Nisan 2016 TUS Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Süleyman Murat Tağıl / Tustime Anatomi Editörü

YİNE SMT, YİNE AYNI BAŞARI!!!

2016 NİSAN’da ANATOMİ BRANŞINDAN GELEN 14 SORUNUN YANINDA DİĞER BRANŞLARDAN GELEN 2 SORU İLE TOPLAM 16 ANATOMİ SORUSUNA 15 NET REFERANS!!!

Öncelikle sınava giren arkadaşlara geçmiş olsun.

Anatomi soruları orta düzeyde geldi. Beklenmeyen, sıra dışı, çok zor, yapılamaz denilecek bir soru yoktu.

Soruların 5’i kolay, 7’si orta ve 2’si de zor soru kategorisine konulabilir.

Tartışmalı ve hatalı soru da yok.

Soruların genel dağılımında bir anormallik yoktu. Ancak kas-sinir ağırlıklı bir sınavdı denilebilir.

14 sorunun dağılımı şu şekildeydi;

 • 1 Eklem,
 • 5 Kas,
 • 2 Dolaşım,
 • 1 Solunum,
 • 1 Sindirim ve
 • 4 Nöro.
 • 5 soru da ayrıca topografik anatomi bilgisi de ölçülmekteydi. 2 soru eskiden sorulmuş sorulara benzer şekildeydi ancak direk aynı soru yoktu.

 

Referanslar

Tustime Histoloji&Embriyoloji Editörü

INFOTUS HİSTOLOJİ&EMBRİYOLOJİ’den REKOR BAŞARI!! 10 SORUYA 10 NET REFERANS!!!

Fizyoloji ile Histoloji ve Embriyoloji branşlarını ayıran tek kurum olan TUSTIME bir kez daha haklı çıktı!

Sınavda sorulan 10 sorunun 2 tanesi Embriyoloji, 8 tanesi Histoloji alanından geldi. Sorular beklendiği bölüm ve konulardan gelmiş olup hepsine ilişkin bilgi İNFOTUS HİSTOLOJİ&EMBRİYOLOJİ kitabında ve hatta vurgulanarak yer almaktadır.

Öte yandan bu sınavda soruların zor olarak nitelendirilmesine neden olan durum, soruların soruluş biçimleriyle ilgili oldu. Sorular incelendiğinde, yanıta bir aşamada ulaşmadan ziyade soru köküyle birlikte tüm seçeneklerin analizi şeklinde ele alınmasını gerektiren şekilde tasarlandığı izlendi. Bu durum çok ve sık tekrarın ve böylece bilgiyi kavramının soruyu yanıtlamadaki önemini ortaya koymaktadır.

Özetle, bu sınavda çıkan Histoloji ve Embriyoloji soruları değerlendirildiğinde; gerek Tustime dönem içi derslerinde, gerekse kamplarda sınavda çıkan soruların vurgulandığı görülmektedir.

Sadece kaynak kitap olarak İNFOTUS HİTOLOJİ&EMBRİYOLOJİ kitabından çalışmanın; derslerdeki vurgulanan yerlerin altını çizip sık tekrarlar yapmanın bu soruların yanıtlanması için yeterli olacağı anlaşılmaktadır.

Dilerim sınava giren tüm meslektaşlarımız istedikleri başarıya ulaşır ve mutlu olacakları bölümlerde asistanlık hayatlarına devam ederler.

Referanslar

Tustime Fizyoloji Editörleri

INFOTUS FİZYOLOJİ KENDİ BRANŞINDAN GELEN 10 SORUNUN 8’İNE, TÜM SINAVDA İSE TOPLAM 19 SORUYA NET BİR ŞEKİLDE REFERANS OLMUŞTUR!!!

Merhaba sevgili arkadaşlar, Hepimize geçmiş olsun, bir sınav daha geride kaldı.

Temel bilimlerle ilgili aday yorumları sınavın zor olduğu yönünde. Özellikle kendi alanımız olan Fizyoloji sorularına baktığımız zaman bunu haklı çıkaracak 2-3 soru var. Her zaman olduğu gibi Fizyoloji’den 10 soru çıktı. Soruların konu dağılımı geçmiş standartlara uygundu sadece nörodan 2 soru yerine 3 sormuşlar.

Hatırladığımız kadarıyla sorular; Hücrede taşınma 1 soru (fruktoz taşıma-GLUT5), Sinir sistemi 3 soru (akson hasarı-kromatolizis, desenkronize uyku- REM ve sınavın EN ZOR sorusu 45 derece sıcaklık ağrısının reseptörü- TRPV1), KVS 1 soru (aort açılma yeri D noktası), GİS 1 soru (Akalazya- VIP eksik), endokrin (POMC’nin opioid ürünü, beta-endorfin), solunum (normal PO2 değeri – 95mmHg), Kandan 1 soru (Trombin oluşumu başlatmayan- faktör XII) ve son olarak böbrek 1 soru (renin oluşumunda farklı etki- hipernatremi) şeklinde dağılım göstermiştir. Bu sorularda hatalı bir soru veya cevap olmadığını düşünüyoruz.

Sorularla ilgili olarak:

 • Fizyoloji açısından zor kabul edilebilecek bir sınav ama İNFOTUS FİZYOLOJİ 8 soruya net bir şekilde cevap veriyor. Bazı soruların aynısı deneme sınavlarımızda var ve konularda vurguladığımız yerlerden sorulmuş.
 • Klinikle ilişkili noktalara devamlı vurgu yapıyorduk. Bu sınavda da bu şekilde 2 soru geldi (akalazya ve akson hasarı).

 

INFOTUS FİZYOLOJİ, POMC’yi yıkan enzimler ve oluşan maddeler kitapta var ama beta-endorfin bir opiattır demiyor. Ama bu sorunun cevabı INFOTUS FARMAKOLOJİ’de net olarak geçiyor. Gelelim diğer soruya “45 derece sıcaklık ağrısının reseptörü- TRPV1”. Bu reseptörün aslında daha önemli bir özelliği var ve INFOTUS FİZYOLOJİ’de aynen “Kapsaisin, TRPV1 reseptörü aracılığıyla dokularda P maddesi salınmasını inhibe ederek, ağrı oluşumunu inhibe eder.” şeklinde geçiyor. Ama buradan 45 derece sıcaklık ağrı reseptörü olduğunu çıkarmak tabii ki de zor. Bu soru belki de sınavın en zor sorusu denilebilir.

Sonuç olarak, INFOTUS FİZYOLOJİ toplamda diğer branşlardan çıkan sorularla birlikte 19 soruya net olarak referans olmaktadır.

Kursiyerlerimizin iyi bir sınav geçirdiğini düşünüyor, tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.

Referanslar

Uzm. Dr. Yavuz Selim Şahin / Tustime Biyokimya Editörü

INFOTUS BİYOKİMYA İSTİKRARI BOZMADI!! 22 SORUDA 20 NET REFERANS!!!

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyorum ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi umuyorum. Sınav biyokimya açısından atipik bir sınav idi. Soruları irdelediğimizde biyokimyanın en temel konularından soru çıkmadığını ama biyokimya dışında konulardan soru geldiği görülmektedir. Ama yine de, Tustime olarak Biyokimya dersinden sizlere sunmaya çalıştığımız hizmetin, sınavda çıkan soruların büyük bölümünü cevaplamasının haklı gururunu yaşamaktayız.

Sınavın biyokimya açısından analizine gelirsek; bu sınavda konulara göre soru dağılımı tablo’da görüleceği üzere; Hücre (2), Aminoasitler (2), Proteinler (2), Enzimler ve Klinik Biyokimya (3), Vitaminler (3), Hormonlar (3), Karbonhidratlar (1), Lipidler (3), Nükleik Asitler (2), Genom (1).

 • Hücre 2 Orta, Çok Zor
 • Aminoasitler 2 Kolay, Orta
 • Proteinler 2 Orta, Orta
 • Enzimler ve Klinik Biyokimya 3 Orta, Zor, Zor
 • Vitaminler 3 Orta, Zor, Çok Zor
 • Hormonlar 3 Kolay, Orta, Orta
 • Karbonhidratlar 1 Çok Kolay
 • Lipidler 3Çok Kolay, Kolay, Orta
 • Nükleik Asitler 2 Orta, Çok Zor
 • Genom 1 Çok Zor

 

İdeal hacmi ve bol tekrara izin veren yapısı ile Tustime İnfotus Biyokimya sınavda çıkan 22 sorunun çok şükür 20 tanesine birebir referans olmuştur. Kalan 2 soru infotus fizyoloji ders notunda geçmektedir. Buna karşılık, 4 fizyoloji-histoloji sorusu, 1 farmakoloji sorusu ve 4 pediatri sorusu infotus biyokimya ders notundan yakalanmıştır. Kampta ise 2 günde 22 sorunun 20 tanesi net ifadelerle çıkacağı vurgulanan sorular idi. Sınavda çıkan sorulardan 16 tanesi (16/22, %72) derste benzeri çözülen sorulardan direkt birebir yakalanmıştır.

Biyokimya adına kursiyerlerimizin rahat bir sınav geçirdiğini düşünüyor, tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyorum

REFERANSLAR

Tustime Mikrobiyoloji Editörleri

Değerli arkadaşlarım, hepinize geçmiş olsun. İyisiyle kötüsüyle, hırsıyla, bazen boş vermişliği ile bir sınav daha geçti. Umarım ki sınavın sonucu sizi istediğiniz neticeye ulaştırır.

Sınava mikrobiyoloji açısından baktığımızda, çok kolay cevap verilebilecek soruların yanında TUS tarihinde ilk kez sorulan (özellikle mikoloji),ilginç mikrobiyoloji soruları da mevcuttu. Örneğin yemek borusu kanserine neden olan mikotoksin sorusu buna örnektir.  Doğrusu ya kitabımız bu tip bir soruya kaynak olmadı (Sorunun cevabını bazı texbooklarda bile bulamadık:). Onun dışındaki mikrobiyoloji soruları dahi önceden sınanan yerlerden değil de yeni başlıklardan seçilmiş idi. Bu anlamda Mikrobiyoloji sorularının geçen yıllara göre zor olduğunu söylemeliyiz.

Sınavın branşımız açısından değerlendirilmesine gelirsek; bu sınavda mikrobiyoloji sorularının dağılımında bakteri soruları klasik TUS standartlarında sorulardan oluştmuştu.  Virüs soruları da çalışanların yapabileceği sorulardı. İmmunoloji soruları derslerde anlatılan ve kitapta vurgulanan yerlerden geldi. Ancak öğrencilerden gelen geri bildirimlere göre TH2 den salınmayan  IL-12 olacak olan  sorunun cevabının IL-5 olarak verildiği anlaşılmakta ki eğer böyle ise iptali gerekir.

Mantar sorularına ise zor demek hafif kalır. Mikoloji soruları TUS standartlarından çok daha farklı ve tüm dünyada 20-25 kez enfeksiyon etkeni olarak rapo edilen mantarlardan (Rodotorula)  veya oldukça karışık mikotoksinlerden (Fumonisinler ) oluşan sorulardı. Bu soruların hangi bilgiyi sındaığı da tartışılmalıdır.  Parazit sorularından H.nana yumurta özelliği sorusu da beklenenin dışında zor bir soru idi.  Temel Mikrobiyolojide sorulan sorular kolaylıkla cevap verilebilecek sorulardı.  Kolistin sorusuna gelince gelebilir dedik. Yıllardan beri sterilizasyondan soru geliyorken bu sınavda sterilizasyon ve dezenfeksiyondan soru olmaması ilginçti.

Total olarak değerlendirdiğimizde bu sınavın en zorlarından biri galiba mikrobiyoloji idi. Bu derece zor mikrobiyoloji sorularının olduğu bir sınav süpriz oldu. INFOTUS mikrobiyoloji  bu sınavda sorulan sorulardan 18 tanesine net referans olmuştur. Dileriz ki tüm bu zorluklara rağmen istediğiniz sonuca ulaşırsınız.

Sevgiler

TUSTIME MİKROBİYOLOJİ EDİTÖRLERİ

REFERANSLAR

Tustime Patoloji Editörleri

INFOTUS PATOLOJİ! 22 SORUDA 20 NET REFERANS!!!

Değerli genç meslektaşlarım, öncelikle herkesin emeğinin, alın terinin karşılığını aldığı bir sınav geçirmiş olduğunu umuyorum.

Patoloji açısından, genel olarak orta zorlukta bir sınavdı. Hatırladığımız kadarıyla, soruları detaylı incelediğimizde, Hücre ölümü-adaptasyon, inflamasyon ve onarımdan hiç soru gelmemesi süpriz oldu. Bu sınavda Kemik ve yumuşak dokudan diğer sınavlara göre daha fazla soru sorulması dikkat çekiciydi. Hatalı ya da tartışmalı soru yoktu.

Soruların konulara göre soru dağılımları ve zorluk düzeylerine baktığımızda;

 • Neoplazi 3 Kolay, Orta, Zor
 • Hemodinamik hastalıklar 1 Orta
 • İmmun Sistem Hastalıkları 2 Kolay, Kolay
 • Kalp ve Damar Hastalıkları 1 Orta
 • Hematopatoloji 2 Orta, Çok Zor
 • Solunum Sistemi Hastalıkları 1 Orta
 • Gastrointestinal Sistem 1 Kolay
 • Karaciğer ve Safra Yolları 1 Kolay
 • Pankreas Hastalıkları 1 Orta
 • Üriner Sistem Hastalıkları 1 Kolay
 • Erkek Genital Sistem 1 Zor
 • Endokrin Sistem 2 Kolay, Orta
 • Kemik, Eklem, Yumuşak Doku 4 Kolay, Kolay, Kolay, Orta
 • Nöropatoloji 1 Orta

 

Tustime İnfotus Patoloji sınavda çıkan 22 sorunun 20 tanesine net referans olmuş, TUS için yeterli bir kaynak olduğunu birkez daha ıspatlamıştır. Kalan 2 sorudan, Timoma sorusu yapılamayacak kadar zor, hatta yapılmaması gereken bir soruydu. Soruda Robbins’de bile yer almayan WHO sınıflaması sorulmuştur.

Tüm meslektaşlarımın hak ettikleri başarıya ulaşmalarını diliyorum.

REFERANSLAR

Uzm. Dr. Bülent Demir / Tustime Farmakoloji Editörü

TUSTIME INFOTUS FARMAKOLOJİ YİNE 12’DEN VURDU!!! 22 SORU 21 NET REFERANS!!!

Nisan 2016 TUS sınavı orta zorlukta klasik sorulardan oluşan bir sınavdı. Eğitimlerimizde de vurguladığımız gibi farmako-başarının altın anahtarı ‘’klasik farmakoloji bilgilerini iyi bilmektir’’söylemimiz bir kez daha doğrulanmış oldu. Eylül 2015 TUS kampında Katzung 2015 bilgilerinden soru çıkmayacağını söylemiştik aynen öyle olmuştu. Bu eğitimlerimizde de maksimum bir soru çıkacağını klasik bilgilerin daha da önemli olduğunu vurgulamıştık yine yanılmadık.
Soruların dağılımına bakılacak olursa;

 • Genel Farmakoloji: 2
 • Otonom Sinir Sistemi: 2
 • Santral Sinir Sistemi: 4
 • Kardiyovasküler Sistem: 3
 • Otakoidler: 3
 • Kemoterapötikler: 4
 • Endokrin Sistem Farmakolojisi: 2
 • Gastointestinal Sistem Farmakolojisi: 1
 • Hematopoetik Sistem Farmakolojisi: 1

 

Bu sınavın süprizi kesinlikle otakoidlerdi. Uzun zamandır soru sorulmayan veya bir soru sorulan otakoidlerden 3 soru birden geldi. Bir diğer sürpriz her TUS banko en az 1 soru sorulan oral antidiyabetiklerden soru gelmemesiydi. Sınavın en zor sorusu İmatinib ‘ in hangi mikrozomal enzim alt tipinde metabolize edildiğinin sorgulandığı soruydu ve notlarımızda bulunmayan tek soru buydu. Ancak ilaçların % 50-60 kadarının CYP3A4’ te metabolize edildiğinden yola çıkılarak, yani mantık yürüterek doğru seçenek bulunabilirdi. Diğer bir ilginç soru ise iskemik beyin hastalığı tedavisiyle ilgili farmakolojide sorulan soruydu. Fakat biz Glutamat NMDA reseptörleri ve kalsiyum girişinin iskemik beyin hasarından majör rol oynadığını ayrıca akut tromboembolik serebrovasküler olayda hemoraji ekarte edilmek koşuluyla trombolitik (t-PA) tedavinin faydalı olduğunu net olarak hem derslerimizde hem de kampta vurgulamıştık. Özellikle Levetirasetam, İvabradin gibi ilaçları hem ders hemde kamp eğitimlerimizde birebir yakalamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yine Biyokimya’daki asetilkolin esteraz sorusu, Dahiliye’deki daptomisin, vankomisin sorusu ve Kadın Doğum’daki duktusu kapatan ilacın indometazin olarak sorulduğu soruları yakalamamız bize büyük mutluluk verdi. Diğer taraftan GIS farmakolojisi istikrarını sürdürdü ve birebir deneme sınavında sorduğumuz bir soru olarak geldi.

Farmakolojide artık ihmal edilebilecek bir konu olmadığını her konuya çalışılması gerektiğini bu sınavda bir kez daha görmüş olduk. Yani belli konularda yığılma yerine artık sorular daha homojen dağılmaya başladı. Bu trendin bundan sonrada devam edeceğini düşünmekteyim.

Ayrıca farmakolojide hatalı soru sorulmaması daha önceki sınav değerlendirmelerinde de belirttiğim gibi farmakoloji hocalarımızın soru hazırlarken gerekli özeni gösterdiğini bir kez daha bize ispatlamış oldu.Yalnızca bir sorunun özensiz hazırladığını söyleyebiliriz.Farmakolojide denemede birebir sorduğumuz Nisan 2016 TUS sınavında çıkan glokom ile ilgili soru…Seçenek doğru fakat bence özensiz hazırlanmış;

Glokom ile ilgili olan soruda hangi ilacın aquöz humor sentezini engellediğini soruyor?

Diğer 4 seçeneğin drenajı artırdığı kesin fakat timolol yani beta blokörler siliyer epitelden aköz humor sekresyonunu azaltarak göz içi basıncı düşürüyor.Yani soru kökü sekresyonu azaltır olsa daha düzgün bir soru olurdu. Ancak soru iptalini gerektirecek bir durum olmadığını belirtelim.

Sonuç olarak 3. Baskısını bu yıl çıkardığımız INFOTUS FARMAKOLOJİ 22 farmakoloji sorusunun 21’ini net olarak cevapladı

TUSTIME gerek farmakolojide gerek diğer derslerde çıtayı yükselten ve yenilikçi dersane olma özelliğini giderek artan bir ivmeyle sürdürüyor.

Herkesin gönlünden geçen netlere ulaşması dileğiyle, hepinize başarılar diliyorum

REFERANSLAR

Tustime Dahiliye Editörleri

INFOTUS DAHİLİYE’DEN YENİ BİR REKOR!!! DAHİLİYE YAYINIMIZ KENDİ BRANŞINDAKİ 24 SORUNUN 22’SİNİ TÜM SINAVDA İSE 47 SORUYU NET BİR ŞEKİLDE YAKALADI!

Dahiliye sorularının genel değerlendirmesi ve Dahiliye branşındaki tartışmalı soru ile ilgili ayrıntılı değerlendirmemiz aşağıdadır!

Sınava giren değerli meslektaşlarımıza öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi sunar, sınav sürecinin herkes için güzel sonuçlanmasını dileriz.

Sınav dahiliye açısından vaka ağırlıklı soruların bol olduğu bir sınavdı. Bu durum tüm hazırlık süreci boyunca derslerimizi vaka kurgusu üzerinde işlememizin doğruluğunun bir kez daha göstergesi oldu. Genel olarak sorular orta zorluktaydı. Çok zor denilebilecek bir tane soru bulunmaktaydı. Toplamda 24 adet dahiliye sorusunun yanında Küçük stajlar, Pediatri ,Genel cerrahi ,Patoloji ,Fizyoloji branşlarındaki dahiliye içerikli sorularla beraber klinik ve temel bilimlerde toplam 47 adet sorunun cevaplarının İNFOTUS DAHİLİYE kitabında ve derslerimizde tartışıldığı görülmüştür.

Klinik bilimlerde ise 36 adet sorunun cevabını INFOTUS DAHİLİYE yayınımız net bir şekilde bulabilirsiniz.

Klinik soruların konu dağılımına ve zorlu derecesine bakacak olursak;

 • 1 tanesi küçük stajlarda 4 adet Göğüs hastalıkları sorusu : 2’si kolay, 2’si orta zorlukta
 • 4 Kardiyoloji sorusu: 2’si kolay, 1’si orta zorlukta, 1’i zor
 • 3 Nefroloji sorusu: 2’si kolay, 1’i orta zorlukta
 • 1 tanesi Genel cerrahide 4 Endokrinoloji sorusu: 1’i kolay, 2’si orta zorlukta, 1’i zor
 • 2 Romatoloji sorusu : hepsi orta zorlukta
 • 3 tanesi Genel cerrahide 7 Gastroenteroloji sorusu: 3’ü kolay , 4’ü orta zorlukta
 • 1 tanesi Pediatride 3 Hematoloji sorusu: 2’si kolay, 1’i orta zorlukta
 • 2 Onkoloji sorusu: 1’i kolay, 1’i zor
 • 1 İmmünoloji sorusu : orta zorlukta

 

Genel olarak değerlendirdiğimizde 13 soru (%43) kolay, 14 soru (%47) orta ve 3 soru (%10) zordu. Bu 24 adet dahiliye sorusunun 22 tanesine İNFOTUS DAHİLİYE kitabımız net bir şekilde referans olmuştur.

Toplamda diğer branşlarla beraber 47 adet sorunun ( sınavın ortalama 5 te biri) net cevapları INFOTUS DAHİLİYE yayınında mevcuttur.

Son olarak kursiyerlerimizin tartışmalı olduğunu düşündüğümüz bir tane kardiyoloji sorusuna değinmek istiyoruz. Kursiyerlerimizden edindiğimiz bilgilere göre geçmişinde ARA riski yüksek olan hastada akciğer yüklenme bulguları ve juguler venöz basınçta artış varlığının olduğu durumda hangi kapakların tutulum olasılığının yüksek olduğunun sorgulandığı bir soruydu. Belirtilen semptomların hepsine ARA’ya sekonder gelişen mitral stenoz ve mitral stenoza sekonder gelişen pulmoner hipertansiyon neden olabilir.

Sorunlu kısım triküspit yetersizliğine veya darlığına ait bulguların soruda mevcut olmasıdır.

Tabi ki böyle bir durumda hastanın EKO bulgularında mitral ve triküspit kapak tutulumunun ön planda düşünüldüğü sınava giren birçok doktor arkadaşımızdan öğrenilmiştir.

Burada biz TUSTIME Dahiliye grubu olarak bu triküspit kapak bulgularının bilerek böyle verildiğini düşünüyoruz.Çünkü triküspit yetersizliği sadece bu vaka için değil genelde de en sık sağ kalp dilatasyonuna bağlı sekonderdir. Yani ARA tutulumuna bağlı değil, mitral stenoza bağlı ;pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp dilatasyonuna bağlı olduğunun bilinmesi gerekliliği sorgulanmıştır.Yoksa hastada ‘’tutulum’’ dan kasıt primer hastalıktan etkilenen kapaklar sorulmaktadır diye düşünmekteyiz. Triküspit kapağı tutan bir şey yoktur sadece sağ kalp dilatasyonuna bağlı sekonder etkilenmiştir.

Bazı doktor arkadaşlarımız diyebilir ki; ben triküspit darlığı düşündüm yetmezlik düşünmedim ki ne alaka.

O zamanda; triküspit darlık en sık ARA ‘ya bağlıdır ve sorudaki bulguları yapabilir. Doğru ama Triküpit darlık dünyada en az semptom veren kapak hastalığı olup; mitral stenoza bağlı sağ yetmezlikten belki de 10 kat daha az sağ yetmezlik bulguları yapar. Sonuç tam bir kaotik durum

Bu soruda elemek gibi bir amaç olmasaydı direkt ‘’ARA en sık hangi kapakları tutar?’’diye sorulabilirdi.

Hepimizin aklına gelen;

Tabi bu kadar ince ayrıntı bu kadar stresli bir sınavda akla gelir mi? Haklısınız.

Soru iptal olur mu??? Biz bu konularda çok iddialı cümleler kurmayı seven bir kurum değiliz ,sadece bilimsel konularda ve açıklamalarda iddialı olmak daha kurum amacımıza , imajımıza yönelik bir yaklaşımdır. Yukarıdaki bilimsel açıklamamızın yeterli olduğunu düşünüyoruz.

Bunlar tabi takdir edersiniz ki bizim verebileceğimiz bir karar değildir. Değerli ÖSYM Bilim Kurulu bu işi çözecektir. İnşallah bütün emek verenlerin lehine bir karar olur.

Dahiliye adına sınava TUSTIME ile hazırlanan arkadaşların sorunsuz bir sınav geçirdiklerini düşünüyoruz. İnşallah herşey gönüllerince olur emekleri zayi olmaz.

Herşeyin gönlünüze göre olması dileğiyle

Selam ve sevgilerle.

REFERANSLAR

Tustime Pediatri Editörleri

TUSTIME INFOTUS PEDİATRİ 30 SORUNUN 28’İNİ NET BİR ŞEKİLDE YAKALADI!!!

Değerli meslektaşlarımız, öncelikle hepinize geçmiş olsun diyor ve gönlünüzdeki bölümü kazanacak bir sınav geçirdiğinizi ümit ediyoruz.

Sınav Pediatri açısından birkaç soru dışında tipik, yapılabilir bir sınavdı. Temel pediatri konuları ve pediatrinin her alt bölümlerinden (yan dallarından) aşağı yukarı eşit dağılımlı soru geldiğini gördük.

Bu sınavda Genetikten diğer sınavlara göre daha fazla soru sorulduğu dikkat çekiciydi. Atipik soru olarak adolesandaki primer dismenore sorusu göze çarpmaktaydı. Bu soru da kadın doğum bilgisi ile rahatlıkla çözülebilir nitelikteydi.

Pediatri soruları irdelendiğinde soruların vaka ağırlıklı olduğunu ve klinik yaklaşımların sorulduğu görülmektedir. Son dönem sınavlarda görüldüğü gibi teorik bilgiden çok, bu bilginin klinikteki kullanımları sorulmaktaydı.

Sınavdaki 30 pediatri sorusunun 28 tanesine INFOTUS PEDİATRİ kitabı net bir şekilde kaynak olmaktadır. Pediatri derslerinde sizlere sunmaya çalıştığımız hizmetin, sınavda çıkan soruların büyük bölümünü cevaplamasının haklı gururunu yaşamaktayız.

Pediatri’deki 30 sorunun 5 tanesi zor sayılırken, diğerleri orta ve kolay sayılabilecek özelliktedir.

Sınavın konulara göre soru dağılımı;

 • Genel konular (Sosyal pediatri, aşı, beslenme, gelişme..): 4 soru
 • Acil: 2 soru
 • İnfeksiyon: 2 soru
 • Allerji-İmmunoloji: 2 soru
 • Gastroenteroloji: 2 soru
 • Metabolizma: 2 soru
 • Endokrinoloji: 1 soru
 • Kardiyoloji: 2 soru
 • Nefroloji: 2 soru
 • Hematoloji-Onkoloji: 3 soru
 • Yenidoğan: 2 soru
 • Genetik: 2 soru
 • Nöroloji: 2 soru
 • Adölesan: 1 soru
 • Romatoloji:1 soru

Sınava INFOTUS PEDİATRİ ile hazırlanan adayların pediatri açısından rahat bir sınav geçirdiğini düşünüyor ve sınava giren herkesin gönlünden geçen bir sonucu almasını ümit ediyoruz.

REFERANSLAR

Tustime Genel Cerrahi Editörleri

INFOTUS GENEL CERRAHİ KİTABI 30 GENEL CERRAHİ SORUSUNUN TAMAMINI YAKALAYARAK BİR REKORA İMZA ATTI!!!

Öncelikle herkese geçmiş olsun diyoruz. TUSTIME GENEL CERRAHİ EKİBİ olarak iyi bir sınav geçirdiğimizi çok rahat ifade edebiliriz.

Sınavın değerlendirmesinde INFOTUS GENEL CERRAHİ yayını bu sınavda toplam 34 soruya kaynak olmuştur.30 cerrahi sorusunun tamamı kitabımızda mevcut olup tümü ders slaytlarımızda birebir konuşulmuştur. Sorulardan 21 tanesi ise derslerimizde üzerine basarak belirttiğimiz ve paylaştığımız sorulardır.

Bu konuda çok mutlu olduğumuzu ifade etmeliyiz. Hatta şunu gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki bu soruların şıkları bile konuşulmuştur.

Şimdi sınavın istatistik yaklaşımına bakalım;

 • Toplam 30 soru genel cerrahi ile ilgili olarak değerlendirilmiştir.
 • Soruların % 46 sı orta zorlukta değerlendirildi.
 • Soruların % 16 sı zor kategoride değerlendirildi.
 • Soruların %38 si kolay kategorisinde değerlendirildi.

 

Genel yorum olarak Genel Cerrahi sorularının eski sınavlara oranla daha zor sorulduğunu ifade edebiliriz. Bunun anlamı şu: Daha fazla ayrıntıya yer veriliyor.Eski sınavlara bakıldığında bu sınavda zor soru olarak ifade edilebilecek soru sayısının arttığı görülmektedir. Eski sınavlarda çok kolay soru sayısı sınavın yüzde onu civarında iken bu sınavda çok kolay soru yüzdesinin düştüğünü gözlemlemekteyiz.

Bu sınavın Genel Cerrahi açısından bir diğer noktası eski sınavlara oranla bu sınavda daha çok vaka üzerinden soruların sorulduğu ve tanı koyma ve yorum yapmayı gerektirdiği gerçeğidir. Bu durum aslında bir bakıma yararlı çünkü kliniği algılamak ve kliniğin son bilgi noktasına nasıl ulaştığını görmek açısından önemli ve bu durumun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü son sınavları incelediğimizde bu gerçeğe ulaşmak zor değil.

Netice itibariyle INFOTUS GENEL CERRAHİ yayını her sınavda olduğu gibi 2016 Nisan TUS’unda da ihtiyaçlara tam olarak cevap vermiş ve 30 sorunun tamamını net bir şekilde yakalamıştır.

REFERANSLAR

Tustime Kadın Doğum Editörleri

INFOTUS KADIN DOĞUM 12 SORUNUN 10 TANESİNİ NET BİR ŞEKİLDE YAKALAMIŞTIR!!!

Merhaba sevgili meslektaşlarımız

Nisan 2016 TUS geride kaldı. Sınava giren herkese öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu sınavın herkes için mutlu bir geleceğin anahtarı olmasını diliyoruz.

Bu sınavda Kadın Doğum sorularının bir önceki sınavla aşağı yukarı aynı zorluk derecesinde olduğunu ve TUSTIME yayınlarından hazırlanan arkadaşlarımızın sorular karşısında zorluk çekmediklerini söyleyebiliriz.INFOTUS KADIN DOĞUM yayınımız Kadın Doğum için %85 (10/12) civarında soru yakalama başarısı göstermiştir.

Nisan 2016 sınavında daha önceki yıllarda olduğu gibi Kadın Hastalıkları ve Doğum soruları Klinik Bilimler testinin sonunda yer alan sorulardan oluşmaktaydı. Aşağıda bu sınavın Kadın Doğum bölümünün değerlendirmesini bulabilirsiniz.

Genel değerlendirme;

Klinik bilimler testinin 109-120. soruları Kadın Hastalıkları ve Doğum soruları idi. Bu sınavda da alışık olduğumuz üzere toplam 12 soru soruldu ancak alışık olmadığımız bir formda sorular obstetrik soruları ile başladı. Geçen sınavda da obstetrik konuları ile başlayan ancak daha sonra jinekoloji ile karışan bir soru formu vardı ancak bu dönem direkt obstetrik soruları bizi karşıladı

Soruların kadın doğum konularındaki dağılımı:

 • Obstetrik: 5
 • Jinekoloji: 4
 • Reprodüktif endokrinoloji: 2 (biri her zaman olduğu gibi kontraseptif yöntemlerle ilgili)
 • Onkoloji: 1
 • Eski TUS sorusu sayısı: 2

 

Görüldüğü gibi obstetrik ve jinekoloji sorularının ağırlığı bu sınavda %75 oldu. Geçen sınavda da obstetrikten 5 soru gelmişti ama jinekolojinin soru sayısı bu sınavda 1 adet artmış oldu.

Obstetrik soruları geçen sınavın aksine yine kenar konular olarak tanımlayabileceğimiz noktalardan geldi. Bir sınavda amnion sıvı patolojilerinden 2 soru olması oldukça zayıf bir ihtimal de olsa, bunu bu sınavda görmüş olduk. Bu sınavda uzun bir aradan sonra gebelikte aşılama konusundan da bir soru ile karşılaştık ki, bu soru eski bir TUS sorusu idi.

Obstetrikte son iki sınavda görülen soru artışına, bu sınavda jinekoloji sorularında da 1 soru artışı eklenince bu durum diğer konuların dağılımına yansıdı ve burada kaybeden reprodüktif endokrinoloji oldu. Geçen sınav 3 soru sorulan reprodüktif endokrinolojiden bu sınavda tek soru olması ve onun da eski bir TUS sorusu olması şaşırtıcıydı. Onkoloji ise kan kaybetmeye devam ediyor. Bu dönem onkolojiden tek soru geldi ve klasik bir ayırım sorusuydu.

Bu sınavda alışık olmadığımız veya derslerde üzerinde durmadığımız 2 soru vardı. Bunlardan ikisi de obstetrik konuları arasındaydı ve daha önce birinin benzerini yan dal soruları arasında görmüştük. Diğer soru ise intrauterin fetal infeksiyonların ayırıcı tanısı ile ilişkili bir soru idi. Her ne kadar sorunun şıkları arasında yer alan etkenler arasında “granülomatöz lezyonlar” oluşturan tek bir mikroorganizma olsa da bu bizim üzerinde durduğumuz bir nokta değildi.

Bununla birlikte diğer soruları yakalamamız bizim için oldukça sevindirici ve güven verici olmuştur

Soruların zorluk derecesine göre dağılımı:

 • Çok zor: 1
 • Zor: 2
 • Orta zorlukta: 2
 • Kolay: 4
 • Çok kolay: 3

 

Görüldüğü üzere çok kolay ve kolay sorular, tüm soruların %50’sinden fazlasını meydana getirmekteydi ve bu sorulardan 2 tanesi de eski TUS sorusuydu. Bu da eski TUS sorularına hakim olmanın her sınavda olduğu gibi bu sınavda da ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.

Selam ve sevgilerimizle…

Bu gönderiyi paylaş