Ağustos 2018 TUS Değerlendirmeleri

2018 Ağustos TUS Anatomi soruları, anatomik yapıların klinik bağlantılarının doğrudan ya da olgu sunumu şeklinde sorgulandığı bir sınav olmuştur. Soruların neredeyse tamamı bu tür sorulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı da daha önceki tüm sınavlardan farklılık göstermiştir. Soruların konulara göre genel dağılımına baktığımızda, daha önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi ile ilgili soruların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. 14 Anatomi sorusundan 5 tanesi bu bölümden çıkmıştır. Genellikle her sınavda 3-4 dolaşım sorusu gelirken son sınavda bu sayı 5 olmuştur. Yine kas sorularında son yıllardaki diğer sınavlara göre az da olsa bir artış söz konusudur (3 soru). Kemik, eklem, solunum ve ürogenital sistem konularından hiç soru çıkmamıştır. 2018 ağustos sınavı Anatomi açısından klasik TUS sınavlarından farklı bir sınav olmakla birlikte, çok zor ve zor olarak değerlendirilebilecek soruların da çoğunlukta olduğu bir sınav olmuştur.

 

Soruların zorluk derecelerine göre dağılımını değerlendirecek olursak 4 soru kolay, 4 soru için orta düzeyde, 3 soru zor ve 3 soru için de çok zor diyebiliriz.

Kolay: V. saphena magna , M. corrugator supercilii, Tractus opticus ve Trabecula septomarginalis

Orta: Ggl. ciliare, A. communicans posterior , Venae emisseriae ve Median epizyotomi

Zor: N. tibialis, Infrakolik kompartman ve V. renalis

Çok zor: Lateral epikondilit, Kremaster refleksi ve N. Intercostobrachialis

 

Daha önceki sınavlarda çıkmış ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 6 tane soru bulunmaktadır (V. saphena magna , Tractus opticus, Trabecula septomarginalis, Ggl. ciliare, A. communicans posterior ve Median epizyotomi). Bu da eski sorulara çalışmanın önemini gösteriyor.

 

Sınavın genel değerlendirmesini yapacak olursak önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi en çok soru gelen konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar diğer konular bu sınavda oransal olarak değişkenlik göstermişse de sinir sitemi, kalp-dolaşım ve kas-iskelet sitemi ağırlıklı bir çalışma planı, her zaman için gelebilecek soruların önemli bir bölümünü kapsayacaktır. Soruların önemli bir bölümünün cevabını içeren TUSTIME infotus ANATOMİ kitabı bu çalışma için yeterlidir. Son yıllardaki diğer sınavlardan farklı olarak klinik anatomi sorularının ağırlık kazandığını ve önümüzdeki sınavlarda da bu tipte soruların daha çok geleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla Anatomi’ye çalışırken konuların klinik bağlantılarına özellikle dikkat edilmelidir. Bu açıdan İnfotus serisinin diğer kitaplarındaki (Kadın Doğum, Genel Cerrahi vb.) anatomiyi ilgilendiren bilgileri de değerlendirmek faydalı olacaktır.

 

2018 Ağustos TUS sınavı, Anatomi açısından daha zor soruların sorulduğu bir sınav olmuştur. Ayrıca bu soruların önemli bir bölümünü klinik anatomi soruları oluşturmuştur. Soru dağılımı açısından ise önceki sınavlardan farklı bir dağılım söz konusudur. Sinir sistemi soruları diğer sınavlarla benzer şekilde 5 tane iken geri kalan konularda dolaşım sistemi bu sınavda öne çıkmaktadır. Yine kas sorularında az da olsa bir artış vardır. Sınavın çok zor ve zor olarak değerlendirilebilecek 6 Anatomi sorusu bulunmaktadır. INFOTUS Anatomi kitabımızın, daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da soruların çoğuna cevap verebildiği görülmektedir. Ayrıca İnfotus Anatomi’nin bu sınavda cevapladığı iki klinik bilimler sorusu da vardır.

  • •     Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 6 tane soru var.
  • •     Önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi en çok soru gelen konudur. Bu açıdan 2018 Ağustos şınavı diğer Tus sınavları ile benzerlik göstermektedir. Ancak farklı olarak bu sınavda dolaşım sisteminden beklenenden fazla soru gelmiştir. Ayrıca kemik, eklem, solunum ve ürogenital sistem sorusu bulunmamaktadır.
  • •     Özellikle son birkaç sınavdan farklı olarak görülen bir başka değişiklik de, kas sorularındaki az da olsa oransal artıştır.
  • •     Soruların dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

Referanslar

Değerli meslektaşlarım,

Bir TUS’un ardından Histoloji ve Embriyoloji branşından çıkan soruların değerlendirmesine geçmeden önce, hepinize geçmiş olsun demek isterim.

Her ne kadar sorulan tüm sorulara İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabından net olarak kaynak vermiş olmakla birlikte; bu sınavda son birkaç yılda bazı sınavlarda olduğu gibi Histoloji ve Embriyoloji sorularının zor olduğu ve hatta ne yazık ki; bazı soruların adeta yapılmasın diye sorulduğunu düşündürecek şekilde bilgi aradığı ya da sorunun bu şekilde kurgulandığını ve yine ne yazık ki ezbere yönelik olduğunu söylemek mümkündür

Soru dağılımında; çıkan 8 sorunun 1 tanesi kolay , 2’si orta, 4’ü zor ve 1 tanesi çok zor olarak değerlendirildi. Çıkan soruların zorluk dağılımı ve geldiği bölüm ilişkisi aşağıdaki grafikte özetlenmiştir

Referanslar

Değerli meslektaşlarım,

Öncelikle geçmiş olsun, sınavın hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum. Sınav için özveriyle emek harcayıp, gayret gösteren değerli meslektaşlarımızın göstereceği yeni başarılarla gururlanmayı ümit ediyoruz.

Fizyolojiden sorulan 10 sorunun 9 tanesini sadece İNFOTUS FİZYOLOJİ, diğer 1 soruya da ÇÖZÜM BANKASI FİZYOLOJİ&HİSTOLOJİ SORU KİTABI ve İNFOTUS PEDİATRİ kitaplarımız net bir şekilde referans vererek TUSTİME olarak 10/10 bir başarı sağlamıştır. Ayrıca, şunu da belirtmek isterim ki yine sadece ÇÖZÜM BANKASI FİZYOLOJİ&HİSTOLOJİ SORU kitabında; 10 sorunun 9 tanesini ya çok benzer şekilde soru olarak ya da soru açıklamasında bulabilirsiniz.

Hatırlandığı kadarıyla Fizyoloji soruları konularına göre değerlendirildiğinde tablodaki gibi dağılım göstermektedir. Soru dağılımı oldukça anormal bir sınav 5 soru nörodan, 2 soru Böbrek fizyolojisinden geldi. Bu açıdan soru dağılımı oldukça dengesiz olmuş.

Cevabı olmayan veya tartışmalı soru yok.

Diğer soruların hemen hepsi sınavdan önceki, derslerimizde, kampta ve deneme sınavlarında vurguladığımız çıkma ihtimali yüksek noktalar diye ifade ettiğimiz yerlerden geldi ve eminim TUSTİME kursiyerleri bu soruları kolaylıkla cevaplamışlardır.Fetal dolaşım fizyolojide beklenen bir soru değildi, ama pediatri açısından önemli olduğu için bu soru biraz zordu. Ayrıca, ürenin tübüllerde henle kulpunda UT-A2 aracılı taşınması yine zor bir soru, çünkü üreyi esas önemli yapan ADH etkisiyle UT-A3 aracılı iç medüller kanallardan medullaya geçişidir bu açıdan biraz ters köşe bir soru.

Sonuç olarak, aşırı detaydan uzak duran sade ve en anlaşılır şekilde konu içeriğine sahip TUSTIME INFOTUS FİZYOLOJİ kitabı soruları cevaplamadaki yetkinliğini bir kez daha gösterdiği için bizlerde ayrıca mutlu olduk. Fizyoloji soruları için tek kaynaktan referans veren bir yaklaşımla sizlere faydalı olabildiysek ne mutlu bizlere… Tüm meslektaşlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum.

Referanslar

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum. Biyokimya sorularını hazırlayan değerli hocalarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Sınav biyokimya açısından nispeten zor sayılabilecek bir sınavdı. Sınavın soru dağılımına baktığımızda; bu sınavda konulara göre soru dağılımı; Aminoasitler (3), Proteinler (3), Vitaminler (2), Hormonlar (2), Karbonhidratlar (6), Lipidler (4), Nükleik Asitler (2).

Tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarımız,

Öncelikle sınava giren tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun diyoruz. Sınavca giren meslektaşlarımız yoruldu, yıprandı, emek harcadı.  Sınava giren kardeşlerimiz için hayırlı olanı diliyoruz.

Sınava gelince, diğer temel derslerine göre Mikrobiyoloji soruları zordu.  Temel bilimlerden Mikrobiyoloji için 2018 Ağustos soruları zorluk düzeyi olarak farklı bir dağılım gösterdi. Her sınavda 2 ya da 3 mantar sorusu çıkarken bu sınavda adeta mantar rekoru kırıldı ve tam 4 mantar sorusu vardı. Peki mantar soruları kolay mıydı? Hayır, kesinlikle kolay değildi.  Benzer durum 3 soruyla kendine yer biçilen parazit için de geçerli.

Bu sınavda bakteri soruları da atipik ve oldukça uç bilgiyi sınayan karaktere sahipti. Örneğin karbapenem direncinde metallobeta laktamazla ilgisini yan dal sınavında sorulsa idi anlayışla karşılanabilir. Ama TUS için oldukça uç bir soru olarak tarihe geçecektir.

Soruların zorluk dağılımına baktığımızda ise 2 soru çok kolay, 5 soru zor, 8 soru kolay iken, kalan soruların çok zor olduğu gözlenmektedir. Bu dağılıma göre mikrobiyoloji sorularının zor olduğunu söylemeliyiz.  Bu kadar atipik sorunun bulunduğu bir sınavda, Infotus Mikrobiyoloji kitabımız 20 soruya referans vermiştir.  Yine Mikrobiyoloji kitabımız klinik bilimlerde de 13 soruya referans olmak üzere toplamda 33 soruya referans vermiştir.  Sınavın, sınava giren tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

TUSTIME Mikrobiyoloji Editörleri.

Diğer branşlarda sorulan ve Infotus Mikrobiyolojinin referans olduğu sorular

REFERANSLAR

Ağustos  2018 tus sınavı yine İnfotus Farmakolojinin ve TUSTİME eğitimlerinin hedefi 12’ den vurduğu bir sınav olarak değerlendirilebilir. 22 sorunun 20 tanesi net olarak İnfotus farmakoloji de mevcuttu. Ayrıca İnfotus farmakoloji diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 33 soruyu net olarak yanıtladı. Ayrıca başta monoklonal antikorlar olmak üzere rutin derslerimizde, TUS kampında ve sıra dışı bir eğitim olan HİPNOFARMAKOTERAPİ-6 kampında birçok soruyu yakalamamız ve bize güvenen öğrencilerimizi farmakobaşarıya taşımamız bizim için çok yüz güldürücü bir sonuç oldu. Bupivakainin sistemik toksisitesinde etkili olan yöntemin sorulduğu küçük stajlar sorusunda; İV lipid emülsiyonunun lokal anesteziklerin sistemik toksisitesinde yararlı olduğunu başta TUS kampı ve HİPNOFARMAKOTERAPİ-6 kampı olmak üzere her eğitimimizde vurgulamıştık

Sınav sorularını genel olarak orta zorlukta diye nitelemek mümkündür. Çalışan her arkadaşın iyi sonuç alacağı bir sınav olarak değerlendirmek mümkün olsa da sınavın en büyük süprizi Genel farmakolojiden hiç soru sorulmamasıydı ve Santral sinir sistemi farmakolojisinden 1 soru sorulmasıydı. Son Tus sınavlarında son derece fazla sorulmaya başlayan monoklonal antikorlardan yine farmakoloji den bir tane soru soruldu.   GIS farmakolojisi yine sınavın bankosu olmaya devam etti ve 4 soruyla bu sınavda karşımıza çıktı. Bir diğer sürpriz ise vaka sorusu olarak Toksikolojiden 2 soru birden çıkmasıydı.  Soru dağılımı olarak çok özensiz hazırlanmış bir sınavdı. Hatalı soru olmaması ise farmakoloji açısından sınavın olumlu taraflarından biriydi.

Soruların konulara göre dağılımına bakılacak olursa;

Genel Farmakoloji; 0

Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi; 2

Santal Sinir Sistemi Farmakolojisi; 1

Kardiyovasküler Sistem Farmakolojisi; 4

Otakoid / NSAİD; 4

Gastointestinal Sistem Farmakolojisi; 4

İmmün Sistem Farmakolojisi; 1

Endokrin Sistem Farmakolojisi; 1

Kemoterapötikler; 3

Toksikoloji: 2

Doç. Dr. Bülent DEMİR

MD – PhD

TUSTİME eğitim kurumları

 Farmakoloji Editörü

REFERANSLAR

Ağustos 2018 TUS /STS sınav sonucunun, tüm hekim meslektaşlarımız için istedikleri gibi olmasını diliyoruz.

İnşallah her şey gönlünüzce olur.

Sınav değerlendirmesine önce soru dağılımlarını belirterek başlamak istiyoruz;

Toplam Dahiliye adına 25 adet soru bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi klinik bilimlerde dahiliye kısmında ise 3 adet enfeksiyon hastalıkları sorusu bulunmaktadır.

Soru Dağılımları;

Göğüs Hastalıkları: 3

Kardiyoloji: 3

Gastroenteroloji: 5 (3 tanesi hepatoloji)

Hematoloji-Onkoloji: 4

Endokrinoloji: 3

Nefroloji: 3

Ramotoloji: 2

Allerji/İmmünoloji: 2

Bu soru dağılımı artık belli bir branşa ağırlık vermek değil hemen hemen her branştan eşit sayıda soru sorulması şeklinde algılanmıştır.

Vaka ağırlıklı olduğunu artık söylemeye gerek duymuyoruz zira sınav tam KLİNİK sınavdır. Uzun vaka soruları sınavın vazgeçilmezidir.

Sorulardan 2 tanesinin çok zor olduğunu düşünmekle beraber diğer sorular orta zorlukta ve kolay şeklinde tarafımızca değerlendirilmiştir.

Yine dikkat çeken bazı konuların hem temel hem klinikte tekrar edilen soru sayılarıdır. (Örnek pulmoner hipertansiyonla ilgili 3 adet soru vardır)

Soruların gelen anlamda gündelik hayatta çok karşılaşılan vakalar üzerine kurgulanmış olması sınav adına çok sevindiricidir. Tabi bu çok görülen vakaların detay kısımları eleyici nitelikte olmaktadır.

Dahası sadece tanı anlamında değil, tedavi ve komplikasyon olarak da yeniliklerin sorgulanması yine çalışan adayları sevindirecek düzeydedir.

Tabi Dahiliye gibi her şeyi içine alacak bir branşta 25 adet sorunun 22 tanesi (%88) ders notlarımızda mevcuttur. Dahası tartıştığımız ve önem verdiğimiz vaka ağırlıklı işleyiş şeklinin sınavda karşılığını aldığınızı düşünmekteyiz. Tartışılan ve üzerinde durulan konularla soruların %95 ‘i cevaplanabilir diye düşünüyoruz.

***Bu da aslında konuları tartışmaya -soru çözmeye devam etmenin, konu okumaktan belki de daha önemli olduğunu ortaya koymuştur.

Deneme sınavlarımızda sorguladığımız vakaların yine önemi sınavda kendini göstermiştir. Vakalara yaklaşım ve tedavi örnekleri sınavda işinizi kolaylaştırmak adına önemlidir.

Diğer bir önemli husus tabi ki diğer branşlarda Dahiliye;

Bu bizim özellikle TUS’u entegre birbirinden ayrılmaz bütünlükte gören Dahiliye eğitimimiz için övünç kaynağıdır.

Dahiliye kısmında mikrobiyoloji, patoloji, fizyoloji, farmakoloji (ki bu sınavda 5 farma sorusu), kadın doğum, pediatri, genel cerrahi, küçük stajlar gibi hemen hemen tüm branşlarda soru yakalanmıştır.

Tek kaynak olan Dahiliye İnfoTUS kitabıyla;

25 Dahiliye sorusunun 22’si,

Temel Bilimlerden 15 adet soru,

Diğer Klinik branşlardan 15 adet soru yakalamak mümkündür.

İstatistiğe vurduğumuz zaman Klinik Bilimlerden 37 soru yani tüm klinik sorularının yaklaşık %30,8’ine denk gelir.

Temel Bilimlerden 15 soruyu eklediğimiz zaman toplam tüm TUS sınavında 52 soru yani sınavın %43,3’üne denk gelir.

Buna tartıştığımız, konuştuğumuz konular eklenince sınavın nerdeyse %50’si Dahiliye içerisinde mevcuttur.

Son olarak sınavda Dahiliye adına hatalı soru olduğu düşünülmemektedirTıp Bilimi gibi geniş bir alanda hazırlanan sınav için inanılmaz bir başarıdır.

Buda sınavı hazırlayan, bizlerin hekim olmasında emeği olan tüm değerli hocalarımızın da teşekkürü hak ettiği gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Herkesin her şey gönlünce olsun. Tüm hayalleriniz gerçekleşsin dileğiyle,

Saygılarımızla

 TUSTIME DAHİLİYE EKİBİ

REFERANSLAR

Ağustos 2018 TUS sınavına giren tüm hekim arkadaşlara başarılar dilerim.

Pediatri açısından vaka sorularının ağırlıklı olduğu bir sınavdı. Otuz pediatri sorusunun 26’sı vaka ağırlıklı olup, 4 tanesi klasik soru formatındaydı. Sorularda özellikle bilginin kullanılması ve vaka üzerinden olası tanıların sorgulanması ve irdelenmesi istenmekteydi. Diğer sınavlara göre pediatri soruları biraz daha zor sayılabilir. Bazı sorular özellikle yandal sınavı düzeyinde olması dikkati çekiyordu.

Pediatrinin alt bölümlerinden soru dağılımları açısından değerlendirildiğinde; sınavda hematoloji sorularının öne çıktığını, bunu diğer bölümlerin takip ettiğini görüyoruz. Soru dağılımı açısından; Hematoloji 4, Yenidoğan 3, Kardiyoloji 3, Enfeksiyon 3, Metabolizma 3, Nöroloji 3, Gastroenteroloji 2, İmmunoloji 2, Onkoloji 2, Endokrinoloji 1, Solunum 1, Romatoloji 1, Nefroloji 1, Vitamin-Mineral 1 soru mevcuttu.

Önceki yıllarda bir çocuk psikiyatrisi sorusu pediatri içinde sorgulandığı görülürken, bu sınavda bu durum söz konusu değildi.

İnfotus Pediatri diğer TUS sınavlarında olduğu gibi bu sınavda da pediatri sorularında ve diğer bölüm sorularına referans olmuştur.

Sınava giren tüm arkadaşlara başarılar diler ve sonuçların gönlünüzce olmasını dileriz.

Tustime Pediatri Editörleri

REFERANSLAR

Genel Cerrahi açısından kitap kamp ve denemelerle zor soruların yakalandığı verimli bir sınav geçirdik. Umarız tüm meslektaşlarımız da yüz güldürücü sonuçlarla istedikleri hedeflere ulaşır.

 Tustime Cerrahi Editörleri

 

 2018 AGUSTOS TUS GENEL CERRAHİ SORU ANALİZİ

73- TRAVMADA KOAGLOPATİ (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 90 & 259)

74- YARA İYİLEŞMESİ (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 187 & 188)

75- ADRENAL YETMEZLİK (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 43)

76- CERRAHİ HAZIRLIK (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 176 & 220)

77-TRAVMA

78- YANIK (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 204-205 & 206)

79-KARACIGER HASTALIKLARI İnfotus Genel Cerrahi sayfa 371

80- MEME HASTALIKLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 152)

81- MEME HASTALIKLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 145 & 146)

82- PARATROİD HASTALIKLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 129 & 130)

83-MIDE HASTALIKLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 281)

84-MIDE HASTALIKLARI  (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 288-289)

85-KOLOREKTAL HASTALIKLAR (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 330)

86-OBSTRUKSIYONLAR (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 359)

87-KOLOREKTAL HASTALIKLAR (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 339)

88-MIDE HASTALIKLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 273 & 65 Deneme Soru 91)

89-KARIN DUVARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 236)

90- TRAVMA (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 244)

91- KARACIGER HASTALIKLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 369)

92-SAFRA KESESI VE YOLLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 384)

93-SAFRA KESESI VE YOLLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 352&384)

94-PANKREAS HASTALIKLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 391)

95-DALAK HASTALIKLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 403)

96-DALAK HASTALIKLARI (İnfotus Genel Cerrahi sayfa 406)

REFERANSLAR

Bu TUS’ta Küçük Stajlardan 26 soru sorulmuş olup, soru sayısında son birkaç TUS’ta da dahil olmak üzere anlamlı artış görmekteyiz. Yine, biraz bilginin yeterli olup daha çok yorum kullanarak yapılması gereken soru sayısı da artmaktadır. Zor sorular, daha çok çalışarak yapılabilecek tarzda sorular olmayıp, çoğu sınava giren meslektaşımızın yapamayacağı, rutin mesleki pratikte karşılaşmayacağımız türden sorulardı. TUS sorularının dağılımı, zorluk dereceleri ve referansları aşağıda belirtilmiş olup, genel anlamda orta zorlukta bir sınavdı diyebiliriz. Sınavda yanlış sorulmuş veya iptal edilmeyi gerektirecek soru bulunmamaktadır.

REFERANSLAR

Değerli arkadaşlar bir tus sınavını daha geride bıraktık. İnşallah herkes için hayırlı olur. Kadın doğum sorularının zorluk derecesini genel olarak orta olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınavın Kadın Doğum açısından önceki sınavlara kıyasla daha kaliteli bir sınav olduğunu söyleyebiliriz; spot bilgilerden ziyade konuları bütünsel olarak değerlendiren sorular dikkati çekmiştir. Kadın doğum derslerinde son dönemlerde sürekli vurguladığımız gibi ezber yerine bilgiyi doğru yorumlayarak çözülen sorular çoğunluktadır. Kadın doğum içinde sorulan 12 soruya da hem kitapta hem derslerde hem de kampta net referans verilmiştir. Soruların çok benzerleri yıl içindeki deneme sınavlarında sorulmuştur. Diğer branşlarda ise 3 soruya net referans olurken toplamda 8 sorunun çözümüne katkıda bulunulmuştur. Kadın Doğum sorularının ayrıntılı açıklamaları aşağıda verilmiştir, diğer branşlarda bulunan net referans açıklamalar da aşağıda gösterilmiştir. Önceki sınavlarda olduğu gibi yaklaşık 20 soruya referans verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunar başarıların katlanarak devam etmesini dileriz.

Saygılarımızla, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi Editörleri….

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş