Tel +9 0850 840 7834

Tustime Kazandırır

2018 Şubat TUS Histoloji ve Embriyoloji Değerlendirmesi

Histoloji ve Embriyoloji soruları değerlendirildiğinde;

 

Hücre: 1 soru

Embriyoloji: 4 soru

Solunum: 1 soru

Genital sistem: 1 soru

Sinir sistemi: 1 soru 

şeklinde çıktığı izlenmektedir. 

 

Sorular zorluk derecelerine göre ele alındığında Histoloji ve Embriyoloji sorularının bu sınavda oldukça sıra dışı olup her ne kadar sorulan soruların yanıtları İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabında bulunsa ve derslerde vurgulanmış olsa da geçen sınavlardan çok daha zor olduğunu ve homojen bir dağılım göstermeyip özellikle embriyoloji sorularında yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Bu çerçevede soruların, 

Zor: 6

Orta: 0

Kolay: 2

şeklinde dağıldığı söylenebilir. 

 

Sorulan 1 embriyoloji sorusunun içerik bakımından olmasa da sorunun yapısı bakımından bilgiyi sınayıcı özelliğinin olmadığını ve kafa karışıklığına neden olabilecek unsurlar bulundurduğunu söylemek mümkündür. 

Ancak bu soru içerik bakımından olmasa da sınav sorusu yapısı bakımından sorunlara sahip olarak görünmektedir. Şöyle ki, sorunun yanıtını oluşturan intermaksiller segment aslında maksiller çıkıntı yapısının ve medial nazal prominenslerin ileri gelişimidir (bkz aşağıdaki referans, Langman Embriyoloji 12. Baskı sayfa 278). Bu nedenle seçenekler de maksiller çıkıntının bulunmaması gerekirdi. Ayrıca, filtrum yapısına medial nazal çıkıntının (bkz aşağıdaki referans, Langman Embriyoloji 12. Baskı sayfa 277) da girmesi ve seçeneklere çeldiriciliği arttırmak adına lateral nazal çıkıntının da konulmuş olması sorunun doğru yanıtlanabilirliğini düşürmekte ve bilgi sınayıcı özelliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır.

 

 

Bunlara ek olarak, 2 fizyoloji ve 1 biyokimya sorusu, Histoloji ve Embriyoloji derslerinde anlatılmakta olan bilgiler kapsamında da olup İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabından doğrudan kaynak verilmiştir. 

 

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ REFERANSLAR

SORU 15: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 14

SORU 16: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 112

Ayrıca satellit hücresinin periferik gangliyonlarda bulunduğu bilgisi İnfotus Histoloji ve Embriyoloji sayfa 123’de verilmektedir.

SORU 17: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 185-187

SORU 18: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 100-101

SORU 19: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 212

Soruda sperm hücrelerinin motilite (hareket) kazandığı yer olan epididimis sorulmaktadır.

SORU 20: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 121 ve 123

İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabında Santral Sinir Sistemi bölümünde bulunan hücreler sayfa 121’de verilmiştir.

Ayrıca satellit hücresinin periferik gangliyonlarda bulunduğu bilgisi İnfotus Histoloji ve Embriyoloji sayfa 123’de verilmektedir.

SORU 21: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 238

SORU 22: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 110 - 111

SORU 23: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 155 - 148

çekirdekte olduğu, İnfotus Histoloji ve Embriyoloji kitabı sayfa 148’deyse östrojen reseptörünün çekirdekte olduğu vurgulanmaktadır.

SORU 29: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 133

SORU 51: İnfotus Histoloji ve Embriyoloji Sayfa 152