Kullanım Koşulları…

KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ AYDINLATMA VE ONAY

(1) ŞİRKET; sözleşme, kayıt, üyelik, seminer, demo ders, deneme sınavı, referans vb. yollarla elde ettiği kişisel verilerin gizliliğini korumak için güvenlik seviyesini en üst düzeyde tutmaktadır. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, bu verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi, hukuki sebepleri ve hangi haklara sahip olduğunuz konularında ayrıntılı bilgi için; ŞİRKET’e ait www.tustime.com adlı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

(2) ÜYE; bu sözleşmeyi imzalamakla kişisel verilerinin ŞİRKET tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ŞİRKET’in amacı, sözleşme konusu faaliyetler ve “www.tustime.com”daki “Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılmasıyla İlgili Aydınlatma Metni”nde yer alan açıklamalar kapsamında toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına; e-posta, SMS, sosyal medya vb. her türlü yazılı, işitsel, görsel iletişim kanallarıyla, bilgilendirme, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına, ilgili mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile açıkça izin verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu gönderiyi paylaş