Nisan 2017 TUS Değerlendirmeleri

2017 Nisan TUS sınavında Anatomi sorularının bir çoğunun kolay-orta zorlukta olduğunu ve INFOTUS Anatomi kitabımızın kolaylıkla bu sorulara cevap verebileceği görülmektedir.

 • Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 6 tane soru var.
 • Önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi en çok soru gelen konudur. Ancak farklı olarak bu sınavda kas iskelet sisteminden beklenenden az soru gelmiştir. Eklem ve duyu konuları ise hiç sorulmamıştır.
 • Kitabımız 14 Anatomi sorusunun 13’üne bire bir kaynak olmuştur.
 • Soruların dağılım aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Sınava giren tüm adaylara hayırlı olmasını diliyoruz.

Tustime Anatomi Editörü

Referanslar

Sorular değerlendirildiğinde;

 • Hücre: 1 soru
 • Genel embriyoloji: 1 soru
 • Deri (İnfotusta duyu organları içinde anlatılmaktadır): 1 soru
 • Genital sistem: 2 soru
 • Sindirim sistemi: 1 soru ve ayrıca,
 • 1 soru genel hücre bilgisinin deri konusuyla birleştirilmesi şeklinde sorulurken, bir sorunun embriyonel dönemde bir hormon duyarsızlığının klinik yansıması şeklinde kadın doğum sorusu şeklinde sorulduğu izlenmektedir.

Sorular zorluk derecelerine göre ele alındığında bu sınavın alışılmışın üstünde bir zorluğa sahip olduğu izlenmektedir. Bu çerçevede soruların,

 • Zor: 3
 • Orta: 4
 • Kolay: 1

şeklinde dağıldığı söylenebilir.

 

Sorulardan epidermis histolojisinde ağırlıkla kalın deride bulunduğuna ilişkin konu edilmiş soru yapısı bakımından hatalı olarak durmaktadır. Çünkü kalın deri de başta granülosum tabakasanın üstünde bulunan lucidum ve corneum tabakası olmak üzere bazal tabaka dışında tüm tabakaların daha ince deriden daha kalın olması ve özellikle el ayası ve ayak tabanı gibi çok kalın tabakalarda korneum tabakası çok daha kalın izlenmektedir.

Bunlara ek olarak, 1 anatomi, 1 fizyoloji, 2 biyokimya ve 1 mikrobiyoloji sorusu, Histoloji ve Embriyoloji derslerinde anlatılmakta olan bilgiler kapsamında olup İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabından doğrudan referans almıştır.

Tustime Histoloji Editörü

Referanslar

Fizyoloji soruları için genel değerlendirme,

Fizyolojiden 10 soru vardı. Bu sorulardan 8 tanesini TUSTIME İnfotus FİZYOLOJİ, diğer 2 soruya da TUSTIME İnfotus G. Cerrahi ve İnfotus Kadın Doğum kitaplarımız net bir şekilde birebir referans verebilmektedir.

Bu sınavın fizyoloji soruları için genel bişey söylemek gerekirse biraz atipik bir tarzı vardı diyebiliriz. Derslerde de vurguladığımız farklı sistemleri etkileyen ortak noktalardan ve birazda konuların ikinci derece de önemli diyebileceğimiz yerlerinden sormuşlar. Ancak, şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki İNFOTUS Fizyoloji ve diğer kaynaklarımız birlikte bir kez daha 10 sorudan 10’una da net referans olarak TUSTIME kursiyerlerimizi ve bizleri mutlu etmiştir.

Kursiyerlerimizin iyi bir sınav geçirdiğini düşünüyor, tüm meslektaşlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum.

Referanslar

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum.

Sınav biyokimya açısından çalışanın emeğinin karşılığını aldığı soruların gayet güzel hazırlandığı yani sürprizin olmadığı bir sınav idi. Soruları hazırlayan değerli fakültelerimizin değerli hocalarına ve sınav yetkililerine teşekkür ediyorum.

Sınavın soru dağılımına gelirsek; bu sınavda konulara göre soru dağılımı tablo’da görüleceği üzere; Hücre (0), Aminoasitler (5), Proteinler (2), Enzimler ve Klinik Biyokimya (1), Vitaminler (1), Hormonlar (3), Karbonhidratlar (5), Lipidler (3), Nükleik Asitler (2), Genom (0).

Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanmanın anahtarı sayılan değişmez ilke olan hızlı tekrar bol tekrarı göz önüne alarak hazırlanan Tustime İnfotus Biyokimya sınavda çıkan 22 sorunun çok şükür 22 tanesini birebir referans olmuştur. Ayrıca diğer branşlardan gelen sorulardan (Pediatri, Küçük Stajlar, Mikrobiyoloji) 7 tanesine referans olmuştur. TUS kampında ise 2 günde 22 sorunun 21 tanesi net ifadelerle çıkacağı vurgulanan ve benzerleri çözülen sorular idi.

Biyokimya adına kursiyerlerimizin rahat bir sınav geçirdiğini düşünüyor, tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.

Tustime Biyokimya Editörü

REFERANSLAR

Mikrobiyoloji soruları genel olarak çalışan adayların yapabileceği sorulardan oluşmaktaydı. Mikrobiyolojide sorulan sorulardan 12 si kolay, 7’si orta zorlukta ve 3 tanesi zor olarak nitelendirilebilir. Sorular irdelendiğinde daha önce sorulan sorulardan benzer sorular olduğu gibi MERS ve Chikungunya gibi ilk kez sorulan sorular da bulunmaktadır. INFOTUS mikrobiyoloji kitabımız 22 soruya da referans olabilmiştir. Ancak Chikugunya virüs sorusu kitabımızda yeterli bir şekilde anlatılmış olsa da maymunların hastalıktaki epidemiyolojik rolünün sorgulanması çok detay bir bilgi niteliğindedir. Bu soruyu sınavda mikrobiyolojide sorulan en zor soru olarak nitelendirebiliriz.

Sınava giren tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz. Sevgilerimizle.

Tustime Mikrobiyoloji Editörleri

REFERANSLAR

Bu tus sınavı da farmakolojide yenilikçi çizginin devam ettiğini bir kez daha bize gösterdi.

Farmakoloji soruları içinde kolay sorularıda barındırmasına rağmen orijinal ve zorlayıcıydı diyebilirim.

Özellikle majör konularda olan; Genel farma, Otonom, Santral, KVS ve Kemoterapötilerden 17 soru geldi. 5 soruda minör konulardan geldi. GIS farmakolojisi yine istikrarını sürdürdü ve bu bölümden bir soru soruldu.

bb Eğitimlerimizde de vurguladığımız gibi artık önemsiz bir konu yok ve majör konuların ağırlığı bulunmakla birlikte Genel farmadan toksikolojiye kadar her bölüme çalışmak ve derslerde vurgulanması gerekiyor. Nitekim eğitimlerimizde biz her yeri vurgulamaya çalıştık ve başarılı olduk.

Santral sinir sistemi sorularından SLC sorusunu yapmak bence pek mümkün değildi. Bu sorunun Goodman-Gilman dan satır satır sorulduğunu bulduk ve fotoğrafıyla birlikte facebook sayfamızdan paylaştık

Yine Etilen glikol nefrotoksisitesine neden olan metabolitler ve sülfonamidlerin Riketsiya enfeksiyonlarında etkisiz olduğunun sorgulandığı sorularda Katzung 2015 kaynaklı sorulardı. Riketsiya sorusunun cevabı İnfotus Mikrobiyoloji sayfa 202‘de net olarak yazıyordu.

Genel farmakolojiden sorulan Css, farmakokinetik matematiksel hesaplama sorusu ise infotus farmakolojide 16. Sayfada yer alan tablomuzdaki formülle kolayca yapılıyordu ve piyasada bulunan başka hiçbir kaynakta bu sorunun cevabı yoktu.

İnfotus farmakoloji yine istikrarını sürdürdü, böyle atipik soruların bulunduğu bir TUS sınavında 22 sorunun 19 tanesini net olarak yakaladı. Diğer dersler içerisinde sorulan farmakoloji soruları da dikkate alındığında toplam 30 soruya net olarak referans oldu.

Özellikle derslerimizde, TUS kampında ve farmakoloji eğitiminde bir devrim olan Hipnofarmakoterapi kampında; Daptomisin, Trastuzumab, Sefotaksim, İvacaftor,Ketamin, Adrenalin- Anafilaktik şok, Akarboz, Kinolonların ve Amfoterisin B’ nin etki mekanizmaları gibi pek çok farmakoloji branşı dışında gelen birçok soruyuda yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Daptomisinin pnömonide kontrendike olduğunun geleceğini her eğitimimizde vurgulamıştık. Diğer taraftan geçen Eylül 2017 sınavında 3 soru çıkan monoklonal antikorlardan; Farmakolojide ipilimumab ve dahiliyede Trastuzumab olmak üzere toplam iki soru geldi ve bizim eğitimlerimizi alan arkadaşlar bu soruları gülümseyerek yaptılar.

Bu arada giderek TUS sınavında hazırlanan arkadaşlar tarafından önemi anlaşılan ve umduğumuzdan çok daha fazla rağbet görmeye başlayan ‘’HİPNOFARMAKOTERAPİ’’ kampı yeni bir rekora imza attı. 9 saatte farmakolojinin tamamının tekrar ettik ve farmakolojide 17, toplam TUS sınavında 26 soruyu net olarak yakaladık. Bu sonuç; kurum olarak işimizi ne kadar ciddi olarak bilinçli yaptığımızın ve tecrübemizin en güçlü göstergesidir. Bu güne kadar olduğu gibi bu ezber bozan eğitimin üçüncüsünde yakaladığımız soruların görüntülü –videolu referanslarını yakında paylaşacağız.

Bu arada minimum sayfada en çok GERÇEK soru yakalayan TUS farmakolojisinin efsane kitabı İnfotus Farmakolojinin yenilenmiş 4. Baskısınında hemen hemen hazır olduğunu ve kısa zamanda beğeninize sunulacağının müjdesini de buradan vermek isterim.

Tüm sınava giren kardeşlerimin gönüllerinden geçecek yeri kazandıracak neti yapmaları dileğiyle başarılar diliyorum. Önümüzdeki sınava girecek arkadaşlara da TUSTİME olarak bizi izlemeye devam edin diyorum.

REFERANSLAR

Öncelikle bütün sınava giren meslektaşlarımızın ,emeklerinin karşılığını almasını diliyoruz. Tustime Dahiliye grubu olarak ,atipik bir sınav olduğunu en başta belirtmek istiyoruz. Sınavda toplam 27 adet Klinik dahiliye sorusu olmakla beraber ; bunların 5 tanesinin Enfeksiyon Hastalıkları kısmından sorulması beklenen bir tablo değildir. Yine 1 adet İmmünoloji sorusu yerini almıştır. Yani aslında 21 adet saf Dahiliye sorusu mevcuttur. Sürpriz olan diğer konu 5 tane gastroenteroloji sorusu olması ve Hematoloji-onkoloji sorularının 4‘te kalmasıdır.

HIV (+) hastada CD4 < 150 ise hangisine karşı primer profilaksi uygulanmalıdır sorusu hatalı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda en geçerli yazı klavuzdur. Aşağıdaki adresten ücretsiz bir şekilde ulaşılabilir. https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr58e324a1.htm Soru kökü eksik kurgulanmıştır. CD4 düzeyi < 150 hastada 6 ay süreyle primer profilaksi de yapılır. Ayrıca CD4 düşük hastalarda CMV için de benzer durum söz konusudur.

Soru dağılımlarına bakarsak;

 • 5 adet gastroenteroloji
 • 4 adet Hematoloji-Onkoloji
 • 3 adet Kardiyoloji
 • 3 adet Endokrinoloji
 • 2 adet Göğüs Hastalıkları
 • 2 adet Nefroloji
 • 2 adet Romatoloji
 • 5 adet Enfeksiyon Hastalıkları ,1 adet İmmünoloji şeklinde dağılmıştır.

Infotus Tustime Dahiliye olarak 21 saf Dahiliye sorusunun 18 sorunun direkt cevabı bulunmaktadır. Mikrobiyoloji ve Farmakoloji notlarımız ise 5 adet Enfeksiyon Hastalıkları sorularını içermektedir. Tabi bizleri en fazla mutlu eden ;sadece Infotus Tustime Dahiliye kitabı olarak 18 direkt Dahiliye sorusu dışında;

Klinik sorularından;

 • 7 adet Pediatri
 • 7 adet Genel Cerrahi

Temel Bilimlerden

 • 2 adet Fizyolojii
 • 1 adet Mikrobiyoloji
 • 7 adet Patoloji
 • 4 adet Farmakoloji sorusu cevaplamıştır.

Infotus Dahiliye kitabımız toplamda 46 adet soru cevaplamıştır. Bu sınavın yaklaşık 5 ‘te birine denk gelmektedir. Bu da hem kaynak olarak hem de amaçlarımız doğrultusunda bizleri çok mutlu etmiştir. Soruların zorluk derecesinin Dahiliye olarak orta zorlukta düşünülmüş olup yaklaşık 5 sorunun çok zor olduğu kanaati oluşmuştur.

Zor soruların 1 tanesi Göğüs Hastalıkları bir tanesi Gastroenteroloji 3 tanesi de Enfeksiyon hastalıkları sorusudur.

Bu arada deneme sınavlarımızın önemi ve varlığına değinmeden geçmemek gerekir diye düşünüyoruz. Özellikle ekstrem soruların kullanılması zaman zaman eleştirilse de önemi bir kez daha bu sınavda ortaya çıkmıştır.

Herşeyden önemlisi tabi bizlerin değil sınavda sizlerin bu soruları yakalamış ve yapmış olmasıdır.

Umarız başta da belirttiğimiz gibi herkes emeğinin karşılığını alır.

REFERANSLAR

2017 Nisan TUS sınavına giren değerli meslektaşlarımız,

Öncelikle hepinize geçmiş olsun ve gönlünüzden geçen uzmanlık bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyoruz.

2017 Nisan TUS Sınavı, pediatri açısından çalışanın emeğinin karşılığını aldığı sorulardan oluşmaktaydı. Son zamanlardaki TUS sınavlarında olduğu gibi vaka sorularının ağırlıklı olduğu bir sınavdı.

Sınavın soru dağılımı; Aşı:1, Beslenme:2, Adölesan:1, Endokrinoloji: 1, Metabolizma: 1, Yenidoğan:3, Acil:1, Enfeksiyon:2, Solunum:3, Allerji:1, İmmunoloji:1, Hematoloji:2, Onkoloji:1, Romatoloji:2, Kardiyoloji:1, Gastroenteroloji:2, Nefroloji:2, Nöroloji:2, Genetik:1 olacak şekildeydi.

Sınavda pediatri açısından atipik diyebileceğimiz sorular; ivakaftor ve CAG tekrarı ile giden hastalıkları söylenebilir.

Tustime İnfotus Pediatri kitabı sınavda çıkan 30 pediatri sorusunun 28 tanesine birebir referans olmuştur. Diğer 2 soru ise diğer infotus kitapları referans olmuştur. Böylelikle infotus kitapları 30 pediatri sorusunun hepsine referans olmuştur. Ayrıca İnfotus Pediatri diğer branşlardan oldukça çok sayıda soruya da referans olmuştur.

Tustime deneme sınavlarında sorulan soruların benzerlerinin TUS sınavında karşımıza çıkması deneme sınavlarımızın kalitesini bir kez daha göstermiştir.

Tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Tustime Pediatri Eğitmenleri

REFERANSLAR

Öncelikle herkese geçmiş olsun. 2017 Nisan TUS sınavının Genel Cerrahi değerlendirmesinde; cerrahi sorularının zor olarak değerlendirİlebilecek bir kategoride yer aldığını düşünüyoruz. Infotus Genel Cerrahi kitabı genel cerrahiden gelen tüm sorulara referans olmuştur. Referanslar aşağıda sayfaları ile birlikte verilmiştir. Genel Cerrahiden itiraz edilebilecek tek soru 108. soru olup, özel isimli ameliyatın sorulduğu sorudur. “Scopinaro Procedür” diye adlandırılan ameliyatın orijinal şekli “biliopankreatik diversiyondur” yani orijinal scopinaro procedur’ünde duodonal switch bulunmamaktadır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı seçenekler arasında yer almamaktadır.

Herşeyin gönlünüzce olmasın diliyor saygılar sunuyoruz

Tustime Genel Cerrahi Editörleri

REFERANSLAR

Bu TUS sınavında Küçük stajlardan 14 soru sorulmuş olup, hatalı soru bulunmamaktadır. Bu TUS’da Cerrahi Küçük Stajlar soru sayısının azaldığını görmekteyiz. Dermatolojide İktiyozis sorusu ve Nükleer tıp sorusu haricinde diğer sorular kaynaklarımızda mevcuttu. Genel anlamda orta zorlukta bir sınav olarak değerlendirebiliriz. Soru dağılımı, zorluk derecesi, referanslarımız belirtilmiştir.

Kursiyerlerimizin rahat bir sınav geçirdiğini düşünüyor, hayatta başarılar diliyorum..

Tustime Küçük Stajlar Editörü;

REFERANSLAR

Nisan TUS 2017 Kadın Doğum Soru Yorumları

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş