DENKLİK İŞLEMLERİ

TUS Denklik İşlemleri Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir. (2) Bakanlık, yabancı...

Daha fazla oku...

UZMANLIK EĞİTİMİ

Uzmanlık eğitimine giriş sınavları TUS uzmanlık eğitimi MADDE 12 – (1) TUS yılda en az iki defa, DUS ve YDUS yılda en az bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır. (2) (Değişik:RG-9/4/2015-29321) Bu sınavlara girecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarında aranacak şartlar için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır. (3) (Değişik cümle:RG-9/4/2015-29321) TUS ve...

Daha fazla oku...

VAKA Kampı

Vaka sorularının çözümünde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Soru kökündeki hangi bilgi esas alınarak çözüme gidilmelidir? Şıkları değerlendirirken izlenecek metot ne olmalıdır? Soruyu hazırlayanların olgu sunumu içeren bir soruda sizden beklentisi nedir? Vaka sorularıyla karşılaştığınızda soruyu rahat çözebilmek için ders çalışırken nasıl bir metot uygulamanız gerekmektedir? gibi tüm sorularınızın cevabını bulursunuz. Sayılan beş dersin tekrarı...

Daha fazla oku...

TUS Kampı

İstanbul Haseki ve Ankara Şubelerimizde gerçekleştirilen TUS Kampımız; sınav öncesi son tekrar niteliğinde 24 gün süren tamamlayıcı bir eğitim programıdır. TUS KAMPI’mıza dershanemize bizzat gelerek katılabilirsiniz ya da Türkiye’nin herhangi bir yerinden, CANLI/ONLINE takip edebilirsiniz. TUS Kampı, tek amacı maksimum net yaptırmayı amaçlar. TUS Kampına kayıt yaptıran herkese, tek kaynakla maksimum...

Daha fazla oku...

Ağustos 2018 TUS Değerlendirmeleri

Anatomi Sorularının Değerlendirilmesi ve Referanslar 2018 Ağustos TUS Anatomi soruları, anatomik yapıların klinik bağlantılarının doğrudan ya da olgu sunumu şeklinde sorgulandığı bir sınav olmuştur. Soruların neredeyse tamamı bu tür sorulardan oluşmaktadır. Bundan dolayı da daha önceki tüm sınavlardan farklılık göstermiştir. Soruların konulara göre genel dağılımına baktığımızda, daha önceki sınavlarda olduğu...

Daha fazla oku...

Şubat 2018 TUS Değerlendirmeleri

Anatomi Sorularının Değerlendirilmesi ve Referanslar Soruların konulara göre genel dağılımına baktığımızda, daha önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi ve duyu organları ile ilgili soruların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. 14 Anatomi sorusundan 5 tanesi bu bölümden çıkmıştır. Gastrointestinal sistem 3 soru ile beklenenden fazla soru gelen bir konu olmuştur. Kemik ve solunum...

Daha fazla oku...

Nisan 2017 TUS Değerlendirmeleri

Anatomi Sorularının Değerlendirilmesi ve Referanslar 2017 Nisan TUS sınavında Anatomi sorularının bir çoğunun kolay-orta zorlukta olduğunu ve INFOTUS Anatomi kitabımızın kolaylıkla bu sorulara cevap verebileceği görülmektedir. Daha önceki sınavlarda çıkmış, ancak aynısı olmasa bile biraz değiştirilerek sorulan 6 tane soru var. Önceki sınavlarda olduğu gibi sinir sistemi en çok soru gelen konudur....

Daha fazla oku...