Tel +9 0850 840 7834

Tustime Kazandırır

GİZLİLİK POLİTİKASI (Bildirimi)

Kapsam 

"Kişisel Veriler" terimi sizi tanımlayabilecek isminiz, doğum tarihiniz, e- posta adresiniz, posta adresiniz, telefon numaranız, sosyal medya hesaplarınız vb. dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileriniz, kimlik bilgileriniz gibi tüm kişisel bilgilerinizi ifade etmektedir.  

Amaç 

TUSTİME YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ olarak biz, ("TUSTİME") işbu gizlilik politikası ile tüm [üye/kullanıcı/alıcı/tüketici/kursiyer]’lerimiz ("KULLANICI") hakkında  [“https://TUSTİME.com/”, “http://TUSTİMEakademi.com/shop/”] adlı internet sitelerinde ("SİTE”) toplanan Kişisel Verilerin toplanması, işlenmesi ve aktarılması (Gizlilik Politikası) hakkında bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 

Rıza 

Bu Gizlilik Politikası (Bildirimi), kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır.  

Mobil cihazlar da dahil olmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize ya da üye olup olmamanıza, ürün/hizmet satın alıp almamanıza bakılmaksızın, internet sitemize girmekle bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi toplamamıza, kullanmamıza, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza rıza göstermektesiniz.  

Aşağıda sayılan nedenlerle elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Verileri bize verip vermemekte "KULLANICI" serbesttir. Ancak, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesi mümkün olmayacaktır. "KULLANICI" tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması "KULLANICI"nın sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi durumunda “TUSTİME” hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle “TUSTİME”'in bir zarara uğraması halinde de bu zararı tazmin yükümlülüğü "KULLANICI"ya aittir.  

Kişisel Verilerin Toplanması 

SİTE”yi kullandığınızda, hesap oluşturduğunuzda, ilgili formlara bilgilerinizi girdiğinizdeürün/hizmet satın aldığınızda, bilgilerinizi güncellediğinizde veya yeni bilgi eklediğinizde ya da hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle başka bir şekilde iletişime geçtiğinizde, kişisel verilerinizi topluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz.  

Kişisel Verilerin Kullanımı ve Korunması 

Topladığımız kişisel verileri, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte özellikle; ürün/hizmetlerimiz daha iyi sunmak ve geliştirmek, hesabınız veya hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, size kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama hizmetleri sunmak veya varsa hileli veya yasadışı faaliyetleri tespit etmek, bunları engellemek ve bu tür konuları soruşturmak, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, yayınlar, bültenler göndermek ya da bildirimler de bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, için kullanmaktayız.  

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatın öngördüğü veya faaliyetlerimiz ile ilgili veya faaliyetlerimiz için gerekli oldukları süre boyunca muhafaza etmekteyiz. Buna ek olarak, kapatılmış hesaplardaki kişisel verileri de yürürlükteki mevzuata uymak, dolandırıcılığı engellemek, borçlu olunan ücretleri tahsil etmek, uyuşmazlıkları çözmek, soruşturmalara yardımcı olmak, sizinle olan sözleşmelerimizi uygulamak ve yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği veya gerekli kıldığı diğer işlemlerde bulunmak için saklayabiliriz.  

Kişisel Verilerin Paylaşılması 

Kişisel verilerinizi sadece TUSTİME”nin şirketleri veya çözüm ortakları üçüncü kişi ve firmalar ile bu Gizlilik Politikası kapsamında paylaşabiliriz. Bu kişisel verilerin paylaşımı, ürün/hizmetlerimizi sunmamız ve erişiminizi sağlamamız, yasal yükümlülüklerimize uymamız, taraf olduğunuz sözleşmeleri uygulamaya koymamız, ürün ve/veya hizmet alışverişinin tamamlanmasını sağlamamız, pazarlama ve reklam faaliyetlerimizi sağlamamız, hizmetlerimiz ile ilgili hileli veya yasadışı faaliyetleri engellememiz, bunları tespit ederek en az seviyeye indirmemiz ve bunları gereği gibi soruşturabilmemiz için gerekli olabilmektedir.  

Toplanan mali bilgileriniz de satın aldığınız ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi için kullanılmaktadır. Sitemizden bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir.  

Yukarıda açıklanan nedenlerle, toplanan kişisel verileriniz hizmetin amacına yönelik olup, ilke olarak, üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve siz bizzat aksini talep etmediğiniz sürece, ilgisiz üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz. Şu kadar ki, “TUSTİME” yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde size ait uhdesinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.  

Güvenlik 

Kişisel Verilerinizin kaybedilmesi, kötü niyetli olarak kullanılması, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, kişisel verilerinizin yetkisiz paylaşımı veya değiştirilmesi gibi riskleri azaltmak için uygun teknik ve idari güvenlik tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi korumaktayız.  

“TUSTİME” toplanan ve aktarılan tüm Kişisel Verileri korumak için teknolojik ve kurumsal önlemleri alır ve bu önlemler teknolojik gelişmeye göre sürekli güncellenir ve uyarlanır. Internet üzerinden iletilen Kişisel Veriler'in gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmadığını, internet üzerinde Kişisel Veriler'in iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını tavsiye ediyoruz. Tüm kredi kartı ve Kişisel Verileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir.  

Haklarınız 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kısaca “KVKK”) 10. maddesi gereğince sitemizde, "Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni" altında, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında size en doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirme yapılmıştır. 

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu metni okuyunuz. Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikâyetiniz olması veya bu Gizlilik Bildirimi ya da yürürlükteki mevzuat uyarınca haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, bize yazılı olarak ulaşabilirsiniz.  

Değişiklikler 

Bu Gizlilik Bildirimi'nde her zaman değişiklik yapılabilir. Sitemiz'de yayımlanması ile birlikte derhal geçerlilik kazanacak olan önemli değişiklerle ilgili sizleri uyarmayabiliriz. Bu nedenle güncellenen ve sitede yayınlanan Gizlilik Politikası’ndan sorumlu olacağınız için periyodik olarak gözden geçirmesini öneririz.  

Dış Bağlantılar 

“SİTE”TUSTİME”nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bu bağlantıların “SİTE”de yer alması, bizim bu siteler ile herhangi bir bağımız bulunduğu anlamına gelmez. “TUSTİME”, işbu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Bu diğer internet siteleri kullanıcıların bilgisayarına kendi çerezlerini yükleyebilir ve bilgi toplayabilirler. Diğer internet siteleri kendi gizlilik ve kullanım sözleşmelerine sahiptir ve kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgileri farklı amaçlar için kullanabilirler. “TUSTİME”nin tavsiyesi diğer internet sitelerini kullanmadan önce kullanıcıların sözleşmelerini okumalarıdır.  

Cookies 

Kişisel Verilere ek olarak “SİTE” tarafından ziyaret edildiğinde “KULLANICI” hakkında başkaca bilgiler de toplanabilir, derlenebilir. Otomatik olarak derlenen teşhis edebilirlik niteliğine sahip olmayan bu bilgiler, cookies adı verilen çeşitli teknolojiler ile derlenmektedir. Cookies, web sitesinden bilgisayarların sabit diskine aktarılan küçük çaplı metin dosyalarıdır. Bu bilgileri sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek için toplamaktayız. Tercihen "cookies" reddetmek veya "cookie" gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kullanıcılar kendi web gezginlerini ayarlayabilirler. Girilen sitede "cookie"leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmeyi veya site ziyaret edildiğinde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir.  

Log Bilgisi 

SİTE”yi ziyaret ettiğiniz her zaman, sunucumuz tarayıcınız tarafından her sayfa görüntülemenizde yollanan bilgileri kaydeder ("Log bilgisi"). Bu log bilgisi IP adresiniz, tarayıcı türünüz, ziyarette bulunduğunuz domain, gezdiğiniz web siteleri ve arama kriterleriniz gibi bilgileri saklar. Çoğu kullanıcının IP adresi her çevirim içi oluşunda değişir. Biz log bilgilerini sitemizin teknik analizini yapabilmekte ve verdiğimiz hizmetin başarısını sağlayabilmekte kullanmaktayız. Biz edindiğimiz ip adresini, kullanım veya gizlilik politikamız ihlal edilmediği sürece, herhangi bir kişisel bilgi ile eşleştirmemekteyiz.  

İletişim 

“TUSTİME” herhangi bir ihlali fark ettiği anda kullanıcıları bu konuda vakit kaybetmeksizin bilgilendirir, yasalara uygun bir şekilde takibinin yapılmasına olanak tanır ve bilgilerinin güvenliğini elinden gelen en iyi şekilde sağlar.  

“TUSTİME” vereceğiniz destek ile Kişisel Verilerinizi daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak Kişisel Verilerinizin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde ve Gizlilik Politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için “TUSTİME” ile SİTE”deki İletişim Formu’nu kullanarak irtibata geçmenizi ve böylelikle isteklerinizi iletmenizi rica ederiz.