VAKA Kampı

Binlerce VAKA sorusunun ayrıntılı çözümü...

  • Vaka sorularının çözümünde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
  • Soru kökündeki hangi bilgi esas alınarak çözüme gidilmelidir?
  • Şıkları değerlendirirken izlenecek metot ne olmalıdır?
  • Soruyu hazırlayanların olgu sunumu içeren bir soruda sizden beklentisi nedir?
  • Vaka sorularıyla karşılaştığınızda soruyu rahat çözebilmek için ders çalışırken nasıl bir metot uygulamanız gerekmektedir?

gibi tüm sorularınızın cevabını bulursunuz.
Sayılan beş dersin tekrarı mahiyetindeki VAKA KAMPI, TUS hazırlık sürecinin ayrılmaz bir parçası halinde gelmiştir. Dersler, Vaka Kampı için özel olarak hazırlanmış yayınımızla, 1.000’in üzerinde vaka sorusu incelenerek yapılmaktadır. Online olarak günlük işlenen her bir ders 3 gün süreyle tekrar edebilmeniz için sisteminizde OFFLINE olarak açık kalacaktır.
Bu güne kadar TUSTIME kursiyerlerinin dışında veya başka bir kaynakla hazırlanan arkadaşlarımızın da faydalandığı VAKA Kampı’nın ne kadar verimli olduğunu ve netlerin artmasındaki katkısını, daha önce bu kamplarımıza katılanlardan öğrenebilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş