Tel +9 0850 840 7834

Tustime Kazandırır

Kamuoyuna Duyuru!!!

Tıpta Uzmanlık Sınavı, merkezi sistemde yapılmaya başlandığı 1987 yılından itibaren adaletsizliğin önüne geçmiş ve on binlerce hekimin ihtisas eğitimini hakkaniyetli bir şekilde girmesine vesile olmuştur. 2006 yılından 2013 yılına kadar sınav sorularının açıklanması bu sisteme güç ve güven vermiştir. Bu durum dünyanın en zor sınavlarından biri olan TUS'a hazırlanan hekimlere kolaylık sağlamasının yanında, hekimlerin doğru bilgiye ve doğru örnek sorulara ulaşmasına da neden olmuştur.

Sınav sorularının açıklandığı süreçte her sınavda birkaç soru iptal edilmiş olsa da iptal edilen sorular tüm adaylar için doğru kabul edilmiş ve adaylara hak kaybı yaşatılmamıştır.

2010 yılında ÖSYM başkanlığına Prof.Dr.Ali Demir’in gelmesiyle sınavlarla ilgili güvenlik tedbirleri artırılarak daha şeffaf bir yapı oluşturulmuştur. Buna rağmen ticari malzemesi her geçen gün tükenen malum TUS dershanesi tarafından, her sınavda iptal edilen hatalı ve tartışmalı sorular gerekçe gösterilip hekim olmayan ve sınava dahi girmemiş kişiler yönlendirilerek ÖSYM yıpratılmış ve daha önce tıp fakültesi öğrencilerini fişlemiş olmasına rağmen malum kurum, hekimlerin ÖSYM’ye karşı hak savunucusuymuş tiyatrosu oynamıştır. Bununla da kalmamış ÖSYM’yi baskıyla yönetiyormuş algısı oluşturup ticari rant elde etme yoluna gitmiştir.

Bu sürecin sonucunda ÖSYM maalesef 2013’ten itibaren soruları açıklamama kararı almıştır. Sınav sistemini güvenli ve adaletli hale getirmek için her türlü çalışmayı yapan ÖSYM’nin aldığı bu karar sınava giren adayların güvenini zedelemiştir. Bu da yine malum kurum tarafından ticari argüman haline getirilip forum siteleri , reklam broşürleri, ulusal yazılı medya araçları yoluyla her türlü yıpratma kampanyası uygulamaya sokulmuştur.

Gelinen son süreçte ÖSYM, malum kurumun bu rant elde etme isteğine karşın sınavı açık uçlu sorulardan (yazılı) hazırlama kararı almıştır. Sınavın yazılı hale getirilmesi hekimlerin ÖSYM’ye güvenini maalesef bitirecektir.

Tüm bu sürecin sona ermesi ve hekimlerin ÖSYM’ye olan güveninin daha fazla yıpranmaması için yazılı sınava geçmek yerine çoktan seçmeli sınava devam edilmeli ve sorular açıklanmalıdır. Sınavlardaki soruların iptal edilmesinin en önemli nedeni olan kaynak kitaplardaki bilgi farklılıklarının olması ve bu bilgilerin bazı literatür bilgileriyle çelişmesidir.

Yapılması gereken her sınav için o bilim dalınca genel kabul gören birer kaynak textbook’lar belirlenmesi ve duyurulmasıdır. Sınav hazırlama komitesi bu kitaplara göre soru hazırlarsa soruların iptal edilmesi ihtimali ortadan kalkacak, hekimler yanlış kaynaklara dağılmadan doğru kitaplardan sınava çalışacak, sınavın kalitesi artacaktır. Böylece yersiz tartışmalar ve bu tartışma ortamından beslenenler olmayacaktır.

Özetle;

1-ÖSYM çoktan seçmeli sınav sistemine devam etmelidir.

2-Her bir ders için referans bir textbook belirlenmelidir.

3-Belirlenen referans kitaplar ilan edilmelidir.

4-Soru hazırlama komitesi referans kaynaklardan cevabın yoruma açık olmayacak şekilde sınav sorularını hazırlanmalıdır.

5- Soruları daha ciddiyetle kontrol etmelidir.

6- Gelişmeleri şeffaf ve zamanında kamuoyuyla paylaşmalıdır.

7- ÖSYM içerisinden bilgi alınıyor algısını ciddiyetle incelemelidir.

8- ÖSYM sınavı provake edenlerle devlet ciddiyetiyle mücadele etmeli ve 16.09.2014 tarihli ve ‘’Basında Yer Alan İddialar’’ başlıklı ÖSYM basın açıklamasında belirttiği "Başkasının yerine sınava giren provokatör dersane ve sahibi’’ni açık ismi ile açıklamalı, aynı zamanda bu soruşturmayı neden akamete uğrattığını da kamuoyuna açıklayarak sektördeki dürüst kişi ve kurumları zan altında bırakmamalıdır.

9-ÖSYM sınava katılanları değil ÖSYM tarafından kirliliği tescillenmiş kurum ve kişileri cezalandırmalıdır.

Saygılarımızla

TUSTIME Yönetim Kurulu Başkanı

Murat ERKEÇOĞLU