Tel +9 0850 840 7834

Tustime Kazandırır

TESLİMAT, İADE VE İPTAL KOŞULLARI

TUSTIME YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED TUSTIMEİ’nden ("TUSTIME"), ürün/hizmet satın alan ALICI’lara daha iyi hizmet sunabilmek için, ürün/hizmetlerin, teslimat iade ve iptallerine ilişkin koşulları aşağıda açıklanmıştır: 

 

 1. TESLİMAT 

 1. ALICI’nın satın aldığı ürün/hizmet, teslim edilmesi gereken bir ürün olması halinde teslimat, kargo firması aracılığı ile TUSTIME tarafından, ilgili sözleşmede ALICI’nın bildirdiği adrese yapılacaktır. 

 1. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecek olup kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. TUSTIME söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI'ya yansıtmayabilir. 

 1. Kargo seçenekleri sipariş sırasında ALICI’ya sunulmaktadır. TUSTIME gerek duyduğunda daha hızlı gönderimde bulunmak amacıyla kargo firması değişikliği yapabilir.  

 1. Ortalama teslim süreleri, özel kargo TUSTIMEiyle tahmini 3-7 gün ve her halükârda 30 günlük yasal süre içerisinde teslimat yapılmaktadır.  

 1. Sözleşmeye konu ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden TUSTIME sorumlu tutulamaz. 

 1. Sözleşmesine konu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde  teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün(lerin) teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk TUSTIME’ye aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri) kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. 

 1. Sözleşme konusu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI’nın talebi doğrultusunda, kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde TUSTIME’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

 1. TUSTIME mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenlerle Sözleşmeye konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 5 (beş) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşmeye konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 

 1. ALICI talep ve şikâyetlerini TUSTIME’nin adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve ayıplı ürünlerin değiştirilmesi için de TUSTIME’ye ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.  

 1. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 1. ALICInın adresi TUSTIME’nin anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya TUSTIME’nin anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ALICI, TUSTIME’nin anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir. 

 

 1. İADE-İPTAL-CAYMA HAKKI (Kitap Satışlarıyla İlgili) 

 1. TUSTIME, iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanunu çerçevesinde hareket eder.  

 1. ALICI, cayma hakkı kullanılamayacak ürünler hariç olmak üzere Sözleşme konusu ürünün(lerin) kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.  

 1. İşbu 14 (on dört) günlük süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. 

 1. İade için, satın aldığınız ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olması tahrip edilmemiş ve bozulmamış olması ve cayma hakkına dair yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.  

 1. Bu bildirimin TUSTIME’ye ulaşmasını takiben bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tarafınızla paylaşılacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedeli ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edilecektir. 

 1. İade edilecek ürünlerin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Ancak, fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler iade edilemeyecektir.  

 1. İadesi yapılacak ürün/ürünlerTUSTIME’nin çalıştığı kargo TUSTIMEleri aracılığı ile TUSTIME’ye ulaştırılmalıdır. Kargo bedeli TUSTIME’ye aittir. 

 1. Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo TUSTIMEinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır. 

 

 1. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI ÜRÜNLER 

Aşağıda detayları belirtilen ürünler cayma hakkı kapsamında iade edilemez; 

 

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

 1. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

 1. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 1. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 1. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

 1. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

 1. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

 1. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

 1. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

 1. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

 

 1. SÖZLEŞMEDEN DÖNME, DEVİR, BEDEL İADESİ (Online Eğitim Satışlarıyla İlgili) 

 

 1. TUSTIME’nin kapanması, resmi mercilerce veya yasal mevzuat gereği hizmetin durdurulması hallerinde, ALICI’nın (İlgili sözleşmede ÜYE olarak geçiyor) almış olduğu hizmetler, güncel fiyatlardan hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedelleri, ALICI’nın satın aldığı ürünün toplam bedelinden çıkarılır. Varsa kalan bedel herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilir ya da ALICI’nın kalan borcundan mahsup edilir. 

 1. Cayma hakkı süresi geçse de satın alınan eğitim paketi içeriğinin başlamamış olması kaydıyla; 

 1. ALICI’nın, eğitim paketi içeriğinin başlamasından 5 (beş) işgünü öncesinden, yazılı olarak TUSTIME’ye müracaat etmesi, 

 1. ALICI’nın eğitim paketi içeriğini kullanmasını engelleyecek düzeyde beklenmeyen bir halin varlığına dayalı mazeretinin bulunması, 

 1. Mazeretini belgelendirmesi,  

 1. TUSTIME’ninALICI’nın söz konusu mazeretini kabul etmesi, 

koşullarının tümünün gerçekleşmesi halinde ALICI, sözleşmeden dönebilir. Bu durumda; 

 1. ALICI’nın almış olduğu hizmetler, güncel fiyatlardan hesaplanır. Hesaplanan hizmet bedelleri, ALICI’nın satın aldığı ürünün toplam bedelinden çıkarılır. Kalan bedelinin %10’u ve varsa TUSTIME’nin Sözleşme gereği ödemek zorunda kaldığı vergi, harç vb. yasal giderler düşüldükten sonra ALICI’ya iade edilmesi gereken tutar ve/ya ALICI’yı borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin TUSTIME’ye ulaştığı tarihten itibaren, en geç doksan (90) gün içinde ALICI’ya geri verilir ya da ALICI’nın kalan borcundan mahsup edilir. Kredi kartıyla yapılan ödemelerdeki iadelere ilişkin ilgili bankaların iade koşulları saklıdır. 

 1. ALICI, Sözleşme konusu eğitim paketi içeriğinin tamamını bir bütün olarak veya paket içeriğinde bulunan, tek ders, TUS Kampı, Vaka Kampı vb. herhangi bir bölümünü hiçbir gerekçe ile DEVREDEMEZ. Şartları sağlaması halinde sözleşmeden dönme hakkı saklıdır. 

 1. CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ VE İADEYE İLİŞKİN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

TUSTIME YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ 

Adres: Aksaray Mh. Cerrahpaşa Cd. No:57/6 Fatih/İSTANBUL 

Tel: 0850 840 7834  Faks0212 521 77 65  E-posta: [email protected]TUSTIME.com 

 

 1. AYIPLI MAL/HİZMETE İLİŞKİN İADE KOŞULLARI 

 1. Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir. 

 1. Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir. Hizmet sağlayıcısı tarafından bildirilen, internet portalında veya reklam ve ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler ayıplıdır.  

 1. Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. 

 1. Tüketici bu durumda, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir. 

 1. Satın aldığınız ürünün ayıplı olması halinde durumu teslim tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yazılı olarak TUSTIME’ye bildiriniz. 

 1. Üründeki arıza veya sorun net bir şekilde anlatılmalıdır. Ürünün, tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Ürün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo TUSTIMEinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. 

 1. Ürün, TUSTIME’nin çalıştığı kargo TUSTIMEleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. Bu ürüne/ürünlere ait kargo ücreti TUSTIME tarafından karşılanacaktır. 

 

 1. TESLİMATTAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER 

 1. Özel Kargo Firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar TUSTIME tarafından telafi edilir. 

 1. Zarar görmüş paket durumunda;  

 1. Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır. 

 1. Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır. 

 1. Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. 

 1. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda TUSTIME’ye bildirilmelidir. TUSTIME en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.