Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Hazırlık Kursları Ders İçerikleri

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Hazırlık Kursları Ders İçerikleri

ÖSYM’nin sınavı olan Tıpta Uzmanlık Sınavı, Tıp Fakültesinden mezun olan kişilerin uzmanlık branşını seçebilmek için girdikleri 1987 yılından itibaren uygulanan bir sınav türüdür. Tıp, Veterinerlik, Eczacılık, Tıbbi Biyoloji, Kimya ve Biyoloji bölümlerini bitiren kişiler bu sınava girebilir. TUS’un hazırlık kurslarının ders içerikleri Temel Bilimler Sınavı ve Klinik Tıp Bilimleri Sınavı olmak üzere iki bölümden oluşur. Sınavın yerleştirme işlemleri yapılması için dil yeterlilik koşulu da aranır. Öğrencilerin ve mezunların eğitim süreçleri boyunca en çok zorlandıkları sınavlardan biri olan TUS’ta başarılı olabilmeleri için TUS Hazırlık Kursu onlara yardımcı olarak artı avantaj sunar.

 

Temel Bilimler adı altında toplanan TUS Dersleri:

 • Anatomi
 • Biyokimya
 • Histoloji ve Embriyoloj
 • Mikrobiyoloji
 • Farmakoloji
 • Pataloji
 • Fizyoloji

 

Klinik Bilimler adı altında toplanan TUS Dersleri:

 • Dahiliye
 • Pediatri
 • Genel Cerrahi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Küçük Stajlar

 

Tıpta Uzmanlık Sınavı Ders İçerikleri Nelerdir?

 

 • Tıpta Uzmanlık Sınavı Anatomi dersinin içeriği; kemik, eklem, kaslar, solunum, dolaşım, metabolizma, ürogenital, nöroanatomidir.
 • Fizyoloji, Histoloji, Embriyoloji derslerinin ortak içeriği; embriyoloji, doku, hücre, kas ve iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, hematopoetik sistem, gastrointestinal sistem, üriner sistem, endokrin sistem, üreme sistemi, sinir sistemi ve nörofizyolojidir.
 • Biyokimya dersinin içeriği; amino asitler, proteinler, yağlar, hormonlar, mesajcı sistemler, nükleik asitler, karbonhidratlar, hücre, mineraller, eser elementler ve diğer konuları kapsar.
 • Mikrobiyoloji dersinin içeriği; temel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji, parazitoloji ve immunolojidir.
 • Patoloji dersinin içeriği; hücre, hücre zedelenmesi, inflamasyon, neoplazi, hemodinamik bozukluklar, solunum sistemi hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, genital sistem hastalıkları, gastrointestinal sistem hastalıkları, karaciğer hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, deri hastalıkları, diğer konuları kapsar.
 • Farmakoloji dersinin içeriği; genel farmakoloji, otonom sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, hormonlar, santral sinir sistemi, otakoidler, gastrointestinal sistem, solunum sistemi, kemoterapötiklerdir.
 • Dahiliye dersinin içeriği; kardiyoloji, hematoloji, onkoloji, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, gastroenteroloji, nefroloji, romatoloji, immünoloji, enfeksiyon hastalıklarıdır.
 • Pediatri dersinin içeriği; yenidoğan, hematoloji, onkoloji, endokrinoloji, metabolizma hastalıkları, beslenme ve vitaminler, gastroenteroloji, nöroloji, acil tıp ve yoğun bakım, kardiyoloji, nefroloji, enfeksiyon hastalıkları, alerjik hastalıklardan oluşur.
 • Genel Cerrahi dersinin içeriği; temel cerrahi, gis kanamaları, tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları, mide hastalıkları, pankreas hastalıkları, transplantasyon, kolon ve rektum hastalıkları, meme hastalıklarıdır.
 • Kadın Doğum ve Hastalıkları dersinin içeriği; jinekoloji, onkoloji, perinatoloji, reprodüktif endokrinoloji ve infertilitedir.
 • Küçük staj bölümü dersinin içeriği; halk sağlığı, psikiyatri, FTR, nöroloji, beyin cerrahisi (nöroşirurji), radyoloji, dermatoloji, anestezi, göğüs cerrahisi, acil tıp, göz hastalıkları, üroloji, kalp ve damar cerrahisi, nükleer tıptır.

 

TUS ders içerikleri genel olarak yukarıdaki konu başlıklarından oluşmakta olup hazırlık kurslarında adayların sınava hazırlanmaları sağlanır.

 

Tıpta Uzmanlık Sınavı ve diğer detaylarla ilgili tüm sorularınıza TUSTIME ile hemen iletişime geçerek cevap bulabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş