TUS'ta Hangi Alandan Kaç Soru Çıkıyor

TUS’ta Hangi Alandan Kaç Soru Çıkıyor?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) oldukça zor bir sınavdır. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için girdikleri TUS’ta adayların tıp fakültesi süresince edindikleri tıbbi bilgi ve becerilerinin yanı sıra, klinik uygulamalardaki deneyimleri de sınanır. TUS, çok sayıda sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır ve adayların belirli bir süre içinde soruları cevaplaması gerekir. Sorular, tıp bilimleri alanındaki temel bilgileri kapsar ve sınavın zorluğu ve soru dağılımları her yıl değişebilir.

Tıpta Uzmanlık Sınavı, tıp fakültelerinde okuyan ya da mezun olan adayların uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girdikleri bir sınavdır. Sınavda Klinik Tıp Bilimleri Testi ve Temel Tıp Bilimleri Testi olarak iki ayrı alan bulunur. Sınavlar iki oturum şeklinde yapılarak her bir oturumunda 120 sorudan oluşan toplam 240 soru sorulur. Her bir oturumun süresi 150 dakikadan oluşur ve sınava girecek olan uzman doktor adayları toplam 300 dakikalık sınava tabii tutulur.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Dersleri ve Soru Dağılımları Nasıldır?

Tıp fakültesi mezunları için düzenlenen sınavda Temel Tıp Bilimleri testinden 120 soru, Klinik Tıp Bilimleri testinden 120 soru sorulur. Temel Tıp Bilimleri bölümü anatomi, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji derslerinden oluşur. Klinik Tıp Bilimleri bölümü ise dahiliye, genel cerrahi, pediatri, kadın hastalıkları ve doğum derslerinden oluşur. Toplamda 5 saat süren sınavda TUS’un soru dağılımları şöyledir;

Temel Tıp Bilimleri Dersleri Soru Sayısı:

 • Anatomi – 14 soru
 • Histoloji ve Embriyoloji – 8 soru
 • Tıbbi Biyokimya – 22 soru
 • Tıbbi Mikrobiyoloji – 22 soru
 • Fizyoloji – 10 soru
 • Tıbbi Patoloji – 22 soru
 • Tıbbi Farmakoloji – 22 soru

Klinik Tıp Bilimleri Dersleri Soru Sayısı:

 • Dahiliye – 42 soru
 • Genel Cerrahi – 36 soru
 • Pediatri – 30 soru
 • Kadın Doğum ve Hastalıkları – 12 soru

TUS’a hazırlanmak genellikle uzun ve yoğun bir çalışma gerektirir. Bu sınav yılda iki defa olmak koşulu ile genellikle Nisan ve Eylül aylarında yapılır. Sınavda yeterli puanı alarak başarı sağlayan adaylar kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlık eğitimlerini almaya hak kazanırlar.

Tıpta Uzmanlık Sınavı dersleri ve diğer detaylarla ilgili tüm sorularınıza TUSTIME ile hemen iletişime geçerek cevap bulabilirsiniz.”

Bu gönderiyi paylaş