Eylül 2016 TUS Değerlendirmeleri

2016 Eylül TUS sınavında Anatomi sorularının bir çoğunun kolay-orta zorlukta olduğunu ve INFOTUS Anatomi kitabımızın kolaylıkla bu sorulara cevap verebileceği görülmektedir.

 • Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 6 tane soru var.
 • Önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi en çok soru gelen konudur. Ancak farklı olarak bu sınavda kas iskelet sisteminden beklenenden az soru gelmiştir. Kemik ve eklem konuları ise hiç sorulmamıştır.
 • Kitabımız 14 Anatomi sorusunun 13’ne bire bir kaynak olmuştur.
 • Sınava giren tüm adaylara hayırlı olmasını diliyoruz.

 

Referanslar

Tustime Histoloji ve Embriyoloji Editörü

Sorulan 8 Histoloji ve Embriyoloji sorusunun tamamına ve Fizyoloji sorularının 3 tanesine İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabı birebir karşılık vermektedir.
Histoloji ve Embriyoloji alanının soruları konuları göre değerlendirildiğinde;

 • Hücre: 2
 • Genel Embriyoloji: 1
 • Üriner Sistem: 2
 • Endokrin Sistem: 2
 • Sindirim sistemi: 1

 

şeklinde pek de tipik kabul edilemeyecek şekilde soru dağılımına sahip olduğu görülmektedir. Genel olarak daha önceki sınavlarda hücreden 2 soru ve embriyolojiden 1 soru ile birlikte diğer sistemlere birer soru şeklindeki dağılım izlenmekteydi.

Soruların tamamı çıkabilecek olarak değerlendirilip kaynaklarımıza alınmış ve derslerimizde anlatılmış olmakla birlikte zorluk dereceleri ele alınacak olursa;

 • Zor: 2
 • Orta: 4
 • Kolay: 2

 

şeklinde dağıldığı söylenebilir.

Referanslar

Doç. Dr. Ramazan Kozan Tustime Fizyoloji Editörü

Her zaman olduğu gibi fizyolojiden 10 soru çıktı. Bu sorulardan 9 tanesini TUSTIME İnfotus FİZYOLOJİ, diğer 1 soruyu da TUSTIME İnfotus MİKROBİYOLOJİ ve PEDİATRİ net bir şekilde cevaplamaktadır. Ayrıca, anatomiden 1, Histoloji ve Embriyolojiden 5, biyokimyadan 7 ve diğer branşlardan 5 soruya olmak üzere sınavda toplamda 27 soruya TUSTIME İnfotus FİZYOLOJİ kitabı birebir referans verebilmektedir.
Fizyoloji soruları konularına göre değerlendirildiğinde;;

 • Sinir sistemi: 2
 • Endokrin sistem: 1
 • Kas: 1
 • Böbrek: 1
 • Sindirim sistemi: 1
 • Dolaşım: 1
 • Solunum: 1
 • Üreme: 1 soru
 • Kan: 1 soru

 

şeklinde normal kabul edilebilecek bir soru dağılımına sahip olduğu görülmektedir.

Soruları zorluk derecelerine göre değerlendirecek olursak;

 • Çok zor: 1 (MHC II ile ilgili soru, guyton ve ganong fizyoloji textbookları bile bu soruya net yanıt veremiyor. Sanırım çok zor bir soru sormak için sorulmuş bir soru. Hangi öğrenme hedefini ölçmeyi amaçladığı belli değil).
 • Zor: 2 (MSS’de analjezi yapmayan, arkakök gangliyonu; Ekspirasyon sonunda intraplevral basınç, -5 cmH2O)
 • Orta: 5 (Sirkadiyen ritm göstermeyen hormon, insülin; Asit salgısında Gq fosfolipaz yolu, Ach ve gastrin; Lenf akımı artışı, hepsi; Asit-baz sorusu, respiratuvar kompanzasyonlu metabolik asidoz; Spermatogenez için gerekli olmayan, somatostatin)
 • Kolay: 2 (Sirkadiyen ritm merkezi, suprakiazmatik nüc.; İskelet ve düz kastaki ortak yapı, aktin)

 

şeklinde dağıldığı söylenebilir.

Fizyolojideki 10 sorudan 9’u çıkabilecek olarak değerlendirilip TUSTIME İnfotus FİZYOLOJİ’de yer almaktadır. Bu soruların, derslerdeki özellikle vurgulanmış noktalardan gelmesi, nokta atış diyebileceğimiz yerlerden soruları yakalamamız TUSTİME kursiyerlerimizi ve bizleri memnun etmiştir. Kursiyerlerimizin iyi bir sınav geçirdiğini düşünüyor, tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.

Referanslar

Uzm. Dr. Yavuz Şahin / Tustime Biyokimya Editörü

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

TUSTIME kursiyerlerinin yorumlarından sınavda biyokimya adına zorlanmadıklarını öğrenmek bizleri son derece mutlu etti. Tustime olarak Biyokimya dersinden sizlere sunmaya çalıştığımız hizmetin, sınavda çıkan soruların büyük bölümünü cevaplamasının haklı gururunu yaşamaktayız. 1 soru Halk Sağlığı bilgisi ile yapılabilmekteydi ve TUSTIME Infotus Küçük Stajlar eserinde net cevaplanabilmekteydi.

Sınavın biyokimya açısından analizine gelirsek; bu sınavda konulara göre soru dağılımı; Hücre (1), Aminoasitler (2), Proteinler (3), Enzimler ve Klinik Biyokimya (3), Vitaminler (1), Hormonlar (2), Karbonhidratlar (6), Lipidler (2), Nükleik Asitler (1), Genom (1).

İdeal hacmi ve bol tekrara izin veren yapısı ile Tustime İnfotus Biyokimya sınavda çıkan 22 sorunun çok şükür 20 tanesini birebir referans olmuştur. Kalan sorulardan 1 tanesi infotus küçük stajlar ders notunda geçmektedir. Diğer sorunun (Temel-47) ise 2 doğru cevabı olduğunu, dolayısıyla hatalı olduğunu düşünmekteyiz (glikoforin ve band-3). Kampta ise 22 sorunun 19 tanesi net ifadelerle çıkacağı vurgulanan nokta atışı sorular idi. Sınavda çıkan sorulardan 17 tanesi (14/22, %77) derste benzeri çözülen sorulardan birebir yakalanmıştır.

Biyokimya adına kursiyerlerimizin rahat bir sınav geçirdiğini düşünüyor, tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

Tustime Mikrobiyoloji Editörleri

2016 Eylül TUS sınavında Mikrobiyoloji sorularının bir çoğunun kolay-orta zorlukta olduğunu ve INFOTUS Mikrobiyoloji kitabımızın kolaylıkla bu sorulara cevap verebileceği görülmektedir.

 • Soruların bir kısmı daha önce sorulan soruların bazı kısımlarının değiştirilmesiyle yeniden hazırlanmış sorular şeklinde idi.
 • Temel Mikrobiyoloji soruları azalırken bakteri sorularının daha arttığı dikkat çekmektedir. Bu sınavda, temel bilgiyi ölçme yerine, mikrobiyolojik bilginin kliniğe yansımasından oluşan ve kliniğe yönelik soruların daha ön planda olduğu dikkat çekmektedir.
 • Kitabımız 22 mikrobiyoloji sorusunun 21ine bire bir kaynak olmuş, bir soruda da şıkların elenmesi yoluyla yapılabilir olduğu gözlenmiştir. Bunun dışında klinik sorulardan da bir çoğuna referans oldu.
 • Sınava giren tüm adaylara hayırlı olmasını diliyoruz.

 

REFERANSLAR

Tustime Patoloji Editörü

Sistemik patoloji sorularının tamamını notumuzla yakaladık. Prostat kanseri sorusu dahil soruların tamamını kampımızda konuştuk. Yine kistik böbrek hastalıklarından beklediğimiz bir soru geldi.Genel olarak patoloji için orta düzeyde bir sınavdı.

REFERANSLAR

Uzm. Dr. Bülent Demir / Tustime Farmakoloji Editörü

Eylül 2016 farmakoloji tus soruları tüm zamanların en yenilikçi sınavıydı denilebilir ilk cümle olarak. Soruların dağılımına bakılacak olursa;
Soruların dağılımına bakılacak olursa;

 • Genel Farmakoloji: 3
 • Otonom Sinir Sistemi: 2
 • Hormon: 1
 • Santral: 4
 • Kemoterapötikler: 5
 • GIS: 1
 • Toksikoloji: 1
 • İmmünmodülatör: 1
 • Kardiyovasküleri: 3
 • Hematopoetik: 3

 

Yaklaşık 17 sorunun genel, otonom, santral, KVS ve kemoterapötiklerden yani majör konulardan geldiği görülmektedir. Ama GIS farmakolojinin yine istikrarını bozmadığı beklediğimiz metoklopramid sorusuyla Eylül 2016 TUS farmakolojisinde yerini aldığını da görmekteyiz. Özellikle bugüne kadar farmakoloji içerisinde nadiren sorulan monoklonal antikorlardan 3 tane soru birden çıkması bu sınavın belki en büyük süpriziydi denilebilir. Fakat TUSTİME öğrencileri ve hipnofarmakoterapi kampına katılan arkadaşlar bu soruları yaparken hiç zorlanmadılar. Özellikle Bevacizumab sorusu birebir deneme sınavı sorumuzda ayrıca. Diğer taraftan Nisan 2016 TUS farmakolojisinde 3 tane soru çıkması nedeniyle sürpriz yapan otakoidlerden bu sınavda hiç soru çıkmaması da bu sınavla ilgili ilginç bir durumdu. Hormonlarda antidiyabetiklerden soru sorulmaması ve kemoterapötiklerde ise antiviral ilaçlardan soru sorulmaması da bu sınavın bir diğer sürpriz tarafı olarak yorumlanabilir.

Soruların zorluk derecesine bakılacak olursa; belki beklenmeyen soru Sugammedex ve kanabinoid sorusu olarak nitelendirilebilir. Fakat Sugammedex sorusu diğer seçeneklerin elenmesi ile yapılabilecek soruydu. Endokanabinoid sorusu ise tek kelimeyle beklenmeyen atipik bir soruydu. Diğer sorular orta zorlukta yapılabilir sorulardı. Özellikle sefoksitin eski TUS sorusuydu. Eğitimlerimizde özellikle TUS kampı ve Hipnofarmakoterapi kampında; Daptomisin, Akomprosat, Prasugrel, Filgrastim, Albendazol, Sevimelin, Sefoksitin, Adalimumab ve Bevacizumab birebir yakaladığımız sorulardan sadece birkaç tanesiydi. Ayrıca bu sınavda farmakoloji sorularında hatalı bir sorunun olmaması da bizi sevindiren bir diğer unsurdu. Sonuç olarak bu sınavda farmakoloji soruları yeni bilgilerin sıkça sorulduğu çok zor olmayan ama atipik sorulardan oluşan sorulardı. Özellikle majör konuların yanısıra minör konulara da çok dikkat edilmesi gerekliliği bu sınav ile de doğrulandı. Bundan sonra da aynı yenilikçi trendin devam edeceğini düşünüyorum. TUSTIME gerek eğitmenleri, gerekse sınava hazırlık kaynakları ile bu yenilikçi çizgiye çoktan hazırlanmıştı bile.

TUSTIME farmakoloji kaynakları ve eğitimleri içerisinde atipik soruların da bulunduğu Eylül 2016 farmakolojisine de yine damgasını vurdu. İnfotus Farmakoloji 20 farmakoloji sorusuna, Farmakospot ise 19 farmakoloji sorusuna referans oldu. Yine infotus farmakoloji adenozin, valproik asit, sefoksitin,imatinib, klorokin, amiodaron , klonidin gibi diğer dersler içerisinde de yer alan ve farmakoloji bilgileri ile yapılan yaklaşık 15 soruya daha referans olarak TUS sınavında toplam 35 soruya referans 2/2 oldu. Yine TUS kampında 18 soru, farmakoloji eğitimde bir devrim olan ve sınavdan bir gün önce yapılan ‘’Hipnofarmakoterapi -2’’ kampında ise farmakolojide 18; toplam sınavda ise 28 sorunun yakalanması bizi son derece mutlu etti. Bu kırılması güç bir rekor olarak tarihe geçti. Fakat bundan sonraki sınavların öncesinde yapacağımız eğitimler için bizi daha da motive etti.

Son söz olarak; TUSTIME kurumu olarak sözümüzü yerine getirdiğimizin ve farmako-başarıyı kaçınılmaz kıldığımızın mutluluğunu bu sınav sonrasıda birkez daha yaşadık.

Herkesin gönlünden geçen netleri yapmış olması dileğiyle; TUSTIME‘ı ve bizi izlemeye devam edin farmako-takipte kalın

REFERANSLAR

Doç. Dr. Bora Demirçelik / Tustime Dahiliye Editörü

Değerli meslektaşlarımız; TUSTIME Dahiliye grubu olarak hepinizin iyi bir sınav geçirdiğini umuyoruz.

Sınavda dahiliye adına çok sıkıntı çekmediğinizi umuyoruz.Sınava katılan meslektaşlarımızın katkıları ile Dahiliye adına sınavla ilgili yorumlarımız aşağıda belirtilmiştir.

Bu sınavda dahiliye adına sorulan soru sayısının arttığını toplamda 34 soru olduğunu görmekteyiz. Özellikle Dahili Küçük Staj sorularının, direkt genel dahili pratikle ilişkili sorulardan oluştuğunu gözlemlemekteyiz.

Soru dağılımları ile ilgili dikkat çeken Romatolojiyi ilgilendiren 4 soru olması bizim için sürpriz bir artış olmuştur.

Soru dağılımları

 • Kardiyoloji 6 soru ki; EKG destekli soru bize göre sınavın klinik bilimlerdeki en zor sorularından biridir. Bu soru ile ilgili Deneme sınavlarımızdaki vurgularımız bizi ayrıca mutlu da etmiştir.Bir kardiyoloji sorusu ise Pediatrik kardiyoloji ile ilgilidir.
 • Gastroentereoloji 4 soru; Bunlardan ikisi Karaciğer Hastalıkları sorgulamaktadır. 2 sorunun Klinik Farmakoloji ilişkilidir.
 • Göğüs Hastalıkları 6 soru.Yine soru sayısı artan branşlardan biridir. Bütün soruların genel pratikte görülen çok bahsedilen basit sorulardan oluşması sınav için kazançtır diye düşünmekteyiz. 2 soru pnömoni, bir soru pnönomi komplikasyonları ile ilişkilidir. Diğer soru Pulmoner emboliye yaklaşım, PCWP basıncının hemodinamik anlamı ve Sarkoidoz sorusudur.
 • Hematoloji Onkoloji: 6 soru.4 soru Hematoloji 2 soru onkoloji sorusu olarak gelmiştir. Bir soru yine Klinik Farmakoloji ilişkilidir. Sorulardan HPV ve İmatinib mesilat ilişkili sorular onkoloji, Hemolitik anemi, Karsinoid sendrom ve plasma hücre hastalıkları ile ilgili 2 soru hematoloji onkoloji sorularını oluşturmuştur.
 • Endokrinoloji 3 soru: Soruların biri genel hormon bilgisi, diğer soru sekonder hipertansiyon ilişkili sorulardan oluşmaktadır. Son soru DM ve ilişkili akut komalarıyla alakalıdır.
 • Romatoloji 4 soru: Sorular oldukça kolay ve 1 tanesi Klinik Farmakoloji ilişkilidir. Reaktif artirit, Takayasu, anti CCP ve Hidroksiklorokin göz toksitesi sorgulanan bilgilerdir.
 • Nefroloji 2 soru: Aslında saf nefroloji sorusu az gibi gözüksede, diğer branşlarla ilgili 3 soru olması, Genel Dahiliye için önemlidir. Liddle sendromu ve dismorfik eritrosit klasik nefroloji için önemli konulardır.
 • Enfeksiyon Hastalıkları 3 soru: Soruların biri küçük stajlar ve Cildiye ortak sorusu gibi düşünülebilir. Bir soru klasik bir Enfeksiyöz Mononukleozis sorusu, diğeri de sifiliz sorusudur.

 

Dahili anlamda notlarımızda olmayan 34 soru içersinde 2 soru bulunmaktadır. Bu sorularla ilgili ise defalarca deneme sınavlarında ve çalışmalarda vurgu yapılmıştır.Umarım sadece notlarımızda değil sınavda da işinize yaramıştır.

Sınavın soru şampiyonları bizce Dahiliye de hipertansiyon ve pnömonidir.

Pnömoni ilişkili 3 soru, hipertansiyon ilişkili işin içine sekonder hipertansiyonu da katarsak 5 soru bulunmaktadır.

Sizden gelen yorumlardan ve izlenimlerden 3 soru ile ilgili tartışma görülmüştür.

1. Pulmoner emboli ile ilgili soruda “dışlamak” için kelimesi önemlidir diye düşünüyoruz. Negatif prediktif değeri fazla olan D-Dimer cevap olmalıdır.

2. Pnömoni metastatik effüzyon yapması çok beklenmez genelde parapnömonik olur.

3. Bizce en sıkıntılı soru, cevap açısından belki değil ama subjektif bir kelime ile sorulan istatistik sorusudur. Önlenebilir ölümler için Dünya Sağlık Örgütü Hipertansiyon ve Sigara şeklinde açıklama yapıp,hipertansiyonu istatistik olarak önde gösterir. Ama “en önemli” burada subjektif ve kişiye göre değişecek bir kavram olduğu için sınava girenleri tereddütte bırakabilir düşüncesindeyiz.

Umarız bütün emeklerinizin karşılığını alırsınız ve her şey gönlünüzce olur.

Saygılarımızla.

Doç. Dr. İsmail Yıldız / Tustime Pediatri Editörü

2016 Eylül TUS sınavına giren tüm meslektaşlarıma öncelikle geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum.
Pediatri açısından sınav değerlendirildiğinde;

Pediatrinin tüm yandallarından soru geldiğini görüyoruz.

 • Sağlam çocuk izleminden; 1
 • Enfeksiyon Hastalıklardan: 4
 • Çocuk Psikiyatrisinden: 1
 • Vitaminlerden: 1
 • Endokrinden: 2
 • Metabolizmadan: 1
 • yenidoğandan: 2
 • Acil-Yoğun Bakımdan: 2
 • Alerjiden: 1
 • İmmünolojiden: 1
 • Hematolojiden: 2
 • Onkolojiden: 1
 • kardiyolojiden: 2
 • Gastroenterolojiden: 2
 • Nefrolojiden: 2
 • Romatolojiden: 1
 • Nörolojiden: 2
 • genetik hastalıklardan: 2

 

olacak şekilde soruların dağıldığı görülmektedir.

Bu sınavda diğer son zamanlardaki TUS sınavlarında da olduğu gibi 1 adet çocuk psikiyatrisi sorusu pediatri soruları içerisinde sorulmuştur. Bu soru kolay nitelikte olup, mantık yürütülerek çözülebilir nitelikteydi.

Pediatri sorularında eski sorulardan veya benzeri şeklinde birkaç tane tekrar sorusu vardı.

Vaka soruları yine ağırlığını korumaktaydı.

Soruların zorluk derecesine göre dağılımında ise; zor sayabileceğimiz 4 soru varken, diğerleri orta-kolay zorlukta sorulardı.

İnfotus Pediatri ile hazırlanan meslektaşlarımız pediatri açısından başarılı bir sınav geçirdiler.

Hepinize başarılar dilerim.

REFERANSLAR

Uzm. Dr. İsmail Ege Subaşı Tustime Genel Cerrahi Editörü

Genel değerlendirme olarak genel cerrahi ekibi olarak ıyi bir sınav olduğunu düşünüyoruz. Ancak sürprizler var. Bunlardan bazıları inguinal bölgeden hem anatomiden hem hernilerden bu kadar soru gelmesi şaşırtıcı. Sitokinlerden soru gelmemesi önümüzdeki sınav için uyanık olmamız gereken noktalardan sadece birisi.

Sorular genel olarak üst düzey ve kaliteli, cerrahi sorularından sadece bir soruda tartışma var; 74. sorunun cevabı tartışmaya açık. Bu soru için diğer şıklarında cevap olma olasılığı yüksek !!!!

Diğer önemli nokta bu sınavla birlikte tus sorularının yandal sorularına zorluk olarak yaklaşmaya başladığını görüyoruz.

Soruların dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

 • Cerrahi Hastalarda Beslenme: 3 Soru
 • Cerrahi Enfeksiyonlar: 1 Soru
 • Sıvı-Eletrolit Dengesi: 2 Soru
 • Karın Travmaları: 1 Soru
 • Karın Travmaları: 1 Soru
 • Şok: 1 Soru
 • Safra Kesesi Hastalıkları: 2 Soru
 • Transplantasyon: 1 Soru
 • Meme Hastalıkları: 2 Soru
 • Adrenal Hastalıkları: 1 Soru
 • Tiroid Hastalıkları: 1 Soru
 • Paratiroid Hastalıkları: 1 Soru
 • İnce Barsak Hastalıkları: 1 Soru
 • Mide Hastalıkları: 1 Soru
 • Pankreas Hastalıkları: 2 Soru
 • Kolorektal Hastalıkları: 3 Soru
 • Akut Karın Hastalıkları: 1 Soru
 • İntestinal Obstrüksiyonlar: 1 Soru
 • İnguinal Herni: 2 Soru
 • Batın Arka Duvar Anatomisi: 1 Soru
 • Batın Ön Duvar Anatomisi: 1 Soru
 • Karaciğer Hastalıkları: 2 Soru
 • Dalak Hastalıkları: 1 Soru

 

Herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin istediği ve dilediği bölümleri kazanması dileği ile…

REFERANSLAR

Uzm. Dr. Oğuzhan Turan Tustime Küçük Stajlar Editörü

Dahiliye ve Genel cerrahi branşlarıyla ortak olabilecek birçok soru olmakla beraber, Küçük stajlardan bu tusda ortalama 13 soru sorulmuştur diyebiliriz. Genel anlamda soruların kolay-orta zorluk düzeyine sahip olduğunu görmekteyiz.

Soru dağılımı ve zorluk derecesine baktıldığında:

 • 2 soru Kalp-Damar cerrahisi (1 orta, 1 kolay)
 • 1 soru Göz (Amaçsız, zor ve hatalı)
 • 1 soru Çocuk cerrahisi (kolay)
 • 1 soru Göğüs cerrahisi (kolay)
 • 1 soru Acil tıp (1 kolay)
 • 1 soru Anestezi (zor)
 • 1 soru Derma (orta)
 • 3 soru Nöroloji (1 orta, 2 kolay)
 • 2 soru Psikiyatri (2 kolay)

 

1 soru hariç (zaten hatalı soru) hepsi İnfotus ders notlarımızda mevcuttu ve derslerimizde anlatmıştık.O da esasen Pediatri soruları arasında yer alan Kolobom sorusuydu. Bu soruyu Göz sorusu olarak değerlendirdik ve bu sorunun hatalı, çift cevaplı bir soru olduğu ve iptal edilmesi gereken sorular arasında olması gerektiği sonucuna vardık. Sklerada ve korneda kolobomlar görülmez, böyle bir patoloji göz küresinin bütünlüğüyle bağdaşmaz. Hiçbir Textbook’da skleral ve korneal kolobomlardan bahsedilmemiştir. Bu soru doğru sorulmuş olsaydı dahi, amaçsız,anlamsız, herhangi bir bilgiyi ölçmeyen, neyi değerlendirmek istediği belli olmayan, klinikte hiçbir işe yaramayan TUS soruları arasında yerini alacaktı. Böyle gereksiz bir bilgi hiçbir TUS kitabına girmeyi zaten hak etmemektedir.

Sonuç olarak Küçük stajlar ekibi olarak hedefimizi gerçekleştirmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.Kursiyerlerimizin de küçük stajlar bakımından rahat bir sınav geçirdiğinin farkındayız.

Herkesin emeğinin karşılığını almış olması dileğiyle…

REFERANSLAR

Tustime Kadın Doğum Editörleri

Kadın doğum soruları kolay-orta zorlukta idi. 5 obstetri, 3 endokrin, 3 jinekoloji ve 1 onkoloji sorusu vardı.Soruların tamamına notumuz net cevap verebildi.

Soruların çok net ifadelerle sorulması, yorum yeteneğine ihtiyaç duymaması, direkt bilgi sorusu olması ÖSYM’nin bu konudaki ciddiyetini teyit etti.

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş