi

Bölüm: Enfeksiyon

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 57: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 115″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

57.

Konu: Difteri tedavisi

Bölüm: Enfeksiyon

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 58: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 513, 514″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

58.

Konu: Yenidoğanda solunum sıkıntısı

Bölüm: Solunum/Yenidoğan

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 59: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 425″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

59.

Konu: Astım prediktif indeksi

Bölüm: Allerji

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 60: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 209″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

60.

Konu: Von-Willebrand hastalığı

Bölüm: Hematoloji

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 61: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 577″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

61.

Konu: Kraniofaringioma

Bölüm: Onkoloji/Endokrinoloji

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 62: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 581″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

62.

Konu: Uygunsuz ADH sendromu

Bölüm: Endokrinoloji

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 63: Infotus Farmakoloji, 8. Baskı, Sayfa 93″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

63.

Konu: Levosimendan 

Bölüm: Kardiyoloji/Yoğun bakım

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 64: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 265″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

64.

Konu: İndometazin kontrendikasyonları

 Bölüm: Yenidoğan/Kardiyoloji

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 65: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 172″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

65.

Konu: Alfa-1-antitripsin eksikliği

Bölüm: Gastroenteroloji

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 66: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 154, 155″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

66.

Konu: Çölyak hastalığı tarama

Bölüm: Gastroenteroloji

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 67: İnfotus Genel cerrahi, 8. Baskı, Sayfa 51″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

67.

Konu: İnsensibl sıvı kaybı

Bölüm: Yenidoğan

 

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 68: İnfotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 161″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

68.

Konu: Dehidratasyon klinik değerlendirme

Bölüm: Acil- Yoğun bakım

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 69: İnfotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 477, 478″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

69.

Konu: SLE tanı

Bölüm: Romatoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 70: İnfotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 303″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

70.

Konu: Katılma nöbeti-demir eksikliği

Bölüm: Nöroloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 71: İnfotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 302″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

71.

Konu: Hiperekspreksia

Bölüm: Nöroloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 72: İnfotus Biyokimya, 8. Baskı, Sayfa 32″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

72.

Konu: Missense mutasyon

Bölüm: Genetik

[/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

KLİNİK BİLİMLER SORULARINA VERİLEN REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 16: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 598, 599″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 16:

Konu: Hiperkalsemi

Bölüm: Dahiliye

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 18: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 219″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 18:

Konu: MEN

Bölüm: Dahiliye

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 20: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 206″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 20:

Konu: Hemostaz

Bölüm: Dahiliye

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 22: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 599″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 22:

Konu: Hiperparatiroidi

Bölüm: Dahiliye

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 23: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 420″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 23:

Konu: IgE-mast hücresi

Bölüm: Dahiliye

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 27: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 443″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 27:

Konu: İnce bazal mebran hastalığı

Bölüm: Dahiliye

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 74: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 459″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 74:

Konu: Metabolik asidoz

Bölüm: Genel cerrahi

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 75: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 597″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 75:

Konu: Düzeltilmiş kalsiyum

Bölüm: Genel cerrahi

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 84: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 594,595,596″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 84:

Konu: Graves hastalığı

Bölüm: Genel cerrahi

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 101: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 512″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 101:

Konu: Bronşektazi

Bölüm: Küçük Stajlar

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 103: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 577″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 103:

Konu: Bitemporal hemianopsi

Bölüm: Küçük Stajlar

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 110: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 524″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 110:

Konu: Fetal dolaşım

Bölüm: Kadın Doğum

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 113: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 290, 291″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Klinik Bilimler Soru 113:

Konu: Meningomyelosel riski

Bölüm: Kadın Doğum

[/ultimate_modal]

TEMEL BİLİMLER SORULARINA VERİLEN REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 26: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 576″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 26:

Konu: Hipotalamo-hipofiz hormon düzenlenmesi

Bölüm: Fizyoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 28: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 205,206, 213″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 28:

Konu: Hemostaz

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 118: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 172″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 118:

Konu: Trientin

Bölüm: Farmakoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 50: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 172″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 50:

Konu: Alfa-1-antitripsin eksikliği

Bölüm: Biyokimya

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 51: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 51″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 51:

Konu: FGF23

Bölüm: Biyokimya

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 71: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 131″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 71:

Konu: Cryptosporidium

Bölüm: Mikrobiyoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 78: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 518″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 78:

Konu: Prusya mavisi

Bölüm: Patoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 82: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 201″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 82:

Konu: Polistemia vera

Bölüm: Patoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 94: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 46″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 94:

Konu: Adiponektin

Bölüm: Patoloji

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Temel Bilimler Soru 101: Infotus Pediatri, 8. Baskı, Sayfa 301″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]Temel Bilimler Soru 101:

Konu: Status epileptikus tedavisi

Bölüm: Farmakoloji

[/ultimate_modal]

Öncelikle sınava giren tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun.
Sınavda genel cerrahi soruları son dönemdeki TUS’ta sorulan soruların formatında olduğu görüldü. Genel cerrahinin 24 sorusu içerisinde 4 vaka sorusu vardı, bir formül sorusu vardı ve uzun zamandır sorulmuyordu. 2 özofagus hastalıkları ile ilgili kolay, bilgi içeren sorular soruldu.
Meme kanseleri, meme enfeksiyonları, karaciğer apseleri ve sigmoid kolon divertikülitleri ile ilgili vaka yaklaşımını irdeleyen kolay- orta zorlukta sorular soruldu. Son iki TUS sınavında cerrahi alan enfeksiyonları konusu zor düzeyde sorular sorulduğunu görmekteyiz. Tiroid hastalıkları sorusu kolay bir soruydu. Boyun penetran travmalı hastaya yaklaşımla ilgili zor bir algoritma sorusu geldi. Bu soru yandalda sorulmuş bir soru. Soru çözüm derslerimizde sürekli yandal
sorusu çözmemizin faydalarını bu soru ile gördük. Toplamda 3 soru anatomi ve fizyoloji soruları olarak karşımıza geldi ve kolay sorulardı. Dalak hastalıkları son 5 TUS sınavında mutlaka bir soru gelmekte. Dalak fonksiyonlarını irdeleyen kolay bir soruydu. Psödamiksoma peritonei etiyolojisi daha önceki TUS sınavlarında soruldur ve orta-zorlukta bir soruydu. Benign anorektal hastalıklar son yıllarda her sınavda bir soru ile karşımıza çıkmaktadır. Bu sınavda anal fissür ile ilgili bilgi
içeren önerme sorusu soruldu. Derslerimizde, vaka kamplarında ve soru çözüm derslerimizde bire bir anlattığımız, bunu sorabilirler diye vurguladığımız birçok konu sınavda karşımıza çıktı.
Infotus kitabımız genel cerrahi için yeterli bir kaynak olduğunu ispatladı.
Genel olarak orta düzeyde soruların ağırlıklı olarak sorulduğu bu sınavı kursiyerlerimizin rahatlıkla cevaplandırabileceğini düşünüyoruz.
Umarız her meslektaşımız hayatı boyunca mutlu olacağı yerleri kazanır ve hep mutlu olur.

Saygılarımızla
TUSTIME GENEL CERRAHİ EĞİTMENLERİ

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 74. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 71″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 75 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 64, 65″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 76 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 506, 507″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 77 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 538″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 79 . Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 206″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 80 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 184″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 81 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 155″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 82 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 158″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 83 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 140″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 84 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 117, 118″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 85 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 295, 296″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 86 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 356″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 87 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 291, 292″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 88 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 413, 418″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 89 . Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 390″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 90. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 409″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 91. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 371″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 92. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 440″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 93. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 442″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 94. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 459″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 95. Infotus Genel Cerrahi 6. Baskı, Sayfa 444″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 96. Infotus Genel Cerrahi 6. Baskı, Sayfa 221″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 12. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı sayfa – 467″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 18. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 487″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 20. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 517″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 21. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 355″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 31. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 536″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 39. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 449″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Klinik Bilimler Soru 60. Infotus Genel Cerrahi 8. Baskı, Sayfa 518″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″][/ultimate_modal]

Değerli meslektaşlarımıza öncelikle geçmiş olsun.

Klinik bilimler sorularına genel olarak baktığımızda önceki sınavlardan biraz daha temel bilgilerin sorgulandığı bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Küçük stajlar sorularını ise orta zorlukla soruların ağırlıkta olduğunu ve zor olan birkaç sorunun dışında beklediğimiz soruların ağırlıkta olduğunu düşünüyoruz.

Küçük stajlar sorularında son yıllara benzer şekilde bilgiyi klinik içinde sorgulayan sorular ağırlıktaydı. Derslerimizde vurguladığımız gibi hastalıkları kliniği ile düşünmeyi artık küçük stajlar için de olmazsa olmaz kabul edebiliriz.

Derslerde birebir anlattığımız, bunu sorabilirler diye vurguladığımız birçok konu sınavda karşımıza çıktı. Infotus kitabımız K. Stajlar için yeterli bir kaynak olduğunu ispatladı. Kitabı hazırlarken kolay tekrar edilebilir kitabımız TUS için ne kadar yeterli olduğunu bir kez daha ispatladı.

Sınav soruları eski TUS’larda sorgulanan bilgilerin klinik içine yerleştirilmesi ön planda olan sorular olduğu için Küçük stajlarda çok soru çözmenin ve deneme sınavlarının önemini tekrar vurgulamak istiyoruz. Genel olarak orta düzeyde soruların ağırlıklı olarak sorulduğu bu sınavı kursiyerlerimizin rahatlıkla cevaplandırabileceğini düşünüyoruz.

Herkesin istediği uzmanlığı ulaşması dileklerimizle…

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 30: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 134″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]30.

Konu: Dermatoloji

Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 31: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 130″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]31.

Konu: Dermatoloji

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 32: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 31″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]32.

Konu: Nöroloji

Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 33: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 31″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]33.

Konu: Nöroloji

Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 34: Infotus Anatomi 9. Baskı, Sayfa 483 ve 484″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]34.

Konu: Nöroloji

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 36: Infatus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 198″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]36.

Konu: Psikiyatri

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 37: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 226″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]37.

Konu: FTR

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 38: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 110″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]38.

Konu: Halk Sağlığı

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 39: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 676″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]39.

Konu: Acil Tıp

Zorluk Derecesi: Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 41: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 161″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]41.

Konu: Nükleer Tıp

Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 42: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 46-47″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]42.

Konu: Radyoloji/ Beyin Cerrahisi

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 97: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 89″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]97.

Konu: KVC

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 98: Infotus Patoloji 7. Baskı, Sayfa 63″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]98.

Konu: KVC

Zorluk Derecesi: Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 108: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 82″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]108.

Konu: Göz Hastalıkları

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 99: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 227″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]99.

Konu: Anestezi

Zorluk Derecesi: Zor

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 100: Infotus Farmakoloji 8. Baskı, Sayfa 225″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]100.

Konu: Anestezi

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 101: Infotus Pediatri 7. Baskı, Sayfa 508″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]101.

Konu: Göğüs Cerrahisi

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 102: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 186″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]102.

Konu: Üroloji

Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 103: Infotus Dahiliye 9. Baskı, Sayfa 441-442″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]103.

Konu: Beyin Cerrahisi

Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 104: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 166″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]104.

Konu: Ortopedi

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 105: Infotus Genel Cerrahi 7. Baskı, 526-527″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]105.

Konu: Plastik Cerrahi

Zorluk Derecesi: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 106: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 186″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]106.

Konu: Üroloji

Zorluk Derecesi: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 108: Infotus Küçük Stajlar 7. Baskı, Sayfa 82″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]108.

[/ultimate_modal]

Sınav kolay-orta bir sınavdı. Obstetriden 5 soru,  Jinekolojiden 2 soru, Reprodüktif endokrinolojiden 4 soru, Onkolojiden 1 soru geldi.

Bu TUS için söylenebilecek en net ifade direk bilgi sorularının fazlalığıydı. Zor soru yoktu. Uzun süredir olmadığı kadar eski TUS sorusu vardı. 3 tane eski TUS sorusu soruldu.

Derslerimizde anlatılmayan, TUS kampında anlatılmayan ve notumuzda olmayan soru yoktu.

TUSTIME KADIN DOĞUM EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

[ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 109: INFOTUS Kadın Doğum 6 .Baskı, Sayfa 152″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]109.

Konu: Obstetri (Çoğul gebelik)

Zorluk: Kolay

 

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 110: INFOTUS Kadın Doğum 6 .Baskı, Sayfa 97″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]110.

Konu: Obstetri (Fetal dolaşım)
Zorluk: Orta
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 111: INFOTUS Kadın Doğum 6 .Baskı, Sayfa 119″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]111.

Konu: Obstetri (Doğum induksiyonu)
Zorluk: Kolay
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 112: INFOTUS Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 99″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]112.

Konu: Obstetri (Prenatal tanı)
Zorluk: Kolay
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 113: INFOTUS Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 104″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]113.

Konu: Obstetri (Teratojenite)
Zorluk: Kolay
[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 114: INFOTUS Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 252″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]114.

Konu: Reproduktif endokrinoloji (Gonadal gelişim)
Zorluk: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 115: INFOTUS Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 47″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]115.

Konu: Jinekoloji (Adneksiyel kitle)
Zorluk: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 116: INFOTUS Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 12″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]116.

Konu: Jinekoloji (Jinekolojik anatomi)
Zorluk: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 117: INFOTUS Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 264″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]117.

Konu: Reproduktif endokrinoloji (Amenore)
Zorluk: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 118: INFOTUS Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 288″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]118.

Konu: Reproduktif endokrinoloji (İnfertilite)
Zorluk: Orta

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 119: INFOTUS Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 184″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]119

Konu: Onkoloji (Serviks kanseri)
Zorluk: Kolay

[/ultimate_modal][ultimate_modal btn_bg_color=”#054961″ btn_bg_hover_color=”#00768e” modal_on_align=”left” btn_text=”Soru 120: INFOTUS Kadın Doğum 6. Baskı, Sayfa 278″ overlay_bg_color=”#00768e” overlay_bg_opacity=”80″ img_size=”80″]120.

Konu: Reproduktif endokrinoloji (Kontraseptifler)
Zorluk: Kolay

[/ultimate_modal]

Bu gönderiyi paylaş