TUS Histoloji ve Embriyoloji Konu Başlıkları ve Soru Dağılımı

TUS Histoloji ve Embriyoloji Konu Başlıkları ve Soru Dağılımı

Yılda 2 kez ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı iki oturumdan meydana gelir. Adaylar sabah oturumunda Temel Bilimler Testinden öğleden sonra yapılan oturumda ise Klinik Bilimler Testinden sorumlu olur. İki oturumdan oluşan TUS toplamda 240 soruyu kapsar. Tıpta Uzmanlık Sınavında Temel Bilimler alanından 120, Klinik Bilimler alanından ise 120 soru sorulur.

Toplamda 300 dakika süre verilen adaylar, her bir oturum için 150 dakikaya sahiptir. Adayların sınava hazırlanırken zaman kontrolü çalışmaları yapmaları, konu anlatımları ve geçmiş dönem soru çözümleri ile başarı şanslarını arttırmaları gerekir. Tıpta Uzmanlık Sınavına katılan adaylar tıp eğitiminin tamamından sorumludur. Sorumlu oldukları derslerden biri de Histoloji ve Embriyoloji’dir. Temel bilimler bölümünde yer alan Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji dersinden toplamda 18 soru yanıtlamaları beklenir. Histoloji ve Embriyoloji soru dağılımı ise 8’dir.

TUS Histoloji ve Embriyoloji Soru Dağılımı Nasıldır?

TUS Temel bilimler oturumunda 120 soru içinde yer verilen Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji derslerinin soru dağılımdaki oranı %15’dir. Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji ders içeriği toplamda 12 konuyu kapsar. Farklı kitaplarda farklı sayıda konu içeriğine yer verilse de genellikle 8 konu üzerinden değerlendirme yapılır. Her bir konu için belli sayıda soru sorulur. Bu alanda toplamda 18 sorudan sorumlu olacak adaylara, Sinir Sistemi ve Nörofizyoloji konu başlığı hariç, diğer konulardan 1-2 soru sorulur.

TUS Histoloji ve Embriyoloji Konu Başlıkları ve Soru Sayısı Nedir?

TUS’nın %15’ini oluşturan Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji derslerinden toplamda 18 soru çıkar. Histoloji ve Embriyoloji derslerine genellikle 8 soru ayrılır. TUS Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji alanından sorulan soruların konulara göre dağılımını şu şekilde sıralayabiliriz;
 • Genel Embriyoloji 1-2 soru,
 • Hücre 1-2 soru,
 • Doku 1-2 soru,
 • Kaslar 1-2 soru,
 • Genital Sistem 1-2 soru
 • Hematopoetik Sistem 1-2 soru,
 • Gastrointestinal Sistem 1-2 soru,
 • Kardiyovasküler Sistem 1-2 soru
 • Endokrin Sistem 1,2 soru,
 • Solunum Sistemi 1,2 soru,
 • Sinir Sistemi 3-4 soru,
 • Üriner Sistem 1-2 soru sorulur.
Histoloji ve Embriyoloji konu başlıkları ve soru dağılımı ortalama belirttiğimiz gibidir. Tıpta Uzmanlık Sınavı Histoloji ve Embriyoloji Konu Başlıkları ve Soru Dağılımı ve diğer detaylarla ilgili tüm sorularınıza TUSTİME ile hemen iletişime geçerek cevap bulabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş