Yabancı Öğrenciler TUS’a Girebilir Mi?

Tıpta Uzmanlık Sınavı yabancı uyruklu kişilerin de girebileceği bir sınavdır. Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19. maddesine göre “Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin tıpta uzmanlık programlarında eğitim almak isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS’a girmek zorundadır.” Yabancı öğrenciler için Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde her yıl yabancı uyruklu kontenjanı ayrılır. Bu kontenjan her sınav döneminde ÖSYM’nin kendi sitesinde yayınlanır.

Yabancı uyruklu Doktorlar için TUS Prosedürü Nedir?

Yabancı Tıp Uzmanlık Sınavı adayları için yabancı uyruklu kontenjanı ayrılır. Genel kontenjanların dolmaması halinde yabancı uyruklu adaylar bu kontenjanlara yerleştirilmez. Asya ve Balkanlarda yaşayan ve Türk topluluklarından gelen üniversitelerimiz tıp fakültelerinden mezun olan kişiler, Tıpta Uzmanlık Eğitimi görmek istiyorsa TUS’a girmek zorundadır. Devlet bursundan yararlanmak isteyen yabancı adaylar, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuru yapabilir. Yabancılar için hazırlanmış ayrı bir Aday Başvuru Formu ve Kılavuz yoktur. Bu adaylar, kendileri dışında gelişen çok özel durumlar dışında, bu kılavuzun tüm hükümlerine tabi tutulur.

Yabancı Uyruklu Adaylarda Uzmanlık Eğitimi Almak İçin Hangi Özellikler Aranır?

Yabancı uyruklu kişilerin uzmanlık eğitimi almak için Türkiye’deki tıp ya da diş hekimliği fakültelerinin birinden mezun olmaları gerekir. Ayrıca farklı ülkelerdeki bu fakültelerin birinden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden YÖK’ten denklik belgesi aranır. Yabancı öğrencilerden TUS için aranan diğer özellikler şu şekilde sıralanabilir;

  • Türkiye sınırları içinde uzmanlık eğitimi yapmalarına engel durumlarının bulunmaması gerekir.
  • Türkiye’de ikamet etmelerine izin verilmiş olması gerekir.
  • Uzmanlık eğitimi boyunca kendilerine burs verileceğine dair ya da Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belge sunmaları gerekir.
  • TUS’da ilgili alana yerleş日本藤素
    tirilmiş olmaları kaydı ile uzmanlık eğitimine kabul alabilirler.
  • Yabancı öğrencilerde mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bilgilerini ölçmek amacıyla Kurulun belirlediği bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarını gösteren belge istenir.

Yabancı öğrenciler ve diğer detaylarla ilgili tüm sorularınıza TUSTİME ile iletişime geçerek cevap bulabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş