Eylül 2022 TUS Değerlendirmeleri ve Referanslar

2022 Eylül TUS sınavı gerek soruların dağılımı gerekse de zorluk derecesi açısından farklı bir sınav olmuştur. Konulara gör dağılıma baktığımızda son yıllardaki diğer sınavlarda pek görmediğimiz oranda kas sorusu (5 soru) bulunmaktadır. Bu sorulardan ikisi Ortopedi sorusu olup, bunlardan biri de sınavın çok zor sorularındandır. Sınava giren adayların çoğu için karpal tünelden geçen kasların isimlerini bile hatırlamak kolay değilken bu soruda söz konusu kasların tendonlarına ait sinovyal kılıflarla ilgili bağlatılar sorulmuştur. Bu bağlantılar klinik açıdan önemlidir ancak sorulan bilgi temel Anatomi bilgisi olmaktan çok klinikle ilgilidir. Kas soruları arasında daha önceki yıllarda çıkmış 2 soru bulunmaktadır. Her ikisi de kolay soru olarak değerlendirilebilir. Doğrudan olmasa da benzer konularla ilgili eski soruların da bulunması sınava çalışırken en azından son 15 yılın sorularına bakmanın önemini göstermektedir. 

Sinir sisteminde hemen her sınavda olduğu gibi 4 soru vardır. Bunlar genellikle sistemli şekilde çalışan bir adayın yapabileceği sorulardır. Bu grupta yer alan n. nasopalatinus sorusu yakın zamanda DUS sınavında şekil sorusu olarak sorulmuştur. Her iki sınavda karşılıklı olarak benzer hatta aynı soruların bulunması nedeniyle TUS’a  hazırlanan bir adayın DUS sorularına da bakması yararlı olacaktır. Sinir sistemi soruları içinde yer alan, ancak yine bir klinik soru olan aksilla cerrahisinde yaralanma riski olan sinirler geçen yıl hazırladığımız denemelerden birinde yer almıştır. Buna benzer başka örnekler de vardır. Dolayısıyla deneme sınavları hem çalışırken gözden kaçan detayları yakalama, hem genel bir tekrar, hem de çalışmayı planlama açısından önemli bir araçtır.  

3 Dolaşım sorusundan ikisi venlerle, biri de lenfatiklerle ilgili gelmiştir. Yine her sınavda standart olarak gelen 1 kemik sousu bu sınavda da bulunmaktadır. Ürogenital sistemden gelen 1 soru çok zor olarak değerlendirilebilir. Bu sınavı öncekilerden ayıran en belirgin farklardan biri sindirim sistemi, solunum sistemi ve arterlerle ilgili soru olmamasıdır. Her sınavda olmasa da genellikle 1 soru gelen eklemlerle ilgili de soru çıkmamıştır.    

İNFOTUS ANATOMİ’nin her zaman olduğu gibi alanındaki soruların önemli bir bölümünün cevaplarını içerdiğini, hatta diğer dallardan gelen soruları da cevapladığını söyleyebiliriz.  

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Bir sınavı daha geride bırakmanın rahatlığıyla, hepimize geçmiş olsun diliyorum. Umuyorum ki çok güzel bir sınav geçirmişsinizdir ve mutlu olacağınız bölümler kazanırsınız.

Histoloji ve Embriyoloji branşından sorularla ilgili ayrıntılı yorumlarım ve Infotus’tan bu sorulara verdiğimiz kaynaklara geçmeden önce, soru dağılımını belirtmek istiyorum.

Hücre: 2
Genel Embriyoloji: 2
Bağ dokusu: 1
Yağ dokusu: 1
Duyu: 1 (Kulak)
İmmün: 1 şeklinde olduğu görülmektedir.

Çıkan 8 sorunun; 4 tanesinin kolay, 2 tanesinin orta zorlukta, 2 tanesinin zor olduğunu düşünüyorum

REFERANSLAR

REFERANSLAR

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.
Sınav biyokimya açısından zorluk seviyesi orta-zor sayılabilecek bir sınavdı. Ancak 22 biyokimya sorusunun 21 sorusuna referans vermek bizi mutlu etti. Üç soruda dahiliye, bir soruda pediatri, bir soruda da fizyoloji kitabımızdan yardım aldık. Ayrıca İnfotus biyokimya kitabımız diğer branşlardan bir soruya da referans olmuştur. Bu soruların benzerlerini hatta birebir aynılarını derslerde çözmek ve deneme sınavlarında sormuş olmak bizi oldukça motive etti.

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI


Kıymetli öğrencilerimiz, umarım 2022 Eylül TUS sınavı gönlünüzdeki branşı kazandığınız sınav olsun. Büyük fedakarlık ve emek vererek kazandığınız bölümün de sizlere mutluluk, huzur, başarı ve tatmin edici maddi kazanç getirmesi en büyük dileğimizdir. Sizlerin başarılarına şahit olmak, bir tutam da katkıda bulunabilmek en büyük dileğimiz.
Bu sınavın mikrobiyoloji sorularına baktığımızda orta zorlukta ve tartışmasız soruların ağırlıkta olduğu bir mikrobiyoloji sınavı geçirdik. Hiçbir soruya kolay yakıştırması yapmak doğru değildir ama orta düzey soruların bazılarının derslerde ve kampta çok güçlü vurgu yapılan konulardan sorulması ve bu soruların öğrencilerimiz tarafından onları zorlamadan geçilmiş olmaları tabii ki bizim için mutluluk vericiydi. Önceki sınavlardan alışıldığı üzere zor ve çok zor sorular her sınavda olduğu gibi bu sınavda da mevcuttu.
Mikrobiyoloji için; 16 soruya orta zorluk seviyesi, 1 soruya zor, 5 soru çok zor nitelikte değerlendirilmiştir. Tıbbi mikrobiyolojiden 18, diğer branşlardan ise 7 soruya referans vererek toplamda Eylül 22’ TUS sınavında toplam 25 soruya net referans verdik.
Netice olarak mikrobiyoloji adına zor ama başarılı bir sınav dönemi atlattık.
Sağlıklı günlerde, başarılarınızla övündüğümüz günlerde görüşmek dileğiyle…

TUSTIME MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Sınav orta zorlukta bir sınavdı.Sistemik patolojiden 11 soru geldi. GİS patolojisi (1 soru), Karaciğer patolojisi (1 soru), Pankreas patolojisi (1 soru), Üriner sistem patolojisi(2 soru), Kadın genital sistem patolojisi (1 soru), Erkek genital sistem patolojisi(1 soru), Meme hastalıkları (1 soru), SSS patolojisi(2 soru) soruları geldi. Endokrin patolojisinden 1 soru geldi.
Başarılı bir sınav geçirdiğinizi umuyor ve istediğiniz bölümlere yerleşmenizi diliyorum.

TUSTIME PATOLOJİ EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

2022 Eylül TUS sınavı, İnfotus Farmakoloji kitabı ve TUSTIME aktif, online ve offline derslerinin yol gösterici nitelikte olduğu bir sınav olarak değerlendirilebilir. 22 sorunun 20 tanesi net olarak İnfotus farmakoloji ve diğer İnfotus serilerinde mevcut idi. Ayrıca İnfotus farmakoloji, diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 34 soruyu net olarak yanıtladı.
Gerek TUS kampında gerekse derslerimizde çok sayıda soruya net referans vermemiz, bizlere güvenen Hekim arkadaşlarımız için ve bizler için yüz güldürücü olmuştur. Memantin’in glutamat NMDA antagonisti olduğu, kemoterapiyle indüklenen emezis tedavisinde Nabilon’un kullanıldığı, Valproik Asit’in mikrozomal enzim inhibisyonu gerçekleştirdiği, Lamivudin’in hem HIV hem de HBV de kullanıldığı, Kanagliflozin’in idrarda glukoz atılımını artırdığı, Plerixafor’un, hematopoietik kök hücre mobilizatörü olduğu; aynı zamanda, Propofol’ün antiemetik etkinliğinin olduğu, Amiodaron’un guatrojen olduğu, nöroleptik malign sendromun, lökositoz ve hipertermi ile seyrettiğini sorguayan klinik bilimler sorularını da gerek kamp gerekse dersimizde net bir biçimde vurgulamıştık.
Ekim TUS Farmakoloji soruları, genel olarak orta zorlukta olarak görülmektedir. Sınavdaki sürprizler; genel farmakolojiden hiç soru sorulmaması ve atipik olarak nitelendirilebilecek 5-aminosalisilik aside dönüşen ilaçlar, takrolimus-yara iyileşmesi ilişkisi, asitretinin etki-yan etkileri ile ilgili sorular gibi, eleyicilikten uzak soruların bulunması idi. Yakın zamandaki tıpta uzmanlık sınavlarında artık sorgulanmayan monoklonal antikorlar da hem Farmakoloji hem de diğer klinik bilimlerde sorgulanmamış idi. GIS farmakolojisi yine sınavın bankosu olmaya devam etti ve şaşırtıcı biçimde 4 soruyla bu sınavda da karşımıza çıktı.

Soruların konulara göre dağılımı;
Genel Farmakoloji: 0
Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 1
Santral Sinir Sistemi Farmakolojisi; 5
Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 3
Otakoid / NSAİD; 1
Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; 4
Hematopoietik Sistem Farmakolojisi; 1
İmmün Sistem Farmakolojisi; 1
Endokrin Sistem Farmakolojisi; 2
Kemoterapötikler; 4
Toksikoloji: 0

TUSTİME Farmakoloji Eğitmenleri
Dr. Öğr. Üyesi Burak Önal
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Can Türk
Dr. Melik Yiğit Bayındır

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞ REFERANSLARI

Güzel bir TUS sınavı sonrası yine yorumlardayız;

Sınavı genel olarak değerlendirdiğimizde öncekilere göre daha seçici olduğu konusunda hemfikiriz. Sınava iyi çalışan arkadaşların çok zorlanmadan cevapları bulabildiğini düşünmekteyiz. Sorulara baktığımızda 3 romatoloji (2 orta, 1 zor), 6 kardiyoloji (hepsi basit) ve 5 göğüs hastalıkları (1 orta ve 4 basit) sorusu karşımıza çıkmaktadır. Romatoloji sorularının biraz daha seçici olduğunu görmekteyiz. Kardiyoloji soruları diğer sınavlara göre daha kolay yapılabilirdi. Göğüs hastalıklarında ise eski sınavlarla benzer sorular karşımıza çıkmıştır.
Herkes için verimli bir sınav dönemi olduğunu umarak, hedeflenen yerlere yerleşmenizi diliyoruz.

REFERANSLAR

Bir TUS sınavı daha geride kaldı. Sınava giren tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun. Umarım yoğun emek harcayarak hazırlandıkları bu sınavda başarılı sonuçlar alırlar ve herkes gönlünden geçen bölüme yerleşir.
Sınavda pediatri soruları son dönemdeki TUS’ta sorulan soruların formatında olup ve vaka ağırlıklı sorular dikkat çekmekteydi. Pediatrinin 30 sorusunun, 20 tanesi vaka sorusu olup, 3 tanesi önermelerin verildiği bilgilerin irdelendiği formatlı soru ve 7 tanesi ise klasik soru formatında hazırlanmıştı.
Sorulan ağırlık dereceleri açısından bakacak olursak, soruların çoğunluğu kolay-orta zorlukta iken bu sınavda diğer TUS sınavlarına nazaran zor soru sayısı biraz daha fazla idi. Bu sınavda çocuk psikiyatrisi ve çocuk cerrahisini ilgilendiren soruların pediatri sorularının içerisinde sorulduğu dikkat çekiciydi.
Soruların bölümlere göre dağılımına bakıldığında, pediatrinin genel konularından ve yan dallarından eşit dağıldığı görülmekteydi.
Pediatri kaynaklarından sınava hazırlanan meslektaşlarımızın bu soruların çoğunluğuna rahatlıkla cevap verdiklerini söyleyebiliriz. Ayrıntılı bilgi gerektiren soruların yapılamaması sınava giren hekimlerin moralini bozmamalıdır, çünkü TUS sınavında sıralamanın önemli olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca pediatri bilgileri ile diğer derslerdeki sorulara da doğru cevaplar vermeleri bizleri mutlu etmektedir.
Sınav sonuçlarının gönlünüzce olmasını dileriz.

Klasik soru 7
Önermeli /Formatlı soru 3
Vaka sorusu 20

Kolay 13
Orta 10
Zor 4
Çok zor 3

Pediatri Editörleri

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

KLİNİK BİLİMLER SORULARINA VERİLEN REFERANSLAR

TEMEL BİLİMLER SORULARINA VERİLEN REFERANSLAR

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA AİT REFERANSLAR

Öncelikle sınava giren tüm kursiyerlerimize en içten dileklerimle başarılar diliyoruz, umarım herkes istediği sonucu alabilir.

Küçük stajlar açısından sürprizi az olan bir sınav diyebiliriz. Derslerde anlattığımız konuların soru dağılımını incelediğimizde;

Dermatoloji 2 soru,
Nörolojiden 2 soru
Beyin cerrahisinden 2 soru
Acilden 4 soru (2 si kardioloji ve göğüs hastalıklarının konusu)
FTR’den 1 soru
Psikiyatriden 2 soru,
Çocuk Psikiyatrisinden 2 soru (pediyatrinin içinde),
KVC 2 Soru
Anestezi 2 soru
Göğüs cerrahisi 1
Çocuk cerrahisi 1
Ortopedi 1
Üroloji 1
KBB 2soru,
Göz 2 soru,

Halk Sağlığından 1 soru sorulduğunu görmekteyiz. Toplamda diğer branşların içinde olmak üzere 27 soruldu. Geçmiş sınavlardan farklı olarak normalde 2-3 soru beklediğimiz Halk Sağlığından 1 soru geldiğini, yine nörolojiden beklenenden az olarak 2 soru geldiğini, birer soru sorulan KBB ve Göz branşlarından ise 2şer sorunun geldiğini görüyoruz. Çok zor olarak sınıflandırılabilecek 3 soru var ki, her sınavda benzer sayıda soru soruluyor. Diğer sorular ise ortalamanın biraz üstünde ancak yapılabilir sorular olduğunu düşünüyoruz.
Küçük stajlar derslerinde vaka sorularının öneminden birçok kez bahsetmiştik. Sınavda da özellikle vakalar üzerinden soruların verildiğini yine görmüş bulunuyoruz. Tustime kursiyerleri açısından Pediatri içerisinde sorulan Pediatrik Bipolar-Unipolar depresyon sorusu hariç, diğer soruların beklediğimiz yerlerden ve vurgulanan konulardan gelmiş olmasının sevincini yaşıyoruz. Tüm kursiyerlerimizin bu sorulara yüksek oranda doğru cevap verdiğini düşünüyoruz.
Herkese tekrardan geçmiş olsun diyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

REFERANSLAR

DİĞER BRANŞLARA VERİLEN REFERANSLAR

Sınav orta bir sınavdı. Obstetriden 2 soru, Jinekolojiden 3 soru, Reprodüktif Endokrinolojiden 3 soru, Onkolojiden 4 soru geldi. 

Bu TUS için söylenebilecek en net ifade orta zorlukta bir sınav olmasıydı. 1 adet zor soru bunulunmaktaydı. Ürogenital sfinkter kompleksi yandal düzeyinde bir bilgiydi. 4 tane vaka sorusu vardı. 

TUSTIME KADIN DOĞUM EDİTÖRÜ

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş