Şubat 2018 TUS Değerlendirmeleri

Soruların konulara göre genel dağılımına baktığımızda, daha önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi ve duyu organları ile ilgili soruların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. 14 Anatomi sorusundan 5 tanesi bu bölümden çıkmıştır. Gastrointestinal sistem 3 soru ile beklenenden fazla soru gelen bir konu olmuştur. Kemik ve solunum sistemi 1’er soru ile geçmiş sınavlara benzerlik göstermektedir. Ürogenital sistem ve eklem konularından hiç soru çıkmamıştır. Önceki sınavların çoğunda ağırlıklı bir konu olarak karşımıza çıkan  kaslar ilgili bu sınavda sadece 1 soru sorulmuştur. Yine önceki sınavlarda ağırlıklı soru çıkan kalp ve dolaşım sisteminden gelen soruların 2 tanesi arter, biri de ven sorusu olmuştur. Her ne kadar soru dağılımı açısından klasik Tus sıanvlarından farklı bir sınav olsa da, 2018 şubat sınavı kolay ve orta zorlukta soruların çoğunlukta olduğu bir sınav olmuştur.

Soruların zorluk derecelerine göre dağılımını değerlendirecek olursak 7 soru kolay, 3 soru için orta düzeyde, 2 soru zor ve 2 soru için de çok zor diyebiliriz.

Kolay: N. radialis , N. axillaris, Aorta’nın dalları, A. thoracica interna’nın dalları, Colon, Canalis opticus, V. femoralis

Orta: Akciğer, Istmus faucium, Corpus perineale

Zor: Anal bölgede internal venöz plexus ve external venöz plexus arasındaki sınır, Membrana tympani

Çok zor: N. oculomotorius, Lobus limbicus

Daha önceki sınavlarda çıkmış ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 6 tane soru var (N. radialis hasarı, N. axillaris, Aorta’nın dalları, A. thoracica interna’nın dalları, Canalis opticus, V. femoralis). Bu da eski sorulara bakmanın önemini gösteriyor.

Sınavın genel değerlendirmesini yapacak olursak önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi en çok soru gelen konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar diğer konular bu sınavda oransal olarak değişkenlik göstermişse de sinir sitemi, kalp-dolaşım ve kas-iskelet sitemi ağırlıklı bir çalışma planı, her zaman için gelebilecek soruların önemli bir bölümünü kapsayacaktır. Son sınavlardaki genel eğilime bakarak organ sorularına da dikkat edilmesi gerektiği söylenebilir. Soruların önemli bir bölümünün cevabını içeren TUSTIME infotus ANATOMİ kitabı bu çalışma için yeterli olacaktır.

2018 şubat TUS sınavı Anatomi açısından bir önceki sınava göre daha kolay soruların sorulduğu bir sınav olmuştur. Soru dağılımı açısından da genel olarak önceki sınavlarla uyumlu bir dağılım söz konusudur. Bazı soruların, kullanılan terminoloji açısından özensiz hazırlandığı görülmektedir. Örneğin ‘’internal venöz plexus’’ latince bir adlandırma değildir.        Anatomi sorularının önemli bir bölümünün orta zorlukta ve kolay olduğu bu sınavda zor ve çok zor olarak değerlendirilebilecek 4 soru vardır. INFOTUS Anatomi kitabımızın, daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da soruların çoğuna cevap verebildiği görülmektedir. İnfotus Anatomi’nin bu sınavda cevapladığı bir de Fizyoloji sorusu (Spinocerebellar yollar) bulunmaktadır.

  • Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 6 tane soru var.
  • Önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi ve duyu en çok soru gelen konudur. Ancak farklı olarak bu sınavda sindirim sisteminden beklenenden fazla soru gelmiştir. Bu açıdan 2018 şubat şınavı önceki Tus sınavı ile benzerlik göstermektedir.
  • Bu sınavda eklem ve ürogenital sistem sorusu bulunmamaktadır.
  • Son birkaç sınavda soru dağılımında görülen bir başka değişiklik de kas sorularındaki azalmadır. Bunun yerine organ sorularında bir artış dikkati çekmektedir.

Referanslar

Histoloji ve Embriyoloji soruları değerlendirildiğinde;

Hücre: 1 soru

Embriyoloji: 4 soru

Solunum: 1 soru

Genital sistem: 1 soru

Sinir sistemi: 1 soru 

şeklinde çıktığı izlenmektedir. 

Sorular zorluk derecelerine göre ele alındığında Histoloji ve Embriyoloji sorularının bu sınavda oldukça sıra dışı olup her ne kadar sorulan soruların yanıtları İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabında bulunsa ve derslerde vurgulanmış olsa da geçen sınavlardan çok daha zor olduğunu ve homojen bir dağılım göstermeyip özellikle embriyoloji sorularında yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Bu çerçevede soruların, 

Zor: 6

Orta: 0

Kolay: 2

şeklinde dağıldığı söylenebilir. 

Sorulan 1 embriyoloji sorusunun içerik bakımından olmasa da sorunun yapısı bakımından bilgiyi sınayıcı özelliğinin olmadığını ve kafa karışıklığına neden olabilecek unsurlar bulundurduğunu söylemek mümkündür. 

Ancak bu soru içerik bakımından olmasa da sınav sorusu yapısı bakımından sorunlara sahip olarak görünmektedir. Şöyle ki, sorunun yanıtını oluşturan intermaksiller segment aslında maksiller çıkıntı yapısının ve medial nazal prominenslerin ileri gelişimidir (bkz aşağıdaki referans, Langman Embriyoloji 12. Baskı sayfa 278). Bu nedenle seçenekler de maksiller çıkıntının bulunmaması gerekirdi. Ayrıca, filtrum yapısına medial nazal çıkıntının (bkz aşağıdaki referans, Langman Embriyoloji 12. Baskı sayfa 277) da girmesi ve seçeneklere çeldiriciliği arttırmak adına lateral nazal çıkıntının da konulmuş olması sorunun doğru yanıtlanabilirliğini düşürmekte ve bilgi sınayıcı özelliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır.

Referanslar

Şubat 2018 Fizyoloji değerlendirmesi,

Fizyolojiden 10 soru vardı. Bu sorulardan 9 tanesini İNFOTUS FİZYOLOJİ ve ÇÖZÜMBANK FİZYOLOJİ, diğer 1 soruya da İNFOTUS KADIN DOĞUM kitaplarımız net bir şekilde referans verebilmektedir. Hatırlandığı kadarıyla Fizyoloji soruları konularına göre değerlendirildiğinde tablodaki gibi dağılım göstermektedir. Soru dağılımı normal bir sınav. Cevabı olmayan veya tartışmalı soru yok.

İNFOTUS Fizyoloji, Çözüm Bankası Fizyoloji ve İnfotus Kadın Doğum, 10 sorunun 10’una da net cevap veriyor.

Referanslar

2018 Şubat Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Biyokimya Değerlendirmesi

 

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum. Biyokimya sorularını hazırlayan değerli hocalarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Sınav biyokimya açısından çalışanın emeğinin karşılığını aldığı soruların güzel hazırlandığı yani sürprizin çok olmadığı bir sınav idi. Sınavın soru dağılımına gelirsek; bu sınavda konulara göre soru dağılımı tablo’da görüleceği üzere; Aminoasitler (3), Proteinler (3), Vitaminler (4), Hormonlar (2), Karbonhidratlar (4), Lipidler (3), Nükleik Asitler (3). Soruların zorluk dağılımına bakacak olursak; Çok kolay (5), Kolay (6), Orta (6), Zor (3), Çok Zor (2) şeklinde değerlendirebiliriz.

Tıpta Uzmanlık Sınavını kazanmanın anahtarı, değişmez ilke, hızlı tekrar bol tekrarı göz önüne alarak hazırlanan Tustime İnfotus Biyokimya sınavda çıkan 22 sorunun 22 tanesine birebir referans olmuştur. Ayrıca diğer branşlardan gelen sorulardan 6 tanesine referans olmuştur. TUS kampında ise 2 günde 22 sorunun 22 tanesi net ifadelerle çıkacağı vurgulanan ve benzerleri çözülen sorular idi.

Biyokimya adına kursiyerlerimizin rahat bir sınav geçirdiğini düşünüyor, tüm meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyorum.

REFERANSLAR

Değerli meslektaşlarım,

Öncelikle sınavın, tüm meslektaşlarıma hayırlı olmasını diliyoruz. Sınav için ciddi emek harcayan, çaba sarf eden, yıllarını bu yola seren siz değerli meslektaşlarımızın göstereceği yeni başarılarınızla gururlanmayı umuyoruz.

Bu sınavda spot bilgi yerine, bilinen bir bilgiden yorum üretmeye bağlı soruların varlığı dikkati çekmektedir. Kısacası bilgiyi ezberleyen değil, bilgiyi kullanabilen hekimlerin seçildiği mikrobiyoloji soruları dikkat çekmektedir. Bu durum hem iyi hem de önümüzdeki sınavlar adına düşündürücüdür. Mikrobiyolojide sorulan soruların bazıları daha önceki sınavlarda sorulanlara çok benzerdi (aspergillus-galaktomannan sorusunda olduğu gibi). Ancak bazı sorular ise ilk kez sorulan sorulardan oluşmaktaydı (sporozoid -aş sorusu).

Sınav zor muydu? sorusunda gelince, mikrobiyoloji adına sınavın çok da kolay olduğu söylenemez. Ancak çok da zor olduğu söylenemez. Soru dağılımında 6 ‘sı kolay , 7’si orta, 7 si zor ve biri çok zordu. Soruların zorluk dağılımı grafikte kısaca özetlenmiştir.

Infotus mikrobiyoloji kitabımız soruların 21 ine bire bir aynı cümlelerin bulunmasıyla kaynak olabilmiş, kalan soruda farklı yerlerdeki bilginin birleştirilmesiyle kaynak olabilmiştir. Ayrıca temel bilimlerden mikrobiyoloji dışında farmokolojiden 2 soruya ve klinik bilimlerden iç hastalıkları ve çocuk hastalıklarından 7 soruya referans olmuştur. Kısacası INFOTUS MİKROBİYOLOJİ kitabımız 22 soruya referans olmasının yanında diğer branşlardan 9 soruya referans olmuştur.

INFOTUS mikrobiyoloji kitabının soruları yakalamak taki yetkinliğini bir kez daha gösterdiği bir sınavı daha geçirdik. Mikrobiyoloji adına tek kaynaktan referans veren bir yaklaşımla sizlere faydalı olabildiysek ne mutlu bizlere… En içten sevgilerimizle… .

 

TUSTIME MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRLERİ

REFERANSLAR

ŞUBAT 2018  TUS SINAVI FARMAKOLOJİ SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Şubat 2018 tus sınavı yine İnfotus Farmakolojinin ve TUSTİME eğitimlerinin hedefi 12’ den vurduğu bir sınav olarak değerlendirilebilir. 22 sorunun 21 tanesi net olarak İnfotus farmakoloji de mevcuttu. Diğer 5-flurourasil sorusunuda birebir olmasada yaptıracak bilgiyi fazlasıyla içeriyordu. Ayrıca İnfotus farmakoloji diğer dersler içerisinde yöneltilen farmakoloji sorularını da değerlendirirsek toplam 32 soruyu net olarak yanıtladı. Ayrıca başta monoklonal antikorlar olmak üzere rutin derslerimizde, TUS kampında ve sıra dışı bir eğitim olan HİPNOFARMAKOTERAPİ-5 kampında birçok soruyu yakalamamız ve bize güvenen öğrencilerimizi farmakobaşarıya  taşımamız bizim için çok yüz güldürücü bir sonuç oldu. Ayrıca deneme sınavlarında da terapötik indeks sıralamasının sorulduğu genel farmakoloji sorusu gibi birçok soruyu  yakalamamızda TUSTİME eğitim kurumlarının başarısının tescillendiğini bir kez daha gösterdi.

Sınav sorularını genel olarak orta zorlukta diye nitelemek mümkündür. Çalışan her arkadaşın iyi sonuç  alacağı bir sınav olarak değerlendirmek mümkündür. Sıradışı veya atipik soru sayısı azdı. Son Tus sınavlarında son derece fazla sorulmaya başlayan monoklonal antikorlardan yine farmakoloji de 3 tane birden çıkması bizi yine şaşırtmadı. Özellikle TUSTİME olarak bu duruma hazırlıklıydık ve belli hafıza tekniklerini kullanarak  monoklonal antikorların çoğunu kalıcı olarak öğrencilerimize öğretmiştik. Sınavın bir diğer sürpriz olarak nitelendirilecek yönü çok geniş bir konu olan Santral sinir sistemi farmakolojisinden sadece 2 tane soru çıkmasıydı. Kemoterapötikler ise istikrarlı gidişini sürdürdü ve 5 tane soru birden çıkarak, TUS farmakolojisinin en önemli konusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Eğitimlerimizde ısrarla vurguladığımız gibi; GIS farmakolojisi yine sınavın bankosu olmaya devam etti ve 2 soruyla  bu sınavda karşımıza çıktı.

Sınavda farmakoloji içerisinde özensiz hazırlanmış bir soru ; netilmisinin böbrek yetersizliği hastalarda  daha dikkatli kullanılmasının test edildiği sorudur.Aminoglikozid olduğu için daha dikkatli kullanılması aşikardir. Fakat diğer seçeneklerde de renal eliminasyona uğrayan Penisilin G gibi seçenekler mevcuttur. Bu durumda birden fazla seçenek doğru olarak yorumlanabilir. Ancak soru özellikle aminoglikozitlerin nefrotoksisite riskine vurgu yapmak için kurgulanıp sorulduğundan itiraz  olduğu halde iptal edilmeyebilir.

Yine Goodman Gilman 2018 den bu sınavda soru beklemediğimizi söylemiştik. Bu söylemimizde de yanılmadık. Yeni çıkan bu textbook  kitabından Ağustos 2018 tus sınavında da soru çıkma olasılığının olmadığını buradan söylemek isterim. TUSTİME eğitim kurumları olarak bize güvenenleri tekrar mahcup etmemenin mutluluğunu bir kez daha yaşadık. Farmakobaşarıyı kaçınılmaz kılmak için bizi izlemeye devam edin. Herkesin emeğinin karşlılığı olan netlere ulaşması dileğiyle.

TUSTİME Farmakoloji Editörü

REFERANSLAR

Öncelikle TUSTIME Dahiliye  ailesi olarak sınava katılan tüm adaylar için başarılı geçmesini diliyoruz.

Sınavın genel değerlendirmesini yapacak olursak; diğer sınavlardan farklı olarak başka branşlarda da olmak üzere aynı konudan birden çok soru çıkması bizleri şaşırtmıştır.

Örneğin 3 adet pnömotoraks sorusu mevcuttur. Bunlardan 2  tanesi Dahiliye ve Küçük Stajlarda, diğeri Cerrahi kısmında yaklaşımla ilgili olanıdır. Hatta bir de Pediatri kısmındaki Hemotoraksı katarsak 4 adet soru eder. Bizce bu sürprizdir. Aslına bakılırsa iyi de bir sürprizdir. Bu soruların 2 tanesinde PA AC grafisi desteği kullanılması da yine diğer sınavlardan farklıdır.

Başka bir tekrar soru Hepatit serolojisi ile ilgili sorulardır. Hem temel bilimlerde hem de klinik bilimlerde 2 soru mevcuttur. Yine işin içine bir de Otoimmün hepatit sorusunu koyarsak 3 Hepatit sorusu eder, yine iyi bir avantaj olduğu kanaatindeyiz.

Yine bu sınavda çok sorulan sorumuz Hiponatremi ve ona ait sorulardır. Pediatride kliniği, yine Dahiliye de hem hipotonik Hiponatremi hem de  uygunsuz ADH ‘daki övolemik tablosu ile birlikte 3 soru ile mevzu bahis olmuştur.

Bu örnekleri

Renin –Anj –Aldesteron sistemi ile ilgili, 2 soru

Transfüzyon reaksiyonları ile ilgili 2 soru ile artırmak mümkündür.

Enfeksiyon hastalıkları ve Hematoloji soru sayısı diğer sınavlara göre daha azdır. Tabi bu sorular diğer branşlara dağıtılmıştır.

Bunlar bizce sınavla ilgili diğer sınavlardan farklı olan tablolardır.

Soruların dağılımı, zorluk dereceleri ve hazırlanış mantığında ise son yıllarda olduğu gibi uzun vaka soruları içeren pratik bilgi dışında, zaman zaman dozunda detayla zorlayan kaliteli bir sınav olduğu kanaatindeyiz.

Bizim değerlendirmelerimize göre Dahiliye kısmında hatalı soru olduğu değerlendirilmemiştir.

 

Bu sınavda Temel ve Klinik bilimlere bakılınca 65 ADET soru (2 soru enfeksiyon hastalıkları ve İmmnüoloji soruları)  Dahiliye ile ilgili soru sorulmuş olup; bu soruların 58 tanesini INFOTUS DAHİLİYE 5. baskı ile tek kitaptan başarmıştır.

Sınavın 4’te birine yakın soruların cevabını tek kitapta ve derste tartışmış olmamız bizleri mutlu etmiştir.

Bizi mutlu eden diğer bir hususta  soruların bazılarının deneme sınavlarımızda benzer

vurgularla olmasıdır.

Tabi buradan yapacağımız çıkarımlar kendi adımıza;

1-Vaka destekli ders işleyiş tarzımıza devam etmek,

2-Mutlaka bilinmesi gereken konuları bilip üzerine ayrıntı inşa etmek.

3- Acil yaklaşım ve tedavi modalitelerine hakim olmak

4- TUSTIME ders, soru kitabı ve düzenli ders takibini deneme sınavları ile pekiştirmek olmalıdır.

Tekrar herşeyin gönlünüzce olması dileğiyle.

Saygılarımızla 

TUSTIME DAHİLİYE EKİBİ


REFERANSLAR

Şubat 2018 Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı geride bıraktık. Sınava giren bütün arkadaşlarımızın başarılı olması dileklerimizi sunarız. Klinik sorular içerisinde 30 soruyla temsil edilen pediatrinin soru dağılımı ve referanslarımız aşağıdaki gibidir:

Sorulardaki dikkati çeken en belirgin özellik pediatride klinik pratikte öne çıkan konulardan soruların çıkmış olmasıdır. TUS’da klinik derslerde artık net olarak ortaya çıkan değişimi görmek gerekir. Pediatri özelinde ifade etmek gerekirse, birkaç ezber bilgi, en sık bilgisi vs ile pediatride başarılı olmak artık mümkün görünmüyor. Konunun ana hatlarını bilmek ve ayırıcı tanı yapmak gerekiyor. Bu da aktif şekilde ders dinlemeyi, kitap okumayı ve soru çözmeyi gerektirmektedir. Klinik deneyim bilgisi ile desteklenmiş bir çalışma ile pediatri sorularını çözmek daha kolay olacaktır.

Pediatri sorularının 5 tanesi zor, geri kalanı kolay-orta sorulardan oluşmuştur. Kaynaklarımız 1 soru hariç 29 soruya net şekilde referans olmuştur. Soruları sadece basit ifade ile değil, birçoğunu derslerde ayrıntılı işleyerek cevapladığımızı ifade etmek istiyoruz. Ayrıca TUS tarihinde ilk defa sorulan IL12R defekti (salmonella enfeksiyonlara yatkınlık) sorusunu cevapladığımız için ayrıca mutlu olduk. Sınava giren tüm arkadaşlarımıza başarılar diler, güzel haberlerinizi duymayı istiyoruz.

TUSTIME Pediatri Eğitmenleri

REFERANSLAR

Zorlu bir TUS maratonunun sonuna geldik. Bu sıkıntılı süreç doğru kaynak ve sık tekrarla aşılabilecek bazı kolaylıklar da barındırmakta idi. Notlarımız her zamanki gibi en pratik şekilde, minimum gereksiz bilgi yüküyle maksimum doğru cevap sayısı hedefine başarıyla ulaşmış durumda. Özellikle notlar üzerinden derslerde vurgulanan kısımlar göz önüne alındığında, ekip olarak bizim için de son derece başarılı bir TUS dönemi olduğunu söyleyebiliriz. Sınav genel olarak değerlendirildiğinde standart zorlukta bir sınavdı. Genel cerrahi özelinde ise orta-zor kolaylıkta denebilecek bir sınavı geride bıraktık.

TUSTIME Genel Cerrahi Editörü

REFERANSLAR

Bu TUS sınavında, giderek azalmakta olan Küçük Stajlar sorularında sayıca ani bir artış gördük. Son sınavlarda ortalama 15 soru civarı çıkan soru sayısı bu TUS da 24 olarak karşımıza çıktı. 24 Küçük stajlar sorusunun 22 sine Infotus Serisi Kitaplarımızla rahatlıkla Referans olduk. Referans veremediğimiz sorular aşağıda gösterilmiş olup 2 si de TUS da ilk kez karşımıza çıkan, önemli bir bilgiyi ölçmeyen, meslek hayatımızda kullanılabilmesi gerekmeyecek tarzda anlamsız sorulardandı.

Küçük stajlar TUS sorularının, branşlara göre soru dağılımları, zorluk dereceleri ve referansları aşağıda belirtilmiş olup genel anlamda orta zorlukta bir sınavdı diyebiliriz.

30.soru Dermatoloji – ZOR

31.soru Dermatoloji – ORTA

32.soru Nöroloji – ZOR

33. soru Nöroloji – KOLAY

34.soru Nöroloji – KOLAY

35.soru Psikiyatri – KOLAY

36.soru Psikiyatri – ORTA

37.soru Fizik Tedavi – ORTA

38.soru Halk Sağlığı – KOLAY

39.soru Acil Tıp – ORTA

40.soru Acil Tıp- KOLAY

41.soru Radyoloji – ORTA

42.soru Radyoloji – KOLAY

98.soru Kalp Damar Cerrahisi – ORTA

99.soru Kalp Damar Cerrahisi – ORTA

100.soru Anestezi – ZOR

101.soru Anestezi – KOLAY

102.soru Çocuk Cerrahisi – KOLAY

103.soru Beyin Cerrahisi – ORTA

104.soru Ortopedi – Orta

105.soru Plastik Cerrahi – KOLAY

106.soru Üroloji – ZOR

107.soru KBB – ZOR

108.soru Göz – KOLAY

Arkadaşlarımızın rahat bir sınav geçirdiğini düşünüyor, Herkesin emeğinin karşılığını almış olmasını temenni ediyorum.

Hayatta başarılar dilerim..

Küçük Stajlar Editörü

REFERANSLAR

Değerli arkadaşlar bir TUS sınavını daha geride bıraktık. İnşallah herkes için hayırlı olur. Kadın doğum sorularını genel olarak orta olarak sınıflandırabiliriz. Sadece 2 soruda biraz zorlanıldığını düşünüyoruz. Klinik 112. Soru farklı kaynaklarda farklı cevaplar var ancak derslerde doğru cevabı vermiştik. Tablo 1 kadın doğum sorularının, tablo 2 ise diğer sorulara kadın doğum referanslarını içermektedir. Önceki sınavlarda olduğu gibi yaklaşık 25 soruya net referans verilmiştir.

Saygılarımızla,

Kadın Doğum Editörleri

REFERANSLAR

Bu gönderiyi paylaş