Tel +9 0850 840 7834

Tustime Kazandırır

Asistanlık ve Akademik Hayat

 

Yayın Tarama

 

TÜBİTAK Destekleri

  • TÜBİTAK Destekleri hakkında bilgileri aşağıdaki linklere tıklayarak bulabilirsiniz.

 

 

  • KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI
  • Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007); kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamaya ya da sorunlarının çözümüne ilişkin projeleri desteklemeye yönelik bir programdır. Program kapsamında; kamu kuruluşları, üniversiteler, özel kuruluşlar ya da kamu Ar-Ge birimleriyle birlikte hazırladıkları proje önerileri sunulmaktadır.
  • 1007 - Kamu Projeleri

 

  • BİLİM VE TOPLUM PROJE DESTEKLERİ
  • Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programının temel amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine alınmasıve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını sağlamak, kabul edilen projeleri desteklemektir. Programa kamu kurum/kuruluş ve üniversite çalışanları başvurabilmektedir.
  • 4001 - Doğa Eğitimleri
  • 4002 - Bilim Kampları / Okulları

 

  • AKADEMİSYENLERE YÖNELİK BURSLAR
  • TÜBİTAK tarafından akademisyenlere çeşitli alanlarda burs ve destek veriliyor! Lisansüstü ya da doktora eğitimine devam edenlere, doktora sonrası araştırma yapmak isteyenlere TÜBİTAK - Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından burs verilmekte. Burs ve destek programlarına her yıl olduğu gibi 2006 yılında da yoğun ilgi ve başvuru oldu. Aşağıda bu programların bazıları listelenmiştir. Bu programlar hakkında detaylı bilgi için:
  • Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

 

  • Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2218)
  • Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış, üniversitelerimizde ya da araştırma kuruluşlarımızda doktora sonrası araştırma yapacak genç araştırmacılara karşılıksız burs verilmektedir.

 

  • Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı (2221)
  • Kamu ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler getirmek, seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere Türkiye’ye getirilmesi için destek sağlanır.

 

  • Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (2224)
  • Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında lisansüstü eğitim ve/veya araştırmayla doktora sonrası çalışmalar yapan bilim insanlarına yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilir.

 

 

Doçentlik Sınavı

 

 • Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin 3. ve 4. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun internet sitesinde yayımlanması gereken Doçentlik Sınav Alanları ile Doçentlik Başvuruları Asgari Ölçütleri güncellenmiştir.
 • Yönetmeliğin aynı maddeleri uyarınca sınav alanları Nisan 2010, Asgari Ölçütler ise Ekim 2010başvurularında geçerli olacaktır.
 • Anahtar Sözcükler ve Kodları Tablosu Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı (Tablo 1) Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı (Tablo 2) Filoloji Temel Alanı (Tablo 3) Güzel Sanatlar Temel Alanı (Tablo 4) Hukuk Temel Alanı (Tablo 5) İlahiyat Temel Alanı (Tablo 6) Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı (Tablo 7) Mimarlık Temel Alanı (Tablo 8) Mühendislik Temel Alanı (Tablo 9) Sağlık Bilimleri Temel Alanı (Tablo 10) Bilim Alanı (Tablo 11) Ziraat ve Orman Su Ürünleri Temel Alanı (Tablo 12)
 • Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinin 2/c hükmü yanı sıra aşağıdaki koşullar aranır.
 • Koşul No Başvuru Koşulları Sağlık Bilimleri alanı 101 Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış, en az ikisinde adayın birinci isim* olduğu özgün araştırma makalesi niteliğinde olmak koşulu ile doktora veya tıpta uzmanlık unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalardan( bir tanesi doktora yada uzmanlık tezinden üretilmiş olabilir) en az beş adet özgün araştırma makalesi yayınlamış olmak; ayrıca ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yer almış üç adet araştırma makalesi (bir tanesi derleme ya da olgu sunumu da olabilir) yayınlamış olmak.
 • Tıp Bilimleri ve Veteriner (Diş Hekimliği, Eczacılık, hariç) Alanında en az bir yayının SCI kapsamındaki bir dergide olması gerekmektedir. Başvuru zamanı ve şartları
 • MADDE 4 - (1) Doçentlik başvurusu, Nisan veya Ekim ayları içinde, Üniversitelerarası Kurulun belirleyeceği bir tarihe kadar yapılır. Üniversitelerarası Kurulca bir tarih belirlenmemesi halinde, başvurular, Nisan veya Ekim ayının onbeşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam eder" Doçentlik sınavı
 • MADDE 6 - (20) Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız olan veya başarısız sayılan aday sözlü sınav için yeniden başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri oluşturulur. Yeni jüri oluşturulmasında mevcut jürinin salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır."
 • Doçentlik Sınav Yönetmeliği 31 Ocak 2009 Tarih ve 27127 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe Resmi Gazete'den ulaşmak için tıklayınız
 

Bilimsel Yayın Haritası

 

Bilimsel Yayın Haritası hakkında bilgileri aşağıdaki linklere tıklayarak bulabilirsiniz.

Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (2) : 1981-2007: Türkiye, Ülkeler ve Gruplar Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (1) : 1981-2006 Sağlık Bakanlığı Kurumlarının Türkiye'nin Bilimsel Yayın Sayısına Katkıları : 1981-2006 Türkiye'nin Bilimsel Yayın Haritası WoS'a Göre Türkiye'nin Yayın Sayıları (Ağustos 2009'da güncellenmiştir) ISI Web of Science WoS'da İndekslenen Türkçe Bilimsel Dergiler

2008 Yılı Yayın İstatistikleri

2008 Yılı Yayınlarının Üniversitelere Göre Alfabetik Sıralaması 2008 Yılında Üniversitelerde Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Sıralaması 2008 Yılı Yayınlarının Yayın Sayısına Göre Sıralaması

2007 Yılı Yayın İstatistikleri

2007 Yılı Yayınlarının Üniversitelere Göre Alfabetik Sıralaması 2007 Yılında Üniversitelerde Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Sıralaması 2007 Yılı Yayınlarının Yayın Sayısına Göre...

2006 Yılında Üniversitelerde SCI + SSCI + AHCI 'te Yayımlanan Yayın İstatistiklerinin Fakülte / Bölüm Bazında Dağılımı

Çalışmamızda kullanılan yayın sayıları; ISI Web of Science veri tabanında yer alan indekslerdeki dergilerde yayımlanan tam makalelere ait sayılardır. Yayımlanan makaleler Üniversite adreslidir. Yayınlar,...Devamını Oku...

2006 Yılı Yayın İstatistikleri

2006 Yılında Üniversitelerde Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı Sıralaması  2006 Yılı Yayınlarının Üniversitelere Göre Alfabetik Sıralaması 2006 Yılı Yayınlarının Yayın Sayısına Göre... Devamını Oku...

2005 Yılı Yayın İstatistikleri

2005 Yılında Üniversitelerde SCI + SSCI + AHCI 'te Yayımlanan Yayın İstatistiklerinin Fakülte / Bölüm Bazında Dağılımı Çalışmamızda kullanılan yayın sayıları; ISI Web of Science veri tabanında yer alan... Devamını Oku...


Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri(2): 1981-2007 Türkiye, Ülkeler ve Gruplar

1. Giriş 
2. Materyal ve Yöntem 
3. Sonuçlar
3.1. Yayın Sayısına Göre 
3.1.1 Temel Bilimler 
3.1.2 Tıbbi Bilimler 
3.1.3 Mühendislik Bilimleri 
3.1.4 Ziraat Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik Bilimleri 
3.1.5 Sosyal Bilimler 
3.2. Etki Değerine Göre 
3.2.1 Temel Bilimler 
3.2.2 Tıbbi Bilimler 
3.2.3 Mühendislik Bilimleri 
3.2.4 Ziraat Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik Bilimleri 
3.2.5 Sosyal Bilimler 
Ek Tablo-1: Türkiye, 44 ülke ve 7 gruba ait Temel Bilimler kapsamındaki 52 alt bilim dalının yayın sayısı, atıf sayısı ve etki değeri. 
Ek Tablo-2: Türkiye, 44 ülke ve 7 gruba ait Tıbbi Bilimler kapsamındaki 54 alt bilim dalının yayın sayısı, atıf sayısı ve etki değeri. 
Ek Tablo-3: Türkiye, 44 ülke ve 7 gruba ait Mühendislik Bilimleri kapsamındaki 53 alt bilim dalının yayın sayısı, atıf sayısı ve etki değeri. 
Ek Tablo-4: Türkiye, 44 ülke ve 7 gruba ait Sosyal Bilimler kapsamındaki 79 alt bilim dalının yayın sayısı, atıf sayısı ve etki değeri. 
Ek Tablo-5: Türkiye, 44 ülke ve 7 gruba ait Zirai Bilimler, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veterinerlik Bilimleri kapsamında 11 alt bilim dalının yayın sayısı, atıf sayısı ve etki değeri. 
Ek Tablo-6: ISI Web of Science Konu Listesi 
Ek Belge: Verilerin Thomson Reuters tarafından ULAKBİM'e sağlandığına ilişkin belge. 

Türkiye Bilimsel Yayın ve Atıf Göstergeleri (1)

Önsöz Teşekkür Önemli Açıklama Giriş 
 

Bölüm 1    Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri 1981-2006: Genel Toplamlar ve Karşılaştırmalar
1.1    Türkiye dahil 28 ülke ve Latin Amerika, Asya-Pasifik (Japonya dahil), Asya-Pasifik (Japonya hariç), Avrupa Birliği, OECD ülkeleri ve bütün ülkelere ait (Dünya Toplamı), 1981-2006 yılları arasındaki Toplam Yayın Sayısı (YS), Katkı Oranı (KO), Toplam Atıf Sayısı (TAS) ve Etki Değeri (ED) verileri.
1.2    Türkiye' nin 24 Bilim Dalı’nda 1981-2006 döneminde toplam YS, AS ve ED verileri.
1.3    Türkiye' nin 106 Alt Bilim Dalı’nda 1981-2006 döneminde toplam YS, AS ve ED verileri.
1.4    Türkiye dahil 28 ülke, 5 grup ve Dünya toplamına ait (1981-2006) yıllık YS, AS ve ED verileri.
1.5    Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 24 Bilim Dalı’na ait yıllık toplam YS, AS ve ED verileri.
1.6    Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 106 Alt Bilim Dalı’na ait yıllık toplam YS, AS ve ED verileri.
1.7    Türkiye dahil 28 ülke, 5 grup ve Dünya toplamına ait 1981-2006 yılları arasında 5 yıllık dönemler halinde YS, AS, ED ve KO verileri.
1.8    Türkiye' ye ait 1981-2006 döneminde 106 Alt Bilim Dalı bazında 5 yıllık dönemler halinde toplam YS, AS, ED verileri.


Bölüm 2    Türkiye Enstitüler (Kurumlar) Bazında Bilimsel Yayın Göstergeleri (1981-2006)
2.1    Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde bütün bilim dallarında yaptığı toplam YS, AS ve ED verileri.
2.2    Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde 24 ayrı bilim dalında yaptığı toplam YS, AS ve ED verileri.
2.3    Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde bütün bilim dallarında yıllık yaptığı toplam YS, AS ve ED verileri.
2.4    24 Alt Alan kapsamında Türkiye Kurumlarının yıllık toplam yaptığı YS, AS ve ED verileri.
2.5    Türkiye Kurumlarının 1981-2006 döneminde bütün bilim dallarında 5 yıllık dönemler halinde yaptığı toplam YS, AS ve ED verileri.
2.6    24 Alt Alan kapsamında Türkiye Kurumlarının 5 yıllık dönemler halinde toplam yaptığı YS, AS ve ED verileri.


Bölüm 3     Türkiye Genel Atıf Göstergeleri (1981-2006)
3.1    Türkiye' nin 1981-2006 döneminde bütün bilim dalları bazında “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.
3.2    Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 24 ayrı Bilim Dalı bazında “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS ve ED verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.
3.3    Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 24 ayrı Bilim Dalı bazında yıllık “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS ve ED verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.
3.4    Türkiye' nin 1981-2006 döneminde bütün bilim dalları bazında 5 yıllık dönemler halinde “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS ve ED verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.
3.5    Türkiye' nin 1981-2006 döneminde 24 ayrı Bilim Dalı bazında 5 yıllık dönemler halinde “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” yapılan toplam YS, AS ve ED verileri. Burada verilen Yayın Sayısı değerleri sadece atıf yapılan yayınların sayısını göstermektedir.


Bölüm 4     Türkiye Enstitü (Kurumlar) Bazında Atıf Göstergeleri (1981-2006)
4.1    Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, tüm bilim alanlarında “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.
4.2    Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait ve 1981-2006 döneminde, 24 Bilim Dalı bazında “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.
4.3    Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, tüm bilim alanlarında yıllık toplam “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.
4.4    Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, 24 billim dalı bazında yıllık toplam “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.
4.5    Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, tüm bilim alanlarında 5 yıllık dönemler halinde toplam “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.

4.6    Türkiye' ye ait en çok yayın yapan 80 kuruma ait, 24 bilim dalı bazında 5 yıllık dönemler halinde toplam “Kendine Atıflar Dahil” ve “Kendine Atıflar Hariç” atıf göstergelerine ait veriler.Bölüm 5     Türkiye' nin Yayın İşbirliği Analizi (1981-2006)
5.1    Türkiye Kurumlarının bütün bilim alanlarında, 1981-2006 döneminde birbirleri ile yaptıkları yıllık ortak yayın sayısı verileri.
5.2    Türkiye Kurumlarının 24 ayrı Bilim Dalı bazında, 1981-2006 döneminde birbirleri ile yaptıkları yıllık ortak yayın sayısı verileri.
5.3    Türkiye Kurumlarının bütün bilim alanları bazında 42 ayrı ülke ile, 1981-2006 yılları arasında yapmış olduğu yıllık toplam ortak yayın sayılarına ait veriler.
5.4    Türkiye Kurumlarının 24 ayrı Bilim Dalı bazında 42 ayrı ülke ile, 1981-2006 yılları arasında yapmış olduğu yıllık toplam ortak yayın sayılarına ait veriler.


Bölüm 6     Türkiye' nin Dergi Etki Değerleri (DED) Konu Kategorilerine göre Bilimsel Yayın Göstergeleri
6.1    Türkiye' nin 1981-2006 döneminde bütün bilim alanlarında DED Konu Kategorilerine göre toplam YS, AS ve ED (makale başına toplam atıf sayısı) verileri.
6.2    Türkiye' nin DED Konu Kategorilerine göre 1981-2006 döneminde her yıl için toplam YS, AS ve ED (makale başına toplam atıf sayısı) verileri.


Bölüm 7     WoS Veri Tabanında Sosyal ve Beşeri Bilimler Atıf Fihristinde Türkiye' nin Bilimsel Yayın Göstergeleri
7.1    A&HCI kapsamındaki tüm bilim dalları için (1981-2006) yıllık toplam YS, AS ve ED verileri.
7.2    A&HCI kapsamındaki tüm bilim dalları için (1981-2006) 5 yıllık dönemler halinde toplam YS, AS ve ED verileri.
7.3    SSCI kapsamındaki tüm bilim dalları için (1981-2006) yıllık toplam YS, AS ve ED verileri.
7.4    SSCI kapsamındaki tüm bilim dalları için (1981-2006) 5 yıllık dönemler halinde toplam YS, AS ve ED verileri.

 

Yurt Dışındaki Türk Öğrenciler

 

ABD'den Yeni Zelanda'ya kadar 83 ülkede 23 bin 546 Türk öğrenci yükseköğretim görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2008-2009 eğitim-öğretim yılı istatistiklerine göre, Türk öğrencilerin yükseköğrenim için en fazla tercih ettiği ülkeler Azerbaycan, ABD, Almanya, Bulgaristan, İngiltere, Avusturya ve Fransa olarak sıralanıyor.

Azerbaycan'da 4 bin 158, ABD'de 3 bin 928, Almanya'da 2 bin 913, Bulgaristan'da 2 bin 599, İngiltere'de 1510, Avusturya'da 1355, Fransa'da 1184 öğrenci üniversitede okuyor.

Türkiye'nin ayrıca Kırgızistan'da 970, Ukrayna'da 856, Kanada'da 382, Gürcistan'da 342, Hollanda'da 276, Kazakistan'da 267, Moldova'da 258, Belçika'da 252, Rusya Federasyonu'nda 243, Avustralya'da 239, İtalya'da 175, Bosna Hersek'de 157, Japonya'da 138, İsviçre'de 125 üniversite öğrencisi eğitim alıyor.

Bu ülkelerin yanı sıra Grenada ve Kabardino Balkar Cumhuriyeti gibi küçük ülkelerde de Türk öğrenciler öğrenim görüyor. Kabardino Balkar Cumhuriyeti'nde 6, Grenada'da 1 Türk öğrenci mevcut. Grenada'nın dışında Slonvenya, Sudan ve Arjantin'de 1'er Türk öğrenci var. Estonya, Letonya, Peru ve Slovakya'da ise 2'şer Türk öğrenci üniversiteye gidiyor.

Türkiye'nin, Çin'de 94, Yunanistan'da 65, Güney Kore'de 48, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 20, Vietnam'da 17, Suudi Arabistan'da 13, İsrail'de 11, Lübnan'da 7, Suriye'de 5, Yemen'de 4, Ermenistan'da 3 öğrencisi var.

KIZLARIN TERCİHİ-

Yurtdışında okuyan 23 bin 545 Türk öğrenciden sadece 2 bin 161'i (yüzde 9.1) kızlardan oluşuyor. Kızların en fazla bulunduğu ülkeler Azerbaycan (664), Bulgaristan (411), Fransa (155), Kırgızistan (146), ABD (132) ve Almanya (129).

Türk öğrencilerin öğrenim gördüğü ülkelerden Arjantin, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Çuvaşistan, Ermenistan, Estonya, Filipinler, Grenada, İspanya, Letonya, Kenya, Lübnan, Malezya, Malta, Norveç, Özbekistan, Pakistan, Peru, Suriye, Singapur, Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan, Sudan, Tacikistan, Tataristan ve Tunus'ta hiç Türk kız öğrenci bulunmuyor.

Bangladeş, Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail, İrlanda, Japonya, Kabardino Balkar Cumhuriyeti, Litvanya, Portekiz, Sırbistan, Karadağ, Tayland ve Yeni Zelanda'da ise sadece 1'er Türk kız öğrenci okuyor.

LİSANS AZERBAYCAN'DA, LİSANSÜSTÜ ABD'DE-

Öğrencilerin çoğunluğu yurtdışına lisans eğitimi için gidiyor. 18 bin 103 öğrenci yurtdışında lisans eğitimi alırken, 3 bin 843'ü yüksek lisans, 1600'ü doktora yapıyor. Öğrencilerin 11 bin 509'u fen, 12 bin 37'si sosyal alanda eğitim görüyor.

Türk öğrenciler yurtdışında lisans eğitimi için genellikle Azerbaycan'ı tercih ederken, bu ülkeyi Bulgaristan, Almanya ve Avusturya izliyor.

Lisansüstü eğitimde ise en fazla tercih edilen ülkelerin başında ABD geliyor. ABD'yi Almanya, İngiltere ve Fransa izliyor.

Türkiye'nin ABD'de 1990 lisans, 1049 yüksek lisans, 889 doktora; Azerbaycan'da 4 bin 108 lisans, 15 yüksek lisans, 35 doktora; Almanya'da 1728 lisans, 1045 yüksek lisans, 140 doktora; İngiltere'de 821 lisans, 577 yüksek lisans, 112 doktora; Fransa'da 910 lisans, 175 yüksek lisans, 99 doktora; Avusturya'da 1177 lisans, 150 yüksek lisans, 28 doktora öğrencisi okuyor.

-BURSLU ÖĞRENCİLER-

Türkiye'nin yurtdışında resmi burslu statüde yükseköğrenim gören öğrencileri de bulunuyor. Sayıları toplam 890 olan bu öğrencilerin 574'ü fen, 316'sı sosyal alanda eğitim alıyor.

Bu öğrencilerden 5'i lisans programlarında okurken, 329'u yüksek lisans, 183'ü doktora eğitim, 6'sı da staj yapıyor. Resmi burslu statüdeki 367 öğrenci de dil öğrenimi için yurtdışında bulunuyor.

-YURTDIŞINDA OKUMANIN KOŞULLARI-

Bu arada, yurtdışında üniversitede okumak isteyenlerin YÖK Denklik Birimine başvurarak, eğitim yapılacak üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığı konusunda bilgi almaları gerekiyor.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurtdışı temsilciliklerinde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları koşulu bulunuyor.

Kendi imkanlarıyla ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB'ye üye ve aday olan ülkeler ile İzlanda, Lihtenşayn, Norveç, İsviçre gibi ülkeler hariç yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin diploma denklik başvurularının değerlendirilebilmesi için ÖSS'ye girmiş ve ilgili puan türünde barajı aşmış olmaları gerekiyor.

Lisans öğrenimi yapmak üzere yurtdışına gitmek isteyenlerden SAT 1 (Minimum 1000 puan), ACT (Minimum 21 puan), Abitur, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders), Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB), Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) ve İtalya Maturita Diploması'ndan (Diploma di Maturita) birine sahip olanlar, yurtdışına çıkmak için gerekli ''ÖSS'den minimum 165 puan almış olma'' koşulunu yerine getirmiş sayılıyor.

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların Türkiye'de geçerli olabilmesi için YÖK tarafından onaylanarak denklik belgesi verilmesi yasal zorunluluğu bulunuyor.

 

8. PUBMED'e Giren Dergiler ve Kısaltmaları

 

PUBMED'e Giren Dergiler ve Kısaltmaları.

İndirmek için tıklayınız...

 

Yan Dal Uzmanlık Sınavı

 

Yan Dal Uzmanlık Sınvavı (YDUS) hakkında bilgileri aşağıdaki linklere tıklayarak bulabilirsiniz. Eğer link dış bir sayfaya yöneliyorsa tarayıcınız yeni bir pencere açacaktır.

Tıpta Uzmanlık Yan Dalları, Bağlı Ana Dalları ve Eğitim Süreleri.

2009 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU
2009-YDUS İlkbahar Dönemi Yerleştirme: En Küçük ve En Büyük Puanlar

2009-YDUS İlkbahar Dönemi Yerleştirme: Sayısal Bilgiler

2009-YDUS İlkbahar Dönemi: Soru Kitapçığı ve Yanıtlar

2009-YDUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme: En Küçük ve En Büyük Puanlar

2009-YDUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme: Sayısal Bilgiler

2008-YDUS Sonbahar Dönemi: Sorular ve Yanıtlar

2008-YDUS Sonbahar Dönemi: Sayısal Bilgiler

2008-YDUS Sonbahar Dönemi: Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2008-YDUS Mayıs Dönemi: Sorular ve Yanıtlar

2008-YDUS Mayıs Dönemi: Sayısal Bilgiler

2008-YDUS Mayıs Dönemi: Yerleştirme Sayısal Bilgiler

2008-YDUS Mayıs Dönemi: Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2008-YDUS Mayıs Dönemi: Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Soru ve Yanıtları

2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçlarındaki En Küçük ve En Büyük Puanlar

2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Ve En Büyük Puanlar

Yan Dal Uzmanlık Sınavı  Soru ve Cevapları

2009-YDUS İlkbahar Dönemi Yerleştirme: En Küçük ve En Büyük Puanlar
2009-YDUS İlkbahar Dönemi Yerleştirme: Sayısal Bilgiler
2009-YDUS İlkbahar Dönemi: Soru Kitapçığı ve Yanıtlar
2009-YDUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme: En Küçük ve En Büyük Puanlar
2009-YDUS İlkbahar Dönemi Ek Yerleştirme: Sayısal Bilgiler 2008-YDUS Sonbahar Dönemi: Sorular ve Yanıtlar
2008-YDUS Sonbahar Dönemi: Sayısal Bilgiler
2008-YDUS Sonbahar Dönemi: Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2008-YDUS Mayıs Dönemi: Sorular ve Yanıtlar
2008-YDUS Mayıs Dönemi: Sayısal Bilgiler
2008-YDUS Mayıs Dönemi: Yerleştirme Sayısal Bilgiler
2008-YDUS Mayıs Dönemi: Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2008-YDUS Mayıs Dönemi: Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar 2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Soru ve Yanıtları
2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçlarındaki En Küçük ve En Büyük Puanlar
2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Ve En Büyük Puanlar

*    1 -Yeni İhdas Edilen Uzmanlık Alanlarında Uzmanlık Belgesi Almak İçin Başvuru 
*    2- Alan İsmi Değiştirilen / Alanları Birleştirilen Uzmanlık Alanlarında Uzmanlık Belgesini Yeniletmek İçin Başvuru

 

İhtisas ve Yurtiçi Rotasyon

Uzmanlık öğrencilerine, bu Yönetmelikle belirlenen ve uzman olabilmek için mutlaka yapılması gereken asgari tıbbî uygulamaların eğitim sorumluları tarafından yaptırılarak onların, gerekli ve yeterli bilgi ve beceri ile donatılmaları zorunludur.

Eğitim süreleri ve rotasyonların kazanılan birimin bulunduğu kurumda yaptırılması esastır. Ancak, kurumda ilgili uzmanlık dalına ait rotasyonların yapılacağı eğitim biriminin bulunmaması veya bulunsa bile asgari uygulamaları yapmasına yeterli olmaması veya başka kurumda yapılmasında birim sorumlusu tarafından fayda görülmesi halinde uzmanlık öğrencisi kurum amirince uygun görülen yerlerde kabul belgesi sağlanmak koşuluyla rotasyona tabi tutulabilir.

(3) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi oldukları mevzuata göre, yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve kurum amirlerinin kararı üzerine, eğitime kabul belgesi sağlamaları koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması halinde uzmanlık öğrencisi ücretsiz izinli sayılır.

 

Asistanlığın Yurt dışında Sürdürülmesi

 

  MADDE 34 - (1) Türkiye'de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenlerin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde geçirdikleri süreler, Türkiye'de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması koşuluyla, yurt içinde uzmanlık eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müfredat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır.

  YURT DIŞINDA YAPILAN UZMNLIK EĞİTİMİNİN DENKLİĞİ:

  TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

  Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denkliği Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi:

  MADDE 31 - (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olan Türk vatandaşlarının talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şeflikleri ile o ülkenin yetkili meslek kuruluşunca onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri ve eğitim süreleri; şekli yönden Bakanlıkça, bilimsel yönden Kurul tarafından belirlenen bir fakülte veya eğitim hastanesi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu açısından incelenir. Bilimsel inceleme otuz gün içerisinde tamamlanarak Bakanlığa bildirilmek zorundadır.

  (2) Bakanlık ve bilimsel incelemeyi yapan eğitim kurumu, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir. Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler:

  MADDE 32 - (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri ekli çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS'a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan sınavlardan birinde başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, uygun görülen süreler Türkiye'de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır.

  (2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi ve uygulamaları bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunanlardan, Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde teşkil edilen jürilerce yapılan sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Başarısız olanlara sonuncusu başka bir eğitim kurumunda olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar aynı dalda uzmanlık eğitimi denkliği talebinde bulunamaz. Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler:

  MADDE 33 - (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

  (2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların yaptıkları eğitimin süresi, ekli çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde teşkil edilen jürilerce yapılan sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Başarısız olanlara sonuncusu başka bir eğitim kurumunda olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da başarısız olanlar aynı dalda uzmanlık eğitimi denkliği talebinde bulunamaz.

  (3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi ekli çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 32 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

 

Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denkliği

 

  Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi:Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi:

  MADDE 31 - (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir sağlık kurumunda uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olan Türk vatandaşlarının talepleri halinde, yabancı ülkedeki Türk misyon şeflikleri ile o ülkenin yetkili meslek kuruluşunca onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri ve eğitim süreleri; şekli yönden Bakanlıkça, bilimsel yönden Kurul tarafından belirlenen bir fakülte veya eğitim hastanesi tarafından bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu açısından incelenir. Bilimsel inceleme otuz gün içerisinde tamamlanarak Bakanlığa bildirilmek zorundadır.

  (2) Bakanlık ve bilimsel incelemeyi yapan eğitim kurumu, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın verilmesini isteyebilir. Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler:

  MADDE 32 - (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık eğitiminde geçen süreleri ekli çizelgelerde öngörülen süreden az ise bu kişiler TUS, DUS veya YDUS'a girerler. Sınavda başarılı olanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dilden 17 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan sınavlardan birinde başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden aldıkları belgeler değerlendirilerek, uygun görülen süreler Türkiye'de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dışında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve açılacak ilk iki uzmanlık eğitimi giriş sınavından birinde başarılı olmaları şarttır. (2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi ve uygulamaları bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunanlardan, Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde teşkil edilen jürilerce yapılan sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Başarısız olanlara sonuncusu başka bir eğitim kurumunda olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar aynı dalda uzmanlık eğitimi denkliği talebinde bulunamaz. Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler:

  MADDE 33 - (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncellediği tanınmışlık listesinde yer alan kurumlardan, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri fakülte veya eğitim hastanelerince tasdik edilmesinden sonra Bakanlıkça tescil edilir.

  (2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir kurumdan uzmanlık belgesi almış olanların yaptıkları eğitimin süresi, ekli çizelgelerde öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise Kurul tarafından belirlenen fakülte veya eğitim hastanesinde teşkil edilen jürilerce yapılan sınavda başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça tescil edilir. Başarısız olanlara sonuncusu başka bir eğitim kurumunda olmak üzere iki sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlarda da başarısız olanlar aynı dalda uzmanlık eğitimi denkliği talebinde bulunamaz.

  (3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi ekli çizelgelerde öngörülen sürelerin beşte üçünden az olanlar hakkında 32 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

 

Asistan hekimlerin nöbet ve iş yükü ile ilgili yeni düzenleme yapıldı

 

  Sağlık Bakanlığı tarafından Uzmanlık Öğrencilerinin (Asistan) Eğitim ve Çalışmaları ile ilgili Genelge yayımlandı.

  Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2011/33 sayılı Genelge için tıklayınız.

 

Asistanlıkta Kurum Değiştirme

 

  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

  YÖNETMELİĞİ'ne göre Asistanlıkta kurum değiştirme

  MADDE 23 -

  (1) Uzmanlık eğitiminin kesintisiz olması şarttır.

  b) Dal değiştirmeksizin kurum değiştirenlerin yeni başlayacakları kurumların eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen süreler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

  (4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri kurum ve birimlerde tamamlamaları zorunludur. Ancak eğitim yetkisi kaldırılan kurum ve birimlerdeki uzmanlık öğrencileri, Kurulun (Tıpta Uzmanlık Kurulu) tespit edeceği kurum ve birimlere kendi mevzuatlarına uygun olarak nakledilir.

  (5) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan sağlık ve eş durumu mazeretlerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir kanıtlayıcı belgeleri kurumları aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 7 nci maddenin birinci fıkrasının

  (j) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle, uzmanlık öğrencisinin tabi olduğu mevzuata göre mazeretleri geçerli görülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenler için, gitmek istedikleri kurumdaki ilgili uzmanlık dalının sınava girilen dönemdeki sınav puanına veya o dönemde o birim için kadro açılmamışsa son üç sınav puanının ortalamasına bakılır. Geçiş yapmak isteyen uzmanlık öğrencisinin puanı geçiş yapılacak birimin giriş puanına eşit veya bu puandan daha yüksek ve geçiş yapmak istenilen birimin kadro durumu uygun ise ilgili mevzuat çerçevesinde bir defaya mahsus olmak kaydıyla geçiş yaptırılır.

  (6) Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği kuruma beşinci fıkradaki şartların taşınması koşuluyla atanırlar. İlgili kişilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur.

  (7) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda çalıştığını ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği kuruma beşinci fıkradaki şartları taşıması