TUS Klinik Bilimler Dersleri ve Konu İçerikleri Nelerdir?

Açılımı Tıpta Uzmanlık Sınavı olan TUS, Temel ve Klinik Bilimler olmak üzere iki başlık altında uygulanır. Adaylara her oturumda 120 soru sorularak toplamda 300 dakika verilir. Soru dağılımı her ders için farklı konular arasında farklı oranlarda gerçekleşir. Adaylar bu sorulara verdikleri doğru cevaplardan aldıkları puanlar sonucunda tercih yapmaya hak kazanır.

 

TUS Klinik Bilimler Testindeki Konu İçerikleri Nelerdir?

 

Klinik Bilimler testi, Tıp eğitiminin son 3 yılını kapsar. 5 ders başlığı altında incelenen sınavın bu bölümü, 120 çoktan seçmeli sorudan meydana gelir. Klinik Bilimler testinde bulunan derslerin konu içerikleri;

 

 • Pediatri; Yenidoğan, Beslenme, Büyüme-Gelişme ve Vitaminler, Acil Tıp ve Yoğun Bakım, Pediatrik Nöroloji, Kardiyoloji, Pediatrik Solunum, Alerji ve İmmünoloji, Pediatrik Endokrinoloji, Metabolik Hastalıklar, Pediatrik Nefroloji, Gastroenteroloji ve Hematoloji, Genetik.
 • Genel Cerrahi; Yaralanmaya Sistemik Yanıt, Cerrahi Hastada Beslenme, Sıvı ve Elektrolit Yönetimi, Hemostaz ve Transfüzyon, Gis Kanama, Pankreas Hastalıkları, Travma, Cerrahi Enfeksiyonlar, Yanık, Yara İyileşmesi, Transplantasyon, Meme, Tiroid, Paratiroid, Adrenal bezler, Özofagus, Mide, Morbid Obezite, İnce Bağırsak, Kolon ve Rektum, Perianal Bölge.
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi; Jinekoloji, Onkoloji, Obstetrik,Perinatoloji, Reprodüktif dönem, Endokrinoloji ve İnfertilite.
 • Dahiliye; Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Nefroloji, Endokrinoloji, Hematoloji, Onkoloji, Romatoloji, Gastroenteroloji, İmmünoloji, İnfeksiyon Hastalıkları.
 • Küçük Stajlar; Halk Sağlığı, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Nöroloji, Nöroşiruji, Radyoloji, Nükleer Tıp, Acil Tıp, Anestezi, Göğüs Cerrahi, Göz Hastalıkları, Üroloji, Dermatoloji, Kalp Damar Cerrahi.

 

Klinik Bilimler Testinde Derslere Göre Soru Dağılımı Nasıldır?

 

Klinik Bilimler testinde yer alan dersler, geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Geçmiş sınavlarda üzerinde yapılan incelemelere göre;

 

Dahiliye Alanında;

 • Kardiyoloji 5-6
 • Hematoloji, Onkoloji, Endokrinoloji ve Nefroloji 3-4
 • Göğüs Hastalıkları, Gastroenteroloji, Romatoloji ve İmmünoloji 2-3
 • İnfeksiyon Hastalıkları ise yaklaşık 1 olmak üzere toplam 42 adet bulunur.

 

Pediatri Alanında;

 • Yenidoğan ve Enfeksiyon Hastalıkları 4-5
 • Gastroenteroloji, Nöroloji, Acil Tıp ve Yoğun Bakım, Kardiyoloji 2-3
 • Onkoloji, Nefroloji, Metabolizma ve Alerjik Hastalıklar 1-2
 • Beslenme ve Vitaminler ile Endokrinoloji 1 olmak üzere toplam 30 soru yer alır.

 

Cerrahi Grubu ders içeriklerinin soru dağılımı;

 • Temel Cerrahi 10-11
 • Kolon, Rektum ve Meme Hastalıkları 3-4
 • Gis Kanamaları ve Mide Hastalıkları 2-3
 • Tiroid, Paratiroid, Pankreas ve Transplantasyon 1 olup toplamda 36 sorudan oluşur.

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında;

 • Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite 3-4
 • Jinekoloji, Onkoloji, Perinatoloji 2-3 olmak üzere 12 soru çıkar.

 

Küçük Stajlar Alanında;

 • Halk Sağlığı, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Nöroloji 1-3 soru
 • Nöroşurji, Dermatoloji, Anestezi 1 soru
 • Göğüs Cerrahisi, Acil Tıp 1 sorudan oluşur.
 • Göz Hastalıkları, Üroloji, Kalp Damar Cerrahisi, Nükleer Tıp bazı yıllar hiç soru çıkmamış, bazı yıllar 1 soru sorulmuştur.

 

Klinik Bilimler testi ve diğer detaylarla ilgili tüm sorularınıza TUSTIME ile hemen iletişime geçerek cevap bulabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş